Rune Øverby's ufo-foredrag:


Ufo`ene.....

-hvor kommer de fra?

-hvordan kommer de hit?

-hvorfor er de her ?

-hva vil de?


-alt som sies og presenteres her er et resultat av egen forskning og studier av ufo-fenomenet over 27 år.

-de som ikke selv har satt seg inn i emnet bør ikke ukritisk dømme ned det som fremkommer her.

-det dreier seg i høy grad om den enkeltes individuelle erkjennelser bygget på bl.a. intuitive fornemmelser.

- vil her belyse en del kosmiske eller evige naturlover som vitenskapen og psykologien enda ikke erkjenner, men går vi til nytenkende vitenskapsmenn som f.eks. Erik Damman, James Lovelock, David Ash m.fl., så ser vi at disse går inn til grensene - ja også erkjenner et flerdimensjonelt verdensbillede som går utover det fysisk sanselige, erkjente tid-rom univers.

Foredraget vil ikke dreie seg mye om å beskrive konkrete ufo-observasjoner, - da det finnes et ti-talls velskrevne bøker om dette. og det ville uansett kun bli oppramsing av påstander som den sneversynte eller tankelåste ville avfeie.

Jeg vil i stedet prøve å belyse de dypereliggende årsaker til dette ufo-fenomenets nærvær, som særlig har vært observert etter at vi  begynte å sprenge atombomber.

og spørsmålene er da:

 • hvorfor er de her? 
 • hva vil de?
 • hvor kommer de ifra?

 • hvordan kommer de hit?

   

og skal vi finne svarende her må vi sprenge grensene eller utvide den snevre verdensoppfattelse som er rådende.

-dias nr: 307 -

vi lever i et uendelig univers med millioner , -ja man mener idag milliarder av galakser, som f.eks vår egen galakse, som er gitt navnet "melkeveien". Disse galakser inneholder igjen millioner på millioner av stjerner som i virkeligheten kun er soler som er meget langt borte, ja - de er så fjerne at vitenskapsmennene og astronomene forlengst har regnet ut at det er umulig å overkomme disse enorme avstandene.

dias nr: 404-Uranus og månen "Moranda"

når man så i tillegg har kartlagt de fleste av solsystemets planeter via fjernstyrte romsonder har de materialistiske vitenskapsmenn naturlig nok trukket den tilsynelatende logiske konklusjon at liv i dette solsystem kun finnes her på jorden .

*

Vi er tilvennet å se på den omgivende fysiske virkelighet som den eneste eksisterende. Denne består av forskjellige materier som igjen er oppbygget av atomer.

diasbilde: atom-modell

disse atomer roterer og beveger seg med en gitt hastighet eller frekvens, men det er en meget snever frekvens eller bølgelengde som vi er i stand til å oppfatte med våre sanser som lys og lyd. ta f. eks. lyset - det synlige.

dias 406 - lysets frekvens

både over og under lysets synlige frekvens finnes det verdener som vi ikke er i stand til å se og forstå ut ifra en renmaterialistisk synsvinkel, altså finnes det verdener eller tilværelsesplan hvor atomene svinger i helt andre frekvenser. - Men disse har vi altså ikke fysiske sanser til å iaktta.

dias:nr. 334 radiostasjonene analogt med "frekvensverdener" - andre "stasjoner" på materiensskala.

vi vet jo alle at det ikke finnes kun en stasjon eller kanal som vi nå sier, - på radioen. Men når vi lytter til en bestemt kanal så vet vi intet om at det finnes andre kanaler, og hva som evt.foregår der. Og dersom vi hadde hatt en radio med bare en -  1-  kanal og uten frekvens-knapp/ratt og uten kunnskap, ville vi benekte at det fantes andre kanaler. Fordi vi opplevde eller hørte jo kun denne ene. Slik er det også med andre virkeligheter. Vi kan normalt ikke stille inn en annen frekvens enn den vi opplever her og nå, og da tror vi ikke på andre (dimensjonelle) verdener.

diasbilde: nr423 fjernkontroller for tv'n

ifølge åndsvitenskapen (teosofien og kosmologien) - finnes det 6 hovedplan eller grunnfrekvenssoner som enhver planet eller levende vesen eksisterer på. Denne vitenskap har fremkommet ved at klarsynte høyt-utviklede mennesker har analysert og forsket med et intuitivt, overfysisk eller clairvoyant syn i disse høyere dimensjoner.

viser bildedias: martinus-symbol nr.17 kretsløpsprinsippet

den danske klarsynte vismann Martinus har laget en del illustrasjoner eller symboler som han selv kaller dem - over disse høyere plan hvor materien eksisterer på høyere frekvenser. (Forklarer hovedtrekkene her) dias nr: 361 teosofisk illustrasjon over planene. + dias nr: 361 b forstørret utsnitt av de eteriske plan. Forklarer bildet i hovedtrekk.

Mens de vanlige jordmennesker kun kan sanse i denne virkelighet i våken tilstand, så finnes det altså mennesker som har disse såkalte overnaturlige evner , og disse har altså utviklet mer eller mindre den evne til å skue inn i andre virkeligheter. altså verdener hvor materien har en for oss usynlig frekvens.

disse verdener har også vanlige personer opplevd i forbindelse med de såkalte "nør-døden -opplevelser", - hvor deres fysiske legeme har blitt sterkt skadet , og hvor de i en lengre eller kortere periode har opplevd å sanse i en annen dimensjon, eller i et annet legeme/kropp.

dias : h 10 -williamsbilde : lysende by -" h25 "fra den "andre siden"

Her har vi bortimot samstemte beskrivelser av en verden av harmoni - og det er altså den parallelle høyere frekvensverden som Martinus kaller "det riktige menneskeriket" og som han symboliserer med den gule fargen her, og som foreløpig kun eksisterer i klodens mer høyfrekvente "legemer" eller verdener. Men fra kun enda å eksistere i disse mer finstoffelige plan, skal utviklingen gradvis omgjøre dette "vårt plan her" til en tilsvarende LYS og behagelig verden. 

Mange mennesker har altså fått et besøk i klodens høyere frekvens-legemer hvor atomene snurrer med fysisk sett - usanselige hastigheter, som vi ikke kan oppleve med dette fysiske legeme. De har da fått oppleve at disse verdener er like virkelige som denne som vi nå er i, og som mange tror er den eneste virkelighet. Disse beretninger bekrefter altså åndsvitenskapenes analyser av at denne fysiske kroppen i denne fysisk-synlige verden kun er en av flere sanse-legemer som ligger bak eller over den fysiske verden - og da i andre vibrasjoner eller frekvenser.

dias -nr. 360 bilde av planenes forskjellige tetthet.

her ser vi et annet bilde av hvordan de tette eller lavfrekvente plan - vår verden her - gjennomtrenges av de høyere verdener.

Noen av menneskene i disse kan derfor gå ned eller materialisere seg ned i vår verden - men vi kan normalt ikke gå opp i deres dimensjoner - bortsett fra når vi forlater dette legeme i den prosess vi kaller døden.

dias nr: 356 verdener inne i verdener forklarer illustrasjonen

svaret på hvor ufo-ene kommer ifra ligger således i erkjennelsen av at materien kan eksistere i høyere frekvenser.

dias nr. 358 :parallelle verdener.

forklarer illustrasjonen.

dias nr. 389: romsondebilde fra venus`overflate (ørkenaktig).

La oss f.eks. se på vår nabo-planet Venus i vår frekvens eller i vår dimensjon som vi nå sanser i. Dette bildet er tatt av en amerikansk romsonde og viser et dødt ørken-aktig landskap. Disse sondebilder mente man også var det endelige skudd for baugen for de påstander som har versert siden 50-tallet hvor flere mente å ha kontakt med mennesker fra Venus.

dias nr: 392 : adamski-tallerken fra venus

Men ifølge de esoteriske kider så har Venus allerede for millioner av år siden utviklet seg forbi det fysiske plan eller vår dimensjon. Altså at livet på Venus nå befinner seg i en høyere oktav for å bruke musikkspråket. Dette plan kalles "det eteriske plan"(eller Astral plan), og er naboplan i frekvens til vår dimensjon. Klarsynte persjoner som kan sanse disse frekvenser, vil da se at livet på Venus er høyst levende. I den dimensjon eller frekvens som menneskelivet på Venus har utviklet seg til, er det altså et riktig menneskerike. Enkelte har også i ut-av-kroppen-opplevelser eller tilsvarende fått "reise" til bl.a. Venus, slik det fortelles på linken her (link som åpnes i eget vindu)

dias nr.347 williamsbilde og romsondebilde sammensatt. forklarer bildet. (ikke nettbilde her)

Den kosmiske utvikling er slik at høyere utviklede verdener kan overskue og følge utviklingen i de lavere verdener. Deres nærvær her kan derfor være både synlig og usynlig. De fremtrer kun synlig eller grovfysiske når det er en særlig grunn til det. Dette skjer ved at de senker frekvensen bevissthetsmessig slik at de fremtrer som synlige/fysiske for oss i vår sanse-dimensjon. Altså at de "kler grøvre stoff" eller vibrasjon på den eteriske "koplingskroppen" eller astralkroppen. Dette kaller vi materialisasjon.

dias nr.336 ufo'er

Svært mange ufo-observasjoner beskriver dette fenomen der omgivelsene rundt gjenstanden liksom kommer ut av fokus, og så forsvinner simpelthen hele farkosten ut av syne som den reneste trolldom. Dette kan man lese om i den best dokumenterte ufo-sak gjennom tidene i boken "lightyears" av Gary Kinder, som også er oversatt til norsk og utgitt her under tittelen "gudene kommer tilbake."

Normalt fremtrer de altså ikke som materialiserte - men er usynlig til stede, og observerer og følger utviklingen her i dette grovstofflige frekvensplan. Men i visse tilfeller synliggjør de seg, og blir da også observert på radar og jaktet på av jordiske jagerfly. Svært mange piloter verden over har observert ukjente flyvende gjenstander, men samtlige har fått munnkurv av myndighetene og særlig fra de militære som offisielt forsøker å latterliggjøre det hele.

Vi må huske på at det utviklingstrinn som vi nå står på - har våre venner fra høyere verdener også passert i fjern fortid - men de har enda evner til å gå ned i vår dimensjonsverden.

(dias nr: symbol nr. 11 hovedsymbolet (som forklares evt. via symbolforklaring via Martinus institut' hjemmeside).

For de vesener som har utviklet seg videre forbi våre kosmiske hjelperes utviklingstrinn og befinner seg i det såkalte visdomsriket, (som Martinus benevner det), er det ikke lenger mulig å materialisere/danne fysiske kropper ned i denne trege atom-frekvens, som utgjør vår fysiske verden. Men det er også unaturlig for våre "besøkende" å være for lenge i denne tunge frekvens - slik vi mennesker heller ikke kan oppholde oss for lenge i havets dyp.

dias nr : 390 dykkere i undervannskammere

Verden under vann er en unaturlig verden for oss. Slik er det også unaturlig for romfolket å være i vår såkalte 3.dimensjon , og de unngår det mest mulig. Derfor er våre hjelpere vanligvis i sin egen legems-frekvens, og da fremtrer de utenfor det som våre sanser kan oppfatte. De unngår også vår fysiske virkelighets-frekvens for ikke å skape unødvendig oppmerksomhet rundt seg. Svaret på hvor de kommer fra er altså at de har hjemsted i høyere frekvensverdener som er tilknyttet planeter både i dette solsystem og i galaksen forøvrig.

Foreløpig oppsummering via diasibildet eller overhead av bildet "hvor kommer de fra" nr.352

hvor kommer de fra?     

*verdener der materiens atomer svinger i noe høyere frekvenser og derav er usynlig  sett fra vår dimensjon eller vårt kosmiske "utsynspunkt"   

*høyere utviklede sivilisasjoner i høyere plan   

*særlig noe frekvenshevede planeter fra:

*Pleiadene, Sirius og fra Vega/Lyren systemet

samt koloniseringer fra disse i Centauri-systemet

fra jordens egne høyere frekvensplan eller de såkalte "åndelige verdener"

fra åndelige dimensjoner tilknyttet helt andre solsystemer og - galakser

kloder med relativ høy intelligens - men der følelsesenergien er hemmet eller uutviklet av forskjellige årsaker: ex.de såkalte "små grå"

Det neste spørsmål er da hvordan de overvinner de enorme avstander som tilsynelatende er i makro-kosmos. og svaret her er at de beveger seg helt utenfor det fysiske rom som vi er i.

dias nr. 357 overflytting via høyere dimensjoner

Vanligvis benytter de såkalte dimensjonsporter når de skal over i parallelle dimensjoner. Disse finnes på spes. steder på jorden, og en av dem er i Hessdalen ved Røros. Når de er kommet over i de høyere frekvenssoner kan de "stråleforflytte" seg uten å være bundet til våre "fartsgrenser" som "her" begrenses av lyshastigheten. Det dreier seg altså mer å kunne stille seg inn på en viss frekvens, enn å reise fysisk i rommet.

dias: nr . 359 telefax

Vi har en viss parallell i våre telefaxer. 

Disse kan jo "dematerialisere" et brev og sende innholdet over store avstander, der innholdet hos mottakeren kan "materialiseres" på et øyeblikk. Hvis man for 80 år siden hadde sagt at man kunne sende et brev til USA på ett minutt, hadde man ikke blitt trodd - men idag er dette ingen magi.

dias nr.316 , ufo'enes magnetspoler, og feltene rundt.

Men selve konstruksjonen er altså et magnetisk svevefartøy, som produserer og styrer magnetfeltene via spesielle coilspoler. De trekker inn kosmiske energier via spesielle metoder som jeg ikke kan komme inn på her. Videre omdannes kraftfelter/stråler, som beveger selve planetene i sine baner i rommet - til elektrisitet. Det skal bare ellers nevnes at når fartøyet akselererer/beveges vil alt (alle atomer) inne i fartøyet bli påvirket av den samme kraft, og derfor vil man ikke kunne merke sterke retningsforandringer slik vi merker det i fly. 

Og i forbindelse med ufo-observasjoner har det ofte vært meldt at bilmotorer stopper - og det er nettopp fordi at tenningssystemet blir satt ut av funksjon av de sterke magnetfelter rundt ufo'en.

og vis DIAS 316 : sitat fra p.fich om rumf.magn.felter(ikke med her)

 

* Det neste spørsmål er da : "hvorfor er de her og hva vil de?"

dias nr. 354 (går gjennom dette mind-map) som oppsummering så langt:

 

Hvordan kommer de hit? 

*via ikkefysiske dimensjonsveier

*via magnetiske planetære forb.linjer

*bryter lysmuren som er grensen til den overfysiske verden

*stråleforflytter magnetsvevefartøyer utenfor vår fysiske rom-tid begrensning

(følgende bilder vises ikke her og heller ikke kommenatarene til dem):

dias : martinus symbol nr.4 : "veien mot lyset" (om klodens kosmiske fødsel)

dias nr. 393 stasjonær "sky" over våpendepot .

" nr.394 "ufo-alarm på nato-base..."

" : 263 a og b : atombombe-eksplosjoner. Deres funksjon i å overvåke og hindre at det bryter ut et atominferno her på kloden.

dias nr 355 med sitat fra boken "stjerne -mennesker - solens barn" vedr. atom-kraften.

dias nr. 348 vedr. Aasheims bok: "stjernefolket blandt oss"

dias nr. 395 fra jannikes og luukanens bøker

**

Videre stimuleres telepatisk endel kunstnere til å lage billeder av kosmiske lysskip - ufo'er- for slik å tilvenne menneskene disse nye tanker. 

tar med noen eksempler her:

dias nr. 109 & 118 & & gilb. w.

"nr. 349 , 335 ,313, 315 , 97

tilslutt litt om advarslene for fremtiden.

Etter at dette jordens oppgjør med de umenneskelige og dyriske elementer i sin struktur er over - vil en ny verden oppbygges - fundamentert på de evige lover av kosmisk harmoni og innsikt. Og menneskeheten vil men denne NYE ERFARING være bevisst i sin evige kosmiske herkomst som universets evige sønner og døtre.....

hovedside

 


UFO-SPØRSMÅLET

i metafysisk sammenheng


Det har vært talt og skrevet mye om de "Flyvende Tallerkener", UFO`er og mangfoldige teorier har vært fremlagt i forsøket på å nå frem til en fornuftig forklaring på fenomenet, som med varierende hyppighet er observert i alle områder av vår verden. For noen mennesker er begrepet "Flyvende Tallerkener" under særlige, tungtveiende omstendigheter blitt en realitet, som andre nok kan benekte, men ikke bortforklare. For flere eksisterer fenomenet som en interessant sannsynlighet, som ikke uten videre kan avvises , men for det store flertall er fenomenet nærmest å regne for nonsens. Men tenk også over muligheten for at det kunne ligge en dypere mening bak fenomenets tilstedeværelse, for det finnes da faktisk både logiske og fornuftige forklaringer på dette fenomen. Men dette sprenger i høy grad den snevre oppfattelse som er rådende, -at livet er oppstått ved en tilfeldighet på denne vår lille klode i Melkevei-galaksens periferi. Gjennom alle tider har mennesket i undring observert disse fenomener på himmelen, og i dag må disse observasjoner telles i titusentalls hvert år. Det har vært landinger i det skjulte, og gjennom tidene har mange mennesker også blitt kontaktet på forskjellig vis.


 • HVA ER "DET", OG HVOR KOMMER DE IFRA ?
 • -HVORFOR LANDER DE IKKE ÅPENLYST ?
 • -HVORFOR KONTAKTER DE OSS IKKE OFFSIELLT ?
 • -HVA ER FORMÅLET MED DERES TILSTEDE ?

 • Ja, faktisk finnes det svar på disse spørsmål ! Og igjen er det som ellers spørsmål om hvilken kunnskap, og hvilken forskning man retter inn på et problem. Stoffet her må den enkelte selv bedømme ut fra den enkeltes kunnskaper og forutsetninger. Men vurder muligheten at det skjuler seg mer i den nære og fjerne verden enn det som er tilgjengelig med våre begrensede sanser. Det er ikke undertegnedes hensikt at man skal tro blindt på dette stoff som her presenteres, men alene stimulere den enkeltes egne indre erkjennelser og følelser i lyset av ens egen logiske sans.

   

  EN NY TIDS IMPULS.

  En nærmere undersøkelse av UFO-sakens mangfoldige rapporter og beretninger, viser at vi her står ovenfor intelligent manøvrerte fartøyer med en teknologi som langt overstiger den som er rådende på Jorden idag. Følger man ytterligere saken, og studerer de mange kontaktberetninger, blir man klar over at intelligenser med en høyere bevissthet står bak fenomenet. Vi møter her "himmelske vesener", som med deres ukjente energier og høyt avanserte teknikk overvåker Jordens, og derved også menneskets utviklingsforløp.

  Det finnes også aspekter i saken, som kun tilkjennegir seg metafysisk. Dvs. det finnes idag en global kontaktfunksjon mellom visse telepatisk mottakelige mennesker på Jorden , og disse "romfolk" av forskjellig kategori. Det er her tale om en kontakt med intelligensvesener, som har en større livsforståelse og nestekjærlighet, enn den vi normalt opplever på Jorden , og som på forskjellig trinn er lengere fremme i både åndelig, kulturell og teknisk utvikling. Informasjoner av vital betydning for mennesket er således gjennom en årrekke blitt mottatt gjennom disse kanaler.

  Disse informasjoner bringer opplysning om menneskets tilhørsforhold til dets eldre brødre og søstre fra andre verdener, og gir veiledning som hjelp til DEN ÅNDELIGE OPPVÅKNING AV MENNESKET, som er påtrengende nødvendig i gjennomføringen av det program som Forsynet gjennom årtusener har arbeidet på, - med det formål å gjenforene "den fortapte sønn" med sin sanne Kosmiske Familie. Denne informasjonsstrøm til Jorden har akselerert gjennom de siste år hvor strømmen av "kanaliserte" bøker nærmest har eksplodert.

  Og denne informasjons-overføring kan vi si startet med de kontakter som ble knyttet i årene etter siste verdenskrig, og siden da har informasjoner stadig strømmet inn til mottagelige sinn hos jordmennesker. Disse har igjen videregitt disse informasjoner, og det er utdrag fra disse informasjoner som denne del av boken inneholder. Det bør forøvrig bemerkes at disse budskap ikke på noen måte er like omfattende som den kosmiske /åndelige vitenskap, men hensikten er snarere å stimulere mottakelige mennesker til humane tanker, og vekke gamle, bekreftende minner i det enkelte menneske.

  Vil man inn på de dype og omfattende kosmisk-vitenskaplige analyser kan det anbefales et studie av Martinus åndsvitenskaplige analyser, eller andre åndelig kilder. Martinus viser i sine analyser at Jordkloden som det makrokosmiske vesen det er, nå står foran en "kosmisk fødsel" - eller en åndelig oppvåkning. Og det er en virkning av denne forestående bevissthetsutvidelse, at klodens høyere utviklede "planet-medvesener" nå sender sine impulser til Jorden. Og et av mediene som dette utrykker seg igjennom, er denne strøm av telepatisk overført informasjon som her er samlet som et utdrag fra flere kilder. Ellers bøker som er skrevet av forfattere med en grad av utviklet intuitiv tenkeevne.

   

  eksempel på¨kanalisert materiale som går på de mer spirituelle inspirasjoner:

  FREKVENSENDRINGEN OG "KRISTI GJENKOMST".

  ("KRISTI GJENKOMST" et symbolsk uttrykk for den virkelige humanitet sin praktiske etterlevelse i form av tilgivelse, forståelse og sann forståelse av ALT OG ALLE)

  Kanalisering av Marianne Francis.

  Vi står nå umiddelbart overfor voldsomme (indre) forandringer,- forandringer som jeg har lært å betrakte som frekvensendring, molekylær-endring og bevissthets-endring. Disse store forandringer blir frembragt ved mange midler, og er annerkjent av Hierarkiske vesener, devaer og rommennesker. I virkeligheten hører alle disse begivenheter sammen, og hjelper til med at forandringene kommer til utfoldelse. I forbindelse med frekvensendringen skjer "Kristi gjenkomst" som er profetert (Begrepet "Kristi gjenkomst" i den esoteriske eller skjulte betydning er beskrevet foran i artikkelen "Jorden blir aldri den samme", i boken EN NY TIDSALDERS FØDSEL)

   Alle esoteriske grupper og kanaler som befatter seg med høyere bevissthetsplan, er i de siste år blitt gjort oppmerksomme på den kommende forandring . "En Guddommlig innstrømming av energi er i ferd med å bli frigitt fra devaenes ("englenes-") plan til manifestasjon på planeten Jorden, for å forberede dette komme. Frigivelsen av disse energier vil av seg selv frembringe utrenskningen av det "dødelige" mennesket, av det dødelige sinn - av alle ting av negativ karakter. Den umåtelige intensitet av disse høye utstrålinger vil påkalle en utvidelse av bevisstheten, for å motta og befordre energiene gjennom de legemer som dere nå benytter. Alle celle-strukturer vil hurtig innstille seg i en tilstand av høy bevegelse, inntil et punkt av stabilitet er nådd.

  Denne bevegelse vil bli følbar, ikke bare i den individuelle bevissthet, men i den legemlige struktur av all tredimensjonal materie. Alle trær, all mineralmaterie og alt av animalsk materie vil bli påvirket i deres molkylære struktur av denne innstrømming av guddommlig natur."

  "Vi stiller inn på bølgelengde med deg i bevisstheten for å bli budbringere av den kommende forandring. Vi er navnløse, for vesener fra vårt eksistensplan kjennes ikke ved navn, slik deres oppfattelse krever det. Vi kommer fra devaenes eksistensplan og inn til menneskenes barn. Frigjør dere selv, barn av Jorden, - fra lenkene av Jordens opprinnelse. Frigjør dere selv fra alle negative tanker og handlinger, slik at dere kan motta utstrålingene som flyter inn i deres innerste vesen. Alle destruktive tanker og bestrebelser vil trekke en virvelvind inn til seg selv, -et sant brennoffer av fortettede energibølger. Slik vil alle vesener som skaper destruktive handlinger oppdage at de er fanget i Skaperens utrenskning."

  "Vi som kommuniserer med dere fra Devaenes riker, taler ikke til mennesket som han ville ha talt til det på et menneskelig plan i gjerning eller ord. Vi taler ut fra vår viten om de voldsomme utstrålinger som nå skal åpenbares. Vi taler kun om det vi vet. Mennesket kan lytte eller forkaste det. Det gjelder for mennesket om å lære at det ikke er den eneste skapning av det guddommelige. At det ikke er herre over alt som det kan overskue, men at det kun er en del av Skaperens åpenbaring av lys, og av denne del må det gi og gjenspeile av sin skapelse , hvis det vil fortsette på denne planet."

  "Vår misjon gjelder menneskenes barn av planeten Jorden, og Lysets barn som dveler iblant dem. Se til at dere ikke vandrer på mørkets stier, men på lysets stier, så dere kan delta i all den stråleglans i tiden som kommer."

  "Vi har kommunisert, det som var vår hensikt. Vår nærværelse er hos dere også nu, hvis dere bare kunne fornemme den, og lys omhyller dere hele tiden, hvis dere bare ville utvide deres utsyn til den større virkeligheten. Måtte vår misjon bære frukt i tjenesten for Den Ene som kommer, og måtte vårt budskap ikke være forgjeves."


  Senere overførte Rombrødrene en viktig kommunikasjon angående "kommende forandringer i stoff og tid." Dette manuskript, som er transmittert av "Orlon", omhandler naturen av den molekylære forandring, og de innstrømmende lys-energier. 

  "Vær hilset mine brødre og søstre i Lyset. Jeg kommuniserer med dere ved denne leilighet gjennom tele-tanke transmisjon for å opplyse dere om forandringer som er ved å skje med denne planets struktur, - med dette system i denne tid. Min overføring omhandler naturen av molekylær forandring forårsaket av de innstrømmende lysenergier, og om effekten av disse i bevisstheten hos de individer som utgjør majoriteten av befolkningen på deres planet."

  "Vi på våre planeter: Venus, Mars, Saturn og andre, er fullt ut vitende om de strukturendringer som foregår i denne galakse, - ikke bare i dette solsystem. (Det skal her kort forklares at livet tilknyttet de nevnte planeter i dette solsystem, eksisterer i andre dimensjoner eller frekvenser, og derfor i utgangspunktet er usanselig for oss her på Jorden i vår såkalte 3. dimensjon.- R.Ø. anm.) Da vi er klar over disse forandringer, er vi derfor i stand til å innstille vår bevissthet og arbeide med disse forandringer til forberedelsen og den videre utvikling av oss selv og våre folk."

  "Deres folk er ikke på noen måte bevisst klar over disse forandringer, unntatt de meget få på planetens overflate som har hatt kontakter med oss på en eller annen måte. På grunn av det faktum at deres folk ikke er klar over disse forandringer, foregår det voldsomme sprengninger i bevissthets-planene blant de store masser av deres raser. Derfor er det flere eksplosive forhold som er i ferd med å gjøre seg følbare overalt på deres planet. Tiden er nu kort, - på den måte vi er informert om de magnetiske sykluser og frekvenser, - i vår beregning av hva dere kaller "tid." Derfor er det av viktighet at vi informerer alle som vi kan nå, om naturen av disse forandringer, slik at de kan forberede seg selv til disse og være klar over hva som foregår i strukturen av Universet selv."

  "Mektige lysvesener som åpenbarer seg over deres fatteevne, og nesten over vår egen fatteevne, utgjør de elementale krefter til de energier som holder systemene sammen. Disse mektige lysvesener kunne kanskje av deres mennesker sammenlignes med det som er blitt beskrevet som et englenes hierarki av vesener i ikke-fysisk skikkelse; vesener som aldri har kjent en form for fysisk eksistens, som dere nå opplever."

  "Slike hierarkiske vesener har med energiene av selve lyset å gjøre, og det under disse veseners innflytelse og makt å frembringe de strukturelle forandringer i det univers, i hvilket deres solsystem og dere selv eksisterer i denne tid. På grunn av disse forandringer er det i ferd med å skje en endring med molekylstrukturen i alt liv på denne planet. Energisystemene av alt liv som gjennomgår denne endring, vil frigjøre lysenergien fra kjernen av hver celle av tredimensjonalt stoff. Denne energi er hinsides tredimensjonal materie, og har relasjon til de eteriske eksistensplan .Cellene vil anta en finere harmonisert form, en annen form enn den som kjennes som tredimensjonalt stoff."

  "Vi har lært om disse emner før under andre av våre telepatiske overføringer, men vi forsøker i denne tid å gi dere et mer fullendt billede av det som er i ferd med å skje. Med dette mener vi magnetiske sykluser. Disse forandringer innenfor universets struktur vil påvirke alt liv på deres planet. Dette vil også frembringe et helt nytt syn på verdier og selve livets struktur."

  " Vi taler i enkle vendinger når vi sier: Motstand i bevisstheten mot forandring vil bevirke det som vil være av splittende natur, idet energiene i forsøket på å ekspandere og frigjøre seg nødvendigvis må nedbryte all motstand og bli frittflytende MED de strømmer som flyter inn med denne mektige energi-utstrømming. Det er viktig at frykt ikke rotfestes i deres bevissthet, fordi disse FORVANDLINGER er en velsignelse av natur, en befrielse, et skritt imot det ubegrensede, hen imot tilværelsens kosmiske Gudserkjennelse. I denne prosess må bevisstheten hurtig utvides i sine begreper, i sin forståelse og i sine verdimål."

  "I den utstrekning som dere kan bringe deres bevissthet på linje med det ubegrensede, med det som utstrekker seg til de fjerneste områder av universet, deltagende i tanken om liv i alle de stjernesystemer som dere kan se på nattehimmelen, - ja i denne grad kan dere bli medarbeidere i forvandlingens strømmer. For i den grad dere kan gjøre dette, vil forandringene møte dere uten motstand, uten smerte, og dere vil bli ett med det som er blitt betegnet med den nye bevissthet, den nye frekvens eller DEN NYE TIDSALDER."

  "De mennesker på deres planet som er sneversynte i deres tradisjoner og i deres tanker, vil finne de kommende forandringer som et splittende anslag og må nødvendigvis motsette seg disse. Men dette blir som myggen som prøve å fly mot orkanen. Husk at hver sjel befinner seg der den er best egnet til å være når forvandlingens tid kommer over dere. Hver sjel er et individuelt vesen, og har sin frie vilje, men hver især må selv stå for virkningene av de valg man foretar."

  "Vit at alle ting i Skaperens univers er ordnede, er i harmoni, og at de forvandlinger som kommer vil fremkalle en større harmoni i jordmenneskenes liv når de møtes med forståelse. De som ikke kan være i harmoni med disse forvandlinger vil tiltrekkes og fødes andre steder av Kosmos, som er i resonans med deres væremåte. "

  "Alle ting foregår innenfor de kosmiske lover, og det er kun jordmenneskets misforståelse eller ignorering av disse lover, som medfører unyttig beklagelse over de ting som er skjedd, eller de ting som må vike plassen for forandringen. De strukturelle forvandlinger som kommer over dere alle, er omskapelser av en mektig utstrekning, hinsides jordmenneskets forståelse. Inntil dette skjer, er det ikke ord i deres språk til helt å kunne forklare for deres bevissthet om denne tid. Men med den utvidede erkjennelse som dere vil oppnå når disse forvandlinger skjer, vil dere oppnå en grad av forståelse. Glede vil komme, likeledes med lys og forståelse."

  "Derfor henstiller vi dere i all enkelhet om at når disse forvandlinger kommer over dere, om at dere forsøker å flyte med dem, vel vitende om vi har veiledet dere. Vitende om at vi - deres eldre brødre og søstre bryr oss om dere. Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe dere i denne tid. Og når dere sender deres tanker ut til oss, vil mange av oss være med dere i denne tid. Klar til å hjelpe dere inni den nye tilstand av erkjennelse som dere vil oppnå ved nedbrytelsen av barrieren mellom tid og materie. Barrieren mellom eterisk stoff og det som dere kjenner som fysisk tredimensjonalt stoff eller materie."

  (dette var et utdrag fra: "freqency change and the second coming.")


  Her følger et annet eksempel på spirituelle kanaliseringer, disse er ment å stimulere det følelsesmessige ("religiøse") - mer enn den intellektuelle informasjon, som andre kontakter - som f.eks. Semjase/Meier fokuserte på.

  GALAKTISK TRIBUNAL -   ET BUDSKAP TIL JORDEN

  "Vi foreslår at dere alle konsentrerer deres tanker om hva vi sier, fordi det er av stor viktighet for dere i denne tid. I sannhet, tiden er kommet for mørkets opphør for Lysets Barn på denne planet. I sannhet, tiden er kommet for avslutningen av denne syklus. I sannhet, det som kommer, skjer ved Lyset, skjønt det kan manifestere seg på mange måter for øynene av dem som ikke forstår. Hver enkelt av dere som er avstemt av en eller annen grad av sensitivitet, må være oppmerksom på de forandringer som nu foregår på de eteriske plan, eller den energi-verden som ligger omkring det fysiske planet. Dette eteriske plan senkes på en måte ned i det tetteste fysiske lag, og omveltningene må manifestere seg, endog mens de ennå er i det eteriske. Graden i hvilken Jorden er ute av balanse, påvirker den større balanse mellom andre planeter i dette system.

  Derfor er det nødvendig at det blir en ytterligere utsettelse i utrensnings-programmet på denne planet, for at den igjen kan bringes i balanse, før forstyrrelsen i de magnetiske felt påvirker alle planetene i dette system. Dere på denne planet fatter ikke hvor tett dere er kommet til en tilstand av fullstendig ubalanse i de siste år. Det er kun ved at vi benytter våre fartøyer og vår viten, at vi har vært i stand til å opprettholde balansen. Hvis denne grad av kontroll var falt ifra, ville planeten allerede ha vendt opp-ned på sin akse! Det er vanskelig for mennesket å fatte hvor stor en grad av ubalanse som det har skapt med sin uvitende eksperimentering med Jorden og livet. Ofte er det sinn med destruktiv hensikt som står bak dette. Det hadde vært bedre at vitenskap ikke hadde eksistert på denne planet, enn at den skulle nå til dette punkt i destruktiv forskning.

  Det hadde vært bedre for mennesket å leve i enkelhet, kjærlighet og brorskap enn i å begi seg på forskning på atomenergi. Det kunne se ut til at det ikke er grenser for menneskets destruktive handlinger på denne planet. Vi taler her om massene med materialistiske sinn som ingen forståelse har for de kosmiske lover. De søker kun sine egne begrensede interesser, uten respekt for andre sjelers verdighet. En verdighet som vi kjenner fra våre egne planeter, er nesten opphørt med å eksistere på Jorden. I sannhet våre brødre og søstre - tiden er nær, og hvordan kunne det være annerledes, for Lysets Barn er kommet i kjærlighet og med opplyst utstråling, og er blitt "korsfestet" av "jordens barn".

  Ikke bare Kristus, men mange som kom i kjærlighetens navn har lidd denne skjebne. Lyset er blitt utslukket over store deler av deres planet på grunn av ondskapens tidevann, som har reist seg i hjertene hos dem som mangler forståelse for menneskehetens skaper. Hvorhen du enn retter din oppmerksomhet på Jorden, ser du vold og fiendeskap mellom mennesker, grupper og nasjoner. Det er lenge siden Lyset ble vist for menneskene gjennom mange store vesener, men mange mennesker er fortsatt som barbarer. Nå må planeten selv stige opp, for den er et vesen av stor skjønnhet. De opplyste står fast, endog til det siste, for kun således vil planeten bli reddet. Og det ble sagt i deres hellige skrifter, at dersom ikke disse dager ble avkortet, da kunne enn ikke de utvalgte bli frelst.(Matt.24,22)

  Og lysets barn er blitt forfulgt i Hans navn, også av de som mener å tjene Lyset. Men disse dager er i ferd med å avsluttes, og en ny dag vil gry. La det ikke være slik at dere aksepterer mørket, begrensningene, materialismen og negativiteten på denne planet. For hvis dere aksepterer det, blir dette ett med dere. Forbered dere selv til de kommende dager, måneder og år, for mye vil åpenbares i denne tid. Våre skip vil bli sett, som vi har fortalt dere, og dere skal vite at vi er med dere. Vi skal ennå engang gå iblant dere. Og når den dag kommer, da våre skip lander og tar mange av Jorden vekk for en periode, da vil dere gå i glede og i lys, vel vitende at disse ting også er nødvendige. Og dere vil utsprede denne forståelse til alle som har "ører å høre med , og øyne å se med."

  Gjennom mange evigheter har Lyset strømmet ut over planeten Jorden. Gjennom mange evigheter har menneskenes barn inkarnert, levd liv etter liv, på denne planet. Tiden er gått. Og lekser som nå ikke er lært ,kan ikke tas opp igjen, for enden på denne syklus er kommet. De som ikke har bestått , må gå videre til et annet område av Kosmos, for der å ta disse ulærte leksjoner opp. De kan ikke tillates å hindre utviklingen på denne planet, som vil bli en juvel i dette solsystem. Forandringene er utgått fra Gudesønnene, og det er ingen vei tilbake! Våre brødre , våre søstre i Lyset: Vi er ett med dere i bevisstheten. Våres tale lyder kanskje barsk i formaningen, men våre tanker er tanker i kjærlighet og varme. Våre bekymringer angår dere, hver og en, kanskje mer enn dere er klar over. Studer det som vi har fremlagt for dere og prøv å forstå det. Vi taler fra en annen galakse enn de som tidligere har kommunisert med dere. Vårt lys er ett med dere våre brødre og søstre av Jorden. Må Skaperens lys overstråle dere".

  Kanal: Marianne Francis, Montecito, California.


  Særlig i USA har det i de siste 10 årene utkommet mange bøker som påstås være kanalisert fra kosmiske sivilisasjoner som forteller at de er med i synkroniserte grupper som overvåker, beskytter og inspirerer jordmenneskene. Men merk vennligst at det erfaringsmessig kan synes som om endel slike kanaliserte budskaper ikke alltid er like eksakte - men døm og føl på det selv........her bringes eksempler (utdrag).

  OVERSATTE UTDRAG FRA DE KANALISERTE BØKENE:

  LETTERS FROM HOME ..........

  BØKENE OMHANDLER ROMMENNESKENES HJELP OG ARBEIDE PÅ JORDEN.

  KANALISERTE BUDSKAPER FRA TIDEN 1984-1992 (kanalisert via TUIETA)

  FRA KAP.3: HVORDAN "DE" BLE INVOLVERT PÅ JORDEN

  Planeten Maldek var engang en Edens have.Men menneskene der ødela denne vakre planet med atomkraft-misbruk.Denne katastrofe påvirket hele Cosmos, og skapte ubalanse på mange områder. DERFOR KOM MANGE LEDERE SAMMEN FRA FORSKJELLIGE PLANETER I KOSMOS FOR Å FINNE UT HVA SOM KUNNE FORHINDRE EN GJENTAKELSE AV DETTE.

  FRA "CONCLAVE: 4 th meeting" (møte på et stort eterisk moderskip høsten -91)

  fra kap. ETs AND PLANET EARTH foredrag av MONKA (utdrag oversatt her)

  Vårt første ønske for dere, er at hver av dere på planeten kunne motta deres høyeste stadium av hjelp til å gjenkjenne deres egen GUDS-bevissthet. Dette er KRISTUS-nivået. Vi erkjener at de frivillige som har gått ned i jordisk inkarnasjon er blandt de første som kan forstå, samt å gå inn den opplyste tilstand. Vi vil her belyse noen av de forskjellige grupper av utenomjordiske (ETs) som er ved Jorden. Hva med den gruppe som samarbeider i det skjulte med regjeringer for å kunne kontrollere og manipulere med denne klode?

  .....det er forskjellige dimensjoner, og det er mange plan innen hver dimensjon. Vit at dere ikke er alene i Kosmos.Det er en lang vei (many steps) på din egen utvikling.

  ........la oss først se på Jordens plass i kosmos. Deres klode holdes på plass av elektromagnetisk tiltrekkning. Solen er en del av galaksen, som består av forskjellige grupper av solsystemer.Dette solsystem er rel.nytt, gjeldene både for selve systemet, som for dets innbyggere. Andre systemer var befolket eoner av tid før det ble bestemt at dette system skulle undersøkes for kolonisering. Dette var etter den åndelige plan for Jorden. Og de fant steder i dette system som kunne befolkes. Dvs. at bestemte arter kunne overleve på bestemte kloder i dette system. En gruppe bestemte at kloder i dette system kunne brukes som utviklingsted for de som "var etter" i utviklingen. Denne dimensjon bar i seg mulighetene for dualiteten, dvs. lys og mørke, eller godt og ondt. Her lå altså valgets muligheter. Noen av disse sivilisasjoner hadde stort maktbegjær, og ville kvitte seg med svake individer ved å utplassere dem i dette system. Andre grupper ønsket derimot å sende sine mest utviklede individer til dette kosmiske område. Atter andre ville bruke disse kloder som et forsøkslaboratorium for å utvikle/teste livsformer og energier uten fare for sine hjemplaneter.

  Så det var tre forskjellige ideer eller tanker, bak de som kom for å benytte klodene her. Dagens menneskeraser kan sees som etterkommere av disse opprinnelige kolonisatorer. I løpet av noen hundre år klarte "laboratorie-gruppen" å ødelegge planeten. De mer fjærne planeter fra solen ble først misbrukt. Vel å merke de kloder som er tilknyttet deres dimensjon. (solsystemsts tyngdelegeme eller fysiske legeme. r.ø.anm.) Jorden ble kolonisert etter at de andre ytre planeter var uttømt for ressuser. Det kom individer fra 12 forskjellige systemer hit. Noen var fra krypdyr-kjeden, andre fra orm-kjeden, videre fra vesener med vinger, og også de som gikk på to eller fire ben.

  De som hadde sendt sine til Jorden bestemte at de måtte forbli der inntil de hadde forbedret seg. Over en tid døde mange av artene ut, dvs. de fortsatte ikke å inkarnere på Jorden. Nå skal en stor syklus avsluttes. En av de gruppene som har forblitt på Jorden, og som derfor har opprettholdt kontakt er de gode brødre fra Pleiadene. Disse kom ikke for egen vinning, men for å bidra med hjelp. For å assistere Jorden i vekstprosessen. En annen gruppe er fra Arcturus, og heller ikke disse har negativitet i hjertet. De har gjenkjennt kilden over dem selv som Gud. Arctures ligger i stjernebildet HYRDEN, (bootes), og denne stjernen er også nevnt i Bibelen.Dette er en kjempestjerne med en diameter 24 ganger Solens og ligger 36 lysår borte. Arctures finner vi litt under draget i Karlsvogna.

  Det er altså mange motiver bak de forskjelliges besøk på Jorden nå. For to årtusener siden var planeten nærmest fortapt, men vi - de eteriske fra dimensjonen bak deres - ble mer involvert. For du forstår at vår dimensjon har gått gjennom en liknende prosess, og vi har lært at det kun finnes en vei, og det er veien mot enhet. Vi har fremhevet i vår undervisning utfoldelsen av LYS, og å gjenkjenne GUD i alt. Og å se alle som individuelle med egen bevisthet. Vi vil ikke bli påvirket av de lavere dimensjoners aktivitet, for vi har funnet et dekke som beskytter oss og gjør oss immune. Det er KJÆRLIGHET, og ønsket om å hjelpe. Det er brødre og søstre fra Pleiadene, fra Orion, fra Arcturus, fra Sydkorset og fra andre systemer innen denne dimensjon som kommer til Jorden for å hjelpe til.

  Ha ingen frykt - det er frivillige legionærer av lys som beskytter dere. Det finnes også lyssivilisasjoner innen dette solsystem som ikke er i den 3.dimensjon. Vi har utviklet oss inn i 5. og 6. dimensjon. Dere som er frivillige - "starseed" - er kommet fra sivilsasjoner som er forskjellige fra denne 3. dimensjon. Dere har gått inn i denne dimensjon med hensikt å hjelpe de på Jorden med å forandre sin vibrasjon mot en finere frekvens, for slik å avvikle negativiteten.

   

  fra "ANDROMEDA REX" :

  Som dere vet er det grupper som kontrollerer makten på Jorden Periodisk har besøkende kontaktet deres regjeringer for å legge frem deres planer for Jorden. For ca. 150 år siden ble kontakt etablert fra en gruppe fra Orion - (de grå og også andre). Disse ville påvirke makten og styringen på Jorden. De gikk i samarbeide med maktstreberske regjeringer på forskjellige steder på Jorden. Særlig de siste 40-50 år har det vært sterk utenomjordisk aktivitet på Jorden. Altså siden 1940-1950, hvilket også kan leses ut av observasjons-rapporter av UFOs som vokste meget sterkt i denne perioden.

  Av de fredlige grupper ble regjeringer kontaktet, og anmodet om å avslutte atom-programmene. Men vi vet at dette ikke ble bønnhørt. Idag blir Jordens økonomi styrt og kontrollert av en gruppe som benevnes "Illuminati". Samme gruppe kontrollerer også prisene på verdens råvarer og ressurser.

  fra "Letters from home" vol.II:

  fra kap. 3: ....Etter maldeks ødeleggelse ble det besluttet å overvåke planeter som kom til det kritiske utviklingsstadiet. Dette skulle ikke gjentas. Men Jorden tok opp mange primitive sjeler i seg og derfor vokser det primitive her.

  * Det er 3 store sykluser som avsluttes nå ved årtusenskiftet. Karma-prinsippet er nå sluppet fritt på Jorden. Men mye lys sendes nå til Jorden for å få den opp i frekvens.Vi kommer til hjelp både i synlig og usynlig form - men i kjærlighet.

  * Nye åndelige krefter kom inn fra des.1988. Dette skapte raske forvandlinger. (bl.a. sovjets oppløsning.- r.ø.anm.) Videre skulle dette påvirke individets spirende Kristusbevisthet bl.a. på cellenivå.

  * Din egen balanse er av stor viktighet for menneskeheten.

  * Du entrer eller åpner portaler som resten kan følge.

  fra kap. 4: Mange fra Maldek ble inkarnert på Atlantis og det primitive blomstret opp, men de klarte dog ikke å ødelegge hele Jorden, selv om de ble delaktige i dette kontinents nedsenkning i havet. Men mange frivillige er gått i inkarnasjon på Jorden i denne tid for å hjelpe til. Mange vil våkne opp og finne sin oppgave.

  * Alle lysarbeidere søker SANNHETEN. På denne tid i den kosmiske syklus er mange i det åndelige Hierarki nær ved Jorden. Det er alltid slik når sykluser avsluttes. Av de frivillige så "sover" en tredjedel (1/3), mens 1/3 er "søndags-hjelpere" og er kun aktive når det er "på mote". Den siste tredjedel er de virkelige lysarbeidere som vi kan samarbeide med og inspirere.

  * I dette kapittel omtales endel om "walk-ins", eller åndelige vesener som etter fortidig avtale, har gått inn i, eller byttet fysisk legeme eller kropp med en "person" som da selv trekker seg tilbake til den åndelige verden. Kroppen kan i det ytre gå gjennom en kritisk sykdomsprosess, og i denne prosess "bytter skipet kaptein". Slik slipper de høyere vesener å gå gjennom den langvarige barndomsfase før enn redskapet - kroppen - er moden. (Les utførlig om dette i "Stjernemennesker -solens børn" av Ti-ara Solera.)

  * fra kap.5 : Det finnes eteriske vinduer som er relativt "rene, ubesmittede" områder. Her kan vi gå inn i Jordens dimensjon, og vi må endre vårt frekvens-mønster slik at vi blir synlige. Våre romskips molekyl-struktur blir med dette forandret , -"kondensert." -Vi kan innplante en visjon i deres hjerner, uten at øyet i virkeligheten ser noe (det samme beskriver Meiers ET-kontakt Semjase).

  De eteriske vinduer beveger seg over Jorden. De påvirkes også av menneskenes negativitet. Enkelte områder er mer stabile. Det nevnes bl.a. Himalaya, Bermuda triangelen, Mt.Shasta, Titicaca. Ellers er det områder ved polene, samt i enkelte fjell-områder. I samme kapittel nevnes at Jordens aura er i samklang med menneskenes samlede aura, og at Jordens eterfelt danner en ring med radius helt ut til månen.

   

  Fra LETTERS FROM HOME del 3 (portals of light 1993)

  har jeg notert følgende. fra kap. "planet Earth" :

  Jorden bombarderes nå med stråler og partikkler. Derfor bør man nå unngå soling. Rom-menneskene har plassert en kunstig ring av romskip rundt planeten for å balansere kloden i det uregelmessige omløpsmønster.

  * "Å være beskyttet av lyset" vil si at man har arrangert sine magnetiske felt i et mønster som ikke kan gjennomtrenges. Det frastøter alle lavere-vibrerende ("mørke") vibrasjoner, og slik beskytter det deg.(Denne forklaring er itråd med de som Martinus beskriver, bl.a. i DEV 2. Les om Martinus Kosmologi ved å trykke i feltet).

  * Jordaksen vil tilte eller vippe til 10 eller 15 grader, og dette vil skape jordskjelv og polnedsmeltning. Denne aksevippingen vil utløses av store meteorer som vil ramme Jorden på den ene siden. (Martinus mener at en akse-korreksjon vil skje meget gradvis, og nærmest umerkelig, da en plutselig aksekorreksjon ville være for voldsom og ødeleggende for menneskeheten.Kfr.-LB 3,-stk.667)

  * Forandringer i magnet-feltet vil skape ubalanse i det enkelte menneske.

  * s.39. -Atomprøve-sprengningene ødelegger ozonlaget ved at molekylstrukturen ødelegges i dette gassslag. Men rom-menneskene arbeider for å bøte på skadene.

  s.41. Prøvesprengningene med atom-energi utløser jordskjelv. Det er en forbindelse mellom alle Jordenes - ja,universets - hydrogen-atomer, så når hydrogen-bomber sprenges så forrykkes balansen mellom disse atomer i alt hydrogenstoff på Jorden!!

  s.57. På Atlantis var sivilisasjonen høyt teknisk utviklet ved at de fikk hjelp fra rom/stjerne-mennesker - men moralen var ikke tilsvarende utviklet.

  s.58. Det finnes 7 pyramider rundt om på Jorden som inneholder hemmeligheter. Disse skal avsløres i den nye tid. Endel av stjerneskipene er "koplet" til pyramidene energimessig.

  * Australia vil bli delt i flere deler - øyer under de kommende forvandlinger.

  s.70 New Zealand er toppen av deler av Lemuria

  s.187. Krystallins energi er ren energi. Denne kan brukes multi-dimensjonellt. Den er ikke begrenset til en eller to dimensjoner. Denne energien går langs et rute-nett system. Den brukes også til drift av rumskip. Men den må ikke misbrukes. Det finnes krystaller på Jorden som er bragt dit fra andre steder - både fra dette solsystem og fra andre galakser. De ble bragt hit da Jordskorpen størknet. Hensikten var inter-planetarisk kommunikasjon under reiser i Kosmos, samt oppladning av rumskip. De eteriske vinduer er plassert i tilknyttning til krystallene......


  Den amr. kunstner Jim Nicols har lagd mange vakre bilder av Meiers kontaktpersjon Semjase - som brakte frem en masse historisk/filosofisk/teknisk informasjon under de mange fysiske direkte-kontakter de hadde på 70-tallet. Disse kontaktreferater er gjengitt på egne sider på Kontaktnotater fra Meiers møter med Semjase.

  Link til mer av Jim Nicols' kunst:UFO art by Jim Nichols. 


  hovedside