, andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Overføringer gjennom

 Lyssa R. Holt

. Utenomjordiske i det gamle Japan

 

 

First Contact.....

Det følgende er noe fritt oversatte utdrag fra kapittel 9

- FIRST CONTACT -

FRA BOKEN

VISITORS FROM WITHIN av Keith Priest and Lyssa Royal.

ISBN 0-9631320-1-6. (c)1992. 

svarene kommer fra et vesen som kaller seg "Sasha".

"Dersom dere var av en natur av aksept, ville det ikke trenges å skapes blokkeringer eller å måtte bryte gjennom forskjellige deler av"tråden". Andre sivilisasjoner er forskjellige i måten som de etablerer den første kontakt. La oss gi dere to eksempler som vi har studert. Disse er tatt fra "første - kontakt - misjonslags beretninger" fra vår egen rase og fra andre innen sammenslutningen. Hensikten med dette er å vise dere forskjellen i hvordan samfunn utvikler seg mot begynnende ET contact.

Vi vil kalle det første eksempel for Alfa3. Denne sivilisasjonen var opprinnelig startet som avkom fra LYREN -baserte grupper som var overlatt til seg selv for å utvikle sin naturlige raseindentitet. Det var ikke lenger noen forbindelse til dem som "sådde" dem. ALFA 3 samfunnet var tillatt en svært fri og naturlig utviklingsprosess plettfritt av noe galaktisk drama. De utviklet seg naturlig gjennom tiden til et trinn der de utviklet teknologi. I løpet av denne tiden utviklet de en lik balanse mellom teknologi og åndelighet, slik at de ekspanderte med en balansert hastighet. En kunne si at ALFA 3 var et lærebokseksempel av planetær evolusjon. På den måten hadde de svært små dramaer og var planmessig styrt.

Det var en periode da denne sivilisasjonen ble istand til å gjøre romreiser. Før denne tiden var de nært overvåket fra noen "medlemmer" i nabosystemer.(tolkes som nabo-solsystemer). Før de faktisk forlot sin planet ble de kontaktet i åpenhet. La oss beskrive dette senere.

Det er generelt tre trinn av kontakt som oppstår med raser slik som dette. Det første trinnet er telepatisk kontakt med visse innbyggere på planeten. Dette skjer ca.50-100 år før det neste trinn blir introduset. Telepatisk kontakt skjer med særskilte individer innen samfunnet.

Denne skjer som en overføring av ideer og tanker om utenomjordiske vesener som kommer inne i tankene hos mottakeren og etterhvert i samfunnet. Som f.eks. bøker som reflekterer disse tankene.

TRINN TO er fysisk kontakt med innbyggere når de fysiske fartøyer fra andre sivilisasjoner blir sett på himmelen. Dette skjer ikke som noe truende. Det skjer ofte der det er store ansamlinger av mennesker - slik at det blir hurtig kjent.(Slik som det skjedde i mellom-amerika under den totale solformørkelsen der i -96, da store menneskemengder så UFO'er.) Ofte vil det være kontakter med disse fysiske skip - eller fenomener der f.eks. skogbranner blir slukket av plutselig ankommende skip som forsvinner deretter..... Dette som en demonstraskjon av vennlighet og dette skjer gjennom en periode på kanskje 25 år - før trinn tre startes.

TRINN TRE - tar fordel av de framskritt som er skapt av trinn to. Etter en av disse hendelser der skip faktisk har assistert under en ulykke - kunne skipet lande og komme ansikt til ansikt med noen av innbyggerne på planeten. Dette er den første kontakten. (eksempler  på det her i eng.txt)

Dette er de tre hovedtrinnene. Vesenene fra alfa 3 fikk kontakt på en slik måte uten noen motstand eller frykt. Det var ganske enkelt en naturlig utviklingsprosess i den planetære vekst.

På jorden ble ikke trinn 2 brukt på samme måten pga den jordiske psyke.

Trinn ett er fortsatt den mest brukte og viktige fase her.

Noen erfarte på refererte planet - som her - drømmer eller astrale reiser til andre kloder - men dette skjedde innenfor deres egen virkelighetsoppfattelse som derved aldri føltes utenfra-kommende.

Samtidig også visse erfaringer med astrale reiser til fartøyer uten at de igjen gjenkjente disse som fremmede. Altså ideen om liv og bevissthet fra ytre eller andre verdener. Ikke fremmede - men ytre verdener.

Når de så dem direkte fysisk var det en følelse av gjenkjennelse heller enn frykt.

De hadde spenning og nysjerrighet og det var tider med feiring da disse skip ankom - ikke fordi de så disse som noe høyere enn dem selv, men fordi de hadde tilvennet seg å se dem som positive - en kilde til stor spenning. Det var ingen motstand eller frykt - ingen konflikt om dette blant individene i samfunnet.

På grunn av motstanden på denne planeten jorden har denne normale tilvenningsprosess måtte tilpasses - normalen måtte forandres. Motstanden som deres planet erfarer kommer fra deres tusener av år med periodiske tilbakevendende utenomjordisk kontakt som enda primitive vesener.

Så vil vi dele med dere noe informasjon om en kultur som vi vil kalle beta4 - som også har en genetisk bakgrunn fra Vega-systemet. Deres motstand mot ytre kontakt var meget sterk - med mye frykt som vi skal beskrive bakgrunnen for.

Beta 4 begynte som en utvisningskoloni. (straffesystem -) Det var ingen fengselsstrukturer bygget, men istedet var de bare etterlatt der uten utstyr eller kunnskap. Etter en peride degenererte de endel. Men folkemengden vokste og segmenterte seg. Men de kom senere sammen igjen og begynte å forme en planetær identitet. Men de hadde ikke lenger noen kunnskap om deres opprinnelse uten i form av mytologien deres. Men det var et underliggende følelsesminne som var som en reaksjon til den overgivelse/forlatthet som de hadde erfart som den tidlige straffekoloni. Dette skapte i dem et ubevisst ønske om ikke å ha noe med dem å gjøre som overga dem.

Etter tusener av år med utvikling så utviklet det seg et samfunn som benyttet teknologi. Da de nådde planetær bevissthet, kom ideen om de kunne bygge maskiner som kunne ta dem vekk fra planeten. Rasebevisstheten var enda preget av den tidligere overgivelse - men lengselen etter å dra tilbake var ikke sterk. Men de hadde en intens nysgjerrighet å se hva som fantes der ute, men smerten hindret dem å gjøre reiseforsøk. Dette lagde en følelsesblokkering hos dem (som raseblokkering?? r-ø-anm).

Men innbyggerne på beta 4 var nå klar til å bli introdusert til det galaktiske samfunn. De besøkende utenfra som i økende grad begynte å komme til deres klode, viste at det ville bli en utfordring å introdusere en større virkelighet der. De viste det ville bli motstand....

DE utenfra kommende begynte først å fly skip inn i områder hvor det var masse mennesker. Men skipene ble ikke sett - fordi fokuset for sansning for menneskene der var så trangt at de ikke kunne oppfatte virkeligheten med disse skip. Dette skjedde i en periode da det enda var endel konflikter som pågikk mellom de lyranske- og vega-grupperingene. De utenomjordiske som forsøkte kommunikasjon med beta 4 var klar over at det var en mulig trussel - ut fra disse konfliktene.

Det var ... absolutt nødvendig at kontakter ble gjort. Men de forsøkte mange metoder for kontakt uten å lykkes. De forsøkte landinger og kontakt med folk... DET ble som en komedie - der de ikke kunne snakke samme språk. Det ble total forvirring - selv om de snakket med en av sin egen rase - fordi denne ikke kunne kommunisere klart. Betanerne måtte gå i forvirring. Det rystet dem i dypet, men da de var så abstrakte kunne de ikke diskutere dette seg imellom. Disse fenomener ble noe som ikke kunne gå inn i de parametere som definerte deres virkelighet.

Etter videre bedømmelse fra de besøkende, ble det forstått at videre forsøk ville være nyttesløse. Det neste trinn var å lage indre forsøk på kommunikasjon.

Opprinnelig hadde ET-ene hoppet over dette trinnet fordi de mente at de direkte, ytre trinn ville være mere effektive. Men de innså at de trengte å nytte mer indre metoder med kommunikasjon.

De begynte så å gå inn i drømmetilstanden hos beta-ene. Natt etter natt ble de bombardert med drømmebilder og kommunikasjon fra denne ET-intelligens. Men betaene med vitende og vilje motsto denne informasjonen. Men tilslutt åpnet de seg for den nye virkeligheten og de begynte å snakke om hva som skjedde. Skipene forble i det fjerne i noen tid til enkelte på beta4 var istand til å snakke seg imellom om virkeligheten av det utenomjordiske nærværet. Så begynte ET-ene å komme nærmere......

Vel - dette var to eksempler på kontaktsenarioer innen din galaktiske familie. En kan så spørre om hvordan jorden passer inn i dette? De eksempler som ble beskrevet var fra sivilisasjonen som var av motsatt polaritet. Om vi bruker alfa 3 kontakt programmet som eksempel, så mottar dere nå trinn en og tre. Trinn to har blitt endret for dere ut fra deres tidligere avhengighet av utenomjordisk assistanse.

Sammenlignet med b4 kontaktene så erfarer dere en stor mengde frykt på de arketypiske nivåer - som resulterer i at dere tier ned virkeligheten av mange ting. De av dere som erfarer mest frykt på jorden ser faktisk ikke disse fysiske skip når de er nærværende.

Zeta Reticuli-ene bruker trinn en fra alfa3 programmet og til en viss grad også trinn 3. De er ikke så interessert i å benytte trinn 2.

Pleiaderne er den siv som i fortiden har brukt trinn 2 ovenfor dere.

For zetaene er individualiteten her ganske livsfjernt ettersom de selv lever i en gruppebevissthet og vanskelig kan tenke seg noe annet.

De fra Zeta Reticuli har evnen til å skifte sitt fokus fra en kropp til en annen. La oss si at du har en zeta som står i entreen mens en annen er ved en som skal tas med opp i et skip. Den som er ved personen kan med viljen bevege sitt fokus til den som står i gangen ved døren.....

Zeta Reticuli-ene har rasjonalisert det slik at de sjokk som de erfarer når de omgås med dere - kun er et produkt av dere og deres virkelighetsnatur. De ser ikke enda noen forbindelse til seg selv på dette punkt - gjeldene deres egen transformasjon. En av grunnene til at de er her - er nettopp å oppleve dette og bli forandret.

Grunnen til at jordmennesket altså benekter ET-KONTAKENE er som sagt de (ubevisste) minnene fra fortidens overgivelse og lengselen etter frelse fra dette. (se i "jordens fjernhistorie i nytt lys").Derfor har vi gitt disse eksempler fra disse to sivilisasjoner i deres prosesser for klargjøringen for kontakt. Deres sivilisasjoner er en kombinasjon av disse to, skjønt dere vil også inkorporere mer individuelle kvaliteter mot deres akseptering av kontakt - ut fra deres sosiologiske utvikling....


legger til noe her fra en kanalisert melding fra Sheldon Nidle fra  1-5-2001 - foreløpig ikke oversatt:

For far too long, your society has proclaimed that you are alone in this galaxy. At the same time, your major governments have secretly participated in a vast exchange of information and technology with many dark star-nations. To a much lesser extent, these same governments, together with many worldly cabals, have grudgingly cooperated with the Galactic Federation of Light and its inner Earth allies. All of these things need now to be revealed. It is essential that your global populace be properly prepared for your first contact. Our arrival will transform you completely. Right now, certain courageous individuals and their respective organizations, whose many pronouncements we eagerly await, are busily preparing for your first contact. As a result of these deeds, we know that many interesting events will begin to occur. They are part of a broad sequence of events that will include public declarations such as these, and other startling developments. We in the Galactic Federation of Light have established a series of actions that we will make public sometime after the initial messages.

      This approaching contact definitely excites us! The culmination of a long and arduous first contact, this mission has evolved from its initial classification as a simple rescue undertaking, a few decades ago. We had expected your global society to become embroiled in a deadly war and were on our way to save your survivors and return your precious Earth to its pristine condition. We would then have 'reseeded' your planet with the survivors. But, little more than a decade ago, the concept changed. We were able to see you as Beings who could achieve your wondrous destiny without a global catastrophe. At the appropriate time, we were to contact you. Accordingly, we first sent Science and Exploration fleets to oversee these developments and, later, established several special 'medical teams' to assist your local Spiritual Hierarchy in integrating your assorted physical, mental, emotional and spiritual components. This amazing process is changing the very nature of your RNA/DNA and reintegrating lost chakras into your body's energy systems.

      In addition to the declaration of an approaching first contact, many remarkable technologies are to be released. They will include ways to solve your current energy crisis and your pollution problems, and to provide your world population with fiscal abundance. These technologies are all part of your growing realization that your world has arrived at a golden age. Most importantly, your major philosophical concepts about yourselves need vast transformation. You will discover that you evolved, not on your beautiful Mother Earth, but in the distant Vega solar system. You will also learn about the many now-lost civilizations that have existed upon your world since you first colonized Mother Earth about two million years ago. Moreover, you will bring to light your solar system's true history and its many traumatic galactic wars. These things may well shock you, but they will also teach you about yourselves.

      We approach this exciting future fully committed to your first contact. In preparing ourselves for whatever unfolds, we have adopted a number of appropriate strategies. Our current mission is simply to envision the one we prefer and to use our abilities, and yours, to manifest it. Here, we ask you to use your marvelous talents to manifest an all-encompassing series of official and unofficial announcements that will become the broad palette for our appearance. In broad daylight, let us appear in specially orchestrated formations so that this process will transform your most monstrous fears. In this way, you will know of us. In this way, you will learn more about who you are and where you are going. You, dear Hearts, are being launched into an age of full consciousness. You are preparing to leap into the task of transforming physicality and uniting physical and spiritual Creation.

      This process of transformation has evolved, seemingly chaotically. In fact, it has been simply following the sacred edicts of the divine plan. Long ago, Heaven understood the circumstances by which you were thrust into limited consciousness on a dark and foreboding world. We repeat these statements for a specific purpose. We sincerely wish you to see that this current realm is only temporary. It is meant to be changed into something wonderful. You, dear Hearts, are here to transform yourselves into truly magnificent Beings of the Light who, only now, are beginning to understand this fact and the great responsibilities that you, most graciously, have accepted. As you continue to grow in awareness, you will quickly realize that your collective focus can alter your realm. This discovery is only just the beginning....


andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Utenomjordiske i det gamle Japan

De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder(fra boken "fra :the legend of Atlantis")

Den Galaktiske Familie 


 

ufokontaktberetninger på nordiske språk

ufokontaktberetninger på engelsk språk

Utenomjordiskes genetiske ekperimenter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder (annen kilde)

Den Galaktiske Familie

 

tips: større tekst?

velg vis - tekst - og "større"