new disclosing online video on link here | ny avslørende video online her på denne linken  intervju av forfatteren bak boka MAKTEN BAK MAKTEN

Interview - video- with John Perkins author of "Confessions of an Economic Hit Man"

USA&CIA : en blodig historie

video on this; "CIA- a bloody history..."  USA 's hidden history (oliver stone)  | CIAs  narkotika-handel

Citizen Responsibility -a miltary off-jumper on you-tube- wise words

videos

The Military KNOWS Israel did 911- update spring 2010

911 Evidence
Støttet utenlandske diktatorer og krigsherrer:
 

"before the Deluge" 

youtubevideo;

min youtube-video-side/egenkreaterte videoer

Sannhetens ansikt! om å skape "demokrati" med våpen og djevelsk pengemakt!

hvordan CIA/FBIkontrollerer media vedr ufo-info- 8min intervju med Victor Viggiani i lyd

hør og lytt til teksten på denne music-video fra Jackson Browne fra 70tallet | txt'en

(noen få gjenkjente penge/mørkemennenes løgnaktige spill allerede for 30 år siden! - nå er det oppladning før "neste syndflod" - "before the Deluge" sang JB, til minne om tidligere tiders mørkekrefters spill  som utslettet en hel sivilisasjon!)
verdt å se denne  om man har endel tid å avse - en av avhopperne fra S4/Dreamland/Area51 intervjues  - ca 20år gml. opptak - og bakgrunnsmateriale fra hvordan wendelle stevens ble kontaktet av ham, og resultatet ble at han/"Connor O'Ryan" - som så mange andre- ble likvidert.

"The war in Iraq was conceived by 25 neoconservatives, most of them Jewish, who are pushing President Bush to change the course of history."
-Ari Shavit Ha'aretz News Service (Israel) April 5, 2003 - more 

how USA has tried to stop the true humanity to grow on this planet

 
 

Avspilleren over: om hvordan USA OG CIA, militæret/deres kriger,  bevisst skulle skape "terrorister" - for å rettferdiggjøre bl.a. det inside-kontrollerte 11.sept.angrepet - hør på intervjuet over fra jan.2012 og få innsikt i dette og ellers litt om hvordan de frykter forandringen  de nærmeste årene (mot  2029 - da den astrale grovrensningen vistnok skal være bortimot ferdig?)

Dette er et intervju med en ex-mil/Navy Agent, som i løpet av årene 1992-2000 ble sendt på topp hemmelig bombe- oppdrag i Midtøsten, hovedsakelig i Irak. År etter den første Golfkrigen da de enda ikke var  i krig med Irak, var han og Seal Team 9 på oppdrag som gikk på å styre inn Tomahawk Missiles mot mål  på månedlig basis, og slik ta ut mål som ble stadig mer "myke" ...  og som  involverte dødsfall av hundrevis av uskyldige sivile. Hør her hvordan denne  høyt utdannede unge mannen og hans team ble presset av de militære i hensikt å ødelegge landsbyer og skape fremtidens terrorister som del av en plan som  til slutt skulle tjene sitt mørke formål: "krigen mot terror" og 911..og det som er den "kjente historie". Men det ligger som vi vet en årelang planlegging før 911, som han kommer inn på.

Og om ikke det var nok, så vil vi høre hvordan han ble trent i Area 51 som en i en spesielt
utdannet gruppe av høyt klassifisert PSY spioner for å se gjennom den berømte Looking Glass teknologien - inn i fremtiden....

 link ellers

********

Spiller det egentlig noen rolle hvem som er President i USA – Ansiktet utad, eller mer lik en pressetalsmann for de mektige finansinteressene de hemmelige forbundene og brorskapene representerer, Og er Presidenten klar over hvilken stol denne sitter i. Vi ser at det ofte er de menneskene som blir tolket som mindre intelligente som sitter lengst. Michael Moore beviste at enkelte stater i USA bevisst velger ut mindre intelligente politifolk til korpsene, og eneste grunn må være at disse er lette og lede, og heller ikke viker unna for utradisjonelle midler som vold og lovbrudd.

Her følger en brøkdelsliste over hva denne Nasjonen representerer og står bak, og jeg er overbevist om at dette ikke representerer den Amerikanske befolkning. Men hvem da???

Frem til 1987 døde over 6 millioner mennesker som følge av CIAs aksjoner rundt i verden. Hvor mange er drept siste 20 år?

Tidligere leder for CIA i Angola John Stockwell arbeidet for daværende CIA sjef George Bush og har forklart seg for Kongressen - men det har tydeligvis ikke hatt noen innflytelse på utviklingen i US.

John Stockwell, former CIA Station Chief in Angola in 1976, working for then Director of the CIA, George Bush. He spent 13 years in the agency. He gives a short history of CIA covert operations. He is a very compelling speaker and the highest level CIA officer to testify to the Congress about his actions. He estimates that over 6 million people have died in CIA covert actions, and this was in the late 1980's.

" ...the CIA has overthrown functioning democracies in over 20 countries."
John Stockwell, former CIA official and author

http://www.informationclearinghouse.info/article4068.htm

Alfred W. McCoy, a history professor at the University of Wisconsin, is the author of "The Politics of Heroin: The CIA Complicity in the Global Drug Trade."

http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/CIAdrug_fallout.html
http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/CovertActivities_CIA.html

Her er en liten liste over noe av USAs utenrikspolitikk i nyere historie:

1915: Amerikansk okkupasjon av Haiti. Etterkrigstiden: USA/NATO holder god kontakt med diktatorfascisten F. Franco i Spania.

1953: Iran: Mossadeq styrtes. USA innsetter Sjahnen, som styrer landet med diktatorisk jernhånd 1954: Guetemala: Demokratisk valgte Arbenz Guzman styrtes. USA forbyr fagforeninger i Landet. tusenvis blir drept.

1963: Sør Vietnam: USA er med på mordet av president Diem

1964: USA innvaderer Vietnam/indokina 1965-73: Vietnamkrigen. Flere millioner mennesker blir drept.

1973: Chile: Demokratisk valgte Salvador Allende styrtes og drepes av bl.a. CIA. USA innsetter diktatoren Augusto Pinochet Ugarte

1977: El Salvador: Militærstøtte til diktaturet. 70 000 drept

1980: Afghanistan: USA støtter bl.a islam-fundamentalistene Mujahedin i kampen mot Sovjet

1981: Nicaragua: Reagan støtter og hjelper å bygge opp Contras (Anti-sandistisk bevegelse) USA invaderer landet. 30 000 drept.

1980-tallet: Militærbaser opprettes for Contras i Honduras, Barnearbeid ved Amerikanske selskaper.

1982: Irak: USA støtter Saddam Hussain militært og økonomisk i sin krig mot Iran. 1983: Iran får i all hemmelighet militærstøtte av USA

1983-84: Grenada: USA styrter Cuba-vennlig regjering.

1985: Bolivia: Amerikanske tropper og Boliviansk politi bekjemper bondeopprør.

1989: Panama: Noriega blir styrtet ved Amerikansk hjelp. Tusenvis ble drept.

1991: Irak: Gulfkrigen: S.Hussain går fra å være USAs gode venn til største fiende når han innvaderer Kuwait. USA bomber landet. Over 10 000 drept. Hussain slipper unna pga USAs manglende støtte til opposisjonen som lett kunne ha veltet regimet hans på det tidspunktet.

1991-2000: Irak: 500 000 barn har mistet livet pga USAs ukentlige bombing av landet og mislykkede sanksjoner.

1998: USA bomber medisinfabrikk i Sudan

1999: USA-ledet NATO-bombing av Serbia. Offentlige sykehus og skoler ble lagt i ruiner

2000: Taliban får økonomisk støtte av USA, selv om deres kvinneundertrykking og brudd på menneskerettigheter er vel kjent.

2001: Afghanistan: Bombing av landet. Tusenvis drept. Tidligere rådgiver i det Amerikanske oljeseelskapet UNOCAL Karsai innsettes. UNOCAL starter bygging av Oljerørledning i landet. UNOCAL har også oppdrag i Burma (Myanmar) til tross for Militærdiktaturet som styrer landet. 2003: Irak: USA starter intensiv bombing av landet. USAs ”krig mot terror” har fra 2001 til 2006 drept nesten 100 000 mennesker

2004: Irak: Amerikanske oljeselskaper etableres i landet. Opprøret mot okkupasjonsstyrken (hovedsakelig USA) intensiveres. terroren og motstanden øker for hver dag.

2004: USA har fremdeles meget gode forhold til det oljerike diktaturet i Saudi-Arabia.

2005: Turkmenistan: Amerikansk oljevirksomhet i landet med stalinistregime.

2006: Amerikanske oljeselskaper har etablert seg bl.a i det Kaspiske Hav, Nigeria, Irak, Kuwait, Tsjad, Myanmar, Pakistan, Afghanistan etc. ?-

2006: USA har i mange tiår gitt enorm militær og økonomisk støtte til Israel. Israel får over $2000000 i militærstøtte hvert år til tross for at landet bryter med fundamentale menneskerettigheter, spesielt i Palestina i form av okkupasjon og drap av sivile. Israel er nå med god hjelp fra USA blitt en av de mest militariserte land i verden, med et mektig arsenal, inkludert atomvåpen. Kanskje denne listen vil få oss til å forstå mer hvorfor USA er så upopulær blant grasrota i store deler av verden.

Araberne og muslimene har virkelig fått kjenne amerikansk utenrikspolitikk på kroppen. USAs legitimering og støtte til Israelsk okkupasjon og tydelige brudd med menneskerettigheter er noe som virkelig fyrer opp hatet til muslimene. Det er helt fullstendig feil at Islam er en voldelig religion.

 

Man høster hva man sår
muslimenes hat mot vesten og hovedsakelig USA må komme ett steds fra. Nå er muslimenes hat mot vesten mye sterkere enn hos mange andre folk i verden. For å forstå hvorfor det er slik er det nok engang viktig å se på historien!!!

*

Per Aslak Ertresvåg er en journalist med 50 års erfaring fra norsk presse. Han har skrevet boken ”Makten bak makten” som kom ut i fjor

Her er noen av de mer troverdige teser i «Makten bak makten»:


• At det gjennom århundrer har eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum. (Ertresvåg bruker betegnelsene «Illuminati» og «Trilateral Comission» om den sentrale organisasjonen. I utkanten står blant annet The Bilderbergers, der et av formålene er å bondefange innflytelsesrike mediefolk).


• At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, er et historisk faktum.


• At denne eliten - med europeiske røtter - og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig . Gjennom et stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blitt enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.


• Denne eliten, brorskapet, finansierte både kommunismen i Sovjetunionen og Hitler-Tyskland - og tjente penger på det. Et nokså ukjent, men udiskutabelt historisk faktum.


• Eliten sto bak finanskrisen i 1929 og la planene for 1. og 2. verdenskrig. Krigene satte statene i gjeld til finanseliten som økte sine formuer og ga dem mer makt over statene. I et notat til president Wilson ba styret i den private pengestiftelsen Carnegie Endowment for International Peace presidenten om å "see to it that the War does not end too quickly".


• President Wilson satte en av sine valgkampanjeledere, Bernard Baruch, til leder av War Industries Board. Både han og Rockefellerne kom ut av krigen med en profitt på 200 millioner dollar fra 1. verdenskrig.


• Under det økonomiske sammenbruddet i 1929 skjedde følgende: Sentralbanken, the Federal Reserve som var eid av pengeeliten, skar i løpet av tre år ned landets seddelmengde med en tredel og sørget dermed for å forlenge den økonomiske krisen (kanskje man kan si at elitens sentralbank "saw to it that the crisis did not end too quickly"). John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Joseph P. Kennedy og andre
«insiders» hadde solgt ut verdipapirene sine like før krakket og kjøpte det tilbake for småbeløp senere. Det er hevdet at Kennedy de neste seks årene økte sin formue til det 25-dobbelte.


• Såvel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. (Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1945 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR.)

(Skrevet av: "Keep on Rockin for a free world" , 08.03.2007 kl. 15:25)

 


• Nasjonalstaten og nasjonal kultur blir systematisk motarbeidet og planlegges fjernet.

  intervju av forfatteren bak boka MAKTEN BAK MAKTEN

*

Tar med en kommentar sakset fra Dagbladets nettavis;

Skrevet av Fnadden (fnadden) 18.10.2006 kl. 20:27 (Dagbladet.no)

Det er ikke noe nytt at CIA driver på med mye snusk og lureri. De driver også blant annet på med narkotika smugling, noe som er blitt oppdaget og bekreftet av etterforskere i andre organisasjoner som FBI og LAPD, her er en video med en tidligere etterforsker for LAPD som snakker om dette:


http://video.google.com/videoplay?docid=-7009998324250484369&q=cia+drug+duration%3Along

Og de har også vært ansvarlig for masse annet, her er en video som forteller hvordan dem ble store, utviklet seg, smuglet dop, forandret regimer, og drepte millioner av folk rundt om i verden -
Secrets of CIA:


 


De har også drivet på med pedofile ringer, barnetrafikk og merkelige sataniske saker hvore dem har brukt barn i sine syke ritualer- En tidligere sjef for FBI, Ted Gunderson (Tidligere "Head of FBI") forteller om dette her:
 


CIAs Historie - Wikpedia

Central Intelligence Agency (CIA) er en amerikansk føderal etterretningsetat. CIA har ansvar for innsamling og analyse av etterretning om utenlandske styresmakter, selskaper og personer. Etaten har også en betydelig paramilitær organisasjon

CIA ble dannet i 1947 av president Harry S. Truman. CIA var en etterfølger av Office of Strategic Services (OSS) fra Andre verdenskrig. OSS ble oppløst i 1945. Den nye organisasjonen skulle ligge under presidentens kontroll. De militære og FBI var imot at det skulle dannes en ny etterretningsorganisasjon. Likevel ble Central Intelligence Agency og National Security Council dannet i september 1947.

I 1949 kom Central Intelligence Agency Act. Denne loven gav CIA anledning til å bruke hemmelige skattemessige og administrative prosedyrer i sitt arbeide. Loven fratok også CIA begrensinger i bruk av føderale midler. Den gav også CIA anledning til å skjule CIAs organisasjonsmessige oppbygning, funksjoner, stillinger, titler, lønner og antallet ansatte.

Det ble også skapt et program som fikk navnet PL-110. Det skulle få mange utenlandske overløpere og ettersøkte gjennom immigrasjonen uten store problemer. De skulle få ny identitet og økonomisk støtte.
CIA rapporterer direkte til Kongresskomiteen i Kongressen, men henvender seg også direkte til presidenten. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er et permanent medlem av regjeringen. Han har ansvaret for å orientere presidenten i etterretningssaker og representerer alle amerikanske etterretningsorganisasjoner.

I 1988 ble George H. W. Bush den første CIA-sjefen som ble amerikansk president.
Hemmelige operasjoner
De fleste aktivitetene som CIA utfører er som regel hemmelige. De bruker satellitter, elektroniske lyttesystemer og overvåkingsfly. På et tidspunkt hadde CIA sin egen flåte av U2 spionfly.

CIA har også en avdeling med ansatte som har militær opplæring.
I CIAs tidlige år prøve CIA å drive tilbake sosialismen i den tidligere Østblokken ved å støtte lokale grupper uten at dette hadde helt den store suksessen. Derimot hadde CIA større suksess når de skulle stoppe kommunister og sosialisters framgang i Frankrike og Italia.

Da Europa hadde stabilisert seg langs Vest-Europa på 1950-tallet, flyttet CIA mer av virksomheten sin over til andre verdensdeler. Organisasjonen gjennomførte vellykkede hemmelige operasjoner i Iran i 1953, Guatemala i 1954 og Indonesia i 1965; En operasjon som førte til at omlag 500 000 indonesere, i all hovedsakelig bønder og vensteorienterte, mistet livet.

Det var CIA-operasjoner som sikret at USA-vennlige regjeringer styrte landene i Latin-Amerika. Risikoen med slike "hemmelige" operasjoner kom til syne under den mislykte Invasjonen i Grisebukta i 1961. Operasjonen latterliggjorde både CIA og USA framfor hele verdens øyne og førte i stor grad til at Fidel Castro og Cuba søkte nærmere kontakt med Sovjetunionen.

CIA-operasjonene ble mindre åpenlyse og ambisiøse etter Invasjonen av Grisebukta. CIA begynte å hjelpe de amerikanske styrkene under krigen i Vietnam i stedet. Fra 1962 til 1975 organiserte CIA en hemmelig hær i Laos som skulle kjempe mot nordvietnameserne. De drev også en flåte av fly i Laos som de kalte Air America.

CIA fortsatte engasjementet sitt i Latin-Amerika. Tidlig på 1970-tallet gjennomførte CIA operasjoner for å hindre at Salvador Allende ble gjenvalgt i Chile. Da disse operasjonene mislyktes, ble CIA med på planleggingen av statskuppet som styrtet den folkevalgte Salvador Allende fra makten. Arvtakeren ble den USA-vennlige diktatoren Augusto Pinochet. I løpet av hans diktatur ble over 27.000 mennesker fengslet og torturert. Over 3.000 ble drept.

 


Etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1979 startet CIA og Pakistans ISI (Inter Services Intelligence) den største "hemmelige" operasjonen i CIA sin historie. Målet var å la geriljabevegelser tvinge Sovjet til et nederlag a la den supermakten USA fikk i Vietnam. I løpet av krigen ble mer enn 100 000 radikale mojahedinkrigere fra 40 islamske land rekruttert og lært opp via ISI (finansiert av CIA).

På slutten av 1980-tallet forsynte CIA den afghanske motstandsbevegelsen med bærbare Stinger-raketter, noe som i sterk grad bidro til at den sovjetiske okkupasjonsmakten i Afghanistan mistet herredømmet i luften. Strategien lyktes og russerne trakk seg ut i 1989. Uten en felles fiende, og i et Afghanistan sterkt ødelagt av 10 års borger- og geriljakrig , følte mange en viss bitterhet over å ha kjempet en hellig krig (jihad) på vegne av "Onkel Sam".

Tidlig i 1980-årene startet CIA Contras i Nicaragua. De skulle bekjempe sandinistene. Til slutt fikk CIA forbud mot å støtte Contras og USA ble dømt til å betale økonomiske erstatninger til Nicaragua.

I 1993 var CIA med i operasjonen som skulle finne og drepe kokainbaronen Pablo Escobar i Colombia.
Avhoppere som Phillip Agee hevdet at CIA drev med propagandaoperasjoner overfor allierte land.

Organisasjonen skulle også ha vært innblandet i smugling av narkotika i Afghanistan, Laos og Nicaragua. CIA skulle også ha prøvd å ta livet av politiske ledere rundt om på kloden. Det mest kjente drapsforsøket var mot Fidel Castro. I 1976 kom det et forbud om at CIA skulle prøve å drepe politiske ledere. Slike aksjoner skulle bare være tillatt i krigstid.

I 1996 kom det en rapport som opplyste at CIA bryter lovene i andre land tusenvis av ganger hvert år.

Støtte til utenlandske diktatorer og krigsherrer:

Aktivitetene til CIA har opp i gjennom tidene skapt mye bråk i USA og i andre land. CIA har bidratt til innsettelse og/eller støtte til mange diktatorer, blant annet
· Augusto Pinochet (Chile)
· Anastasio Somoza sr. (Nicaragua)
· Anastasio Somoza jr. (Nicaragua)
· Rafael Leónidas Trujillo (Den dominikanske republikk)
· Mohamed Suharto (Indonesia)
· Jorge Rafaél Videla (Argentina)
· Muhammed Reza Pahlavi (Iran)
· Pol Pot (Kambodsja)
· Elie Hobeika (Libanon)
· Carlos Enrique Díaz (Guatemala)
· Saddam Hussein (Irak) (fram til 1991)
· José Napoleón Duarte (El Salvador)
· George Papadopoulos (Hellas)
· José Efraín Ríos Montt (Guatemala)
· Mobutu Sese Seko (Kongo)
· Roberto d'Aubuisson (El Salvador)
· Hugo Banzer Suárez (Bolivia)
· Ferdinand Marcos (Filippinene)

CIA støttet også geriljagruppen Mujahedin i Afghanistan med våpen og opplæring. Det blir i ettertid sett på som en av CIAs største tabber. Mujahedin skulle senere starte Al Quaida

CIA utstyrte Jonas Savimbis UNITA i Angola med våpen og utstyr, og kjempet sammen med tropper fra aparheidstaten Sør-Afrika. Dermed utviklet en afrikansk borgerkrig seg til å bli en av de største slagmarkene i den kalde krigen.
Kritikk for ineffektivitet
CIA har blitt kritisert for å være lite effektive til å samle inn informasjon. Noe av kritikken gikk ut på at de tillot dobbeltagenten Aldrich Ames å stige høyt i gradene innenfor CIA. Annen kritikk gikk ut på at CIA brukte store ressurser på å finne mennesker ved hjelp av tvilsom informasjon når de kunne finne bedre informasjon i åpne kilder.

CIA har også blitt kritisert for at de ikke forutså Sovjetunionens sammenbrudd, Indias atomprøvespregninger og terroristanslaget mot USA 11. september 2001.

En av suksessene til CIA er spionflyet U-2 (Dragon Lady). Den 1. mai 1960 oppsto riktignok U-2 skandalen, men flyet viste seg å være essensielt i forbindelse med Cubakrisen i 1962. Etterfølgeren SR 71 (Blackbird) regnes også som en suksess.

Operasjonene som CIA utførte i Afghanistan på midten av 1980-tallet må også regnes som en suksess i og med at Sovjetunionen trakk seg ut. Koblingen til AlQuaida og Osama bin Laden ble imidlertid en belastning etter 11. september 2001. (Kilde Wikpedia)

(det som ikke er nevnt her og som er den skjulte sannhet, er at CIA opprinnelig ble dannet for å ta seg av problemet med utenomjordisk nærvær, som myndighetene mer eller mindre ufrivillig ble nødt til å ta stilling til like etter krigen. Dette i etterkant av de enda hemmelige ting som skjedde i -46 til -52, som verden som helhet enda ikke har innblikk i. Men for de som har tid og interesse kan man få et visst innblikk i dette ved å høre et foredrag i onlinevideo med en som etter mange år innen militære, og med "clearance"  hadde fått  innsikt i dette - BILL/william COOPER   (her i mp3   for å høre via mob/ bærbarmp3 spiller- dette er så mye info, at man må lytte mange x for å få med "alt") Men det uungålige  resultatatet av hans "lekkasjer" ble at han ble drept av gov-agenter i 2001.

(- ps-det er dårlig video- bilde, særlig i starten, men det LYDEN som er det vesentlige, og den er ok)

 Man bør også høre på intervjuet med en av de nå pensjonerte militære, som arb.i NATO i frankrike på tidlig 60tall, og idag avslører hvorfor det ble satt så store anstrengelser inn på å skule og latterliggjøre det utenomjordiske nærvær her - link rune-kommentar )

 

Verdenssamfunnet er i disse dager gjenstand for en radikal omstrukturering. De siste brikkene i spillet om verdensregjeringen faller raskt på plass.

"Globalisering" og "verdenssamfunnet" er blitt velkjente uttrykk i dagens media, men få er klar over hva dette innebærer, og hva som blir de endelige konsekvensene. Kontrollerte medier sørger for å holde sannheten skjult for massen.

Den amerikanske president George W. Bush er gått til krig mot terrorisme. Dette er den offisielle versjonen. Den uoffisielle versjonen er ganske annerledes.

Den 12. februar 1998 holdt en internasjonalt kjent ekspert på prosjektutvikling innenfor energiressurser en tale i Den amerikanske kongress.

I denne talen ble det opplyst at Det kaspiske basseng i Sentralasia var reservoar for enorme oljeforekomster. Det ble anslått reserver opptil 200 milliarder fat til en verdi av over tredve billioner norske kroner. I tillegg ble det anslått at Sentralasia skjulte over seks billioner kubikkmeter naturgass som bare ventet på å bli utnyttet.

Problemet var å få transportert oljen og gassen fra det isolerte Sentralasia til et sted ved kysten der supertankere kunne overta.

Det ble påpekt at det beste alternativet var en 1660 km lang, en-meters rørledning til Pakistan-kysten ved Det arabiske hav. Taleren gjorde imidlertid Kongressen oppmerksom på at prosjektet ikke kunne realiseres før det var oppnådd politisk stabilitet i området, spesielt Afghanistan.

Byggingen av rørledningen var utenkelig så lenge Taliban-regjeringen satt med makten, derfor måtte USA sørge for å få en ny afghansk regjering på plass som hadde vestmaktenes tillit.

Fjellandet mot Sentralasia ble plutselig et særdeles viktig, strategisk område for energimagnatenes globale strategi for å vinne kontrollen over de enorme naturressursene i nord.

Energieksperten James Dorian skrev i Oil & Gas Journal (10. sept. 2001) at de som kontrollerer oljeveiene ut av Sentralasia vil påvirke alle framtidige ruter og kvantiteter av oljeflyten, så vel som verdifordelingen av nye produksjonsfelter.

Bush-familiens økonomiske tilknytning til større olje- og energiselskaper er godt dokumentert.

Da det ble meldt at Taliban-regimet muligens ville overgi Bin Laden, opplyste president Bush at det ikke ville forhindre et angrep på Afghanistan under USAs ledelse.

Som alltid under slike kriger, er det sivile mennesker som blir skadelidende. Slik var det under Gulfkrigen i 1991, da USA ønsket å sikre seg tilgang til de store oljereservene i Rumaila-feltet. Dette greide de ved senere å utvide Kuwaits nordgrense. Slik var det under krigen på Balkan i 1999, da Vesten ønsket å vinne kontrollen over de store mineralforekomstene i området. Slik er det også i disse dager, da tallet på drepte sivile i Afghanistan øker faretruende, til tross for forsikringene fra USAs president om at aksjonen mot terrorisme ville bli utført med kirurgisk presisjon, og ikke ville ramme sivile. Denne retorikken har vist seg å være like grunnløs som under tidligere kriger.

Jeg må ærlig innrømme at Vestens korstog og terrorkrig får disse såkalte terroristene til å forsvinne i den overdøvende larmen

Der penger og makt er drivkraften, er hjemløse flyktninger og tap av uskyldige menneskeliv et beklagelig, men uunngåelig onde i øynene til makthavere som drevet av Mammon og maktbegjær ikke unnser seg fra å legge selvstendige nasjoner i ruin for å nå sine mål. Dette fører i beste fall til hule sørgefloskler fra dagens virkelige terrorister som stiller Osama Bin Laden i skyggen.

Det ble påpekt at den virkelige hensikten med den såkalte krigen mot terror ikke har noe med bekjempelsen av terror å gjøre, men med kontrollen av de enorme olje- og naturgassreservene i Sentralasia. Dette kommer stadig sterkere fram i dagens utenlandske media, men beklageligvis ikke i Norge.

Under overskriften ?Kontrollen med oljen i Sentralasia er det virkelige målet?, påpeker den australske avisen Sydney Morning Herald (25.10.01) at det virkelige spillet i Sentralasia dreier seg om kontrollen over de lukrative oljeforekomstene i området.

Den engelske nyhetskanalen Channel 4 News (26.10.01) stiller spørsmålet om det er et annet, mindre kjent motiv som ligger bak bombingen av Afghanistan, og konkluderer med at Gulfkrigen i 1991 dreide seg om olje, og at det samme gjelder den pågående krigen.

Også London-avisen The Guardian (8.10.01) nevner oljeforekomstene i Sentralasia som et motiv for krigen.

Osama bin Laden har vært ettersøkt for terrorisme av USA siden 1998, da de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania ble bombet. Det er påfallende at den ettersøkte terroristen var til behandling på et amerikansk hospital i Dubai i De forente arabiske emirater i midten av juli i år. Osama Bin Laden, som ble behandlet for en nyrelidelse, møtte også, og hadde samtaler med en representant for det amerikanske etterretningsorganet CIA. Dette ble meldt i den franske avisen Le Figaro, og gjengitt av nyhetsbyrået Agence France-Presse (31.10.01).

Talibanregimet ble skapt av USA og England i 1980-årene.
Hvis Osama bin Laden er et monster, heter det, er han et monster som er skapt av USA og dets allierte.

Hykleriet stopper ikke der, fortsetter The Mirror, og viser til at da Taliban tok makten i Kabul i 1996, var Washington taus fordi Talibanledere var på vei til USA som gjester av det amerikanske oljeselskapet Unocal. Avisen sier i klartekst at ?de skjulte motivene til Bush er å utnytte olje- og gassreservene i Det kaspiske basseng?, og at rørledninger gjennom Afghanistan er USAs eneste håp om å kontrollere disse ressursene.

Mord er mord, uansett om man styrer et fly inn i en bygning eller om mordene blir kokt sammen og beordret fra Det hvite hus eller Downing Street.

Den engelske avisen The Mirror konkluderer at det ikke eksisterer noen krig mot terrorisme. Hvis det var tilfelle, understreker avisen, ville britiske og amerikanske militærstyrker storme strandområdene i Florida, der det befinner seg flere CIA-finansierte terrorister, forhenværende latinamerikanske diktatorer og torturister enn noe annet sted på jorda.

Krigen mot terrorisme er en svindel, hevder The Mirrors tidligere sjefskorrespondent for utlandet, John Pilger, i sin artikkel i Englands nest største avis.


 

Enda en kommentar tatt fra Dagbladets nettavis;
9/11 og Hitlers brennende Reichstag

Skrevet av: Tell me lies , Dagbladet 29.09.2006 kl. 03:09

Den naturlige innebygde refleksen hos folk som blir konfrontert med påstanden om at 9/11 var et komplott iverksatt fra innsiden i USAs maktsirkler er lett å forstå. Vi har alle innebygd et utgangspunkt og en forestilling om at verdens vestlige ledelse ikke kan være så kynisk, så ond eller så kriminell. Og vi har vår historie, eller USAs historie, i friskt minne, og det er liksom ikke naturlig å vurdere muligheten for at 9/11 kan være arrangert. Det vil jo i såfall bety at Bushadministrasjonen og institusjonene rundt ham er massemordere, og at de skal dømmes til døden for høyforræderi og massemord på amerikanere, afghanere og irakere

Er historien slik vi kjenner den egentlig riktig? Eller har slike og verre grusomheter blitt satt i gang tidligere? Hva vet du egentlig? Hva vet du om Pearl Harbor? Hva vet du om vietnamkrigen? Hva vet vi? Hva tror vi at vi vet? hva med mordene på John F. Kennedy, Robert Kennedy og Martin Luther King? Hva vet vi? Er det en sammenheng opp til 9/11? Er det et mønster å se? Er 9/11 unikt?

Det viktigste spørsmålet en kan stille for å finne sammenhenger og gjerningsmenn er dette; Cui bono? Hvem tjener på det? Who benefited?

Hva er Council of Foreign Relations? Hvilken forbindelse er det mellom The Rockefeller Foundation og USAs maktorganer? Forbindelsen til Bushadministrasjonen, Forsvaret, CIA?

Tenk over følgende dokumenterte forhold;
1) Bushs bestefar finansierte Nazi - Tyskland og ble dømt for det.
2) Roosevelt fremprovoserte Pearl Harbor i en åttepunkts plan og ofret over 3000.
3) Vietnamkrigen startet på grunn av en fiktiv hendelse.
4) Irak ble invadert på grunn av forfalsket etterforskningsmateriale.
5) Stalins favorittgrep var terror mot egen befolkning for å oppnå patriotisme.
6) Hitler brente ned Riksdagen og la skylden på kommunistene. Frykt og kontroll.
7) JFK ville frata CIA all vesentlig makt og ble drept like etterpå.
8) Verdens største oljefelt blir tilgjengelig gjennom kontroll av Afghanistan.
9) The Project for a New American Century, PNAC, ønsker et amerikansk imperium.
10) 10 av 27 forfattere av PNAC sitter i Bushadministrasjonen.
11) PNAC understreket behovet for et nytt Pearl Harbor i 1999.
12) Mannen som hadde makt til å fjerne alt som ikke passet fra 9/11 commission report, er den samme mannen som på oppdrag fra Condoleeza Rice skrev den ekstreme angrepsdoktrinen til USA. Pre Emptive Strike. En innsidemann i Bushadministrasjonen.

 

Hvem tjener på dette?

Hva har 9/11 gitt USA anledning til å gjøre? Ta kontroll over Eurasia og kneble den amerikanske grunnloven, og dermed legge til rette for å skape PNACs Imperium. Sikre oljetilgang og verdensdominans. Patriot Act. Homeland / Security.

Nazi - Tyskland døde aldri, de bare skiftet fra SS - uniform til Wall Street dress. Og fra Nazisme til Fascisme. Multinasjonale selskaper og skyggemenn er de som styrer USA og dermed verden. 9/11 er bvare et enkelt trinn i en mye større sammenheng. Få opp øynene. Det fjerde riket er kommet og verden sover .
________________________

Jeg finner det også underlig med Bin Laden familiens tilknytning til Bush familien. Bin Ladens bror Døde på Bush sin Ranch i Texas da privatflyet hans fikk problemer og styrtet etter ett møte der.

Sitater;

"Sannheten må hele tiden bli gjentatt fordi det uavbrutt blir forkynt løgner rundt oss -- ikke bare av enkeltindivider, men av flertallet! I aviser og leksika, i skoler og universiteter — overalt dominerer løgnene, trygt og godt forskanset i den offentlige opinion som er på dens side" (Johann Wolfgang von Goethe).

"I en tid da bedraget er altomfattende, er det en revolusjonær handling å fortelle sannheten" (George Orwell).

"Det er meg likegyldig hvem som utformer landets lover så lenge jeg kan lage penger og styre et lands pengesystem" (Mayer Amschel Rothschild).

"Bankene kan skape penger, og gjør det. . . .Og de som kontrollerer et lands pengesystem, styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender" (Reginald McKenna, tidligere britisk finansminister).

"The greatest purveyor of violence on earth is my own government."
Martin Luther King, Jr.

"Gud må ha meddynk med dem, men det vil ikke vi." senator John McCain

 

Hvem styrer egentlig i USA og NWO?

Skrevet av: OAJ , 09.03.2007 kl. 20:14

USA mangler respekt for verden omkring og fremstiller og formidler egne verdier og valg som de eneste riktige. På grunnlag av dette har USA etter den andre verdenskrig, gjennomført flere titals aksjoner og kriger verden over som gir mange mennesker grunn til å hate dem.

I virkeligheten har USA i lang tid oversett globale avtaler og internasjonale traktater. De deltok ikke på klimaavtalen i Kyoto og rasismekonferansen i Durban. Istedenfor at de skrev under på avtaler som sikrer vårt klima og miljø, valset de over og tråkket ned de som står i veien for den frie verdenshandel, noe som sikrer USA billige råvarer og amerikanske markeder.

USA blir mer enn noe annet land styrt av de samme private kapitalinteressene som også eier det amerikanske sentralbanksystemet, Federal Reserve System. Disse interessene (bank-baronene), som dirigerer regjeringer verden over, må ha profitt og renter på kapital for å overleve. Veksten kan ikke avta. For å oppnå det må selskapene fusjonere med arbeidsløshet som resultat, eller så må den tredje verden utnyttes, gjerne ved at autoritære regimer støttes på bekostning av den tredje verdens innbyggere.

Men det er ikke bare kontrollen over verdens oljeressurser som er viktig for USA, som produserer våpen for ca. 3600 milliarder dollar hvert år. I mange år har USA’s økonomi vært en krigsøkonomi, hvor det viktigste for våpenindustrien har vært å produsere og selge våpen. Våpenproduksjonen har ført til en teknologisk utvikling som også det private næringslivet har kunnet nyte godt av, og som derfor på mange måter har blitt et fundament i den amerikanske økonomien. Selv om den amerikanske staten taper penger på krigene, så tjener krigsprofitørene, bankbaronene på at USA låner penger.

Det amerikanske folket betaler skatt, som igjen brukes til å betale tilbake på lånene fra bank-baronene og som også brukes til å kjøpe våpen, jern, olje og teknologi av de samme bank-baronene. Det har derfor blitt sagt at USA er det minst demokratiske land i verden. USA er nemlig ikke interessert i fred og demokrati. Istedenfor vil USA at det er flest mulig konflikter på gang rundt omkring i verden, og er det ikke store konflikter på gang, sørger USA for å skape noen (Hegels dialektikk). Derfor har USA i mange år støttet ”despoter” som Saddam Hussein, Osama bin Laden, Gaddaffi og Pinochet.

Derfor er splitt og hersk-metoden og borgerkriger blitt USA’s varemerke. I tillegg har USA, i regi av FN, sikkerhetsrådet, EU og NATO, sørget for at mange vestlige
land har vært med på samordnede aksjoner mot Slobodan Milosevic, Osama bin Laden og Saddam Hussein. Slikt samarbeide fører til at mange aktiviteter må koordineres og samordnes, og derfor har disse landene vært nødt til å kjøpe samme utstyr som USA har – til fordel for den amerikanske krigsindustrien. I fremtiden vil vi kunne regne med store ”allianse-kriger” mot både Nord- Korea, Syria, Libya, Iran og andre land som er lette å ta, men som ikke vil forstyrre den vestlige verdens maktbalanse. Vi kan derfor begynne å spørre oss selv om hva slags konflikter vi vil se i fremtiden; hvilke regjeringer skal veltes, hvilke despoter skal settes inn og fjernes igjen, hvilke land og folkegrupper skal settes opp mot hverandre?

Svarene vil vi finne dersom vi ser på konfliktene som muligheten for USA til å kontrollere verden. Ved å støtte begge partene i en konflikt og ved å støtte både venstre- og høyresiden i politikken, så kontrollerer USA verden. Jeg har hørt at USA hele tiden utfører sosiopolitiske målinger som kan sammenlignes med topografiske målinger, hvor de ser hvor mye uro det til enhver tid er i et område. De følger med politiske strømninger og økonomien til hvert enkelt land. Det blir sagt at de til og med måler hvor høyt konfliktnivået er i forskjellige deler av verden. Hvis det ikke er høyt nok, sørger USA for at det blir det. USA er mestere i ”konflikthåndtering”.

Den amerikanske nasjonalbanken Federal Reserve er privateid av private banker, private institusjoner og privatpersoner. Dette fører til at private personer får en stor innflytelse over verdens valuta, renter og inflasjon. Dersom Federal Reserve lar seddelpressen gå, så vil verdien av disse nytrykte dollarene til slutt havne i lomma på de private personene som ”eier” Federeal Reserve. De fleste tror at når man får inflasjon, så vil verditapet av valutaen forsvinne i løse luften. Det som imidlertid skjer er at verditapet av valutaen tilfaller den som trykker opp pengene - dette kalles for ”seigniorage”. En motpost til infllasjon i regnskapet blir da seigniorage.

For å forklare hvordan dette kan misbrukes så vil jeg bruke en allegori: hvis jeg trykker opp 20 000 kroner i falske penger, så blir det 20 000 kroner i seigniorage til meg, mens det blir 20 000 kroner mer i inflasjon i Norge. Dersom jeg trykker opp 20 000 kroner i falske penger og låner disse til noen jeg kjenner, så vil de kunne kjøpe seg luksus for disse pengene, men de må arbeide og skape verdiene bak, som de så betaler til meg. Jeg får da en seigniorage på 20 000 kroner, mens det blir 20000 mer i inflasjon i Norge.

Dersom amerikanernee lar seddelpressen gå, blir det viktig for dem å få investert disse dollarene rundt omkring i verden. Først og fremst kan de låne disse dollarene til despoter som kan leve et liv i luksus, mens folket må arbeide for å skape verdiene. Mens despoten lever i luksus blir det stor inflasjon i landet og folket blir fattigere. USA, bank-baronene, trekker verdiene ut av alle land de låner penger til, samtidig som det blir inflasjon i landene som låner penger. For at ikke økonomien i verden skal begynne ”å koke” og for at det ikke skal bli hyperinflasjon, så får USA alle land til å spare, og dette gjør de ved hjelp av retningslinjer og råd fra det Internasjonale Valutafond (IMF) I Norge kan det se ut som at når nordmenn tar opp forbrukslån (kanalisert gjennom bedrifter og banker som eies av de samme folkene som eier Federal Reserve) og når bedrifter låner disse ”nytrykte” dollarene, blir det et stort skjult verditap av norsk valuta.

Dette fører for det første til offentlig fattigdom, fordi midlene som det offentlige rår over blir mindre og mindre verdt, samtidig som det offentlige må spare inn mer og mer (etter råd eller krav fra IMF). Seignioragen som amerikanerne får av dollarene som de har lånt til Norge, bruker de til å kjøpe opp norske bedrifter som Statoil, Hydro og Telenor. Ettersom amerikanerne ser at det i fremtiden vil bli en knapphet av naturressurser som olje og gass, er det viktig for amerikanerne å få kjøpt opp disse. Dette er årsaken til at de lar seddelpressen gå. For å klare dette allierer amerikanerne seg med høyreorienterte norske politikere som tror de får innflytelse på verdens politikk ved at de får lov til å være med i hemmelige nettverk, dvs. organisasjoner som Bilderberger-gruppen, Trilateral Commission og The Fellowship Foundation. Nå er det viktig for amerikanerne, det vil si bank-baronene bak Federal Reserve, å få privatisert mest mulig av de norske naturressursene, slik at de kan få kjøpt dem opp: vannkraft, drikkevann, fisk, olje og gass. For å klare dette må de blant annet fjerne den norske nasjonalstaten.

Dette klarer de dersom de får oss inn i EU. Det er da de samme privatpersonene som eier Federal Reserve som eier nasjonalbankene i Tyskland, England, Frankrike, Italia, Østerike og Sveits. Amerikanerne ”raner” også til seg store deler av norges oljefond ved at de trykker opp store mengder dollar. Dette fører til store verditap av valuta generelt, men det er amerikanerne som kan putte verditapet av oljefondet i sine lommer i form av seigniorage (jeg har hørt at amerikanerne drar inn ca. 3% av oljefondet hvert år i ”inflasjonsskatt”).

Derfor er det altså så viktig for amerikanerne at all handel i verden foregår i dollar. Saddam Hussein ville jo begynne å selge Iraks olje i euro. Dette kunne førte til at flere nasjoner, f.eks. Russland, også ville begynne å selge sin olje i euro. Jo flere land som begynner å handle varer og naturressurser i euro og annen valuta, desto vanskeligere blir det for amerikanerne å få plassert de ”ferske” dollarene de trykker opp - de ville få mindre seigniorage og de ville miste kontrollen over verdens penger.

 

in red print - symbolic for all the blod they have wasted on their road to power:

Haughtiness and arrogance

 
"The United States believes that the three thousand deaths in New York (911) are the only deaths that count, the only deaths that matter. They are American deaths. Other deaths are unreal, abstract, of no consequence.
 
The three thousand deaths in Afghanistan are never referred to.
 
The hundreds of thousands of Iraqi children dead through US and British sanctions which have deprived them of essential medicines are never referred to.
 
The effect of depleted uranium, used by America in the Gulf War, is never referred to. Radiation levels in Iraq are appallingly high. Babies are born with no brain, no eyes, no genitals. Where they do have ears, mouths or rectums, all that issues from these orifices is blood.
 
The two hundred thousand deaths in East Timor in 1975 brought about by the Indonesian government but inspired and supported by the United States are never referred to.
 
The half a million deaths in Guatemala, Chile, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Argentina and Haiti, in actions supported and subsidised by the United States are never referred to.
 
The millions of deaths in Vietnam, Laos and Cambodia are no longer referred to.
 
The desperate plight of the Palestinian people, the central factor in world unrest, is hardly referred to.
 
But what a misjudgement of the present and what a misreading of history this is.
 
People do not forget. They do not forget the death of their fellows, they do not forget torture and mutilation, they do not forget injustice, they do not forget oppression, they do not forget the terrorism of mighty powers. They not only don't forget. They strike back.
 
The atrocity in New York was predictable and inevitable. It was an act of retaliation against constant and systematic manifestations of state terrorism on the part of the United States over many years, in all parts of the world.
 
In Britain the public is now being warned to be "vigilant" in preparation for potential terrorist acts. The language is in itself preposterous.
 
How will - or can - public vigilance be embodied? Wearing a scarf over your mouth to keep out poison gas? However, terrorist attacks are quite likely, the inevitable result of our Prime Minister's contemptible and shameful subservience to the United States. Apparently, a terrorist poison gas attack on the London Underground system was recently prevented. But such an act may indeed take place. Thousands of school children travel on the London Underground every day. If there is a poison gas attack from which they die, the responsibility will rest entirely on the shoulders of our Prime Minister. Needless to say, the Prime Minister does not travel on the underground himself.
 
The planned war against Iraq is in fact a plan for premeditated murder of thousands of civilians in order, apparently, to rescue them from their dictator.
 
The United States and Britain are pursuing a course which can lead only to an escalation of violence throughout the world and finally to catastrophe.
 
It is obvious, however, that the United States is bursting at the seams to attack Iraq. I believe that it will do this - not just to take control of Iraqi oil - but because the US administration is now a bloodthirsty wild animal. Bombs are its only vocabulary. Many Americans, we know, are horrified by the posture of their government but seem to be helpless.
 
Unless Europe finds the solidarity, intelligence, courage and will to challenge and resist US power Europe itself will deserve Alexander Herzen's definition (as quoted in the Guardian newspaper in London recently) "We are not the doctors. We are the disease".
 
Harold Pinter
 
The Assassinated Press

listen to the txt on this online-music-video from Jackson Browne  

mer

pengene - ondets rot

Atle Johan Løvaas' kritiske blikk på samfunnets makt-kapital-krefter og deres manipulering av den "sovende verden"

"The war in Iraq was conceived by 25 neoconservatives, most of them Jewish, who are pushing President Bush to change the course of history."
-Ari Shavit Ha'aretz News Service (Israel) April 5, 2003 - more
 
the israel Danny Goldberg write;
"The Zionist establishment, with their total control of American media, fed you with lies for half a century. With unlimited money supply (YOUR money!) and an army of fabrication writers, you Americans are helpless AS YOU READ LIES ALL YOUR LIVES. The average American is living in a world of fantasy and fiction and has no way of distinguishing the truth from the sea of fabrications. We Israelis and Jews kept quiet all this time, as the Zionists are controlling over 90% of the worlds money supply. 911 changed the picture dramatically. When the public find out who forced the Pentagon to plan the 911, Jews around the world will distance themselves from the Zionists and the Zionists plan for world domination will crumble.
 
Zionists relentless attempts for world domination may lead to a new Jewish holocaust. This is the reason why very few Israelis today still see themselves as Zionists. And this is the reason why Jews around the world today want nothing to do with Israel. If you see a 'demonstration' in support of Israel, it is usually financed with Zionists money and your local Israeli embassy. Please understand that we Israelis and Jews are now hostages at the hands of the Zionists as they are controlling all of our institutions, just as they are controlling all your media, Senators and congressmen."
 
Sincerely, Danny Goldberg , dgoldberg@emailaccount.com

fra http://www.rense.com/general47/sslib.htm

how USA has tried to stop the true humanity to grow on this planet

off-jumper on you-tube- wise words

noen   you-tube-videoer - men merk at adressene kan ha forandret seg siden dette ble lagt ut- så søk helst direkte på siden på ord i tittelene.

Interview - video- with John Perkins author of "Confessions of an Economic Hit Man"

 

forstå historien bak de hemmelige losjer ved å granske online-videoene "THE LEGEND OF ATLANTIS" :asteroidenedslag - ala det som knuste atlantis
http://www.youtube.com/v/wjk-9yJBIG0
911 L.A. Symposium - Webster Griffin Tarpley on 911 Evidence and the hidden government behind:
 


 

off-jumper on you-tube- wise words