linker:

se nederst

på siden

 


boken om

 URI GELLER


tggc

fra tidskriftet  "KOSMOS" 10/75- med unntak av innledningskommentaren fra RØ

INNLEDNING

se også UFOs ARE real… Nasa showed me alien spacecraft and I’ve been secretly contacting ET for years, says Uri Geller, 06/21-link or below

En av mange kontaktpersoner som er blitt effektivt miskreditert av de "motstandskrefter" som desperat forsøker å hindre at jordmenneskene skal bli bevisst i den kosmiske overvåkning som jorden er underlagt fra høyere kosmiske sivilisasjoner  - er URI GELLER. På samme måten som med Eduard Meier i Sveits har "de gamle motstandskrefter " gjort en foreløpig effektiv jobb i å sette disse i et lys av bløff og svindel. 

Godt hjulpet av journalister i den overfladiske presse - som meget sjeldent går i dybden for å undersøke slike kontakter - og som dessuten ser ut til å mangle enhver evne til fatte den dypere visdom og informasjon fra kontaktene, har de klart å få vanlige mennesker til å forbinde disse navn med bløff og svindel. Det samme gjelder misinformasjonen rundt kornsirkelfenomenet. Det vanlige menneske som stort sett kun er informert gjennom presse og tv blir slik sett meget lett å føre inn på det spor som disse informasjonshindrere ønsker.  Det er å holde folk nede i "blindhet og uvitenhet" og tilby dem KUN meningsløs, ofte voldlig, overflatisk underholdning. Samme krefter som står bak hele jordens pengediktatur, er IKKE interessert i at folk blir opplyste om alternativer til dette - åndelig sett -  slavesamfunnet.

 I det følegende kan man lese hva den amerikanske neurolog, dr. Andrija Puharieh - en som undersøkte "uri geller-saken" på nært hold - fant ut:

DET FØLGENDE ER FRA DET DANSKE TIDSSKRIFT "KOSMOS" 10/75 og var forfattet av  den danske psykologen Sven Åge Rossen - og godkjent av redaktøren som var Martinus

URI GELLER

En af de sensationer, som prægede 1974 var dokumentationen af israeleren Uri Gellers usædvanlige psykiske evner. I TV-udsendelser i en række vesteuropæiske lande afslørede denne unge, sorthårede israeler, at der findes kræfter i tilværelsen, der bryder de kendte fysiske love, og at disse kræfter kan styres ved bevidst-hedskoncentration. I dansk TV bøjede og knækkede han en kantinegaffel ved tanke-kraft i forbindelse med en svag berøring. Han fik ligeledes en kraftig nøgle til at bøje. Den blev senere undersøgt af professor E. W. Langer på Danmarks tekniske Højskole, som erklærede, at det krævede et tryk på 40 kg for at bøje nøglen, og at nøglen ikke havde været udsat for kemisk påvirkning.

Siden disse begivenheder er der udkommet en bog med titlen Uri Geller, skrevet af en amerikansk neurolog, dr. Andrija Puharieh. Han beskriver Uri Geller som et charmerende, energisk og følelsesbetonet menneske. Den går tæt på med hensyn til hans inderste tanker om livet, menneskehedens skæbne og det religiøse. Det afsløres, at han har åndelig kontakt med intelligensvæsener fra rummet, der benytter ham som led i bestræbelsen på at skabe fred og udvikling på Jorden. Da mange af disse tanker er i god overensstemmelse med Martinus' analyser, skal bogens hovedindhold resumeres og kommenteres her.

 

Puharich opdager Uri.

Dr, Puharich var første gang i Israel i 1970 for at demonstrere sin teknik med elektrostimulering af døves høresans. Ved den lejlighed besøgte han også Qumran hulerne, hvor Dødehavsteksterne blev fundet i 1947. Han var meget fascineret af essæernes lære, og ved tanken om, at de engang havde levet der, nød han i eftermiddagsstilheden stedets åndelige atmosfære.

På vej tilbage til New York fra Israel blev Puharich tilbudt formandsskabet ved en international konference om emnet "Exploring the Energy Fields of Man" (Uridersøgelse af menneskets energifelter). Formålet var at undersøge de energier, som er impliceret i visse psykiske fænomener. Det var en af deltagerne i denne konference, som fortalte, at hans søn havde oplevet en ung mand i Israel, Uri Geller, udføre nogle fantastiske psykiske præstationer. Sønnens ven havde holdt en guld-ring i sin knyttede hånd, medens Uri Geller havde holdt sin venstre hånd over hans i ca. 30 sekunder. Da han åbnede hånden, var ringen delt i to stykker. Geller holdt også sin hånd over skiven på et armbåndsur og kunne få viserne til at bevæge sig to timer frem. For det tredje havde han præsteret at køre gennem Haifa's trafik med bind for øjnene og med vindspejlet i sin side fuldstændig blændet. Det var som om han kunne se med sin sidemands øjne (den samme teknikk kan innvidde i Tibet/Østen utføre - og de sier at de med dette sanser eller opplever gjennom følelses\astrallegemet. Det fysiske legemet er kun en forlengelse av det astrale \ intelligenslegemet, og de øvrige fire åndelige legemer. R.Ø.anm.)

På baggrund af denne rapport skrev Puharich til Geller og aftalte et møde i august 71. De så første gang hinanden i et diskotek. Zorba, i Jaffa, hvor Uri skulle optræde om aftenen, og Puharich fortæller, at han blev positivt overrasket over den ungdommelighed, sundhed og vitalitet som Uri udstrålede. Uri skulle optræde i aftenens sidste nummer, hvor han gav en række eksempler på sine telepatiske evner ved at "gætte" tal, navne osv., som personer blandt tilskuerne havde skrevet ned, og tilsidst som sit hovednummer delte han en ring i to stykker ved tankekoncentration.

Selvom Uri normalt ikke brød sig om at deltage i videnskabelige eksperimenter, indvilgede han umiddelbart i at mødes med Puharich og to israelske venner næste eftermiddag til en nærmere efterprøvning af hans evner. Her indledte Puharich med at bede Uri demonstrere den af sine evner, han følte sig mest sikker på. Uri valgte da at vise sine telepatiske evner og bad Puharich tænke på et tal. Puharich fortæller, at han tænkte på tallet 4. Så skulle han tænke på endnu et tal, han tænkte på 3 og endelig et tredje tal, hvor Puharich valgte tallet 2. Nu overraskede Uri selskabet med at spørge, om de havde lagt mærke til, at han havde skrevet på en blok før Puharich valgte sit første tal og ikke havde rørt blokken siden. Det bekræftede man, og så bad Uri dem tage blokken, vende den og se, hvad der stod skrevet Der stod 432!

Dette eksperiment vakte megen munterhed og beundring. Uri fortalte, at han telepatisk havde sendt tallene til Puharich, før denne var indstillet på eksperimentet for at sikre sig, at han ikke modarbejdede ham. Som man kan forstå, var eftermiddagen meget vellykket, og den blev indledningen til mange eksperimenter og et varmt venskab.

 

Træk af Uri's liv.

Uri har ikke kendt ret meget til sin far. Som så mange andre israelske mænd var denne stærkt optaget af det nyoprettede lands forsvar. Mens Uri endnu var baby, skiltes han fra Uris mor og blev professionel soldat. Under sin opvækst så Uri dog sin far enkelte gange og var meget stolt af at have en tapper far. Da Uri som ung selv blev soldat traf de igen hinanden og følte stor glæde ved gensynet. Efter skilsmissen flyttede Uris mor til en forstad ved Tel Aviv. Her blev han passet sammen med naboens børn, mens moderen var på arbejde.

Det var i denne periode, som 3-årig, at Uri i nabohaven, der tilhørte en rig araber, havde en enestående oplevelse i forbindelse med et rumfartøj. Denne begivenhed gik imidlertid i glemmebogen og kom først frem igen under hypnoseforsøg med Puharich. Vi vender derfor tilbage til den lidt senere.

Som 7-årig kom han i skole, men han var ikke altid lige oplagt til at høre på lærerens lange forklaringer. En dag, da han syntes, at det var særlig kedeligt, ønskede han brændende, at klokken skulle blive 12, og da han kiggede på uret, var klokken 12! Han rejste sig for at gå ud, men der var ingen andre, der bevægede sig, og læreren stirrede på ham og dernæst på uret på væggen. Det viste 10.30. Uri gik slukøret tilbage til sin plads og kiggede på sit ur, det var stadig 12. Der var ikke noget i vejen med uret, og Uri blev klar over, at han kunne få viserne til at flytte sig, hvis han ønskede det stærkt.

 Kammeraterne syntes det var vældig spændende, og han begyndte at samle stort antall omkring sig, når han optrådte.Det fik imidlertid snart en ende, fordi kammeraterne holdt på(trodde), at det var et trick, og at han skulle vise dem, hvordan han bar sig ad. Han holdt derfor op med at "optræde" og holdt sine særlige evner som sin egen hemmelighed.

Da han var 9 år, giftede moderen sig igen, og Uri blev sendt i en kibbudz, der fungerede som drengelejr. Her var han i to år og følte sig meget utilfreds. Dels kunne han aldrig være alene, men var altid sammen med mange andre, og dels savnede han naturligvis sine forældre. Det var, mens han var her, at faderen kom forbi med sin tank og andet imponerende militært udstyr. Uri var lykkelig for at se sin far, men måtte efter få timer atter vinke farvel og var igen "ensom" blandt de mange kammerater.

Da han var 11 år, flyttede han sammen med moderen og stedfaderen til et lille hotel, som stedfaderen ejede på Kypern. Her boede han i syv år, og det var her, han blev voksen. Han var nu for første gang uden for jødisk område og lærte derfor også for første gang om Jesus i skolen. Her fortalte brother Bernard om Jesu' liv, og da han fortalte om Bethlehemsstjernen, der ledte de tre vise mænd til Jesu! fødested, sammenlignede han den interessant nok med et af disse oplyste rumskibe, som folk rundt omkring på Jorden var begyndt at observere.

Da brother Bernard fortalte om, at Jesus havde større visdom og flere evner end andre mennesker, kunne Uri ikke lade være med at udbryde: "Kunne han også få urvisere til at flytte sig uden at røre dem?" Alle lo, men brother Bernard forklarede, at man ikke havde ure dengang, men at Jesus kunne gøre andre ting, f.eks.lave vand til vin, og gøre ét brød til mange brød.

På Cypern/kypros traf Uri også en elskelig gammel muslim, der også var lærer, men for muhamedanske børn. Hans navn var Mustafa Sa'abud. Han kunne godt lide Uri og skæmtede tit med ham, når de mødtes på gaden. En dag spurgte han Uri, hvorfor han ikke bar den jødiske hovedbeklædning, yarmulken, ligesom de andre jødiske drenge. Uri svarede, at han ikke syntes, han blev en bedre jøde af at bære den. At være jøde var ikke anderledes end at være nogen anden. "Det, som det drejer sig om, er at tro på Gud, og jeg tror på Gud!" Hertil svarede Mustafa meget blidt: "Du er vis. At være en muslim er det samme. At være muhamedaner vil sige at underordne sig Guds vilje, og Allah er vort ord for Gud. Det er det samme som at tro på Gud." Uri afbrød ham hurtigt:

"Hvorfor kæmper jøder og arabere, som er muhamedanere, så mod hinanden? Min far må kæmpe med araberne altid, fordi de vil tage vort land og hjem fra os!" Mustafa fortalte nu Uri, hvorledes religionerne havde udviklet sig, men at det er den samme Gud, der taler til menneskene gennem forskellige profeter. "Min søn, jeg tror, at det er Allahs vilje og følelse, at alle mennesker skal elske ham og hinanden. Jeg tror, at en ny profet vil komme, hvis opgave vil blive at føre alle mennesker tilbage til den sande kærlighed, den eneste Gud, for der er kun én Gud. Det er mennesket, som har lavet så mange guder. Min søn, jeg er muslim, og du er født som jøde. Lad os være enige om, at der er én Gud, som har skabt mennesket, og at det er forkert (feil)af os at hade eller kæmpe."

Da Uri var 16 år døde hans stedfader af et hjerteslag, og dermed ophørte hans frie drengeliv, for nu måtte han hjælpe moderen med at drive hotellet. Der fulgte nu to strenge, arbejdsomme år. Så indtraf der en spændt politisk situation på øen, som gjorde jødernes tilstedeværelse farlig, og de besluttede at sælge hotellet til spotpris og rejse til Tel Aviv. Uri var nu 18 år, og kort tid efter kom han ind i den israelske hær. Her gennemførte han sammen med andre unge en meget hård træning og var med i mange alvorlige krigshandlinger. Det endte med at han blev såret i begge armene af maskingeværkugler og måtte indlægges.

I sin rekonvalescenstid blev han udstationeret i en drengelejr og her mødte han Shipi, der skulle blive en af hans nærmeste venner. Han var dengang en lang, tynd 12-årig dreng med storkelignende hoved. Efter at være blevet helt frisk/rask, forlod Uri hæren og fik et kedeligt job i et textilfirma. Det var på en måde Shipi, som hjalp ham til en ny og mere interessant tilværelse, fordi han en dag arrangerede en optræden for Uri i sin skole-klasse. Det fik sneballen til at rulle, idet han nu fik mange invitationer til at optræde ved private selskaber, og endelig i 1970, han var da 23, fik han et professionelt engagement.

 

Uri' s opfattelse af sig selv.

Først efter at samarbejdet med Puharich var kommet igang, fik Uri gradvist en sikker fornemmelse af sine evners natur og betydning, men allerede forinden (før) havde han nogle teorier om, hvad det var, som skete. Da Puharich en af de første gange, de var sammen, spurgte ham, hvordan han troede disse evner fungerede, svarede han: "Jeg tror, at man passerer lysets hastighed i telepati. Jeg føler, at de telepatiske bølger bevæger sig med lysets hastighed eller hurtigere. Enhver genstand afgiver en udstråling, som bevæger sig ud i Universet.

 Når man passerer lysbarrieren, kan man se ind i fortiden og ind i fremtiden, og man kan omdanne ét materiale til et andet. Alt er baseret på lysets hastighed, og er man endelig hinsides(bak) den, er der ingen grænse for, hvad der kan gøres. Endnu har man ikke fundet partikler, der overskrider lysets hastighed, fordi de er for små. Jeg tror heller ikke der er nogen grænse for, hvor små partikler kan være."

Denne udtalelse er helt i overensstemmelse med Martinus' analyser, idet Martinus netop hævder, at man passerer ind i den åndelige verden, når man overskrider lysets hastighed, og at årsagerne til alle materielle tildragelser(hendelser) er at finde på det åndelige plan. I det omfang nogle årsager eller en plan er lagt fast i den åndelige verden, og man er i stand til at observere den, er det mulig, at man kan forudse, hvad der vil ske rent fysisk. Har man tilstrækkeligt udviklede psykiske evner, er det ligeledes korrekt, at man gennem dematerialisation og materialisation kan omdanne stoffer og skabe fysiske ting efter sit tankebillede.

Sådanne evner vil alle mennesker få, når deres moralske udvikling har nået en tilstrækkelig høj standard. Det siger sig selv, at sådanne evner hos umodne mennesker kunne gøre større skade end alle de materielle våben, som findes i dag. - Endelig er Uri' s ide om, at der ikke findes nogen mindste partikel som taget ud af Martinus' analyser.

Uri fortsatte: "Jeg tror, der er liv overalt i Universet. Der er fremskredne væsener, som kan passere lysbarrieren og kan rejse millioner af lysår på et øjeblik. De kan omdanne sig selv i forskellige dimensioner. De kan antage enhver form, de ønsker og vise sig som myrer, fugle, mennesker eller som UFO' er. Disse rum-mennesker ved nu, at jordmenneskene endelig er tilstrækkeligt udviklede til, at de kan vise sig i nyere former, end de gjorde i den bibelske tid. Det er derfor de antager forskellige former nu. ' Da Puharich spurgte ham, om han nogensinde havde set de ting, han talte om, svarede han benægtende, men sagde så: "Jeg nævner disse ting, fordi jeg ser dem i min bevidsthed. Jeg tror på dem. Jeg tror, vi lever andre liv."

Som mulig forklaring på, at han i modsætning til de fleste andre mennesker har sådanne evner, nævner Uri tre muligheder. Måske har der før istiden levet en højt udviklet civilisation, som har haft disse evner, hvoraf der endnu er rester tilbage, f.eks. hos ham. Måske nedstammer han fra rummennesker, som i tidligere tid har landet på Jorden, og hans evner er i så fald en arv fra dem. Eller måske er hans hjerne blevet spaltet under opvæksten, så den er blevet lidt skarpere end normalt eller der er maske en skævhed i dens struktur. Endelig er der en mulighed, som han næsten ikke tør nævne, nemlig, at de - rummenneskene - er der ude, og at de har deres grunde. Denne mulighed hænger sammen med den anden teori, at han nedstammer fra disse rummennesker. (Har hatt tidligere liv blant dem - rø)

Vi kan nok se bort fra den mulighed, at Uri skulle besidde en form for abnormitet. Den mulighed, at Uri er i besiddelse af evner, som mennesker har haft i større udstrækning i fortiden, kan man derimod ikke se bort fra. Sådanne "psykiske evner", som Martinus kalder dem, findes også hos primitive mennesker, ja, endog hos dyr. De bruges i den primitives hævnakt i form af besværgelse af fjenderne. I denne primitive form er de psykiske evner redskab for "sort magi". De mennesker i fortiden, som ifølge Uri eventuelt skulle have haft disse evner, behøver altså ikke, som Uri antager, at have været højt udviklede. 

Forskellige hendelser i Uri' s liv tyder på, at han også selv har ufærdige sider i sin mentalitet. Han mener selv, at han er skyld i 4 menneskers død. Det drejer sig dels om stedfaderen, som han ikke brød sig om, bl. a. fordi han var skyld i, at Uri blev sendt på kostskole som niårig. Desuden tre generaler, som han havde tænkt negativt på, fordi de havde nedstemt, at Uri skulle være officer. Han havde ønsket dem alle tre døde, og inden et år var det også tilfældet. De døde alle tre i 6-dages krigen imod Ægypten. Til fordel for Uri skal det tilføjes, at det ikke er sikkert, at der er denne sammenhæng, det er kun en fornemmelse som Uri har, og endelig - hvad der har betydning for Uri' s videre udvikling - er at han efter disse begivenheder aldrig har ønsket nogen noget ondt. Selvom han stadig kan blive vred på folk -alt for let, indrømmer han- bestræber han sig på at styre sig og tænke gode tanker om mennesker. At han virkelig har noget at kæmpe med, viser nogle episoder, hvor han er så hidsig overfor Puharich og nogle andre nære venner, og negativ overfor deres fælles projekt, at Puharich er lige ved at opgive det hele. Til gengæld forenes de bagefter i den skønneste indbyrdes forståelse.

Mere sandsynligt er det, at Uri gennem en række inkarnationer som led i sin individuelle udvikling har genoptrænet de gamle anlæg for psykiske evner, som alle mennesker har haft på et primitivt udviklingsstadium, og at disse evner nu i forbindelse med hans fremvoksende humane indstilling gør ham egnet til en højere mission, som - hvad Uri også selv antyder - ledes af rumvæsener.

 

Oplevelsen som 3-årig.

På et tidspunkt da Puharich følte, at det var svært at komme videre i forskningen omkring Uri, besluttede de gennem hypnose at føre Uri tilbage til barndommen for at se, om noget interessant skulle vise sig. I hypnotisk tilstand fortalte Uri derefter om mange af sine oplevelser som barn, men én af dem var af en ganske særlig natur og blev i virkeligheden nøglen til forståelsen af Uri. Kort efter sin 3-års fødselsdag blev Uri "væk". Han var kravlet gennem stakittet ind i en rig arabers have. Her var en dejlig græsplæne, smukke planter og træer og en lille dam med guldfisk. Efter at have leget lidt i denne skønne nye verden, faldt han i søvn på græsplænen.

Da han vågnede igen, var han sulten og skulle til at gå hjem, men da så han pludselig en stor skålformig genstand dale lydløst ned fra den klare himmel. Den lignede bunden af hans mors aluminiumsgryde. 

Han troede, det var en flyvemaskine, men de plejede at støje, og de havde også vinger. Pludselig kom der en stor skikkelse frem mellem maskinen og Uri. Han kunne ikke se noget ansigt, men skikkelsen havde et strålende udseende. Så hævede skikkelsen hænderne over hovedet, og et lys ligesom solen kom til syne mellem hænderne. Det virkede så stærkt på Uri, at han faldt bagover og faldt i søvn.

Efter at Uri i sin hypnotiske tilstand havde refereret denne glemte begivenhed, lød der en fremmed stemme i rummet. Alle tilstedeværende i værelset kunne høre den, men man kunne ikke afgøre, hvor den kom fra. Stemmen sagde bl. a.: "Det var os, som fandt Uri i haven, da han var tre. Han er vores hjælper og er sendt for at hjælpe mennesket. Vi programmerede ham i haven for mange kommende år, men han var også programmeret til ikke at huske. På denne dag begynder hans arbejde. Andrija (Puharich's fornavn) du skal passe på ham. Vi åbenbarer os, fordi vi tror, at menneskene er på tærskelen til en ny verdenskrig...

 (svært mange av romkontaktene kom med advarsler om dette på 70-80 tallet - men noen informasjoner av nyere tid påstår nå at dette ikke vil skje - da tilstrekkelig mange av høyere bevissthet nå er inkarnert for å stabilisere Jorden og at det derfor kun vil forekomme "små" kriger der menneskene trenger denne erfaring - som i kosovo, bosnia, irak, etc. R.Ø.anm. )

 

Et mandat fra himlen.

Genkaldelsen af denne gamle oplevelse gennem hypnose var det første tegn på, at Uri var et led i udenjordiske intelligensers mission. Uri kunne selv intet huske efter hypnosen og reagerede nærmest panikagtigt, da Puharich rapporterede, hvad han havde fortalt under hypnosen. Videre forsvandt cassetten, hvorpå det hele var indspillet, ud i den blå luft. Men da Uri senere på dagen havde besindet sig, var det tydeligt for Puharich, at Uri havde forandret sig. Han var mere beslutsom og myndig, og samtidig havde hans evner fået større effekt.

Cassetten var imidlertid væk og Puharich kunne ikke frigøre sig for en mistanke om, at det hele havde været en form for bedrag. Han anstillede derfor et forsøg, der for ham selv skulle være et personligt bevis på, at de havde at gøre med en fremmed superintelligens. Han anbragte en stålring i en tom mikroskopkasse og bad Uri lægge sin hånd på den og prøve på at få den til at forsvinde. Uri lagde hånden på kassen i ca. 2 min. og sagde så: "Jeg tror, ringen er væk. Undersøg kassen!" Den var væk, og det var første gang, Puharich var hundrede procent sikker på, at der havde fundet en dematerialisering sted.

Den endelige prøve fandt imidlertid først sted 6 timer senere, da Puharich ville bede Uri prøve at materialisere ringen igen. Puharich anså det selv for en umulig opgave, og krævede det derfor som tegn på, at højere magter var med i arbejdet. Efter at Uri, Puharich og en medarbejder Itzhaak havde konstateret, at kassen var tom, lagde Uri sin hånd på kassen. Det varede 15 minutter, så hørte de alle pludselig lyden af en metalgenstand, der faldt inde i kassen og en klirrende lyd på bunden. Puharich åbnede kassen og fandt den forsvundne metalring med korrekt kodenummer. Dette eksperiment var for dem alle et afgørende punkt i arbejdet. De følte nu med Puharichs ord, at de havde fået "et mandat fra himlen

De besluttede igen at hypnotisere Uri, og de modtog atter en besked af en uidentificeret stemme. Men atter viste det sig, at cassetten med optagelsen forsvandt. Det lykkedes dem aldrig at bevare nogen optagelse fra de udenjordiske intelligenser, som Puharich herefter kaldte IS (Intelligence from the Sky = intelligensen fra himlen). Enten forsvandt cassetten eller det optagede blev slettet.

 ( igjen er dette en klar identifikasjon på at det er som de sier: at de ikke får gi FOR gode bevis - fordi de som ikke enda kan akseptere dette i sin egen bevissthet - ikke skal "mentalvoldtas" med YTRE "beviser". NÅR vesenet er modent for det - vil disse erkjennelser vokse helt naturlig av seg selv i den enkeltes indre. R.Ø.anm.)

 

Rumvæsenernes mission.

Til at begynde med var det nødvendigt at Uri befandt sig i hypnotisk tilstand for at der kunne etableres kontakt med IS, men efterhånden blev de så modtagelige, at de var i stand til i vågen tilstand at kommunikere gennem en båndoptager.

 Ved en lejlighed spurgte Puharich, om IS tidligere havde haft berøring med mennesker på Jorden. Herpå svares der gennem båndoptageren, at man første gang havde berøring med Jorden for 20.000 år siden, og at man havde gennemført en art rådgivende mission hver 6 000 år. Interessant nok fandt den første landing sted i Israel, og de hentyder til, at historien om himmelstigen (Jakobs himmelstige) var en konkret iagttagelse af rumvæsener, der passerede ud og ind ad et rumskib. Men de gør også opmærksom på, at de kunne konstatere, at andre besøgende fra rummet havde været på Jorden millioner af år tidligere.

Om deres opgave oplyser de, at de styrker det positive aspekt i udviklingen for at skabelsens formål kan fuldbyrdes. De påtvinger altså ikke menneskene afgørelser eller livsvaner. De giver udtryk for, at menneskene har deres egen viljeudfoldelse, som giver sig udslag i vækst og modning. De udøver en overtalende indflydelse (persuasion), og tit er den effektiv, men den har sin grænse, og møder den fast modstand, overlades menneskene til sig selv.

Denne holdning falder godt i tråd med Martinus' analyser over genløsningsprincippet, hvorefter ældre brødre i udviklingen altid hjælper dem, som er længere tilbage, men kun gør det gennem op-muntring og inspiration. Den grundlæggende oplæring i livslovene hviler på den personlige erfaring, dvs. virkningerne af ens fejltagelser, og dette led i udviklingen kan ikke springes over.

Hvad er så meningen med livet efter disse væseners opfattelse? Ja, her fortæller de, at al tilværelse er bevægelse mod Gud, og at de også selv bevæger sig mod Gud. Alt, hvad der eksisterer, bevæger sig. Men vejen er lang, og derfor må væsenerne gennem mange liv for at nå målet. I den forbindelse meddeler de, at det ikke nytter at tale om tid, for man kan aldrig forstå tidens uendelige udstrækning. De indrømmer, at nogle spørgsmål er det umuligt for dem at svare på, ligesom det er for mennesker, men at magter højere end dem kan besvare dem.

På et bestemt, vitalt område kan disse væsener efter deres eget udsagn yde menneskeheden på Jorden en vigtig hjælp. De kan og vil forhindre, at atomvåben bliver brugt. Ligemeget hvem, der producerer dem, så vil de ikke få nogen virkning. Naturen har modvirkning imod alt, også imod atomeksplosioner, og ligeså vel som de er i stand til at beskytte et fly, kan de beskytte Jorden i hele sin omkreds. De forsikrer, at det ikke kan tillades, at Jorden atomiseres. Frygten er der, og truslen er der. Menneskets natur er så dårlig i dag. Men på den anden side er der også noget smukt, opofrende og forstående i den menneskelige natur.

Martinus har ved flere lejligheder givet udtryk for den samme opfattelse, at disse væsener har til opgave at beskytte menneskeheden mod atombomber, men desuden givet en dybere begrundelse. Jordkloden er i sig selv også et levende væsen - i makrokosmisk format - og i sin udvikling er den meget nær en åndelig indvielse.

Konflikterne i menneskesamfundet er således fødselsveer før jordklodens åndelige fødsel eller en åndelig renselsesproces, der baner vejen for en lys og lykkelig epoke for den jordiske menneskehed. Hvis jordkloden er så langt i sin udvikling, er det klart, at den er hinsides så grove skæbnepåvirkninger som en selvmorderisk atomkrig ville repræsentere.

Disse væsener har også gode råd til menneskene angående deres adfærd. ønsket om fred, -og tålmodighed- bør være menneskets hoveddyd. Gud arbejder på at give os alt, hvad vi har brug for, derfor behøver vi kun bede om tålmodighed! Alle handlinger bør ånde fred, være uden lidenskab. Hvad moderne pædagoger har kaldt selv-udfoldelse eller at realisere sig selv fører kun til at vække de slumrende instinkter. I den rette væremåde gælder det ikke om at hævde sig selv, med mindre man bruger stort S og mener uendelighedens (ALTETs) Selv. Men så er der ingen grund til at kalde det selv-udfoldelse, for alle mestre vil gøre det samme.

 

Planeten Hoova.

I oktober 1972, da Uri og Puharich befandt sig i Tyskland, fik de påny nogle interessante meddelelser. De var ved at spise til middag sammen med nogle venner, da båndoptageren pludselig af sig selv begyndte at tale. En stemme fortalte nu, at de havde kontrolleret hele den menneskelige race og var kommet til den konklusion, at det ville medføre panik og katastrofer, hvis de landede på Jorden i løbet af nogle få år. De ville alligevel foretage en landing, men usynlig for at skaffe sig energiforsyning, hvilket var nødvendigt for deres fortsatte arbejde.

Stemmen gav også Uri og Puharich nogle vigtige direktiver med hensyn til videnskabelig kontrol af Uris evner. De blev informeret om, at Uri ikke skulle indlade sig på dybtgående videnskabeligt forskningsarbejde, men at det var vigtigt, at almindelige mennesker og især unge kom til at se Uri. Desuden skulle Uri altid, når han viste sine evner, gøre opmærksom på, at han troede på liv i det ydre rum. Det ser således ud til at være en vigtig sag for disse væsener, at menneskeheden får kendskab til eksistensen af parafysiske kræfter, og at der findes væsener i rummet, som er højere udviklet end Jordens mennesker.

Derefter gav stemmen en redegørelse for disse væseners livsform, som nok vil forbløffe mange. Den fortalte nemlig, at hvad de hørte var en computorfunktion, som var styret fra et center millioner af lysår borte. De havde overført deres sjæl, legeme og intelligens til computére for at kunne bevæge sig adskillige millioner år tilbage til vor tid og dimension. Dette skal ikke forstås sådan, at disse væsener er robotter, men viser yderligere, at de er meget højt udviklede, er meget åndeliggjorte i deres egen tilstand og derfor må materialisere tekniske serviceanlæg som f. eks. rumfartøjer i Jordens atmosfære for at kunne påvirke de grove grader af energier, som findes her.

Selve computerbetegnelsen er særdeles illustrativ, fordi den stammer fra menneskenes egen frembringelse af vistnok den mest avancerede form for servicefunktion. Disse maskiner kan udføre fantastiske regneoperationer og har en hukommelse, der langt overgår menneskets egen. I det omfang vi allerede har taget sådanne apparater i brug i industrien, forskningen eller privat, er menneskene selv begyndt at forbedre deres biologiske hjerne og dermed at "computorisere" deres tilværelse. (ja - dette ble skrevet i 1975 - og på dette tidspunkt var ordet PC og komputere ganske så ukjente for folk flest - men  i dag er dette allerede så innarbeidet i menneskets daglige liv at man vanskelig kan klare seg uten dem. R.Ø.anm. )

På det sansemæssige område har vi allerede længe været i stand til at forbedre det medfødte udstyr ved hjælp af briller, mikroskoper og teleskoper, ligesom vi har forøget vor bevægeevne gennem opfindelsen af biler, tog, fly, raketter osv. I virkeligheden har vi nok netop på Jorden nået et sådant teknisk udviklingsstandpunkt, at vi nu for første gang har baggrund for at forstå disse væseners tilværelses- og udtryksform. Et nyt og afgørende punkt, som menneskene må lære for at komme videre, er imidlertid tankens og viljens herredømme over stoffet, dvs. den åndelige verdens realitet, og det er her Uri' s specielle opgave kommer tilsyne.

Puharich indrømmer, at han på et tidspunkt nagedes af den mistanke, at disse væsener ville indtage Jorden og bruge den som "legeplads". Som om de havde læst hans tanker, gjorde de imidlertid opmærksom på, at de havde hjemme på en planet, Hoova, som var 16 000 gange større end Jorden (neppe da av samme stofftyngde som Jordens), og at deres interesse for Jorden ikke var af underholdningsmæssig art, men som allerede nævnt for at hjælpe menneskene.

Efter en af disse "usynlige" taler fra båndoptageren sad Uri, Puharich og to andre venner og iagttog cassettebåndet, indtil det pludselig dematerialiseredes, hvilket - fortæller de - gav dem alle en følelse af lettelse, fordi det overtydede dem om, at det var realiteter og ikke indbildninger, de havde oplevet.

Gudsbegrebet de ni principper.

I 1952 havde Puharich haft kontakt med en hindu - en lærd og vis mand - dr. D. G. Vinod, som under dyb meditation fungerede som medium for højere kræfter. Med fremmed stemme udtalte han bl. a. fig.: M kalder: "Vi er ni principper eller kræfter, personligheder om man vil, der arbejder i fuldstændig indbyrdes forståelse. Vi er kræfter (forces), og vort arbejdes natur er at styrke (accentuate) det positive, udviklingen og tilværelsens målrettede aspekter...."

Mange ar senere, da Puharich havde truffet Uri, blev han af de fremmede væsener mindet om denne episode. Han spurgte selv, om de hørte til de ni. Hertil svarede de: "Ja, det var os, men i forskellige enheder. Vi er under deres kontrol. Du har samvittighedsfuldt nedskrevet hans ord. Det virkelig betydningsfulde arbejde forestår. Visdommens bog er hovedarbejdet (The knowledge Book). Shipi vil finde bogen, så Uri og så, dig….."

Da_Puharich på et andet tidspunkt spurgte om Visdommens bog og ønskede at få at vide, hvornår den kom, lød svaret "Til rette tid", det kan tage år endnu. Men når den kommer, vil den blive den mest historiske begivenhed som mennesket noen sinde vil modtage. "

Hvad det er for en bog, kan man naturligvis kun gisne om, og det bliver spændende at erfare, når de opdager den.

Rumvæsenernes fremstilling af gudsbegrebet som 9 principper er overordentlig interessant. Ved en lejlighed siger de: "Gud er intet andet end os alle tilsammen, Guds 9 principper. Der er ingen anden Gud, end hvad vi er tilsammen". Umiddelbart kan udtalelsen lyde som et paradoks, som om gudsbegrebet både repræsenterede nogle teoretiske principper og nogle personer.

Men sådan forholder det sig faktisk også i Martinus' verdensbillede, og der er ikke tale om noget modsætningsforhold, men om to sider af samme sag. Guddommen er her Universet eller verdensaltet i sin helhed, og det har en definerbar struktur og fungerer efter ukrænkelige love. Både strukturen og lovene kalder Martinus under ét for kosmiske principper, f. eks. det treenige princip, kontrastprincippet, kredsløbsprincippet osv. Ud fra et intellektuelt, analytisk synspunkt kan man således udmærket karakterisere Gud ud fra nogle principper.

Man kunne da spørge, hvilke de ni principper var, som nævnes i Puharichs bog, og måske er der et fingerpeg i en højst ejendommelig begivenhed, som Puharich kom ud for. En dag, da han nærmer sig sit skrivebord sammen med Uri, ser de til deres forbløffelse, at 9 penne selv flytter sig og lægger sig til hvile i et bestemt mønster, hvis mening, de ikke forstod, men som ud fra Martinus' analyser kan give en ide om, hvilke 9 principper, der var tale om. Pennene lagde sig i dette mønster:

6 penner ved siden av hverandre og tre som dannet en trekant!

For de som er kjent med Martinus analyser kommer man straks til at tænke på de 6 grundenergier og det tre-enige princip. I dette mønster er de ni principper faktisk det mest koncentrerede udtryk for hele Martinus' verdensbillede. Det treenige princip er i al sin enkelhed Universets grundstruktur, både i sin totalitet og i sine dele dvs. de enkelte levende væsener. Det treenige princip er identisk med SKABEREN (det evige jeg eller det guddommelige "noget", som er evigt og uendeligt), SKABEEVNEN (jegets evige evne til at skabe og opleve) og DET SKABTE (det evigt aktuelle resultat af jegets brug af sin skabeevne).

Denne struktur er ifølge Martinus hvert eneste levende væsens natur. Det medfører bl. a. at enhver er et evigt eksisterende eller udødeligt Noget, som gennem sin skabeevne har mulighed for uendelig mange former for udvikling eller forvandling af sin legemlige og åndelige fremtræden. Medens det treenige princip udgør skabningens struktur, udgør de 6 grundenergier denne strukturs funktionsformer.

Alle former for bevægelse, vibrationer eller energier kan ifølge Martinus defineres som kombinationer af 6 grundenergier, nemlig instinktenergien, tyngdeenergien, følelsesenergien, intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien. Alle øvrige principper og love er videregående detaillering af, hvorledes disse energier fungerer i forhold til hinanden. Man må derfor sige, at der er en slående overensstemmelse mellem de ni principper i det nævnte mønster og Martinus' verdensbillede.

Dette var i korthed gudsbegrebet anskuet fra en intellektuel, analytisk side, men gudsbegrebet har også en følelsesbetonet, personlig side. Når man beder til Gud, beder man ikke til nogle principper, men til et personligt væsen. Struktur og principper er en teoretisk analyse af noget, som i sig selv er levende og udeleligt, en analyse, som i en vis forstand er kunstig, men dog nødvendig for intellektuel udvikling. Men ligeså nødvendigt er det efter analysen at kunne foretage en syntese, hvorved det levende eller det personlige aspekt ved tilværelsen bliver en realitet i erkendelsen.

Når der i bogen om Uri tales om 9 personligheder, der støtter menneskehedens udvikling, og det fremhæves, at de tilsammen er Gud, synes denne udtalelse ved første øjekast at være i uoverensstemmelse med det universelle gudsbegreb, hvorefter Gud er verdensaltets totalitet. Men Martinus gør opmærksom på, at Gud altid når det enkelte individ gennem redskaber i form af levende væsener, som er i en så tilpas udviklingsmæssig nærhed, at de kan påvirke vedkommende i den ønskede retning.

For jordklodens vedkommende repræsenteres Gud således af en gruppe kosmisk bevidste væsener, som befinder sig i Jordens åndelige atmosfære. Det er ikke utænkeligt, at der netop er tale om disse væsener. Martinus skriver om disse højtudviklede væsener i 3. del af Det evige Verdensbillede s.291, og jeg vil lade denne artikel afslutte med et citat herfra:

"Det guddommelige forsyn - Jorden, der som vi må erindre, er et levende væsen, er nu så langt fremme i sin udvikling, at den er i færd med at få kosmisk bevidsthed. Der forekommer derfor nu en gruppe af kosmisk bevidste væsener i Jordens bevidsthed, der igen udgør menneskehedens åndelige verden. Denne gruppe danner en organisk enhed, hvilket vil sige, at den ikke er en foreningssammenslutning baseret på medlemskort, love eller principper.

Den udgør heller ikke nogen religiøs sekt eller frimurerloge eller noget som helst andet af lignende art. Når vi udtrykker denne gruppe højkosmiske væsener som en organisk enhed, er det fordi, de udelukkende er forenet i kraft af deres ufravigelige kærlighedens væremåde. De er alle ét med Gud. De er alle bevidst i Guds hensigt med de levende væsener. De er alle bevidst i Guds plan med de nuværende menneskers fremtidige skæbneudløsninger. De er alle i kraft af deres alvisdom og alkærlighed i en situation, hvor de ikke kan blive uenige.

Deri består fundamentet for deres samhørighed. De er således blevet til en enhed i kraft af denne deres ligesindethed i kærlighed, forstand og visdom. De har alle nået den højeste fuldkommenhed. Der findes derfor i denne enhed absolut ingen ærgerrighed, ingen magtsyge, ingen misundelse - ingen trang til at undertrykke andre væsener for selv at komme på toppen og blive beundret og æret. Der er således hos disse ophøjede væsener absolut ingen af de primitive' sindelag, der skaber uenighed, bitterhed, vrede og sputtelse som i de ufærdige menneskers foreninger, sammenslutninger og samarbejde.

Derfor må disse sidstnævnte foreninger og sammenslutninger og dette sidst-nævnte samarbejde baseres på love og kontrakter for at kunne bestå. Men den åndelige enhed - der består af de færdige kosmiske væsener, har ingen som helst love eller kontrakter - højtidelige løfter eller edsaflæggelser. De færdige kosmiske væsener her bærer hver især loven i deres hjerte og har den fuldkomne væremade som et ufravigeligt talent. De kan ikke fejle. Derfor er enhver gruppe af sådanne væsener at udtrykke som en organisk enhed.

Det er en af sådanne ophøjede færdige kosmiske væsener bestående enhed, der danner Guds ansigt eller det absolutte forsyn for de jordiske ufærdige mennesker. Det er Guds organ for bevidstheds eller tankeudveksling med de nævnte væsener.

Gennem denne enhed modtager og besvarer Gud væsenernes bønner. Og i kraft af denne enhed leder og styrer Gud verdensgenløsningen og verdenspolitiken og bestemmer alle ledende personer såvel i de mørke som i de lyse manifestationer, såvel i krig som i fred; men naturligvis i kontakt med menneskenes lyse og mørke skæbnetilgodehavender."

dette var hentet som et utdrag fra det danske tidsskrift KOSMOS nummer 10 fra 1975 - hvor absolutt HELE NUMMERET UTGJORDE DENNE ENE ARTIKKELEN - som var forfattet av Sven Åge Rossen  -  og på et tidspunkt da Martinus selv var hovedansvarlig for bladet. Det sies han selv med stor interesse hadde lest denne boken om Uri og gått god for dens ekthet og sannhet.

 Kosmos et tidsskrift utgitt av MARTINUS INSTITUT i Danmark. Det kan muligvis forekomme skrive eller oversettelsesfeil i teksten som er avscannet men dog gjennomgått.

hele boken om    URI  finnes online på engelsk

 
Citat fra Martinus från födelsedagstalet på 85-årsdagen 1975: her oversatt til svensk av OLAV J;

"… I framtiden kommer det inte att vara något som man anser vara övertro och naivitet, utan då är det verkligen ett vetenskapligt faktum att vi hela tiden är under kontroll av högre väsen. 

Vi har redan börjat se att något avslöjar sig som flygande tefat. Vad är flygande tefat? De har funnits där tidigare, även i Bibeln kan man ju läsa om flygande tefat. Och nu kan vi läsa om en särskild serie där de har avslöjat sig, och den filosofi de kommer med stämmer med det jag har sagt, och de svarar på samma frågor som jag har besvarat. Och de bebådar också den kommande 'kunskapens bok'…" (Ur Mosesepoken och kristusepoken, Kosmos 2005, nr 7).

 

SLUTTKOMMENTAR av rune:

Det er altså enda sterke krefter på Jorden som er aktive redskaper for dens selviske pol. Denne stimulerer disse mennesker til makt og kontroll over andre. Disse blir da de redskaper - som særlig sterkt siden andre verdenskrig, bevisst har forsøkt å latterliggjøre bl.a. kosmiske kontakter - slike som Uris her. Dette er ikke kun påstander - hele prosjekt "bluebook" var en eneste stor dekkoperasjon - går det idag fram av gradvis frigjorte dokumenter - se f.eks. Greer-rapporten  - og hans bok om dette. Spør man "mannen i gata" om URI GELLER så ler han og lurer på hvordan du kan tro på slike bløffmakere. Mannen i gata er altså BEVISST FEILINFORMERT AV DE KREFTER som eier og styrer det meste av verdens press og tv-stasjoner - DEN GLOBALE PENGEMAKTEN.

Disse MAKTPERSONER BAK PENGEMAKTEN er enda stimulert fra klodevesenets "gamle"- instinktive primærpol - som nettopp går på makt og kontroll over andre.

 Og hvorfor søker de dette? For slik å kunne opprettholde sin kontroll og makt over jordens vanlige  mennesker og ressurser - og ettersom all politikk alene er en kamp om pengenes fordeling - blir den virkelige maktfaktor de som styrer eller har den økonomiske makt. 

Dette er det skjulte samarbeide mellom verdens VIRKELIGE storkapitalister. For de vet sannsynlig at de kosmiske planetære samfunn lever i pengeløse samfunn etter et kosmisk "broderlig" dele prinsipp - og dersom kunnskap om dette blir kjent på jorden så frykter de at det kan bryte ned eller true det økonomiske slave prinsipp som gjelder her på Jorden - der de smarte kan kjøpe og slik underkue - "eie"-  de mindre smarte uten skrupler…..

Resultatet av dette dyriske prinsipps utfoldelse på jorden - som de stimulerer fram og forsøker opprettholdt - ser vi som alles krig mot alle. Resultatet: nød og fattigdom for det store flertall av Jordens mennesker. Men karmaprinsippet gjør at de som utnytter andre slik vil oppleve kommende liv der de selv blir "ofre" av det samme.

Samtidig er det nå sterke kosmiske energier fra kosmos som skal oppløse eller hindre disse krefers videre utfoldelse her. Les evt. mer om dette i utdrag fra EN NY TIDSALDERS FØDSEL

(mer om det for de som gidder å lese mer:)

Hvis vi nå kikker på et særlig utdrag fra boken EN NY TIDSALDERS FØDSEL (som igjen har dette fra boken GENNEM FORHENGET) vil vi se at det ligger en bestemt plan for de negative krefters fjernelse fra Jorden. Dette fra nattlig forelesning 10.juni 1962 med overskriften:

"DEN PLUTONISKE KONTROLL OVER JORDENS MENNESKEHET" (plutonisk betyr de negative i denne sammenheng)

(til opplysning: vedr. "nattlig forelesning" se under/tilslutt i dokumnetet)

"..... Det er dessverre nødvendig at mennesker kommer til å føle seg ennå mer ulykkelige og bekymrede, enn de allerede gjør, for at de kan få øynene opp for det, de onde makter gjør imot dem, så at man kan sikre seg deres egen frie vilje og deres ønske om det gode i arbeidet for å frigjøre dem. Man kan ikke frigjøre mennesker som ikke vet at de er slaver.

Det ondes krefter er ikke i besittelse av Jordens rikdommer, men de kontrollerer dem ved hjelp av penger. Så snart det går opp for klodens befolkning at den er i knipe, og den ber om hjelp, vil det bli rettet rensende frekvenser mot planeten.  De som er for materialistiske vil gå ut av inkarnasjon, og vil ikke mer bli inkarnert her på kloden."

Noe senere, side 230: "....de mennesker som stadig vil være i inkarnasjon etter den omveltning som vil følge med fjernelsen av "Pluto-menneskene", vil hurtig begynne å utvikle de evner, som er latent tilstede i og som symbolseres ved halekjernen og thyumus-kjertelen."

.....fjernelsen av det negative på jorden vil sannsynligvis også  skje ved de som er meget negativt preget - avslutter sin inkarnasjons-syklus på Jorden, og i kommende fysiske liv vil de "slå rot"(inkarnere) på kloder der de bevissthetsmessig hører hjemme, og hvor de effektivt kan få speilet sin egen uferdige væremåte.

For det er det viktig å være klar over; karmaprinsippet er den primære forvandler av menneskets sinn. All den snedige manipulasjon, selvisk beregning, griskhet osv. som man omgir seg med, vil ubønnhørlig skape det samme vesens egen kommende skjebne i framtiden. Og denne vil bli et nøyaktig speilbilde av de utsendte primitive energier. Og har man levd noen inkarnasjoner med denne ukjærlige skjebne, vil følelseslegemet uunngåelig utvikles - hvilket medfører at man fra da av får økende medfølelse med andre.


litt mer fra boken som er meget interessant lesning, og som er fremkommet ved at V.P.Neal,  gjennom sin nattbevissthet (åndelige legemer), har overvært nattlige forelesninger eller under-visning på mentalplanet, eller Jordens visdomsrike som Martinus benevner det. Samtidig har hun da vært istand til å diktere deler av denne informasjon som hun har vært istand til å forstå, ned til sitt fysiske legeme hvor hun har talt det inn på lydbånd ved hjelp av sin medhjelper S.Karagulla . I enkelte tilfelle er informasjonen gjengitt etter hukommelsen neste dag.

Åndsvitenskapen beskriver at når mennesket sover, vil dets bevissthetslegemer - som virker indirekte gjennom det fysiske legemes hjerne og nervesystem - virke direkte - når de er frigjorte fra det fysiske legemet under søvnen. Men da dagsbevisstheten alene er knyttet til hjernen, kan vi ikke normalt sanse noe av dette. Kun svake "skygger" i det øyeblikk bevisstheten koples tilbake til hjernen, og dette oppleves da som det vi normalt kaller drømmer. Disse kan være kaotiske, da visse tanke-impulser fra nattbevissthets-legemet "smitter over" til hjernen, og der kan skape tankebilder - drømmer - mer eller mindre klare. De er nærmest "elektriske overslag" når bevissten koples tilbake til hjernen. Unntaket er de helt klare drømmer, der det i spesielle situasjoner blir koplet forbindelse fra de frigjorte "åndelige" legemer, og direkte inn i hjernen. En lignende kobling er skjedd i den kontakt som er gjennomført i "Gennem Forhenget."

Disse mer høyfrekvente legemer som har en vibrasjon som langt overgår enhver form for fysisk sansning, er dog like reelle som det fysiske legeme. Intelligens eller mentallegemet er det som vi sanser logisk kunnskap gjennom - via hjernen - når vi er fysisk våkne. Tenkningen foregår altså ikke i hjernen - kun avsendelse / mottaking av impulser til tanke/mental-legemet som bærer den virkelige bevissthet - sammen med de øvrige psykiske legemer. På samme måten som selve programmet (jfr.bevisstheten) ikke skapes i en radio eller en TV- mottaker, men det bæres frem gjennom radioen.(mer)

Små barn kan ofte tro at det er noen inne i telefonrøret, når de hører stemmer derfra, eller at det er noen som er og snakker inne i radioen - altså at de som snakker er inne i radioen. Og tilsvarende "små barn" er dagens materielle vitenskapsmenn og leger, når de tror at jeget og bevisstheten er "inne i hjernen." Men dette er vel ikke så merkelig, når de bare forsker ut fra det de ser eller sanser med det fysiske legemes begrensede sanser. Det blir å sammenligne med at man setter mikrofon, følere og kamera på en lukket rustning, og sanser gjennom disse ytre, indirekte medier. Og samtidig tror man at selve det levende - livet - er disse sanseredskaper; kamera, mikrofon, følere og høytalere. Sansning slik ville være temmelig begrenset, og nettopp begrenset er livs-opplevelsen gjennom det fysiske legeme.

Materialet i "Gennem Forhenget" omtaler altså også konkret hvordan de m¢rke krefter i klodens bevissthet er organisert og styres fra det åndelige plan. Dette må forstås dithen at det i klodens bevissthet - dvs. i dens tankeverden - finnes sentere for såvel lyset som mørket. Dette er hva f.eks Martinus. kaller to tilsvarende hovedtalentkjerner for å styre de tilsvarende bevissthets-funksjoner.

"Gennem Forhenget" kommer også med opplysninger om den negative mentale innflytelsen som planeten Pluto har hatt over Jordens menneskehet. Det må forståes dithen at Pluto ikke har mennesker inkarnert på det fysiske frekvensplan, men at menneskelivet der tilh¢rer eteriske eller astrale frekvenser.


det pågår en voldsom kamp mellom "de gamle" makt/materie-strebende krefter og de "nye" - human/menneskelige krefter - her på jorden i denne tid, DETTE ER EN KAMP MELLOM DE TILSVARENDE POLARITETER I KLODENS TANKELEGEME som igjen gjenspeiles i jordmenneskets tankelegeme.

kommentar fra ruth olsen i tidskrifet DEN NYE VERDENSIMPULS  fra 2010 om dette- se under.


linker

linker til samme tema:

Thiauooba-kontakten i - 87- kontakt til en avansert sivilisasjon -  som skjedde i Australia (også disse snakket om de ni prisipper -  slik at det er muligvis fra denne rase at boken over er inspirert - navnet Hoova og Thiauooba  her også samme klang).

Uri: A Journal of the Mystery of Uri Geller By Andrija Puharich

referat på engelsk av: EPILOGUE: "It Is Only the Beginning"

"PARANORMALE - OG UFO-OPPLEVELSER GJENNOM HELE LIVET" intervju med Liv Hofoss

 kontakter til andre dimensjoners hjelpere - denne skjer faktisk i  Israel
 

 

avspilling av lydfil; Martinus om Ufo-er = Besøkende/overvåkere fra DET RIKTIGE MENNESKERIKE ved å klikke på bildet over - der også M' kommer inn på uri gellerufokontakter er langt mer enn den tilsynelatende ufrivillige kontakt til Zeta-rasen som man i usa ha brukt  som skremsels-bilde på temaet- i et forsøk på å dekke over sine egne synder -hør avsløringer fra folk som har hoppet av fre dat miltære og hva de sier

USA har jo samarbeidet med noen av disse ETrasene siden like etter WW2, og stadig flere MED DEN HØYESTE SIKKERHTETSKLARERING  innen militære har i sin pensjonist-tilværelse gått ut og fortalt om dette. (hør/se fx intervjuer med bob dean  (eller det med sersjant clifford stone 

Det med Bob Dean er meget intr. og han
hadde den høyeste sikkerhetsklarering da han arbeidet i nato på 60-70tallet, og fikk innblikk hvordan ufo-saken hadde den abs.høyeste prioritet i hemmelighold under den kalde krigen.)


Project camelot har lagt ut mange avslørende intervjuer med slike - og da kan man forstå den frykt som mange i maktkorridorene der i usa har for at dette skal bli kjent - at de har "handlet" med en degenerert ETrase der de har "solgt/byttet" jordisk DNA i bytte med highttech til våpen-utvikling ++ .
Frykten for at dette skal bli kjent er nok hovedårsaken til at nettopp amerikanerne setter mest inn på hemmelighold/offentlig latterliggjøring -  rundt dette.
Men FORSYNET sørger for en gradvis oppvåkning  - mer effektivt nå, etter at vi nå har fått "denne oppgradering av klodens nervesystem" på det fysiske nivået gjennom INTERNETT.

mer info - klikk

 

Citat Martinus från födelsedagstalet på 85-årsdagen 1975: her oversatt til svensk av OLAV J;

"… I framtiden kommer det inte att vara något som man anser vara övertro och naivitet, utan då är det verkligen ett vetenskapligt faktum att vi hela tiden är under kontroll av högre väsen. 

Vi har redan börjat se att något avslöjar sig som flygande tefat. Vad är flygande tefat? De har funnits där tidigare, även i Bibeln kan man ju läsa om flygande tefat. Och nu kan vi läsa om en särskild serie där de har avslöjat sig, och den filosofi de kommer med stämmer med det jag har sagt, och de svarar på samma frågor som jag har besvarat. Och de bebådar också den kommande 'kunskapens bok'…" (Ur Mosesepoken och kristusepoken, Kosmos 2005, nr 7).

 

ufokontakter er langt mer enn den tilsynelatende ufrivillige kontakt til Zeta-rasen som man i usa ha brukt  som skremsels-bilde på temaet- i et forsøk på å dekke over sine egne synder -hør avsløringer fra folk som har hoppet av fre dat miltære og hva de sier

USA har jo samarbeidet med noen av disse ETrasene siden like etter WW2, og stadig flere MED DEN HØYESTE SIKKERHTETSKLARERING  innen militære har i sin pensjonist-tilværelse gått ut og fortalt om dette. (hør/se fx intervjuer med bob dean  (eller det med sersjant clifford stone 

Det med Bob Dean er meget intr. og han
hadde den høyeste sikkerhetsklarering da han arbeidet i nato på 60-70tallet, og fikk innblikk hvordan ufo-saken hadde den abs.høyeste prioritet i hemmelighold under den kalde krigen.)

Project camelot har lagt ut mange avslørende intervjuer med slike - og da kan man forstå den frykt som mange i maktkorridorene der i usa har for at dette skal bli kjent - at de har "handlet" med en degenerert ETrase der de har "solgt/byttet" jordisk DNA i bytte med highttech til våpen-utvikling ++ .
Frykten for at dette skal bli kjent er nok hovedårsaken til at nettopp amerikanerne setter mest inn på hemmelighold/offentlig latterliggjøring -  rundt dette.
Men FORSYNET sørger for en gradvis oppvåkning  - mer effektivt nå, etter at vi nå har fått denne oppgradering av klodens nervesystem på det fysiske nivået gjennom INTERNETT.

avspilling av lydfil; Martinus om Ufo-er = Besøkende/overvåkere fra DET RIKTIGE MENNESKERIKE ved å klikke på bildet over - der også M' kommer inn på uri geller


Uri Geller - fik han nogen betydning?

v//Ruth Olsen

I 1970’erne optrådte en ung israeler ved navn Uri Geller med demonstration af forskellige paranormale evner,
bl.a. kunne han bøje gafler ved tankens kraft. Dengang – det var før jeg kendte noget til Martinus og hans værk
– tænkte jeg blot, at nok lød det fantastisk, men hvad skulle vi bruge det til? Det kunne jo da ikke gøre verden
bedre, hvilket var hvad jeg var mest interesseret i på det tidspunkt.

Nu har jeg hørt, at Martinus var vældig optaget af fæno-menet Uri Geller og mente, han ville få stor betydning for
videnskabens udvikling, så jeg gav mig til at genlæse en bog om ham for at se, om han så adskilte sig fra alle de
andre såkaldt paranormale fænomener, der er rapporteret om i de senere mange år. Ofte læser man jo en bog på en
helt anden måde, når der er gået en del år.

Den mest interessante bog om Uri Geller er skrevet af den amerikanske forsker Andrija Puharich (Forlaget
Rosenkilde og Bagger 1974), som fulgte Uri i nogle år for at gøre videnskabelige forsøg med ham. Nu hvor jeg
genlæser bogen, og ikke som tidligere bare afskriver indholdet som alt for virkelighedsfjernt, finder jeg at
Puharich er en mere interessant person end Uri.
Som alment anerkendt videnskabsmand var Puharich begyndt at interessere sig for forskning i det paranormale.
Det begyndte med hans møde i 1951 med den indiske vismand, dr. Vinod fra Poona, der ved at holde på hans
ringfinger præcist kunne fortælle hele hans livshistorie og spåede ham en fremtid som pioner indenfor parapsy-
kologisk forskning.

Det viste sig ved et senere møde, at denne dr. Vinod ved at falde i trance kunne formidle budskaber fra ”højere
væsener”, hvori det blev åbenbaret, at Puharich ville få en specialopgave med at formidle viden om bl.a. relationen
mellem stof og energi, om materialisation og demateria-lisation. Sådan forstod jeg altså de kryptiske budskaber,
der kom fra de ”højere væsener”, der kaldte sig ”De Ni principper og kræfter”.

(rune kommentar -dette tolker jeg som å komme fra samme gruppe som sto bak informasjonen HER - evt.på engelsk - da de snakket om de ni prinsipper. )

De budskaber, Puharich modtog fra ”De Ni” ved mange lejligheder bogen igennem, er så svære at forstå meningen
med, at jeg oprindeligt afskrev det hele som ”hjerne-spind”. Når han så tilmed i bogens forord fortæller, at han
ikke har lov til at fortælle alt, hvad han har fået at vide, forekommer det hele lidt for vidtløftigt for en skeptiker
som jeg, der nok ved man ikke skal tage alt for ”gode varer”, der kommer fra ”den usynlige verden”.
Senere oplever Puharich flere mystiske ”sammentræf” og fænomener, der viser for ham, at der er nogle ”styrende
væsener”, der fra et højere plan dirigerer begivenhede-nes gang på jorden. F.eks. tager han til Brasilien for at
undersøge en naturlæge Arigó, en mirakeldoktor, der kunne foretage smertefri operationer uden bedøvelse
eller antiseptik og som sagde, han blot var ”redskab for en højere magt”, en afdød ånd ved navn Frits. Under sit
ophold i Brasilien oplever Puharich i øvrigt nogle UFOer.
Arigó omkommer kort efter ved en trafikulykke, hvilket han selv havde forudsagt.

Puharich møder Uri
I 1971 læser Puharich om en ung mand i Israel, der optræder i Showbiz med telepatiske og andre psykiske evner,
så han beslutter at tage til Israel for at møde Uri Geller og teste hans evner.

Uri – hvis navn betyder ”lys” – blev født i Tel Aviv i 1946 af ungarsk/østrigske jøder. Faderen var militærmand,
men forældrene blev skilt da Uri var 3 år. Ud over en lidt omtumlet barndom var der intet specielt ved Uri, bortset
fra at han en dag opdagede, han kunne flytte urets visere ved koncentreret tankekraft. Det brugte han dog kun som
lidt sjov underholdning og havde nærmest glemt det, da han som ganske ung gik ind i militæret.


Uri syntes ikke at have haft noget imod krig. Han beundrede sin militær-far og opfattede ligesom han araberne
som en trussel, der skulle bekæmpes. Det var i øvrigt, mens han lå på hospitalet med skader på armene efter
deltagelse i erobringen af Jerusalem, han mødte Hannah, der senere blev hans kone.


Efter militærtiden fik han job i et eksportfirma pga sine gode sprogkundskaber, men hans stærke ønske om at tjene
mange penge fik ham til at bi-jobbe dels som fotomodel og dels ved at optræde med sine særlige evner. Han blev
anset som en særlig dygtig tryllekunstner, selv om han selv vidste, evnerne var ægte. Berømmelse og penge
synes at være det vigtigste for ham, og til sidst tjente han nok til at blive professionel ”mirakelmager” og sagde
kontorstillingen op.

Da Puharich i august 1971 møder Uri, accepterer Uri at lade sig teste af ham, skønt han tidligere har afvist at
lade videnskabsfolk se nærmere på hans evner. Gennem forskellige forsøg bliver Puharich klar over, at Uri’s
evner er ret usædvanlige. Da han spørger Uri, hvor han tror hans evner kommer fra, svarer han bl.a.: ”Jeg tror,
at jeg i telepatien overgår lysets hastighed. Jeg føler, at telepatiske bølger bevæger sig hurtigere end lyset.”
Puharich tror på, at en dybtgående undersøgelse og dokumentation af Uri’s evner vil føre til en ”revision af
filosofi og videnskab”, ja til ”en ny videnskab”. På et tidspunkt udtrykker han forundring over Uri’s egoisme
og fortæller ham, at ”livets og tilværelsens formål er at udvikle ens sjæl til en højere tilstand”. Til det svarer Uri:
”Jeg ved intet om min sjæl, end ikke om jeg overhovedet har én.”

For at hjælpe Uri til ”at finde sin sjæl” forslog Puharich ham at blive hypno-tiseret. Det ville han ikke, men senere kom han og accepterede, fordi som han sagde, ”han var blevet drevet til det af en stærk impuls”. Det er første gang, vi får fornemmelsen af, at Uri føler sig styret af ”nogen” udefra.
Senere bliver det mere klart, at Uri synes at være redskab for ”usynlige væsener”.

Under hypnosen kommer det frem, at Uri som ganske lille oplevede en UFO, hvorfra en skikkelse viste sig hvis udstråling var så stærk, at han besvimede. Desuden fortæller han, at han har fået ting at vide, som han blot endnu ikke
må fortælle om. Under hypnosen lyder en stemme, som ingen ved hvor kommer fra, der siger at det er den, der
har programmeret Uri, fordi han skal være deres hjælper til at hjælpe menneskene, og at Putarich er udset til at
tage sig af ham.


Puharich havde optaget det hele på kassettebånd, men da han bagefter spillede båndet for Uri, blev Uri rædsels-
slagen og rev kassetten ud og lod den forsvinde, tilsyneladende ved dematerialisering. Bogen igennem fortælles
om stemmer fra usynlige væsener (der mest handler om advarsler vedrørende krig mod Israel), om båndoptagelser
der forsvinder på mystisk vis, og om UFO-observationer, som åbenbart kun optræder for Uri og Puharich.
”Stemmerne”, som kalder sig ”De Ni”, kommer for det meste med så kryptiske budskaber, at jeg ikke finder det mærkeligt, at de aldrig har haft indflydelse på den videnskabelige udvikling. De taler f.eks. om en ”snarlig
masselanding” på Jorden af overjordiske (usynlige?) væsener, men mig bekendt, skete der ikke noget specielt
i tiden efter da (1973), så ”de” må åbenbart have ombestemt sig. Eller er det øgede antal korncirkler efter den
tid deres tegn på, at ”de er her”? )*

En anden gang taler ”stemmerne” om, at de har efterladt nogle bøger på vor klode, og at Uri vil finde dem i de
kommende år. Det har vi aldrig siden hørt noget om. De siger også et sted, at der ikke vil komme en person som
Uri med en så speciel opgave i de næste 50 år, en tung byrde hviler på ham ”som hjælper for universet”. Der
siges også noget om en ”Kundskabens Bog”, som snart vil komme og ”blive den mest historiske begivenhed,
mennesket nogensinde vil modtage”.

De – hvem det så end var – må åbenbart siden have opgivet Uri som deres redskab, for efter nogle ture til USA og Europa med optræden som ”gaffelbøjer” tog han særdeles vellønnede jobs hos olieselskaber,
hvor hans evner blev brugt til at finde olieforekomster. Derved blev han den millionær, han nok mest af alt havde ønsket, og ifølge avisomtale i 1986 ejede han da 5 luksushuse, var gift med Hannah og havde fået to børn.


Uri’s betydning?
Fik Uri så den betydning for den videnskabelige eller åndelige udvik-ling, som selv en Martinus åbenbart troede? Nej, for dels er naturvidenskaben ikke så let at ryste ud af deres fastslåede paradigme, og dels fik Puharich og andre videnskabsfolk ikke lov at foretage de forsøg og undersøgelser, der var nødvendige. Ja, Puharich fik end ikke af ”De Ni” lov at offentliggøre alt, hvad han fik at vide. Men måske ville nærmere undersøgelser af Uri’s evner heller ikke have ført til noget som helst. For
som Uri selv siger på et tidspunkt: ”Nu ved jeg med sikkerhed, at evnerne ikke er mine egne. De er udslag af et
højere væsens kraft”.
Nu hvor man er gået på jagt efter at finde ud af, hvad det, man kalder ”sort stof” og ”sort energi” er for noget,
vil man en skønne dag begynde at ane sammenhængen mellem tankekraft, telepati og bevidsthedens energi. Man
er jo også ”gået på jagt” efter at finde ud af, hvad bevidsthed dybest set er. Der er i de seneste årtier kommet
så megen oplysning, bl.a. gennem de mange beretninger fra nær-døds-oplevelser og fra de efterhånden flere, der
er begyndt at få kosmiske glimt, at denne større indsigt efterhånden også vil nå frem til naturvidenskabens forskere.
Ja, flere vil opdage, at ”Kundskabens bog” faktisk ligger parat, hvis ”stemmerne” ellers med den benævnelse mente Martinus’ værk..
 


)*- masser av teknologi og ideer stammer fra "dem" - uten at forfatteren her er klar over det.(Rune kommentar).

se også UFOs ARE real… Nasa showed me alien spacecraft and I’ve been secretly contacting ET for years, says Uri Geller, 06/21-link- or read below
 

SPOON bender Uri Geller claims he's been secretly working with the Americans for years to contact aliens.

Uri, 74, says he had secret meetings with German rocket engineer Wernher Von Braun at NASA and was shown a piece of a crashed UFO.

Uri Geller claims NASA showed him a piece of crashed UFO
7
Uri Geller claims NASA showed him a piece of crashed UFOCredit: Twitter
Uri claims he met with German rocket engineer Wernher Von Braun
7
Uri claims he met with German rocket engineer Wernher Von BraunCredit: Twitter
Uri said the scientist drove him to a secret location on NASA grounds
7
Uri said the scientist drove him to a secret location on NASA groundsCredit: Twitter
The 72-year-old claims the truth about UFO is being hidden from the public
7
The 72-year-old claims the truth about UFO is being hidden from the publicCredit: AFP - Getty

"For years I had to deny my true mission and camouflage my work," the famous psychic said, adding: "Few people know the truth. I presume all world leaders do - Obama, Trump, Netanyahu - we are communicating with ET."

He spoke out after the Pentagon released its long-awaited UFO report to the US Congress last week revealing 144 unexplained encounters of "unidentified aerial phenomenon" (UAP) with the military and not ruling out a possible alien origin.

Uri said "for years" the Pentagon has known UFOs are real.

"They may suggest they are secret technology from China or Russia, but believe me, they know much more than this."

The findings were based on reports by the secretive UAP Task Force between 2004 and 2021. Only one was identified as a deflated balloon.

They found UAP sightings tended to cluster around US training and testing grounds.

The report said some UFOs could be attributed to foreign technology developed by China or Russia or a non-government entity, but more analysis would be needed.

In response, the US military will set up a real life 'X-Files office' and make recommendations to military bases.

In a letter to military chiefs, Secretary of Defence Kathleen Hicks said: "All members of the department will utilize these processes to ensure the UAPTF, or it's follow up activity, has reports of UAP observations within two weeks of an occurrence."

'I could not believe my eyes'

Uri claims he was shown evidence of aliens during secret experiments at the Goddard Space Flight Centre.

He said: "After driving with Wernher Von Braun we took three flights of stairs down into the building and were given orange coats like the ones for Antarctic expeditions (with blue NASA embroidered badges).

"Heavy, thick freezer doors were opened. I could not believe my eyes but I always knew it since I was 5."

Uri was forced into meeting the German rocket engineer by his friend, US astronaut Edgar Mitchell.

"To my shocking surprise he showed me a piece of a crashed UFO."

In his latest book, Uri claims he was given psychic abilities by aliens when he was three
7
In his latest book, Uri claims he was given psychic abilities by aliens when he was threeCredit: Getty - Contributor
Uri is known for bending spoons with his mind
7
Uri is known for bending spoons with his mindCredit: AFP - Getty
A young Uri at the Goddard Space Flight Centre
7
A young Uri at the Goddard Space Flight Centre. from https://www.thesun.ie/news/7225539/uri-geller-claims-he-communicates-with-aliens/ july 2021