linker om  John Searl online 2010:
http://swallowcommand.com
lydfiler med  intervjuer av  John Searl i mp3 for lommeavspillere    . more
youtube om ham

Magrav energi-generatoren i vejledning nr 2 på dansk, klar - her kopi
http://galactic.no/rune/coveruptech/magrav-vejledning2-dansk.pdf

 

about the hidden high-tech got from higher realms guiding to JOHN SEARL here audio | part 2 3  |  4

http://galactic.no/rune/lyd/coverupinfo/johnSearlUfos/

Om den undertrykte teknologien - intuitivt og ledet "ovenfra" - utviklet av engelskmannen

 John Searl for et halv århundre siden

here about Ralph Ring

HER om en annen som bygde jordiske skive-fartøyer som faktisk FLØY!

+interview

 update 2023 on the ufo-coverup and among others Ralph Ring and Otis Carr
linker om  John Searl online 2010:
http://swallowcommand.com

 

 

lydfiler med  intervjuer av  John Searl i mp3 for lommeavspillere

del2 |

del3 |

del 4

 

youtube om/med  ham

(dette skrevet via en pensjonert ingeniør, Trygve S. som  jeg fikk mail ifra)

 

prototyper bygges og innsatt i hjørnet fra testflyging | mer

Trygve, som mailet meg skriver:

"I den følgende vil jeg referere litt fra et radiointervju "coast to coast" hadde med John Searl. Du har tydeligvis vært borti den fyren tidligere fordi du nevner ”Searleffekten”. Likevel synes jeg dette intervjuet er så interessant at jeg sender deg noen utdrag av hva det inneholder. Fornøyelig historie for meg med mitt syn på livet. Likevel - hvis dette er sant, er det jo tragisk at vi på denne jorden skal styres av folk som tenker mer på sine maktposisjoner og rikdommer enn på det folket de er tillitsvalget for. Men, alt er såre vel (ref.Martinus).


Han hevder å ha en magnetisk generator som virker, og mer enn det han har kunnet lage slike i over 60 år. I sin farkost kan han føre oss til månen på 1 time. Han sier den går uten noe som helst drivstoff, uten lyd, uten friksjon fordi luften rundt farkosten holdes unna. Framdriftene er uten vibrasjoner. Det er som å sitte hjemme i stua i lenestolen. Møtende farkoster vil skyve hverandre fra hverandre i henhold til massen i den enkelte farkosten, altså kollisjons sikkert.


En elforskyningsenhet på størrelse( 200x200x100) millimeter vi være en passende enhet for en husstand. Han sier at etter at han installerte denne enheten i sin bolig har han ikke vært syk. Han sier noe om negativ elektrisitet som er helsebringende, han sier at enheten kan nøytralisere plutonium på en enkel måte ved å tilføre nøytroner.


Han var sammen med 2 søsken født inn i en dysfuksjonell familie hvor han som liten ble fysisk mishandlet slik at han ble stokk døv. Barna ble omplassert i fosterhjem. Som 12-åring ble han innkalt til marinen (i 1944 må det ha vært) der kom han bort i elektrisitet for første gang. Etter 2 år der ble han alvorlig syk og sendt hjem igjen til sitt fosterhjem. Han var så syk at de ikke ventet ham tilbake. Men han frisknet til.  Siden han var døv var han analfabet på det tidspunktet. Han kunne verken regne eller lese/skrive. Men i et gammelt Magasin han fant hjemme så han et bilde som sammen med en drøm han hadde førte til at han kom inn på noen ideer som han kaller? the magic square?. Dette likner nærmest på sudoku. Det dreier seg om tall inne i kvadrater. Det handler om at tallene i radene, kolonnene og diagonalene skal ende opp i en forent totalitet.

bilde av et av J.Searls testfartøyer


 Denne drømmekunnskapen sammen med en annen drøm han hadde, var basisen for hans konstruksjon. Med tanke på Martinus tror jeg vel at drømmene han kaller det, var kosmiske glimt. Han fikk rett og slett konstruksjonen fra den egentlige kunnskapsbasen. Det er min tro om dette.


Han sier selv et sted i intervjuet- ”Alle mine kunnskaper har jeg fra drømmene mine”. Jeg var så heldig at jeg aldri forsto noe av det lærerne sa. Derfor ble jeg aldri indoktrinert med feil informasjon. Han sier også et annet sted i intervjuet at våre vitenskapsmenn bare jobber med gamle teorier. De må jo finne på noe nytt.


Han er 78 år gammel (2010), og han blir spurt om hvorfor han ikke har gitt opp når han tross alt ikke har fått respons nok hos myndigheter som burde omfavnet hans oppfinnelse. Igjen svarer han som om han har kosmisk kontakt idet han svarer ?!”drømmer har fortalt meg at jorden står foran store problemer jordens befolkning trenger derfor denne teknologien hvis vi skal kunne ordne opp i all ødeleggelsene vi har gjort. Derfor fortsetter jeg.”… sier han.
Hele tiden virker det som denne mannen (tilfeldig? – neppe!) har vært på rett sted til rett tid. Han ble innkalt til marinen og lærte om elektrisitet, han ble syk og sendt hjem, han fant et magasin og fikk en eller flere drømmer, han begynte å jobbe i en industri som var elektrorelatert. Alt klaffer på en måte.


So fjortenårig analfabet eksperimenterer han i denne perioden med magneters form, plassering og magnetisering, og får rettledning i drømmers form.

På den tiden i 1946 bodde han hos en vertinne i Crowley Road som var veldig forståelsesfull. Hun hjalp ham med sine eksperimenter. Med sin første prototype hendte dette -  Da han sa til henne ”slå på”, svarer hun ”er du sikker på at sikringene ikke går?”

Han svarer da nei, nei dette er ikke farlig. Når hun slo på, gikk sikringene. Hun sa til ham -  jeg synes du sa det ikke var farlig hvorpå han svarer ? jeg må finne ut av det. Det viste seg at han var så ukyndig at han hadde laget spoler med uisolert tråd.


Han forteller om sitt første vellykkede forsøk. Han bygde da en enhet som var ca 225 millimeter i diameter. Han prøvde å lage en energienhet som skulle kunne forsyne energi til et hushold. Han ble advart fra alle hold som mente at denne konstruksjonen aldri kunne fungere. Det var i mot de fleste teorier virket det som. Da han satte i gang denne enheten skjedde det noe svært uventet. Den begynte å rotere raskere og raskere, enheten ble kaldere og kaldere, så hevet den seg og ble sittende fast opp under taket. For å stoppe enheten måtte han stoppe rullene(? Litt usikker på hva som sies her) Han ba vertinnen om å skaffe en skrutrekker, mens han prøvde å få ned enheten fra taket. Men hånda hans ble sittende som festet til enheten den var så kald at hånda festet seg metallet. Han måtte ha varmt vann for å komme løs.


Nå hadde han to problemer. Hvorfor steg den til værs? noe som ekspertene sa var helt umulig, og hvorfor ble den så kald?  Derfor bestemte han seg for å putte mer vekt på den. Men uheldigvis var dette også feil.  Det motsatte skjedde - nå var den blitt så kraftig at den forsvant gjennom taket og ble borte. Uheldigvis skjedde enda mer, gatelysene i Crowley Road gikk amok. Når han ble spurt om hvor det ble av enheten, svarer han at den tok rett av og ifølge Newton vil den fortsette i evighet til den støter på et eller annet.  

 

I de neste 20 årene eksperimenterte han med å få kontroll over enheten. Han bygde etter hvert større enheter. Han tenkte at energiforsyning i mindre urbane strøk som kunne ha nytte av slike passe store energienheter. Allerede den gangen forutså han kommende forurensningsproblemer og skrev brev til myndighetspersoner for å få støtte til denne forurensningsfrie energien. Han eksperimenterte deretter med enda større enheter. Private han henvendte seg til, ville eie, og det passet ikke inn i John S. sine ideer. Alt han fikk tilbake både fra myndigheter og private var….? Lykke til. Den eneste personen han kontaktet som virkelig prøvde å få til noe var JFK. Han prøvde å få Edward airport space til å finansiere prosjektet for ham. Men vi vet jo hva som skjedde med ham, og Johnson administrasjonen lot dette dø ut.


Han kom senere i kontakt med en fyr med penger som sa at hvis du kan få folk til å ”se opp i luften” så skal jeg finansiere bygging av slike farkoster. Han dro da til et militærutsalg og kjøpte nødvendig materiell for å bygge disse. Men han hadde ennå ikke styring på enhetene. Dette var på slutten av 50-tallet. Så da han fyrte opp disse, hadde de tendens til bare å ta av og bli borte, samtidig som han slo på alle radioapparatene i nabolaget. Det førte til at han fikk problemer med politiet. Den ene enheten, prøvde han å feste med en stålbolt til en 60 tonns blokk, men bolten røk. Det viste seg da i ettertid at dette feltet eller hva det er som dannes rundt enheten, - fører til at metallet i nærheten blir kaldt, og dette fører igjen til en mettelse av elektroner som påvirker metallets styrke. (Det kan være vanskelig å forstå alt. Dette er slik jeg oppfattet det han sier) Men det var i denne runden som fikk han inn på løsninger som ga ham kontroll over enhetene. Enhetene behøver ikke tilføres noen annen energi enn den energien den genererer selv.


Etter å ha løst styringsproblemene begynte han å bygge farkoster som han kun fly i. Den største han bygde var ca. 12,5 meter i diameter.
Han lagde til sammen 41 flygende enheter fra 90 cm som var de minste til den 12,5 meter i diameter. Han styrte enhetene med noe jeg oppfatter som Ham Radio Operator. Jeg vet ikke hva det er, men det jeg forstår er at enhetene går så fort (London-Cornwall på 3 minutter) at de ikke kan kontrolleres som et fly.
I perioden 1968-1972 prøvde han disse farkostene om søndagene for å se hvordan folk reagerte- De fleste reagerte med frykt. De trodde nok de så Ufoer. Noen var også rapportert i media som UFO sightings. En søndag han fløy over en åker så han en bonde på jordet som gikk ved siden av sin traktor og dro opp strå fra bakken. Når skyggen av farkosten fanget bonden så han opp, satte på sprang unna traktoren som fortsatte alene mot nærmeste grøft.


Dette var noe av det som kom fram i dette intervjuet. Jeg personlig som nok kan være er noe lettlurt, har en følelse av at denne mannen er ekte vare. Ikke minst den måten han forteller om hvordan han kom til ideene passer godt inn i min forstilling av hvordan verden virker. Sammen med det at han vil ha teknologien til beste for alle.

Ha en fin dag
Vennlig hilsen Trygve S.

 

  update 2023 on the ufo-coverup and among others Ralph Ring and Otis Carr
The Searl Effect: Large-Scale Antigravity
56:43min - online from 4 years ago (dvs 2006)
Filmed in 1994 at the IFNE Conference in Denver, this hour-long presentation by John Searl describes the inner-workings of the infamous Searl-Effect Generator and IGV Propulsion System with photos, schematics, construction details, and a concise summary of 1960's testing that you simply can't afford to miss! John Searl is one of the most controversial figures in Antigravity research, but since beginning his work in the 1940's, he's arguably become "the father of modern Antigravity". His claim is simple: that after a childhood dream showing a rotating set of rollers on a metallic ring, he constructed a device called the Searl Effect Generator (SEG) that seems to produce massive Antigravitational thrust. Searl is one of the cultural icons in the Antigravity

 

main  |  here about Ralph Ring

HER om en annen fyr som bygde jordiske skive-fartøyer som faktisk FLØY!

lydfiler med  intervjuer av  John Searl i mp3 for lommeavspillere

Curtis Cooperman’s interview with Ralph Ring -2011- mp3audio  -  txt

 

 

 

John Roy Robert Searl (born May 2, 1932 in Wantage, Oxfordshire), a British inventor claiming that between 1946 and 1956 he designed and constructed an open system type electrical generator known as the Searl Effect Generator (SEG), variously described as an ambient energy converting device.[1] Basically, the device is a stepper motor.

After passing part of his childhood in various homes and having finished school, he began an apprenticeship with British Electrical Repairs Company.[1] Tasks included stripping, rewinding and repairing of electric motors. In the course of his education, he was first confronted with the manufacturing of magnets and the basics of electrical engineering.[2]

As noted above, Searl claims that he was employed as an apprentice engineer of that company at Grays Inn Road, London. He further claims that, whilst there he gained access to use the company's facilities and the technical resources needed to make the device. Furthermore, that in December 1946, with all of the magnetic components manufactured to his specifications, he assembled it in his residential home at 30 Crawley Rd, Haringey, London, UK.

 

 Magrav energi-generatoren i vejledning nr 2 på dansk - her kopi:  http://galactic.no/rune/coveruptech/magrav-vejledning2-dansk.pdf