mp3 on coverup mossad-cia-usa-gov.plan from-67 to 911

How 9/11 was done | mirror

LES gratis dansk onlinebok med masser av bilder om 911saken  Speil-kilde|

The Military KNOWS Israel did 911 - update spring 2010   |  more

11/9-dramaet:

neocon-klikkens strategiske sjakktrekk

av Rolf Kenneth Myhre - juni 2006, Sarpsborg. og mail er ro-ken@online.no

must-see video undisclosing the mystery here

bildet: fjerning av vrakrester etter tvilling-tårnene - klikk på bildet for å komme til en NORSK SENIORFORSKERS ARTIKKEL OM 11.SEPT. I ET KRITISK LYS

 

Innhold:

Innledning

1) Forspill: neocon-klikkens planer om verdenshegemoni

2) Hendelsesforløpet tirsdag den 11. september 2001

3) De avslørende fakta:

a. USAs billiondollar-luftforsvar ble holdt nede i 100 minutter

b. WTC-bygningenes totalkollaps er historisk unik hvis årsaken var brann

c. Flight 77: flyvekunst i verdensklasse, men hvor ble flyet av?

d. Hvorfor ble Flight 93 skutt ned?

e. Indikasjoner på at personer og grupper var forhåndsvarslet

f. Viktig bevismateriale som har blitt hemmeligholdt eller ødelagt

g. FBI-nonsens om flykaprerne

h. Osama bin Laden (1957-2001?)

i. De offisielle granskningene: farse og cover-up

4) Etterspill: nye sjakktrekk mot verdenshegemoni og politistat

5) Den offisielle versjonens fremtid

Kilder og ressurser

 


 

 

Innledning

Det er store nasjonale forskjeller i synet på om 11/9-angrepet ble utført av en muslimsk-fanatisk terroristgruppe eller var en "falsk flagg"-operasjon ("inside job") som ble utført av den nykonservative (neocon) klikken som står bak president George W. Bush. I Tyskland og Frankrike er store deler av befolkningen tvilende til den offisielle versjonen pga. avslørende bøker som har blitt skrevet av deres egne landsmenn, mens i Norge er det å avvise den offisielle versjonen like kontroversielt og "konspiratorisk" som å tro på besøk av små grønne menn fra Mars. I USA har mye skjedd de to siste årene fordi "The 9-11 Truth Movement" (amerikanerne angir måneden før datoen) har gjort et kvantesprang i å samle og presentere fakta, argumenter og analyser som avviser den offisielle versjonen. "The 9-11 Truth Movement" er en samlebetegnelse på alle teorier og grupper som avviser den offisielle versjonen, så det er mange divergerende synspunkter og tolkninger innenfor bevegelsen. Men tross denne spliden, så har det de to siste årene blitt relativt lett å etablere en god nok oversikt og innsikt til å kunne avvise den offisielle versjonen in toto.

Takket være det grundige analytiske arbeidet som har blitt utført, er vi nå vitne til en rekke offensiver i de populære media. Den 23. mars 2006 deltok den amerikanske skuespilleren Charlie Sheen i et radioprogram hvor han kalte den offisielle versjonen for "den største konspirasjonsteorien av dem alle". Programmet sendte sjokkbølger i nyhetsmedia verden over, og utløste en flom av kritiske artikler i populær-konvensjonelle magasiner og aviser som så langt ikke hadde turt å provosere den offisielle versjonen. Den 14. april dukket Charlie Sheen på ny opp, denne gang i ABC's Jimmy Kimmel Live Talk Show som ble sett av flere titalls millioner mennesker. Her gjentok han sitt budskap, og oppfordret publikum til selv å sette seg inn i saken.

Gruppen "9-11 Scholars for Truth" har den mest imponerende listen av internasjonale distingverte medlemmer: høyt rangerte forskere, regjerings- og statsansatte. De mener alvor, og prøver å tvinge myndighetene til å utlevere hemmeligholdt informasjon. Myndighetene er i en vanskelig situasjon, for de vil være den tapende part enten de degraderer sine dokumenter eller nekter å gjøre det. Deres beste strategi er å ignorere fullstendig "The 9-11 Truth Movement".

 

1) Forspill: neocon-klikkens planer om verdenshegemoni

Den kalde krigens slutt i 1989 ledet som kjent ikke til noen våpennedrustning eller reduksjon av militærbudsjetter i USA og det vestlige Europa. USAs militære budsjetter gjennom hele 1990-tallet fortsatte å ligge på 290-300 milliarder dollar pr. år, ca. 6 ganger større enn verdens nest største militære budsjett (Russland). I perioden 1989-93 satt republikaneren og tidligere CIA-sjef George W. H. Bush som president for USA. For dem som ønsker den utilslørte sannhet om denne fyrens fortid og karakter, anbefales boken George Bush: The Unauthorized Biography (1992) av Webster Griffin Tarpley. Mens demokraten William J. Clinton satt som president i perioden 1993-2001, la neocon-klikken rundt ex-president Bush sine egne stormannsgale planer om verdenshegemoni og politistat. Denne klikken inkluderer Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Lewis Scooter Libby, Donald Rumsfeld, strategen Zbigniew Brzezinski med flere.

I 1997 dannet neocon-klikken "tenkesmien" Project for the New American Century (PNAC), hvis mål er å sikre USA verdensdominans gjennom militær styrke. Samme år utga Brzezinski, nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Carter, boken The Grand Chessboard. Her poengterer han at kontroll over Eurasia er nøkkelen til verdensdominans. For å overbevise den amerikanske befolkningen om nødvendigheten av militær ekspansjon, hevdet han, er det imidlertid nødvendig at befolkningen først har en (subjektiv-emosjonell) opplevelse av en "massiv ekstern trussel".

USA og Taliban-regjeringen ble i 1997 enige om en avtale til 2 milliarder dollar for en oljeledning gjennom Afghanistan, på det premiss at USA offisielt godtok Taliban-regimet.

I 1998 utlovet USA en belønning på 5 millioner dollar for informasjon som ledet til arrestasjon av Osama bin Laden. De kommende årene hadde imidlertid de amerikanske etterretningstjenestene mange anledninger til å fange og drepe ham, men de får aldri det endelige klarsignalet. Etterretningstjenestene fra en rekke andre land, inkludert Russland, Frankrike, Tyskland og England, tilbød også informasjon og bistand til å fange bin Laden, men dette ble avslått. Elementer høyt oppe i det amerikanske politiske maktapparatet holdt tydeligvis en beskyttende hånd over bin Laden, hans nytteverdi var ikke utspilt.

I september 2000 utgir PNAC en 90-siders rapport: Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century. Dette er strategi- og plandokumentet for å oppnå og bevare enerådende verdensdominans. Dokumentets forfattere uttrykker ingen moralske skrupler mot noen typer av våpen for å oppnå sine mål.

Den 20. januar 2001 avlegger George W. Bush ed som USAs 43. president i en seremoni utenfor den amerikanske kongressen. Neocon-klikken til pappa Bush rykker inn igjen i alle de øverste ministerstillingene, klare for Big Business! Den 23. april 2001 flyr et Global Hawk-jetfly, med et vingespenn på størrelse med en Boeing 737, fra USA til Australia uten piloter eller passasjerere. Flyet er i hovedsak selvstyrt, inkludert takeoff, landing og taksing på rullebanen. Turen tok 22 timer.

I to uker i juli 2001 er Osama bin Laden innlagt på Dubai American Hospital der han får nyrebehandling av Dr. Terry Callaway. Under dette sykehusoppholdet får han også besøk av to CIA-offiserer. Denne nyheten rapporteres verden over, men ikke i USA. Den 10. september 2001 var George Bush Sr. sammen med Osama bin Ladens bror på en konferanse arrangert av Carlyle Group, et internasjonalt investerings- og rådgivningsfirma der Bush Sr. har en overordnet stilling.

Den 10. september var også den fullkomne dag for å komme med ubehagelige nyheter som man ønsket skulle bli glemt dagen etter. Forsvarsminister Donald Rumsfeld benyttet anledningen til å holde en pressekonferanse der han kunngjorde at Pentagon pga. sitt store byråkrati ikke kunne gjøre rede for interne transaksjoner for 2,3 billioner dollar ($2,300,000,000,000)! Dette burde normalt ha utløst en skandale, men ingenting skjedde da amerikanerne neste dag fikk annet å tenke på. At en liten prosentdel av de 2,3 billioner dollar går til korrupsjon vil ikke overraske noen, men det meste går vel til å finansiere såkalte "black operations", dvs. hemmeligholdte prosjekter. For et slikt beløp kan man f.eks. finansiere mange 11/9-terrordager: året rundt, verden over...

 

 

Neocon-skolen

Leo Strauss (1899-1973)

(bildene her ikke tilgjengelige)

neocon-guru

Richard Perle

Lewis Scooter Libby

Dick Cheney

Paul Wolfowitz

Donald Rumsfeld

Zbigniew Brzezinski

 

 

2) Hendelsesforløpet tirsdag den 11. september 2001

1) American Airlines Flight 11. Boeing 767, rute Boston Logan Airport - Los Angeles, tar av 7:59 AM. Hvor mange som var ombord er dessverre en offentlig hemmelighet, men ca. 92 personer (2 piloter + 9 kabinpersonell + ca. 81 passasjerere). Bakkekontrollen prøver 8:15 å få kontakt med pilotene, og antar 8:20 at flyet har blitt kapret. 8:46 styres flyet inn i World Trade Centers nordlige tårn (WTC 1), som skaper et hull fra 92. til 98. etasje. WTC 1 totalkollapser 10:28, altså 102 minutter senere. Det antas at alle som befant fra 91. etasje og opp omkom. Ca. 1400 personer i og nær WTC 1 skal ha omkommet, de aller fleste pga. selve kollapsen.

2) United Airlines Flight 175. Boeing 767, rute Boston Logan Airport - Los Angeles, tar av 8:14 AM. Totalt 65 personer er ombord (2+7+56). Flyet avviker fra sin kurs 8:43, og kontakt med flyet opphører like etterpå. 9:03 styres flyet inn i World Trade Centers sørlige tårn (WTC 2), som skaper et hull fra 78. til 84. etasje. Brannene som oppstår er begrenset til treffsonen. WTC 2 totalkollapser 9:59. Ca. 600 personer i og nær WTC 2 skal ha omkommet, de aller fleste pga. selve kollapsen. På passasjerlisten offentliggjort den 12/9-01, før navnene på "flykaprerne" hadde blitt kjent, står ingen av "flykaprerne" oppført.

3) American Airlines Flight 77. Boeing 757, rute Dulles International Airport (Washington) - Los Angeles, tar av 8:20 AM. Totalt 64 personer er ombord (2+4+58). Radiokontakt opphører 8:50. Kl. 9:38 styres flyet med en fantastisk virtuositet inn i vestsiden av Pentagon. Vestfløyen er hovedsakelig tom pga. rekonstruksjonsarbeid for å kunne stå imot flyangrep, så av de ca. 20.000 menneskene som er i bygningen omkommer bare 125 personer. En uforklarlig, voldsom lufttrykkbølge oppstår som får et nærliggende hotell til å riste. Ti minutter etter flystyrten har FBI-personell og diverse ryddemannskap rukket å fjerne alt flyskrot utenfor bygningen, så det nærmest bare er konfetti igjen. Verken passasjerlisten eller den senere autopsi-listen har noen arabere oppført.

4) United Airlines Flight 93. Boeing 757, rute Newark International Airport (New York) - San Francisco, tar av 8:41 AM, 40 minutter forsinket. Totalt 44 personer er ombord (2+5+37). All radiokontakt med flyet opphører 9:30. Etter at flyet har gjort en 180 graders snumanøver nær Cleveland og flydd den første tredjedelen i retning av Washington D. C. styrtet det 10:06 nær Shanksville i Pennsylvania. Den offisielle versjonen er at flyet styrtet som resultat av en kamp i cockpiten mellom flykaprere og noen av passasjererne. Øyevitner og det 13 km. store nedslagsfeltet for flyrester tillater imidlertid ingen annen forklaring enn at flyet ble skutt ned. På passasjerlisten offentliggjort den 12/9-01, før navnene på "flykaprerne" hadde blitt kjent, står ingen av "flykaprerne" oppført.

5) World Trade Center bygning 7, en 47-etasjers skyskraper som står i nabokvarteret til WTC-plazaen, totalkollapser 17:20 uten at noe fly har styrtet inn i det. Noen mindre adskilte branner hadde riktignok oppstått, som kollapsen av WTC 1 fikk skylden for, men disse brannene kan ikke forklare kollapsen. Amerikanere flest har ikke fått med seg at denne bygningen kollapset, og da heller ikke mysteriet ved at den kollapset.

6) Presidentens nasjonale tale. Kl. 20:30 holder president Bush en fjernsynsoverført tale til nasjonen, hvor han bl.a. sier:

"We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them".

 

3) De avslørende fakta

a) USAs billiondollar-luftforsvar ble holdt nede i 100 minutter

NORAD (North American Aerospace Defense Command) er forsvarsskjoldet som normalt beskytter USA og Canada mot alle typer luftbårne angrep, inkludert kaprete fly. Standard operasjonsprosedyre (SOP) er at hver gang et jetfly avviker fra sin kurs, eller radiokontakt opphører, skal to kampfly sendes opp for å avskjære (eng. intercept) flyet. Med "avskjære" menes ikke å skyte flyet ned, men først å etablere visuell og verbal kontakt med piloten. I år 2000 ble kampfly sendt opp 129 ganger i avskjæringsprosedyrer.

Langs østkystkorridoren er avskjæringstiden ekstra kort pga. mange baser med kampfly i kontinuerlig beredskap. Den 11/9 var kampfly i luften mindre enn 5 minutter unna tvillingtårnene da Flight 11 styrtet inn i WTC 1, 25 minutter etter at man antok flyet var kapret. Det var flere flyplasser med kampklare fly tilgjengelige innen ti minutters flytid fra New York City og Washington-målene. Pentagon er regnet som verdens best forsvarte bygning.

Hvordan forklare at ingen av de kaprede flyene ble avskjært, at billiondollar-luftforsvaret til USA nærmest var ute av drift akkurat denne ene dagen? En unnskyldning som diskuteres mye er at akkurat denne dagen var NORAD involvert i en rekke drilløvelser og krigsspill, som kunne forvirre bakkekontrollen og flyverne da de ikke kunne vite sikkert hva som var virkelighet og hva som var spill. Et motargument er at disse øvelsene og krigsspillene ble arrangert nettopp denne dagen for at NORAD skulle kunne unnskylde seg med trege og feile responser som ellers ville ha vært utillatelig. Videre: spill og drilløvelser kan stoppes øyeblikkelig, en enkelt ordre fra høyeste hold ville være nok. Så hvorfor ble ikke denne ordren gitt tidsnok?

Denne dagen ble det gjort så mange og så alvorlige "feil" - av NORAD, av Federal Aviation Administration (FAA), av flygerne som ble sendt opp, og av flygerne som allerede var i luften - at man kunne forvente at mange høytstående personer i de kommende uker ville miste jobben og evt. bli straffeforfulgt for den alvorligste svikten i det amerikanske luftforsvarets historie. To personer som særlig burde ha fryktet straffeforfølgelse, under normale omstendigheter, var general Richard B. Myers - Commander in Chief for NORAD og Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff - og Ralph E. Eberhart, øverstkommanderende for NORAD. I stedet blir de forfremmet! Myers forfremmes den 1. oktober 2001 til Chairman of the Joint Chiefs of Staff, som ved lov er den høyest rangerte militære stilling i USA, og som innebærer at man blir den øverste militære rådgiver for presidenten. Ralph E. Eberhart forfremmes i oktober 2002 til å bli den første øverstkommanderende for det nyopprettede Northern Command.

Den 11/9 må USAs billiondollar-luftforsvar enten ha lidd under en alvorlig systemsvikt, eller bevisst ha blitt holdt nede. Det siste er den enkleste forklaringen. Richard B. Myers og Ralph E. Eberhart har begge hatt en finger med i spillet.

 

 WTC-bygningenes totalkollaps er historisk unik hvis årsaken var brann

De to tvillingtårnene (WTC 1 og 2) sto ferdige i 1972. De var 420 meter høye og inndelt i 110 etasjer. Frank A. Demartini, konstruksjonssjefen for World Trade Center, uttalte i et intervju den 25. januar 2001 at tårnene var designet for å tåle at et fullt lastet Boeing 707, det største flyet man hadde den gang, styrtet inn i dem. Han mente faktisk at flere Boeing-fly kunne styrte inn i tårnene uten fare for at de skulle rase sammen. Han sammenlignet bygningsstrukturen med et moskitonett, og et fly med en blyant som gikk gjennom nettet. Selve nettet ville ikke ta skade.

Brannene som oppsto i WTC 1 og 2 i forbindelse med flycrashene var langt fra å ha den nødvendige temperatur, varighet eller spredning til å kunne forårsake større skade på stålkonstruksjonene. Da smeltepunktet til stål er over 1500 °C, og temperaturen fra jet-drivstoff selv under de mest optimale forhold ikke overstiger 980 °C, kan det ikke ha vært varmen fra brannene som fikk bygningene til å kollapse. WTC 1 overlevde dessuten en langt alvorligere brann den 13. februar 1975, som omfattet syv etasjer og som varte i tre timer.

Aldri i historien, verken før eller etter den 11/9, har stålkonstruerte høybygninger rast sammen pga. branner. Hvordan forklare at på denne dagen totalkollapser tre bygninger pga. mindre alvorlige branner? Det finnes bare én tilfredsstillende forklaring på måten de tre bygningene kollapset: dette var en kontrollert og ytterst profesjonell nedrivningsjobb der eksplosiver på forhånd hadde blitt plassert på strategisk riktige steder i bygningene. Bare noen få nedrivningsfirmaer i verden kan påta seg en slik jobb. De to kollapsene tok livet av 343 erfarne brannmenn fra Fire Department of New York, hvilket overgår tallet på omkomne brannmenn de siste hundre årene. Var kollapsene til de grader i strid med all erfaring?

11 kjennetegn karakteriserer kontrollerte nedriviningsjobber der eksplosiver har blitt forhåndsplassert. Her nevnes seks av dem: 1) Kollapsen begynner plutselig. 2) Bygningene kollapser rett ned i sitt eget "fotavtrykk"; de tipper ikke over. 3) Bygningene kollapser i nær fritt fall hastighet. De to tårnene kollapset i løpet av 15 sekunder. 4) Kollapsene er totale, de stopper ikke på halvveien. 5) Store mengder med smeltet stål dannes fordi det har blitt varmet opp til flere tusen grader. 6) Mange eksplosjoner høres. Samtlige seks kriterier karakteriserte WTC-kollapsene.

Kollapsen til de to tvillingstårnene har imidlertid en anomali som skiller dem fra en vanlig nedrivningsjobb, og som avslører at ekstremt mye og kraftig sprengstoff må ha blitt brukt. Anomalien er at begge tårnene var fullstendig pulverisert til støv før bygningsmassen traff bakken! Over 1000 døde personer ble aldri identifisert; man fant ikke et eneste DNA-spor fra dem.

En muslimsk terroristgruppe ville for det første ikke ha hatt noe motiv for at bygningene skulle totalkollapse; for det andre ville de ikke ha risikert å bli avslørt for noe så meningsløst, og for det tredje ville de ikke ha klart å forhåndsplassere den nødvendige mengden av eksplosiver i bygningene uten å ha blitt oppdaget av det ansvarlige sikkerhetsselskapet.

* * *

WTC Building 7 var en 47-etasjers stålkonstruert bygning som ikke sto på selve WTC-plazaen, men i nabokvarteret. WTC 7 ble evakuert da tvillingtårnene kollapset. Noen mindre adskilte branner oppsto i bygningen. Disse ble senere forklart som et resultat av WTC 1-kollapsen, selv om ikke et eneste vindu da ble knust. Ca. 11:30 fikk brannmenn beskjed om å holde seg unna WTC 7 av sikkerhetsmessige grunner. I 16-tiden ble området rundt WTC 7 evakuert, for brannmennene hadde fått beskjed om at bygningen snart skulle kollpase! WTC 7 totalkollapser 17:20, med alle de kjennetegnene som preger en standard profesjonell nedrivningsjobb.

Eiendomsmagnaten Larry A. Silverstein har kommet med en særdeles uheldig uttalelse som kan avsløre hele Spillet; ikke bare kollapsen til WTC 7, men også til tvillingtårnene. Først litt forhistorie. Havnemyndighetene i New York, the Port Authorities of New York and New Jersey, har alltid vært eier av World Trade Center siden komplekset sto ferdig i 1972. I år 2000 bestemte havnemyndighetene at de ville leie ut hele WTC-komplekset til høyestbydende for en periode på 99 år, antagelig så de selv slapp å forholde seg til de over 400 selskapene som leide lokaler i bygningene. Leiekontrakten gikk til Silversteins eiendomsselskap, Silverstein Properties, og ble undertegnet den 26. april 2001. 11/9-angrepet resulterte i en forsikringspremie til Silverstein på 7,2 milliarder dollar. Ikke verst for en fire måneders investering!

Til dokumentarprogrammet America Rebuilds, som ble sendt i september 2002, kommenterte Silverstein under et intervju WTC 7-kollapsen. Her sier han:

I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, 'We've had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.' And they made that decision to pull and we watched the building collapse.

Poenget er: fra det øyeblikk man bestemmer seg for å rive ned en 47 etasjers bygning til dette faktisk blir gjort, krever langt mer enn 2-3 timer. Det krever flere uker med forberedelser og arbeid av et profesjonelt firma. Den eneste mulige konklusjon er at Silverstein den 11/9 visste at dette arbeidet allerede hadde blitt gjort. Men selve den idé at WTC 7 kollapset pga. en kontrollert nedrivningsjobb er for det første i strid med den offisielle versjonen, og for det andre skulle i så fall ingen forsikringspremie ha blitt utbetalt. For det tredje: hvis Silverstein visste at eksplosiver allerede hadde blitt plassert i WTC 7, kan dagens tidligere begivenheter neppe ha overrasket ham.

 

****

Flere trekk ved arrangementet av de to flyene som ble styrt inn i tvillingtårnene indikerer at den psykologiske sjokkeffekten skulle maksimeres samtidig som skadene og antall omkomne skulle minimeres. Det var tidlig på dagen da det var relativt få mennesker i bygningene, sammenlignet med f.eks. ved lunchtider. Dersom meningen var å ta livet av flest mulig mennesker, kunne flyene f.eks. ha styrtet ned i et av flere kjernekraftverk som de faktisk fløy over på veien til tvillingtårnene. Når det gjelder Flight 77, er det enda flere faktorer som indikerer et arrangement der den psykologiske sjokkeffekten skulle maksimeres samtidig som skadene skulle minimeres.

c1) Hvorfor ble flyet styrt inn i Pentagons vestre vegg fra bakkenivå? Det er to gode grunner til å stille dette spørsmålet. Den ene grunnen er at det valgte treffmålet krever flyvekunst i verdensklasse. Piloter tviler på at selv de mest erfarne kampflypiloter kunne ha utført en slik flygemanøver, særlig med et så stort fly. Manøveren krevde en stram 270 graders vending mens flyet falt 7000 fot, for så å jevne flyet ut igjen så det fløy lavt nok over motorveien til å klippe av fem lyktestolper. Bare noen få centimetere over bakken styres flyet så inn i Pentagons vestre vegg. Hele prestasjonen ble gjennomført i en fart av over 400 mph.

Den andre grunnen til å stille spørsmålet er at det valgte treffmålet var særdeles heldig for Pentagon, faktisk så heldig at det er suspekt. Vestveggen var under en større rekonstruksjon for å bli forsterket til å kunne stå imot alle typer angrep, så denne fløyen besto hovedsakelig av tomme kontorlokaler. Av de ca. 20.000 mennesker som befant seg i bygningen omkom derfor bare 123 personer, hvilket vil si 0,6 %. Ingen av de omkomne var høyere offiserer. Forsvarsminister Donald Rumsfeld hadde kontoret sitt på østsiden. Hvor mye mer skade kunne ikke flyet ha gjort hvis en annen vegg hadde blitt valgt, eller hvis det enkleste av alt hadde blitt valgt: å styre flyet på skrå ned i Pentagon?

c2) Hani Hanjour kan umulig ha ført flyet. Ifølge FBI var det den 29-årige flykapreren Hani Hanjour som førte flyet. Hanjour var en genert og hemmet ung mann. Federal Aviation Administration (FAA) har registrert at Hanjour tok kommersielt flysertifikat i april 1999, men de nekter å si noe om hvordan og hvor han fikk dette. I august 2001 ønsket Hanjour å leie et småfly. Han måtte da først demonstrere sine ferdigheter ved å ta tre prøverunder i en énmotors Cessna 172. Hans prestasjoner var så elendige at flyinstruktør Marcel Bernard nektet å leie ham et fly før han hadde tatt flere flyleksjoner. Hvis Hanjour ikke dugde til å fly en énmotors Cessna, hvordan kunne han da virtuost fly en Boeing 757 på første forsøk?

 

 

****

 

c3) Visepresident Dick Cheney var involvert. Dick Cheney var i det Hvite hus under angrepet, i et trygt sted i kjelleren kjent som "The Presidential Emergency Operating Center". Her var han sammen med Condoleezza Rice, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. Norman Mineta, USAs transportminister og tidligere handelsminister, var også tilstede. Minetas vitnesbyrd om hva han her opplevde, har skapt bekymring. Her er et utdrag fra et intervju med Hamilton:

MR. HAMILTON: We thank you for that. I wanted to focus just a moment on the Presidential Emergency Operating Center. You were there for a good part of the day. I think you were there with the vice president. And when you had that order given, I think it was by the president, that authorized the shooting down of commercial aircraft that were suspected to be controlled by terrorists, were you there when that order was given?

MR. MINETA: No, I was not. I was made aware of it during the time that the airplane coming into the Pentagon. There was a young man who had come in and said to the vice president, "The plane is 50 miles out. The plane is 30 miles out." And when it got down to, "The plane is 10 miles out," the young man also said to the vice president, "Do the orders still stand?" And the vice president turned and whipped his neck around and said, "Of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary?"

Hamilton indikerer at "ordren" var å skyte flyet ned. Men slik det fremgår av Minetas redegjørelse, virker det heller som om "ordren" går ut på å ikke skyte flyet ned. Den yngre funksjonæren trengte stadig bekreftelser på at flyet ikke skulle skytes ned. Gitt at to fly allerede hadde styrtet inn i World Trade Center, ville det være naturlig å skyte ned et kapret fly på vei mot selveste Pentagon! Den eneste konklusjon som kan trekkes av Minetas vitnesbyrd er at Cheneys stående ordre var at Pentagon ikke skulle forsvares mot flyangrepet.

c4) Mesterlig forvirringsmanøver som sår splid. Jo større massekraft flyet hadde i forhold til Pentagon-veggens soliditet, dess større hull og skade skulle man forvente ble tilført veggen. Jo mindre massekraft flyet hadde i forhold til veggens soliditet, dess større og flere rester av det smadrete flyet skulle man forvente å finne utenfor bygningen. Den generelle oppfatning er at ingen av disse forventningene ble innfridd. Disse forventningene er reelle uansett om man tror på den offisielle eller alternative versjoner. Skeptikerne til den offisielle versjonen mener at de ansvarlige med fullt overlegg har arrangert en forvirringsmanøver for å så splid innad i skeptiker-bevegelsen. Splid har i hvert fall oppstått.

Spørsmålet er hvor flyet på 80 tonn ble av etter at det smalt inn i Pentagon-veggen, for ti minutter senere var det bare "konfetti" tilbake på utsiden av bygningen. Hvis hele flyet braste gjennom bygningen, kunne man forvente å se tilsvarende skade. Forklaringen kan være mangelen på gode nok nærbilder. De amerikanske myndighetene har i hvert fall bevisst latt være å frigjøre fotografier og videoopptak som ville ha klargjort saken.

Den franske forfatteren Thierry Meyssan ga i 2002 ut to bøker som støttet forskjellige versjoner av den såkalte "ingen Boeing 757"-teorien, dvs. at noe annet forårsaket skadene på Pentagon-veggen. Hans første bok har allerede blitt oversatt til 25 språk. Jeg forholder meg her til analysene på web-basen 9-11 Research, som avviser denne teorien etter en grundig evaluering av alle fakta. Men også andre fakta og observasjoner krever forklaring. I sekundene før eller etter at flyet traff veggen hørtes en giganteksplosjon som forårsaket en uhyre kraftig lufftrykkbølge som ifølge gjester på det nærliggende Sheraton National Hotel fikk hele hotellet til å ryste. Samtidig ble et sølvaktig lysglimt sett av mange vitner, og det luktet corditt (krutt). En spekulasjon er at deler av flyet ble sprengt i luften sekundet før det traff Pentagon-veggen.

 

d) Hvorfor ble Flight 93 skutt ned?

Flyet, en Boeing 757 med totalt 44 personer ombord, stuper nesten vertikalt ned i bakken nær Shanksville i Pennsylvania 10:06. Det 13 km. store nedslagsfeltet for flyrestene tillater ingen annen forklaring enn at flyet ble skutt ned, antagelig av et F16-jagerfly. Flere øyevitner hørte to kraftige smell før flyet plutselig begynte å vingle, for så å stupe rett ned. Men hvorfor ble flyet skutt ned? FBI nekter å frigi taleregistratoren som inneholder opptak av hva som ble sagt i cockpit'en, med den begrunnelse at:

"vi tror ikke at den skrekken som har blitt tatt opp av taleregistratoren på noe vis vil kunne trøste de pårørende".

Men faktum er at mange pårørende stadig maser på FBI for å få taleregistratoren frigitt. De mener tydeligvis at enhver informasjon er bedre enn ingen informasjon, uansett hvor forferdelig den måte være. Den 12. april 2006 friga FBI en transkripsjon av opptaket på taleregistratoren, men bare de mest naive tror at denne transkripsjonen er noe annet enn en FBI-konstruksjon. Hvis transkripsjonen var genuin, hadde det ikke vært noen grunn til at FBI skulle ønske å hemmeligholde innholdet i over fire år. Selve opptaket har ikke blitt frigitt.

Den offisielle versjonen er at noen av passasjerene tok opp kampen med flykaprerne, hvilket ledet til at flyet styrtet. Men av de fire flykaprerne som ifølge den offisielle versjonen skulle ha vært ombord, har to av dem siden bekreftet at de er i live. Dermed kan det bare ha vært to flykaprere tilbake: Al Haznawi og Ahmed Alnami. På Flight 93 var det imidlertid flere toppatleter og muskelbunter blant passasjererne som ikke skulle hatt det minste problem med å legge ned to stykker. Så lenge myndighetene velger å holde hemmelig all den informasjonen de sitter inne med, er vi tvunget til spekulasjoner. Kanskje noe gikk galt med Mesterplanen i tilknytning til at flyet tok av 40 minutter forsinket. De ansvarlige for flykapringen kunne ikke tillate en konvensjonell landing, for da ville alt ha blitt avslørt. Derfor måtte flyet skytes ned.

 

e) Indikasjoner på at personer og grupper var forhåndsvarslet

Det er flere typer indikasjoner på at personer og grupper var forhåndsvarslet om 11/9-dramaet. Noen av disse indikasjonene omtales andre steder i dette essayet, og andre indikasjoner har ikke vært overbevisende nok til at jeg ville inkludere dem her. Det interessante er jo ikke at personer og grupper hadde blitt forhåndsvarslet, men av hvem de hadde blitt forhåndsvarslet, og hva de ellers visste om saken. De amerikanske myndigheter har vist null interesse for å granske og følge opp disse sporene.

e1) Innsidehandel. I dagene før den 11/9 var det abnorm høy omsetning av:

* salgsopsjoner ("put options") i aksjer til de selskapene som ble de største taperne av 11/9-dramaet. Ved å kjøpe salgsopsjoner kan man tjene store penger på aksjer som innen et bestemt tidsintervall faller i kurs.

* kjøpsopsjoner ("call options") i aksjer til de selskapene som ble de største vinnerne av 11/9-dramaet. Ved å kjøpe kjøpsopsjoner kan man tjene store penger på aksjer som innen et bestemt tidsintervall stiger i kurs.

Salgsopsjoner ble kjøpt i aksjer av:

* American Airlines og United Airlines.

* forsikringsselskaper som Munich Re og AXA Group.

* finansselskaper som holdt til i WTC-komplekset (Morgan Stanley disponerte over 22 etasjer i det nordlige tårnet) eller som av andre grunner tapte store beløp, som Merrill Lynch & Co. og Bank of America.

Kjøpsopsjoner ble kjøpt i aksjer fra våpenleverandøren Raytheon. Det var også abnorm høy omsetning i verdipapiret "Five year US Treasury notes". Dette verdipapiret er en av de beste investeringer ved en verdenskrise, særlig en som rammer USA. Disse innsidehandelene resulterte i at formuer ble tjent på få dager.

 

e2) Utnyttelse av kommende datasammenbrudd?

Convar, et verdensledende tysk selskap når det gjelder gjenvinning av tapte data, fikk oppdraget med å gjenvinne data fra computersystemene som behandlet de finansielle transaksjonene i WTC. Peter Henschel, direktør for Convar, bekrefter at det var et uforklarlig høyt antall og volum på kredittkort-transaksjoner i WTC i minuttene før flyene styrtet inn i tvillingtårnene. Henschel benekter ikke den mulighet at amerikanerne tilfeldigvis gikk amok i en shoppingorgie akkurat denne tirsdag morgen, men påpeker at noen av beløpene var betydelig høyere enn det som kunne forventes. Richard Wagner, en ansatt i Convar, mener at ulovlige transaksjoner for kanskje over 100 millioner dollar kan ha funnet sted like før flycrashene, i håp om at transaksjonene ikke kunne spores i etterkant.

 

f) Viktig bevismateriale som har blitt hemmeligholdt eller ødelagt

Ofre for alvorlige forbrytelser identifiserer seg normalt med politi og etterforskning. De håper på best mulig samarbeid og forventer at etterforskerne gjør sitt beste i "rettferdighetens navn". Ofrene for Terrordagen har opplevd det motsatte: at myndighetene gjør sitt beste for å skjule og ødelegge bevismateriale, og at viktige spor avfeies fremfor å følges opp. Personer, private bedrifter og statlige byråer som skulle ha blitt "grillet" i offentlige forhør, ala rettssaken mot OJ, synes i stedet å bli beskyttet av myndighetene mot ubehagelige spørsmål. Media generelt er myndighetenes lydige tjener. Når man går i dybden av 11/9-dramaet, virker det som om verden plutselig står på hodet.

f1) Sikkerhetsselskapet som ikke ble gransket.

Et selskap ved navn Stratesec hadde ansvaret for sikkerheten ved World Trade Center, Dulles International Airport og United Airlines i forskjellige perioder mellom 1995 og 2001. De har hovedsaklig føderale kunder; som US Army, US Navy, US Air Force og Justisdepartementet. Marvin P. Bush (bilde), bror til president George W. Bush, var delvis eier og direktør for selskapet fra 1993 og frem til juni 2000. Marvin P. Bush har nektet å uttale seg om saken. Stratesecs administrerende direktør Barry McDaniel bekreftet i et telefonintervju at verken FBI eller andre byråer har rettet spørsmål til dem ifm. den 11/9.

f2) Historiens største destruksjon av bevismateriale: WTC-stålet.

Gitt at brann og flycrash aldri tidligere eller senere i historien har fått stålkonstruerte høybygninger til å totalkollapse, er stålet i de tre bygningene kritisk bevismateriale som burde ha vært gjenstand for granskning. Det å fjerne eller destruere bevismateriale er normalt en kriminell handling. Myndighetenes behandling av dette bevismaterialet minner mer om forbryteren som kvitter seg med avslørende bevis enn om politiet som samler inn og beskytter bevis.

De ca. 350.000 tonn med stål ble fjernet på rekordtid fra åstedet. Jobben var opprinnelig planlagt å ta et år, men ved å jobbe kontinuerlig døgnet rundt ble den fullført i løpet av seks måneder. Fire skraphandel-firmaer fikk oppdraget med å fjerne alt stålet og smelte det ned. Deretter ble mesteparten fraktet med skip til Asia for å bli resyklert der. Adgangen til "Ground Zero", det nye navnet på WTC-plazaen der tvillingtårnene sto, ble sterkt begrenset. Etterforskningsteam ble nektet adgang til åstedet, selv fotografering fra utsiden var forbudt. 150 biter ble imidlertid tatt vare på for "fremtidige studier".

bildet: fjerning av vrakrester etter tvilling-tårnene

 

Tatt i betraktning at myndighetene var av den oppfatning at stålet ikke hadde annen verdi enn den minstepris skraphandlerne var villige til å gi, var de ualminnelig opptatt av at stålet havnet direkte i smelteovnene og ikke forvillet seg bort. Myndighetene sørget derfor for at GPS-lokaliseringsutstyr ble installert på hver av lastebilene som fraktet stål bort fra Ground Zero. GPS-utstyret hadde en stykkpris på 1000 dollar.

 

f3) Pentagon: usedvanlig hurtig fjerning av bevismateriale.

Et Boeing-fly styrter for første gang i landets historie inn i Pentagon. 125 Pentagon-ansatte blir momentant drept. 45-60 minutter tidligere har to andre Boeing-fly styrtet inn i World Trade Center. Hva er en normal reaksjon på en slik forferdelig og enestående hendelse? Normale reaksjoner kan ha et stort spenn, og Forsvarsdepartementet har naturligvis sine egne prioriteringer av hva som bør gjøres. Likevel, når Pentagon-bygningen står i brann, et hundretall av ens kollegaer nettopp har blitt drept, og det er fullt av sårede som trenger hjelp, er det ingen reaksjon som tilsier at det første som bør gjøres er å springe rundt og fjerne alle videoopptak fra sikkerhetskameraer installert på omkringliggende bensinstasjoner og hoteller! Hvordan kan det skade landet at noen private sikkerhetskameraer får med seg noen glimt av en Boeing som smeller inn i Pentagons tomme fløy?

Få minutter etter flycrashet var FBI-personell tilstede for å konfiskere filmene fra sikkerhetskameraene til det nærliggende Sheraton National Hotel og en nærliggende Citgo-bensinstasjon. De konfiskerte opptakene har aldri blitt levert tilbake eller vist frem for offentligheten. Vi må anta at Pentagon, verdens best bevoktede festning, selv hadde et tyvetalls om ikke et hundretalls sikkerhetskameraer som filmet begivenheten fra alle mulige vinkler. Det er opplagt at det var et eller annet visuelt ved flyet som almenheten ikke måtte få se nærbilder av, for det ville ha avslørt Spillet.

Frem til mai 2006 hadde Pentagon bare frigitt fem stillbilder fra et videoopptak, som på god avstand viser at Pentagon-fløyen står i brann. Noe Boeing-fly er det ingen tegn til. Minst to parter har gått til søksmål mot myndighetene for å få frigitt alle videoopptakene. Etter svært mye korrespondanse frem og tilbake med FBI, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet når det gjaldt tolkningen av loven om informasjonsfrihet (FOIA), friga Forsvarsdepartementet to Pentagon-videoer på deres web-base den 16. mai 2006. Opptakene var så diffuse at de var verdiløse. Ingen detaljer kan ses av hva som traff Pentagon. Brannmennene som slukket brannen ved Pentagon kan heller ikke bekrefte et fly eller flytype. De fikk ikke slippe til rundt brannen, men måtte gjøre jobben på lang avstand. Videre ble de taushetsbelagt.

f4) Tape med lufttrafikkontrollørenes vitnesbyrd destrueres. Lufttrafikkontrollørene som arbeidet den 11/9 sitter inne med viktig informasjon om hva som skjedde den dagen. Deres vitnesbyrd skulle derfor ha stor offentlig verdi og interesse. Det ser ut til at myndighetene er av en annen oppfatning. En gruppe kontrollører ved New York Air Route Traffic Control Center, i Ronkonkoma ved Long Island, bestemte seg på ettermiddagen den 11/9 å lese sine vitnesbyrd inn på et tapebånd. Minst seks av dem gjorde det. Da en kvalitetssjef ved Federal Aviation Administration (FAA) fikk vite om dette, tok han tapen og knuste den i småbiter mens de andre så på. Bitene ble så dumpet i forskjellige avfallskurver rundt omkring i bygningen. Slikt gjør man bare hvis man har fått meget klar ordre ovenfra. Kvalitetssjefen forklarte senere at han ødela tapen fordi riktig prosedyre er å innlevere skriftlige rapporter. Dessuten, la han til, var kontrollørene sikkert for oppbragte etter dagens hendelser til å kunne gi et balansert bilde av situasjonen. Alle lufttrafikkontrollørene den dagen har blitt taushetsbelagte.

f5) De svarte boksenes eksistens og innhold holdes hemmelig.

 I alle fly er det to såkalte "svarte bokser", riktignok orange av farge. Den ene boksen inneholder taleregistratoren, og kalles kalles Cockpit Voice Recorder (CVR). Den tar opp alle samtaler og lyder i cockpiten gjennom mikrofoner som er plassert i instrumentpanelet mellom flygerne. Den kan lagre opptil to timers lydopptak. Den andre boksen inneholder ferdsskriveren, og kalles Flight Data Recorder (FDR). Den lagrer en masse tekniske opplysninger om bl.a. flyhøyde, kurs og fart.

De svarte boksene er nærmest uødeleggbare, og for ekstra beskyttelse plasseres de bakerst i flyet da denne delen som regel blir minst skadet ved ulykker. Boksene er designet for å tåle de mest ekstreme omstendigheter. De er lagd av rustfritt stål og har et varmeisolerende belegg på innsiden. De må kunne tåle en brann som raser i en halv time. Selve innholdet er også beskyttet av et svært varmebestandig materiale. Boksene må dessuten kunne tåle å treffe bakken med stor fart, og de må tåle å bli liggende på 6000 meters havdyp i 30 dager. Hvis boksen havner under vann, blir en ultralydsender automatisk satt igang. Den sender ut et akustisk signal én gang i sekundet i minst en måned fremover.

Den offisielle versjonen er at med unntak av CVR'en for Flight 93 [Pennsylvania-flyet] har alle de syv andre svarte boksene enten ikke blitt gjenfunnet eller de har vært for ødelagte til å kunne hente data ut av. Når det gjelder CVR'en for Flight 93, har en transkripsjon av et utdrag blitt frigitt, men det er ingen grunn til å ha tillit til dette. Det er overveiende sannsynlig at samtlige åtte svarte bokser ble funnet i god behold.

Ifølge de føderale myndigheter som hadde kontroll over Ground Zero, ble ingen av de fire boksene fra de to flyene som styrtet inn i World Trade Center funnet. En av brannmennene som var med på å slukke brannen ved Ground Zero, Nicholas DeMasi, var imidlertid vitne til at tre av de fire svarte boksene ble funnet! Dette har han skrevet om i boken Behind the Scenes; Ground Zero: a Collection of Personal Accounts (2003), redigert av Gail Swanson.

 

g) FBI-nonsens om flykaprerne

Utover dagen den 11/9 ble en liste presentert for verden over de mistenkte "flykaprerne". Egypteren Mohamed Atta ble presentert som "ringlederen". Den 27. september 2001 offentliggjorde FBI en liste over navnene på de 19 antatte flykaprerne, inkludert bilde og personlige opplysninger, og hvilket fly de var med på å kapre. For enkelte av dem ble også seteplassen oppgitt.

g1) United Airlines-flykaprerne er fabrikasjoner. De flykaprerne som er lettest å avvise som fabrikasjoner er dem som skulle ha kapret de to United Airlines-flyene. Frem til den 3. februar 2002 viste United Airlines på sin web-base en kopi av passasjerlistene for Flight 93 og 175 som de offentliggjorde den 12. september 2001, altså mange dager før de amerikanske myndighetene hadde endelig "identifisert" flykaprerne. De flykaprerne som omsider ble identifisert, sto ikke oppført på de to passasjerlistene. Ingen av disse kan altså ha vært ombord.

Tre av de ni "identifiserte" flykaprerne som skulle ha vært ombord Flight 93 og 175 har dessuten blitt avslørt som fabrikasjoner, fordi disse personene har etter den 11/9 bekreftet at de er i live. De er idag fri for all mistanke.

1. Mohald al-Shehri, anklaget for å ha kapret Flight 175. Den saudiarabiske ambassaden har bekreftet at denne personen lever og ikke har noe med terrorangrepet å gjøre.

2. Saeed Alghamdi, anklaget for å kapret Flight 93. Alghamdi har bekreftet fra Tunis at han lever. De ti siste månedene hadde han sammen med 22 andre piloter vært i Tunis for å lære å fly Airbus 320. Han vurderer å gå til sak mot de amerikanske myndigheter for ærekrenkelse.

3. Ahmed Alnami, anklaget for å ha kapret Flight 93. Denne personen er fra Riyadh, 33 år gammel, og har en administrativ stilling innen Saudi Arabian Airlines. Han har aldri mistet noe pass, så han fant det bekymringsfullt at hans identitet har blitt stjålet, lånt og offentliggjort av FBI.

Det interessante er de detaljerte biografiske opplysninger som FBI har gitt om hver av flykaprerne. Dette har altså en eller annen FBI-funskjonær sittet på sitt kontor og diktet opp.

 

g2) Flight 77-flykaprerne er fabrikasjoner.

Totalt 64 personer var ombord på Flight 77: to piloter, fire kabinansatte og 58 passasjerere. Ingen av disse hadde arabiske navn, eller så arabiske ut. Samtlige 64 samt 125 Pentagon-ansatte døde da flyet styrtet inn i Pentagons vestlige vegg. Den 16. november 2001 hadde the Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) fullført en fantastisk jobb og identifisert 184 av de 189. Det var ingen arabere med på den listen heller [se web-artikkel av Thomas R. Olmsted]. En av de fem "identifiserte" flykaprerne har dessuten blitt avslørt som fabrikasjon, fordi han etter den 11/9 har bekreftet at han er i live. Han er idag fri for all mistanke.

1. Salem Alhazmi. Den virkelige Salem Alhamzi er en fornærmet saudiaraber som arbeider for en statlig petroleumsfabrikk i byen Yanbu. Hans pass ble stjålet i Kairo tre år før den 11/9. Han har ikke vært utenfor Saudi-Arabia de to siste årene.

 

g3) Flight 11-flykaprerne er fabrikasjoner.

 Når det gjelder Flight 11 vet vi ikke det nøyaktige antall passasjerere, og vi har ikke full oversikt over hvem som var ombord. Dette skyldes at de amerikanske myndigheter med vilje har prøvd å forvirre almenheten ved å sende ut minst fire forskjellige "partielle" passasjerlister, med innlagte feller i form av motstridende opplysninger, til forskjellige aviser [se web-artikkel av Gerard Holmgren]. Den eneste hensikten med dette må være å holde en "kunstig dør" åpen for at arabere kan ha vært ombord. Tre av de fem personene som FBI den 27. september 2001 identifiserte som flykaprerne av Flight 11 har blitt avslørt som fabrikasjoner. De har etter den 11/9 bekreftet at de er i live, og er idag fri for all mistanke.

1. Abdulaziz Alomari. FBI hadde opprinnelig valgt ut en annen person med dette navnet som flykaprer, en pilot for Saudi Arabian Airlines, men den personen viste seg dessverre å være i live og måtte gis en offisiell unnskyldning. FBI måtte da hurtig finne en erstatning. Identiteten til erstatningen oppga de med et noe manipulert bilde og fødselsdato, og så håpet de på det beste. Men så dukket jammen denne karen også opp i levende live! Han studerer i Colorado og fikk passet sitt stjålet under et innbrudd i 1995.

2. Waleed M. al-Shehri fra Casablanca i Marokko har bekreftet at FBIs navn, fødselsdato og bilde stemmer med ham selv. Han jobber i dag som pilot for Saudi Arabian Airlines.

3. Wail M. al-Shehri (bror av Waleed). Gaafar Allagany, sjef for informasjonssenteret ved den saudiarabiske ambassaden, bekrefter at han kjenner begge brødrene og deres far. Dette er en respektabel familie. Han bekrefter at begge sønnene er i live.

 

g4) Mohamed Atta i USA: en "patsy".

Når det gjelder Flight 11, gjenstår bare to aktuelle på FBIs liste over flykaprere: den antatte gruppelederen Mohamed Atta fra Egypt og Satam al-Suqami fra de Forente Arabiske Emirater. Mohamed Atta i USA er prototypen på det som i etterretningsverdenen kalles en patsy. På gatespråk betyr dette en "lettlurt tosk", men for en etterretningstjenesete er en patsy en person de setter opp til å bli en syndebukk. De støtter ham med penger, sex og bistand i diverse former inntil den dagen kommer da de trenger en syndebukk for noe som skal se ut som en terroristhandling eller en galmannsforbrytelse, men som egentlig er en nøye planlagt etterretningsoperasjon. En typisk patsy er en galning som elsker oppmerksomhet. Han kan gjerne ha psykotiske og psykopatiske karaktertrekk, og han kan gjerne være undermåls på de fleste områder i livet. Jo mer uforutsigelig en patsy er, dessto lettere vil politiet og media bli overbevist om hans skyld, og det er nettopp der hans verdi ligger. Lee Harvey Oswald, som har fått skylden for å drepe John F. Kennedy, forsvarte seg selv med: "I'm only a patsy".

Muhamad Atta var sønn av en velstående advokat i Egypt. Han utdannet seg til arkitekt ved universitetet i Kairo, og flyttet så til Hamburg i Tyskland for å studere byplanlegning. De fleste beskriver ham som rolig og beskjeden. Han var nærmest apolitisk, men tok avstand fra bin Laden. Hans far Muhammad Al-Amir Atta har skapt furore ved å hevde i flere intervjuer at han snakket med sin sønn over telefon dagen etter angrepet. Han beskrev samtalen som normal. Farens største bekymring var å få sønnen gift: han var nemlig så genert at han ikke rørte kvinner. Faren kan videre fortelle at hans sønn ikke tålte å fly, så søsteren (som er lege) måtte gi ham medisiner før hver flyreise. Faren er overbevist om at 11/9-angrepet er "100 % made in America", og frykter at sønnen hans kan være drept.

Den Mohamed Atta som omgivelsene hans i USA beskriver, kom til Venice i Florida i mai 2000. Han var en psykopatisk playboy som elsket call girls, strippeklubber, alkohol, kokain og svinekoteletter. Han var også en dyreplager som lemlestet og drepte katter.

Uansett hvilken versjon av Atta vi forholder oss til, lar han seg vanskelig forene med en muslimsk fundamentalist som er villig til å dø i et kamikaze-oppdrag. Ifølge FBI skal Atta den 11/9 ha kommet med fly fra Portland International Jetport til Boston Logan Airport kl. 06:50 sammen med Abdulaziz Alomari (han som altså er i live i dag!). Atta skal ha hatt med seg tre kofferter, men fikk bare lov å ta med én koffert som kabinbaggasje på Flight 11. De to andre koffertene måtte innsjekkes. Atta leverte dem inn mindre enn ti minutter før takeoff, hvilket resulterte i at de ikke kom med flyet men ble liggende å vente til neste fly.

Da det blir klart at flyet er kapret, er det statlige politiet og FBI straks på hugget. De begynner umiddelbart å undersøke bagasje som har blitt lagt igjen!! De kommer naturligvis over Attas to kofferter, som de åpner. Samtidig som dette skjer, ifølge den offisielle versjonen, klarer flyvertinne Madeline Amy Sweeney som er om bord Flight 11 å ringe sjefen sin mellom 8:10 og 8:15 og identifisere Mohamed Atta som en av terroristene. I den ene kofferten finner FBI diverse saker som Atta ønsket å ta med til det muslimske Paradis: som en bryllupsdrakt for å kunne gifte seg med de himmelske skjønnheter, godlukt og en lærinnbundet Koran med gullskrift. I den andre kofferten finner FBI en flymanual for Boeing 757 (kjekt å slå opp i når man flyr for første gang), en foldekniv, en arabisk-engelsk ordbok, et testamente og et femsiders brev. Brevet forteller hvorfor han tok med bryllupsdrakten. Hvis det var meningen at testamentet og brevet skulle leses av andre, hvorfor prøvde han da å ta dem med om bord?

 

g5) Det uødeleggbare passet.

Den offisielle versjonen er som nevnt at ingen av de fire svarte boksene fra de to flyene som styrtet inn World Trade Center har blitt funnet. Vi skal tro at de har blitt ødelagt til det ugjenkjennelige. Likevel, FBI vil samtidig ha oss til å tro at passet til flykapreren Satam al-Suqami "overlevde" crashet og ble funnet i god behold noen blokker nedenfor World Trade Center! Det virker som om FBI har gjort en særdeles dårlig jobb når det gjaldt å gi verden og media 19 troverdige flykaprere.

* * *

Gitt at historien om de 19 flykaprerne bare er oppspinn; hva er da forklaringen på flyenes atferd og skjebne? De fire flyene ble ikke kapret av 19 arabere, de ble kapret elektronisk fra bakken. De fire flyene ble fjernstyrt med Global Hawk-teknologi. Pilotene, kabinpersonalet og passasjerene ble trolig drept av gassbomber (f.eks. fentanyl) som ble barometrisk utløst.

 

h) Osama bin Laden (1957-2001?)

Sammenhengen mellom etterretningsvesen og terrorisme.

 Den internasjonale terrorisme-eksperten Webster Griffin Tarpley skriver i boken 9/11 Synthetic Terror: Made in USA (2. utg. 2006) at terroristorganisasjoner sjeldent oppstår som et spontant sosiologisk fenomen, som resultat av undertrykkelse, økonomisk nød og politisk desperasjon. Dette er det naive synet. I de fleste tilfeller står etterretningstjenester (CIA, FBI, NSA, KGB, Stasi, MI-6 og resten) bak de forskjellige terroristorganisasjonener, og styrer dem etter egne formål via diskrete mellomledd. Og bak etterretningstjenestene finner vi vanligvis et oligarki (fåmannsvelde) hvis primære interesse er å sikre og styrke sin egen eksistens og makt. Hemmelige etterretningstjenester i moderne form går tilbake til republikken Venezia, som hadde det lengstlevende oligarkiske system i verdenshistorien. På 1800-tallet var de store hovedsentrene for internasjonal terrorisme lokalisert i London.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), som var president i fire perioder fra 1932-45, var den siste som sto for et sterkt presidentskap i forhold til oligarkiet. Etter hans død sørget oligarkiet for å sitte med den virkelige makten i USA, og slik er det fremdeles. Som presidenter foretrekker oligarkiet karaktersvake "marionetter" som primært fungerer som talspersoner. Ronald Reagan og George W. Bush er to gode eksempler på slike presidenter. Tarpley mener at det er fra dette perspektivet at drapet på president John F. Kennedy i 1963 bør ses; Kennedy prøvde å ta tilbake makten fra oligarkiet.

Etter den annen verdenskrig har USA vært den ledende når det gjelder terrorisme i Europa, ofte i samarbeid med det britiske MI-5 og MI-6 innenfor rammen av NATOs etterretningsarbeid. Ifølge Tarpley var det USAs etterretningstjenester som sto bak drapet på Aldo Moro i 1978, lederen for Italias Kristne Demokratiske Parti, via terroristorganisasjonen Den Røde Brigade.

Organisasjonen al Qaeda ble skapt av CIA og styres fortsatt av CIA. CIA-agenten Beardman hevdet at Osama bin Laden, gjennom hele den tiden han organiserte sine krigere til å slåss mot Sovjet i Afghanistan, aldri erkjente at operasjonen hans var finansiert og styrt av CIA. Ifølge Beardman skal bin Laden ha uttalt: "verken jeg eller mine brødre så tegn på amerikansk hjelp".

* * *

Det hadde ikke gått mange timer etter 11/9-angrepet før Osama bin Laden ble utpekt som hovedmistenkt av de amerikanske myndigheter. De to hovedansvarlige for dette ryktet var CIA-sjef George Tenet og nasjonal sikkerhetsrådgiver for fire presidenter Richard A. Clarke. Bilder av bin Laden ble sendt på alle fjernsynskanaler verden over. Tarpley betrakter bin Laden som en patsy for dem som sto regisserte 11/9-angrepet. Etter den 11/9 foreligger ett intervju, tre videoopptak og diverse lydbånd som angivelig skal komme fra Osama bin Laden. Noen av disse er trolig genuine, og noen av dem er definitivt fabrikasjoner. Afghanske, pakistanske og israelske kilder hevder at bin Laden døde i midten av desember 2001, og ble begravd i fjellene i det sørøstlige Afghanistan. Han hadde en nyresykdom som trolig trengte dialysebehandling hver tredje dag, hvilket må ha vært vanskelig å forene med et liv som rømling og huleboer i de afghanske fjellene.

h1. Et intervju trykt i den Karachi-baserte pakistanske dagsavisen Ummat den 28. september 2001.

Sted og dato for intervjuet ble ikke gitt av Ummat. Bin Ladens uttalelser i intervjuet er interessante, nyanserte og kunnskapsrike, og viser psykologisk innsikt når det gjelder maktspillet, media og folket i Vesten. Han snakker bl.a. om at USA har en "regjering innenfor regjeringen". Intervjuet ble undertrykt i USA, hvilket kan være en indikasjon på dets ekthet. Her er et utdrag av intervjuet, som i sin helhet ligger på Internet [se web-adresse bakerst].

"I have already said that I am not involved in the 11 September attacks in the United States. As a Muslim, I try my best to avoid telling a lie. I had no knowledge of these attacks, nor do I consider the killing of innocent women, children and other humans as an appreciable act. Islam strictly forbids causing harm to innocent women, children and other people. Such a practice is forbidden even in the course of a battle. It is the United States, which is perpetrating every maltreatment on women, children and common people of other faiths, particularly the followers of Islam.

Whoever committed the act of 11 September are not the friends of the American people. I have already said that we are against the American system, not against its people, whereas in these attacks, the common American people have been killed. According to my information, the death toll is much higher than what the U.S. Government has stated.

The United States should try to trace the perpetrators of these attacks within itself; the people who are a part of the U.S. system, but are dissenting against it. Or those who are working for some other system; persons who want to make the present century as a century of conflict between Islam and Christianity so that their own civilization, nation, country, or ideology could survive.

 

h2) USA-fabrikert video den 13. desember 2001.

Pentagon offentliggjorde den 13. desember 2001 et videoopptak av bin Laden som definitivt er en fabrikasjon. Pentagon ville ikke fortelle eksakt hvor eller når de hadde fått tak i videoen, men den skal ha blitt funnet i et privat hjem i Jalalabad etter at anti-Talibanske styrker hadde rykket inn. De amerikanske soldatene trengte kanskje litt underholdning etter å kjempet blodige kamper, så de begynte håpefullt å spille den første videoen de kom over i et hus de hadde brutt seg inn i?

På videoen, som er ca. en time lang, spøker og ler "Osama" sammen med sine venner om hvor vellykket 11/9-angrepet var. Han hevder å ha visst om angrepet fem dager i forveien. Han nevner Mohamed Atta som gruppelederen for flykaprerne, og hyller Wail M. al-Shehri og Salem Alhazmi. Men disse to er jo i live i dag. Kjente ikke Osama til sine egne utvalgte flykaprere?

 

På videoen tar "Osama" (bilde E) notater med høyre hånd, mens den virkelige Osama ifølge FBI skal ha vært kjevhendt. Videoens eneste hensikt synes å være å fremkalle aggresjon og hat i det amerikanske folket. Mens USA prøvde å undertrykke intervjuet med Osama fra september, ble president Bush sint da noen antydet at denne videoen måtte være en fabrikasjon. Produsentene av videoen har gjort en god jobb med å etterligne turbanen og skjegget, ellers var det pinlige saker.

h3) Video den 27. desember 2001. Den arabiske fjernsynsstasjonen al-Jazeera sendte den 27/12-01 et 33 minutters videoopptak de hadde mottatt, der bin Laden hyller de "19 studentene som har ristet det amerikanske riket". Dette ser ut som den ekte bin Laden, syk og avmagret (bilde C). Det går ikke frem når opptaket ble gjort. Bin Laden gir imidlertid ingen indikasjoner på innside-kunnskap, tvert imot, han bare formidler det som står i avisene.

h4) Lydbåndopptak den 9. september 2002. Dette lydbåndet ble sendt av al-Jazeera. "Osama" nevner her ved navn alle "sine" 19 flykaprerne. Sveitsiske eksperter med avanserte dataprogrammer for gjenkjennelse av stemmer hevder at det med 95 % sannsynlighet ikke er bin Ladens stemme. Amerikanske myndigheter mente det var ham.

h5) Video den 29. oktober 2004. al-Jazeera sendte over det arabiske fjernsynsnettverket et nytt videooppttak der Osama henvender seg til det amerikanske folket. Han tar æren for 11/9-angrepet, rakker ned på president Bush, og nevner presidentkandidat Kerry.

h6) Flere lydbånd i 2006. Al-Jazeera har foreløpig i 2006 kringkastet 3 lydbånd som skal ha kommet fra bin Laden: den 19/1, den 23/4 og den 23/5. På alle disse båndene synes hovedbudskapet hans å være å ta æren for 11/9-angrepet.

 

i) De offisielle granskningene: farse og cover-up

Den 11/9 sviktet mye i alvorlig grad. Mye merkelig skjedde som aldri før i historien har skjedd. Fire fly som tar av fra tre forskjellige flyplasser i løpet av førti minutter kapres elektronisk fra bakken for så å styres mot hver sine mål der de skal forårsake død og destruksjon. Tre av flyene når sine mål; det fjerde skytes i hemmelighet ned. De to tvillingtårnenes kollaps er historisk unike hvis de er resultat av flycrashene og de mindre brannene. Kollapsen til WTC 7 må nærmest beskrives som et mirakel, hvis man ikke vil tro at bygningen ble revet med. Flyet som styrter inn Pentagons vestlige fløy foretar en flymanøver i verdensklasse for å redusere død og destruksjon til et minimum. Denne dagen representerer det største sjokket for USA siden japsenes flyangrep på Pearl Harbour i 1941. Ca. 3000 uskyldige mennesker blir drept.

Man kunne da forvente at de amerikanske myndigheter, og alle grupperinger av det amerikanske folket, ville kreve at de grundigste og mest profesjonelle granskninger ble foretatt. Man kunne forvente at det ikke ville bli spart på noe. Penger burde være et ikke-emne, slik penger i USA er et ikke-emne når det gjelder budsjetter til forsvaret, etterretningstjenester og våpenindustri. Men hva skjer? President Bush er negativ til at det overhodet skal opprettes en offisiell granskningskomité, og motsetter seg dette i det lengste. Takket være intens lobbyvirksomhet fra en gruppe husmødre, 9/11 Families Steering Committee, hovedsakelig enker fra menn som omkom den dagen, ble likevel en granskningskomité oppnevnt. Men når man studerer listen over dem som presidenten valgte til å sitte i denne komitéen, blir det klart at komitéen var en farse og at den endelige rapporten var en cover-up. La oss først nevne de tre andre "granskningsrapportene" som ble produsert.

1) FEMAs WTC Building Performance Study. The Federal Emergency Management Agency (FEMA) fikk ansvaret for å rydde Ground Zero, samt ansvaret for å foreta en granskning av de tre bygningenes kollaps. Selve granskningen overlot de til Building Performance Assessment Team (BPAT). BPAT besto hovedsaklig av frivillige, og totalt fikk de et budsjett på 1,1 millioner dollar. Deres rapport World Trade Center Building Performance Study ble ferdig i mai 2002. BPAT fikk verken tilgang til Ground Zero eller til de nødvendige bygningsdokumenter. "Rapporten er et systematisk forsøk på å skjule og villede om konstruksjonen til tvillingtårnene, samtidig som den røper i sitt vedlegg indikasjoner på eksplosiver", konkluderer web-basen 9-11 Research.

2) NIST-granskningen. Også National Institute of Standards and Technology (NIST) fikk i oppdrag å undersøke de tre bygningenes kollaps. Undersøkelsen ble finansiert av kongressen med et budsjett på 16 millioner dollar. De neste to årene kom flere bevilgninger. Da undersøkelsen kom i gang hadde nesten alt stålet blitt fjernet fra Ground Zero. Undersøkelsen tok nærmere tre år, og endte med utgivelsen av rapporten Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers i 2005. Rapporten unngår å kommentere alle likhetstrekkene som de tre kollapsene hadde med en standard nedrivningsjobb. Rapporten beveger seg aldri utenfor den offisielle versjonen av hva som "måtte skje". Jim Hoffman la i august 2005 en analyse av rapporten ut på Internet, Building a Better Mirage: NISTs 3-Year $20,000,000 Cover-Up of the Crime of the Century [se web-adresse under Kilder].

3) FEMAs Pentagon-granskningsrapport. I januar 2003 publiserte et FEMA-team The Pentagon Building Performance Report, basert på en analyse som et team ved navn Building Performance Study hadde utført mellom april og september 2002. Studien var imidlertid begrenset til å undersøke hvordan bygningen tålte og reagerte på sammenstøtet.

 

4) The 9/11 Commission Report. Høsten 2002 ble "National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States" etablert, delvis som en respons på press fra familiene til ofrene av 11/9-angrepet. President Bush utnevnte opprinnelig Henry Kissinger som kommisjonsleder. Kissinger trakk seg etter stund, og ble erstattet av Thomas Kean, guvernør for New Jersey og direktør for oljegiganten Amerada Hess. Kommisjonen fikk etter dette navnet som Kean-kommisjonen. Kommisjonens nestleder var Lee H. Hamilton. Kean og Hamilton representerte kommisjonens ansikt utad, men han som tok seg av det virkelige arbeidet var Philip Zelikow. Han tilhører Bush/Cheney-klikken, og har bl.a. skrevet en bok sammen med Condoleezza Rice. Den endelige rapporten, kjent som 9/11 Commission Report, er på 576 sider og ble utgitt den 22. juli 2004. Rapporten ble akkurat det den var ment å bli: en ukritisk dogmatisering av den offisielle versjonen. Rapporten ble også en bestselger.

David Ray Griffin, pensjonert professor i teologi, utga året etter en bok på 352 sider som analyserer rapportens mange unngåelser og forvrengninger av fakta: The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions (2005). For dem som ikke vil skaffe seg boken, men bare lese en oppsummerende kritikk av rapporten, anbefales web-siden "The 9/11 Commission Report: An Elaborate Fiction" fra web-basen 9-11 Research [se web-adresse under Kilder].

 

4) Etterspill: nye sjakktrakk mot verdenshegemoni og politistat

Formålet med dette essayet er ikke å gå til bunns i spørsmålet om akkurat hvem som regisserte 11/9-dramaet. Hvis jeg lykkes i å avvise den villeste og desidert dummeste konspirasjonsteorien som til nå foreligger, nemlig den offisielle versjonen, er jeg tilfreds. For dem som vil gå dypere til verks i hvem som regisserte dette dramaet, anbefales Webster Griffin Tarpleys bok 9/11 Synthetic Terror (2006). Tarpley peker på et nettverk som inkluderer oligarkiet, neocon-klikken og øverste sjikt-personer innen forsvarsdepartementet, NORAD, finanseliten, media, CIA og FBI, samt hjelp fra elementer innen de britiske og de israelske etterretningstjenestene. Nøkkelordet her er altså et nettverk, ikke enkeltinstitusjoner. Tarpley mener at dette nettverket er frustrert med verdenssituasjonen, og verker etter at USA snarest skal innlede en aggressiv maktbasert ekspansjon mot verdenshegemoni.

Tarpley argumenterer for 11/9-dramaet var en maktdemonstrasjon der dette nettverket over telefon stilte president Bush et ultimatum: gjør som vi sier, eller vi gjør et statskupp. Bush kapitulerte. Hvorvidt Tarpley har riktig eller ikke, skal ikke diskuteres her, men enkelte initiativer og sjakktrekk som de amerikanske myndigheter har tatt etter den 11/9 gir rom for ettertanke.

 

2001

USA til krig mot Afghanistan. Den 7. oktober 2001, knappe én måned etter Terrordagen, innleder USA og Storbritannia krig mot Afghanistans Taliban-regjering, under påskudd av at regjeringen ikke ville utlevere Osama bin Laden. Taliban-regjeringen hadde forlangt å få se bevis på at bin Laden hadde vært involvert i 11/9-angrepet.

USA PATRIOT Act: det juridiske skrittet mot politistat. Lovforslaget USA PATRIOT Act ble fremlagt av Bush-administrasjonen for kongressen den 24. september 2001, bare 13 dager etter Terrordagen. "USA PATRIOT" er et akronym for "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism". Lovforslaget var svært komplisert og omfattende, med 158 paragrafer og 15 lovendringer, blant annet innen straffeprosess, datakriminalitet, etterretning, avlytting og immigrasjon. Loven ble vedtatt i Senatet med 98-1 stemmer og i Representanthuset med 356-66 stemmer. President Bush sanksjonerte loven den 26. oktober 2001. Denne loven ble presset gjennom så fort at ingen debatt rakk å oppsto, og få om noen av kongressmedlemmene forsto lovforslagets innhold.

Å ha rukket å utarbeide dette tunge og kompliserte dokumentet på under to uker er litt av en prestasjon, særlig med tanke på at resten av folket ennå var mer eller mindre i sjokktilstand. To av senatorene som prøvde å forsinke lovfestelsen fikk tilsendt brev med "våpenfiserte" mildtbrannbakterier. Miltbrannbakterier i våpenfisert form er så vanskelig å lage at bare det amerikanske og det russiske militærvesenet har klart det. Eksperter finner det mest sannsynlig at miltbrannbakteriene kom fra det amerikanske militære laboratoriet ved Fort Detrick.

I praksis går den nye loven ut på at etterretningstjenestene under påskudd av "anti-terrorisme etterforskning" står hevet over alle lover og alle myndigheter. De har lisens til å spionere og gjøre akkurat hva de vil med hvem de vil, uten å bli holdt ansvarlig for noen av sine handlinger. Kampanjekomitéen for Unite for Peace har gitt følgende oversikt over hvilke frihetsinnskrenkende virkninger den nye loven har:

* Assosiasjonsfrihet: Myndighetene tillates å overvåke religiøse og politiske institusjoner som hjelp i terror-etterforskning, selv i fravær av mistenkelig kriminell aktivitet.

* Informasjonsfrihet: Myndighetene har allerede stengt tidligere offentlige høringer rundt immigrasjon, har i hemmelighet holdt hundrevis av personer i varetekt uten tiltale, og har oppfordret byråkrater til å nekte å utlevere offentlige data på forespørsel.

* Ytringsfriheten: Myndighetene tillates å rettsforfølge bibliotekarer og alle andre som oppbevarer personlige data hvis de forteller noen at myndighetene har innkalt dem for informasjon relatert til terror-etterforskning.

* Retten til juridisk bistand: Myndighetene tillates å sniklytte til telefonsamtaler mellom advokat og klient i føderale fengsler, og å nekte advokatbistand til amerikanske borgere som er tiltalt for forbrytelser.

* Frihet fra urimelige ransakninger: Myndighetene tillates å ransake og beholde papirer og andre eiendeler som tilhørende den enkelte borger uten rimelig årsak hvis dette hjelper terror-etterforskning.

* Retten til hurtig og offentlig rettssak: Myndighetene kan fengsle hvem som helst på ubestemt tid uten tiltale og uten rettssak, inkludert USA-borgere. Den fengslede får heller ikke rett til å bli konfrontert med dem som vitner imot dem.

2002

Skyggeadministrasjon bare av republikanere: et skritt mot enerådende makt. Washington Post skrev den 1. mars 2002 at president Bush allerede hadde etablert en "skyggeadministrasjon" bestående av ca. 100 administrative mellomledere. Disse skal straks kunne ta over dersom Washington DC og det føderale statsapparatet skulle bli angrepet og eliminert f.eks. med bærbare atomkjernevåpen. Skyggeadministrasjonen holder til i to hemmelige undergrunnslokaliteter utenfor Washington. Hvem som sitter i denne administrasjonen er hemmelig, men ingen av dem er demokrater. Ingen demokrater i Kongressen hadde hørt et ord om denne skyggeadministrasjonen før det sto i avisen. Behovet for noe slikt har vært diskutert i årtier under den kalde krigen, men aldri blitt noe av fordi trusselen ikke ble vurdert som stor nok.

2003

Department of Homeland Security (DHS): det praktiske skrittet mot politistat. Lovforslaget "The Homeland Security Act" (HSA) på 484 sider ble presset gjennom i Kongressen i månedene etter Terrordagen, og loven ble signert av president Bush den 25. november 2002. HSA gjelder opprettelsen av Department of Homeland Security (DHS), som formelt tredde i kraft den 24. januar 2003.

Opprettelsen av DHS står for den største reorganisering av det føderale statsapparatet siden 1947. Over tyve føderale byråer slås sammen til ett department. Formålet med denne fusjonen skal tilsynelatende være å gjøre staten bedre rustet til å forsvare USA mot terroristangrep. I praksis vil DHS være den sentrale enheten som mottar, analyserer, integrerer og iverksetter tiltak basert på den "syndeflommen" av informasjon som USA PATRIOT Act resulterer i.

Et Pentagon-prosjekt (DARPA) legalisert av HSA fikk et etableringsbudsjett på 200 millioner dollar, og som mandat å oppnå "a state of Total Information Awareness". Admiral John Poindexter, som ble dømt for å lyve for Kongressen om sin sentrale rolle i Iran-Contra-affæren, ble valgt som sjef. Poindexter hadde planer om å opprette en database på 300 millioner filer, en for hver amerikansk borger, der hver fil skulle inneholde alt mulig rart av opplysninger: offisielle og private data, pengetransaksjoner, utdannelse, personlige kommunikasjoner, og selvsagt enhver anmerkning fra CIA og FBI. Egne dataprogrammer ville bli installert for ansiktsgjenkjennelse og gjenkjennelse basert på måten man går på. Sivile borgerrettighetsgrupper lyktes dog i å skrinlegge disse planene... foreløpig.

USA PATRIOT Act II. Den 7. februar 2003 ble et lovforslag fra Justisdepartementet lekket ut til pressen, "Domestic Security Enhancement Act of 2003". I pressen ble lovforslaget raskt omdøpt til PATRIOT Act II. Dersom dette lovforslaget vedtas, vil USA fungere som den komplette politistat, som i George Orwells bok 1984. Denne overordnete filosofien som politistaten i denne boken har, om en fasade av evig krig mellom stater hvis egentlige formål bare er å holde befolkningen nede, er forbausende lik neocon-filosofien. For mer informasjon om USA PATRIOT Act II, se web-artikkel av Alex Jones, A Brief Analysis of the Domestic Security Enhancement Act 2003.

USA til krig mot Irak. Den 20. mars 2003 gikk USA til krig mot Irak, under påskudd av at Irak hadde masseødeggelsesvåpen. Den 1. mai 2003 erklærte president Bush USA som seierherre, men når dette skrives sommeren 2006 rapporteres det fortsatt om blodige opptøyer der hver eneste dag pga. USAs militære nærvær.

 

5) Den offisielle versjonens fremtid

Mennesket er dogmatisk og konservativ av natur. Alt vi tenker, sier og gjør er egentlig "investeringer" basert på det vi tror på. Jo mer vi har tenkt og sagt omkring et bestemt emne, dessto mer har vi investert i at vårt syn på dette emnet er riktig. Det er derfor vi har så vanskelig for å skifte syn, selv når bevismengden for at det andre synet er mer riktig er aldri så overveldende. Å skifte syn er å innrømme en feilinvestering, og slike innrømmelser har vi mennesker vanskelig for å gjøre. Hvis vi må skifte syn, ser vi helst at minst halvparten av befolkningen også innrømmer å ha tatt feil.

For vanlige folk som bare har tenkt og pratet løst om 11/9-dramaet og dets konsekvenser, bør ikke prosessen med å avvise den offisielle versjonen være alt for tung. Verre er det med institusjoner, karrierer og tjenester som har oppstått på basis av den offisielle versjonen.

* Tenk på de titusener av journalister, redaktører og forfattere som har skrevet artikler og bøker basert på den offisielle versjonen...

* Tenk på de tusener av intellektuelle og de millioner av pseudo-intellektuelle som har gitt "vettuge" kommentarer basert på den offisielle versjonen...

* Tenk på at samtlige politikere har investert i den offisielle versjonen, og at de politiske partier har inntatt diverse "standpunkter" og "holdninger" som det sikkert ligger mye møtevirksomhet bak...

* Tenk på alle de religiøse institusjoner og de troende i verden, som de fem siste årene har inntatt en ny holdning til islam...

* Tenk på alle analytikerne og historikerne i verden, som nå på feil grunnlag fører lærde diskusjoner omkring "the clash of civilisations"...

* Hva med de vestlige landenes forsvarsdepartementer og militærbudsjetter? Bør de reduseres og/eller reorganiseres? Hvem og hva bør vi egentlig forsvare oss mot?

Gitt menneskets dogmatiske natur, vil jeg spå at den offisielle myten om 11/9-dramaet vil ha et langt liv. Dette er myten og illusjonen de aller fleste av oss ønsker å beholde, fordi det motsatte er... for horribelt... og koster for mye av indre og ytre reorganisering.

Likevel, å holde på den offisielle myten vil ha en enda større pris, i form av nye Terrordager og muligens en tredje verdenskrig.

 

mp3 on coverup mossad-cia-usa-gov.plan from-67 to 911

must-see video undisclosing the mystery here

etter at RKM skrev denne, har han nå skapt sin egen webside med mye info om dette og mer 

web-intervju med RKM om den 11/9 fra sist i april07.

 


 

onlinevideo på mørkemaktens utfoldelse gjennom  2århundrer - men NB; skaperne av denne produksjon misforstår "slutten" og tror vi skal bli enda mer/evige kontrollerte slaver for de som NÅ manipulerer - uten  tilsynelatende å forstå  at det er en større og  POSIITIV hensikt bak foreningen av kloden til en kosmisk enhet. MEN DER IKKE SELVISKHET OG PERSONLING PENGE/MAKT-BEGJÆR ER DRIVKRAFTEN, MEN ønsket om å bidra med sin del som en "gave" i  det samfunnet som vil bli ET ET HELT PENGELØST SAMFUNN DER ALT BALANSERES GJENNOM  PERSONLIGE "TIDSKONTOER" - et system som de BALANSERTE SIVILISASJONER I KOSMOS har nådd fram til for tusender av år siden.| mer | (runes-kommentar til linken)

911made-up online video

 

 

 

en NORSK SENIORFORSKERS ARTIKKEL OM 11.SEPT. I ET KRITISK LYS

http://fehodeode.blogspot.com/

mp3 on coverup mossad-cia-usa-gov.plan from-67 to 911

How 9/11 was done | mirror

LES BOK PÅ DANSK OM SAKEN - pdf-format med masse bilder etc. | mer

The Military KNOWS Israel did 911 - update spring 2010   |  more

 

 

 

Kilder og ressurser

Bøker

Tarpley, Webster Griffin (2. utg. 2006): 9/11 synthetic terror: made in USA. Progressive Press, 496 sider.

 

Artikler

Hoffman, Jim (august 2005): Building a Better Mirage: NISTs 3-Year $20,000,000 Cover-Up of the Crime of the Century.

http://911research.wtc7.net/essays/nist/index_0.98.html

 

Web-baser 9-11 Research

Høy kvalitet på informasjon og analyser. Jim Hoffman er ansvarlig redaktør. Over 500 web-sider. http://911research.wtc7.net/index.html

Scholars for 9/11 Truth

Web-basen er ikke så imponerende; men de som står bak web-basen har stor innflytelse og vil prøve å bruke den. Ledere: James H. Fetzer og Steven E. Jones.

http://www.scholarsfor911truth.org/

What Really Happened?

De mest oppdaterte og fullstendige opplysninger om "flykaprerne" og Osama bin Laden.

http://www.whatreallyhappened.com/hijackers.html

Holmgren, Gerard (16. mai 2004): Media published fake passenger lists for AA Flight 11.

http://www.whatreallyhappened.com/flight_11_passengers.html

Olmsted, Thomas R. (6. juli 2003): Autopsy: no Arabs on Flight 77.

Del I: http://www.sierratimes.com/03/07/02/article_tro.htm

Del II: http://www.sierratimes.com/03/07/07/article_tro_flight77.htm

Intervju med Osama bin Laden september 2001

http://www.public-action.com/911/oblintrv.html

United Airlines Passenger List den 12/9-2001 [cached]

http://www.public-action.com/911/uapassngerlist/

9-11 Research [web-base]: "The 9/11 Commission Report: An Elaborate Fiction" fra web-basen "9-11 Research [web-side].

http://911research.wtc7.net/post911/commission/report.html

The Homeland Security Act

http://911research.wtc7.net/post911/legislation/hsa.html

Jones, Alex: A Brief Analysis of the Domestic Security Enhancement Act 2003.

http://www.rickieleejones.com/political/patriotact.htm

organisasjonen reopen911.org sender (iallfall pr høsten05) ut gratis dvd  om 911-coverupet "confronting the evidence" og "cosmic deception" (ca 3 timers produksjon fordelt på disse to) 

Ellers kan man laste produksjonen "Loose Change" 2nd Edition - om 911hendelsen (1 hr 21 min) - finnes også med dansk og svensk undertekst for divX format

på  http://video.google.com/videoplay?docid=-5137581991288263801 

911made-up online video  | mp3 on coverup mossad-cia-usa-gov.plan from-67 to 911

 

 

 

 

tilbake til coverups-siden