fra Lyssa R. Holts materiale:

fritt oversatt fra:

"Lemuria - A Reflection"

 

Germane (avsenderen):

Vi vil fortelle dere en liten historie. Omtrent for 14000år siden var den kultur som er blitt kjent som LEMURIA - var blomstrende. Det var også en annen kultur på jorden - ATLANTIS - som også var blomstrende.

De hellige mennesker eller profetene i den lemurske kultur begynte å bli klar over at noe ville bli forandret. De begynte å motta informasjon om at jorden ville gå gjennom et dramatisk skifte. Dette skifte som de refererte til var det dere kaller den store FLODEN. Dere har også kalt det for ATLANTIS ødeleggelse. Disse hellige mennesker i LEMURIA var i nær kontakt med landet. De var de gamle forgjengere til den amerikanske urbefolkning. De begynte å forstå at det var nødvendig at kunnskapen fra Lemuria ble bevart. Gjennom 2-3tusen år forberedte de for denne kataklysmen. De spredde sine lærdommer om jordens historie til så mange folk de kunne. De mente at om de kunne spre denne informasjon til så mange folk som mulig, så ville denne informasjon lagres i disse menneskers celleminne.

De lagret også informsjon i krystaller. Disse ble tatt fra jordens dyp og de laget også detaljerte kart over de underjordiske tunneller som fantes mellom "kraftpunkter" på jorden

De trodde de ville motta tegn på når det var på tide å flytte under jorden før oversvømmelsene kom. De forberedte seg på dette gjennom flere årtusener - de så seg som "the sacred keepers of the records of Earth."

De viste at det var svært viktig at denne informasjonen kunne reddes - ellers ville hele jordens historie og de hellige lærer være fortapt for alltid.

Disse hellige mennesker mottok tegnene og begynte å flytte under jorden (tegnet var KOMETENS KOMME - den destroyerkomet som var "ansvarlig" for mange av de ødeleggelser som kun er legender idag - se link til stoffet om destroyer-kometen her - rø). Dette skjedde ca et år før floden. Mens de levde under jorden så lærte de å bruke det underjordiske miljøet til sin overlevelse. De oppbygde velfungerende samfunn under jorden. (Andre kilder - bl.a. tibetanske - forteller om hvordan de hadde teknikk til å skjære ut fjell like lett som en varm kniv skjærer i smør - dette med frekvenskontroll-teknikk - rø)

Mange av de mennesker som bodde på overflaten forsvant og da vannet trakk seg vekk var landet de engang kjente forandret. Det er fra dette tidspunkt at noen av den amerikanske urbefolknings legender stammer. Historien her er fra deres opptegnelser - men de er ikke de eneste som evakuerte under jorden. De innvidde mennesker overalt på jorden gjorde det. Både Arborginerne i Australia og de senere druider i England bevarte også kunnskapen sin under jorden. Druidene bevarte den gamle Atlantiske kunnskap -sammen med egypterne. Men stillehavsmennskene og de i Asia bevarte kunnskapen fra Lemuria - det meste ligger bevart i deres underbevissthet.

En av stammene som har denne informasjon er Ainufolket i Japan.

 

DEN GAMLE KUNNSKAP STIGER INN I DAGSBEVISSTHETEN

Profetene viste også at når tiden var moden - når den nye tiden kom etter floden, så ville menneskeheten komme vekk fra de hellige skrifter ("den fortapte sønns stadium" - rø). De viste at det ville være en lang tidsperiode da de hellige lærer ville være skjult. (altså fra ca 10000bc til idag - og i de siste århundrer har kun lukkede selskaper og losjer kjent denne kunnskapen, men ofte i uren og fordreid form - rø)

Men de viste også at på et tidspunkt ville denne syklus være over, og kunnskapen ville igjen komme fram i lyset på nytt. Det er dette som skjer nå (og ikke minst gjennom mediet Internett -rø).

Mange trekkes til fortidige hellige steder i Peru og Egypt nå når denne kunnskapen kommer opp inne i dem på nytt.

Ofte vil denne visdommen komme fram som en naturlig INDRE VISDOM i dem. Slik som de gamle kulturer levde på en grad av instinktiv visdom (restene av den gamle kosmiske bevissthet - rø) - vil den komme fram på ny som en LEVENDE INNSIKT. Disse grunnleggende ting er innsikt i EN HØYERE MAKT (ens overselv - og ALT på de høyere plan - rø). Videre sann innbyrdes kjærlighet og respekt og respekt for jorden og dens ressurser/materier - dette uansett ytre religion og tro. Du oppfyller din AVTALE ved å være inkarnert her i denne tid og hjelpe til i vekkeprosessen. Du bærer noen dype MINNER i deg - husk å ære dette.

Resten er foreløpig ikke oversatt:

The question that has been asked of us so many times is, "What's going to happen now?" Is there going to be another cataclysm like the flood? How is this new awareness going to be activated on Earth? You are all working very hard on an energetic level so that you will not bring about another cataclysm.

We do not perceive that you are going to experience another flood or destructive earthquake.

*

This time the change is going to happen within you. You are going to experience, in a sense, your own personal internal earthquake, your own crumbling of belief systems that no longer serve you. So in a sense, there is going to be destruction and the ending of a cycle but it's not going to take place around you in the physical world; it's going to take place in an even more powerful place - within you. So do not fear if old things you carry begin falling away. Do not fear if old relationships can no longer be the same. Most of all, do not fear exploring the unknown, for the deeper you gowithin, the more profoundly you are going to experience this. Know that all that happens to you, even the things that may be disturbing, is part of your own personal release of the old. As you are releasing the old, you will be exposed to new ideas. They may feel strange or foreign to you, but just keep yourself open and allow whatever is there to come to you before you assume that it is not for you. Stay open and explore.

*

During this tour, the ancient energies that you are exposed to are going to accelerate this process even more, for it is time now for the awakening to happen. You have all chosen to be the pioneers who help to lead the planet in this age.

*

There is a very powerful site in Santa Fe called Bandolier. To describe what the energy is like there is very difficult, so please bear with us. Bandolier is one of the places on Earth that integrates the star energy and the ancient Earth energy, so when you visit there, you may feel strong ET energy, but at the same time you may feel the presence of the Earth Mother very strongly too.

It is very important that on each planet there be sacred spots that integrate both the star and the planet energy. Bandolier is one such place. There are many. For instance in Japan you have Mount Kurama. So as you are walking through Bandolier, feel your feet planted firmly on the ground and at the same time feel your star connection.

*

One of the themes of your time in Sedona has been grounding. You allowed yourself to take a very difficult hike. You succeeded because you allowed the Earth to support you. You became one with the Earth. From the Earth you drew strength, and it is the strength that is now going to help you as you go to the second part of the tour. The energy of Santa Fe is going to be different but it is very closely connected to what you experienced this morning. When the tour is over you will see how they fit together.

*

We would like to take some time to answer your questions, but first we would simply like to congratulate all of you on the great acceleration you have all experienced in the past few days. So many things have moved within you. You cannot really understand how much has occurred within you with your mind, but you will notice, when you go back to your normal life in Japan, that things have changed.

"Earlier, I felt that I knew exactly when all the people were going to leave the place we were exploring."

That experience, especially with the crowds, was showing you what it's like tobe one with the Earth. You knew when the crowd was going to disappear becauseyou could sense the energy of the Earth. You were a part of the environment, and that is exactly what the ancients experienced.

*

The Native Americans do something called the Rain Dance. Today much of the significance of that ceremony has been lost; today the belief is that the dance makes it rain. However, in the ancient days, the Rain Dance was very much like what you experienced with the crowds. The Native Americans would do a Rain Dance not because they wanted it to rain, but because they could sense the energy of the environment and they were moved to become part of the environment and celebrate the rain. There is a subtle difference. We hope we have explained it. You experienced that feeling of being one with the Earth.

It was very important to bring up that ancient knowledge.

*

What is the significance of the Snake People?

"The Snake People are very, very ancient. They existed approximately 5,000 to 6,000 years ago. They were descendants of the Lemurians, in particular, descendants of the original record-keepers of Lemuria. The snake, in terms of symbology, has always been used on Earth to mean wisdom, so you find many cultures around Earth in which the snake, as a symbol, plays a very important role.

*

Now today, you were taken to a place called Montezuma's Well. The myth is that that was one of the emergence points of the ancient Lemurian/Native American. Sedona is one of the places that was first inhabited by the people who were keeping the records. After they emerged, their civilization lived mostly high in the cliffs. At that time Sedona was a chain of islands, so they had to live on higher ground. This original group that came from beneath the Earth lived here and, of course, procreated, so there were many generations here. The Snake People are descendants of those original ones from beneath the Earth.

*

Now you've all seen the large amount of quartz crystal that is in the red rock, and you all know that quartz crystal can hold information and knowledge.

Sedona was chosen as an emergence point because of all the quartz crystal in the area. It would be very easy to use all the quartz crystal in the rock to hold the knowledge of Lemuria, so the Snake People living in this area were committed to programming that knowledge into the rocks. This is why so many people are now drawn to Sedona. Anyone who has a Lemurian connection will naturally be drawn here. All of you, at one time or another, belonged to the Snake People tribe.

*

Are there any ruins of Lemurian temples in the Sedona area?

There are some physical remains of those temples but they are so eroded now that you really couldn't recognize them as remains of a temple. However, energetically those temples still exist. They can only be accessed on the inner planes through your dream state or through your meditations, but they are still very active. That's another reason why people feel so drawn to come to Sedona. They have traveled here in other states of consciousness so even though their physical bodies haven't been here, they feel familiar with it. There are many Lemurian temples here interdimensionally.

"Is there any connection between those who survived the Great Flood and extraterrestrials?

What a wonderful and creative question. No one has ever asked this before, and it is one of the particular areas of interest for us. We assume that a good number of you have read The Prism of Lyra, but we will attempt to keep it very simple in case you haven't.

*

The people who went underground during the flood could be associated with what we call the Sirians or the Sirian energy. Their symbol was the snake. They were the keepers of knowledge throughout. As to whether there were people who survived the flood on the surface, the answer is yes. You have a Biblical story about a man named Noah who built an ark. That story is very true with one exception. There was not just one Noah but many people around the planet who built arks or boats to survive the flood. So when the flood finally receded, there were those who had gone underground and there were those who had stayed aboveground. And yet there was contact.

*

Among those who stayed aboveground, there were two factions. There was one faction that we would say was oriented toward the energy from Sirius. Those people had a love for mankind and a desire for peace and knowledge. But there was another faction that was more aligned with what we would call the Lyran influence.

They were the ones who wanted power. Some of those people were the ones in powerful positions in Atlantis. Now we're talking about those who stayed aboveground. For the most part, those who went underground were all of one orientation.

 

Native Americans Have Remained Separate to Preserve the Knowledge

All through history, you have had conflict between the knowledge-keepers and those hungry for power. That still happens today. So as soon as the floods receded, the conflicts started again. That is why the people who are now considered Native American did not integrate themselves with the rest of the world. They kept themselves separate in order to assure that the knowledge would be preserved; they allowed the power struggle to continue while they simply sat back and tried to preserve the knowledge. You can see that is happening now. But the cycle is finishing, because so many of you now are beginning to realize how important that spiritual knowledge is. As more and more of you begin a spiritual search, those in power will have to change their ways because they won't be able to manipulate people anymore.

*

So your individual search for your own spiritual truth eventually affects the entire planet. This time on your planet that you are calling a new age is the completion of many thousands of years of conflict. We perceive that the conflict will be healed.

How long did people live underground? How long were their lives?

When the flood receded, about half of those who were underground emerged.

Half stayed underground because they were not quite sure it was safe to emerge. Those who emerged saw that conflict was already beginning on the surface once again, so they retreated and kept to themselves. They refused to become part of that conflict. That's why today there is such a division between Western society and the native peoples. The Native Americans do not want to play the game of conflict.

*

The people who stayed underground remained there for several more generations. At one point, half of the half emerged, but there was still a group who remained underground. They are still there. They are the people you call the Inner Earth people. They have evolved quite rapidly over the past several thousand years. They have built their own society totally independent of yours, and in a sense they have mutated to allow themselves to adapt to life below the surface. They do not want to play the game of conflict either.

Their lives are quite long, a life span averaging approximately 600 to 800 years. They do not procreate at the rate you do so there is no population problem.

*

In terms of the longevity of people during the period of the flood, their life span was longer than yours. It really depended upon the genetic characteristics of the individual. If a person had a genetic makeup based on a strong extraterrestrial background, he had a longer life span. This information is spoken about very clearly in the Bible. It is given that the ages of certain Biblical figures are well over 100 years, like Moses. Some are given quite long lifetimes. Those records are out there.

*

Over time, as you all have evolved away from being a part of the Earth, your life spans have gotten shorter. This is because when you are one with the Earth, you channel the life force of the Earth and it rejuvenates you. But when you cut yourself off from your life force, you deteriorate faster. This is why Native Americans have such long life spans and yogis who live up in the Himalayas do, too. They have, as much as they could, kept their connections with Earth. Your life span will grow longer the more you reconnect with the Earth. As your consciousness changes, your life span will grow.

 

Meditation

Now allow yourself to sit comfortably and close your eyes. Take three deep breaths. We're going to take you through the chakras very quickly.

*

Imagine a red ball of energy at the base of your spine and let it begin to spin.

*

Imagine an orange ball of energy below your navel and allow that to begin to spin.

*

Imagine a yellow ball of energy at your solar plexus and allow that to begin to spin.

*

Imagine a green ball of energy at your heart and allow that to begin to spin.

*

Imagine a blue ball of energy at your throat and allow that to begin to spin.

*

Imagine an indigo ball of energy at your third eye and allow that to begin to spin.

*

Imagine a violet ball of energy at the top of your head and allow that to begin to spin.

*

In your mind's eye now look down at your feet. Imagine that you are wearing leather moccasins. You are walking along a dusty path. Imagine the sound of your feet as you walk along the path. Become aware that you are walking in single file as a group. You step as one. The steps are the beat of the heart of the Earth.

*

Now I'm going to help you access your group energy, for your group has a very powerful connection. In the next few days you will learn how to access the power of these energies. For now, feel as if there is a golden thread that is running through each of you around this circle and connecting you together. It is as if we breathe as one. It is as if your hearts beat as one. There is strong trust among all of you.

*

This night, we're all going to meet in the dream state. In the dreamstate, you are going to begin activating the memory of your group connection.

When you awaken tomorrow morning, the energy will be different. You will perceive your connections as stronger. You will feel a new and different powerful energy. Allow yourself to take three deep breaths. Continue to feel that golden thread that runs through all of you and that connects you to God.

When you go to sleep tonight, that thread will become even more powerful.

*

Now slowly bring your consciousness back to the room. When you feel ready you may open your eyes.

Your energy is accelerating. You are changing and growing so very fast we hardly recognize you. We look forward to seeing you again.

Much love and good dreams this evening.

*

Note: This session appeared in the September 1993 issue of the Sedona Journal of Emergence

Da dette er telepatisk/inspirert materiale er det ikke tidsmessig nødvendigvis nøyaktig eller helt korrekt slik min "indre stemme" forteller meg - og alt er ikke oversatt -  rø)

andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

mer om det samme

INDRE forvandling og LEMURIA

Utenomjordiske i det gamle Japan - genetiske exp.

De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder     (fra boken "fra :the legend of Atlantis")

hovedside FORUM POLARIS