VESENER PÅ ANDRE NATUR - OG FREKVENSPLAN

Som barn hørte dere historier og eventyr om troll, feer og nisser. Det fantes en god fe man kunne kalle på og få tre ønsker oppfylt. Kanskje så dere dem som barn også? Etter hvert ble minnene mer og mer diffuse for til slutt å bli til vakre barndomsminner. Kanskje kjenner dere noe vagt inne i dere når dere som voksne ferdes på deres barndoms stier. Kanskje kjenner dere en vemodig følelse av noe verdifullt dere hadde, og som dere mistet et eller annet sted underveis. Dere mistet aldri noe. Men deres venner, feene, nissene og trollene "ble usynlige" for dere, når den logiske intelligens ble dominerende i tankene. 

Men de vil igjen bli realiteter når dere lærer og ser at livet finnes på mange bølgelengder i uendelige variasjoner av kropper. På et tidspunkt vil dere igjen være rede til å kommunisere med disse fra barndommen mystiske vesener. De venter på dere og er like virkelige som dere er. Mange kan se dem allerede. Det finnes jo dem som har evnen til å se inn i andre dimensjoner, der trollene og alle de andre lever. 

Devaene - naturens engler - har tatt vare på naturen for dere. I tusener på tusener av år har dere berøvet og utplyndret Moder Jord for ressurser. Nå blir dere bedt om å hjelpe Henne gjennom fødsels-prosessen for å bli fri. Dere skal overta stafettpinnen fra devaene og rense naturen og dere selv. (Deva = sanskrit; betyr engel, dvs. vesen som lever i en mer høyfrekvent og derav fysisk usynlig kropp). Moder Jord kan ikke ta i mot flere angrep i form av kriger, utplyndringer og forurensning. Forstå at dere ikke lever atskilt fra Henne. Når dere har lært å ta vare på naturen, vil dere igjen få tilgang til barndommens hemmeligheter, som bare venter på å synliggjøre seg for dere.

 

HVALENE OG DELFINENE

Hvalene og delfinene har til alle tider vært sonarer for kosmisk energi. De er meget mottakelige og har mottatt og jordet energier som har vært livsnødvendige for Jorden. I deres informasjonsbanker er lagret historier om menneskenes og Jordens evolusjon fra dere kom hit som stjernestøv. De avslutter nå sin oppgave for Jorden, disse praktfulle dyrene. Som devaene, overlater de også sin oppgave til menneskene. Det finnes mennesker som kan stille inn på hvalenes og delfinenes radiobølger og motta telepatiske instruksjoner og historier. Jordens historie er lagret i menneskenes og dyrenes kunnskapsbanker, i naturen og i krystaller. Tiden er inne til å ta frem igjen kunnskapene, for nå skal en utviklingssyklus avsluttes, og dere kan begynne å skrive en ny skapelseshistorie. Hvalene og delfinene er "trette" nå. De vil Hjem til sin egen sfære og forenes med sine gruppesjeler. Det er ingen tilfeldighet at så mange av dem begår "selvmord" ved å strande. Det er heller ingen tilfeldighet at det er så stor motstand mot nedslaktingen av hvalene. Innerst inne vet dere at hvalene er noen helt spesielle skapninger. Hvalen har alltid vært nært tilknyttet menneskene, og mange føler at det er dem selv som angripes når hvalene fanges. Delfinen har helbredende energier. Delfinens lek med mennesker er dens måte å rense menneskenes hjertechakra på. Den fremkaller latter og kjærlighet, er medfølende og har et utrolig godt utviklet kommunikasjonssystem.

(Vil man lese mer om kontakt mellom delfiner og mennesker, kan man lese Den Evige Livsspiral av Birgit Klein og Gaven fra stjernene av Lennart Lidfors.)

 

 

RESPEKT OG KJÆRLIGHET TIL MODER JORD OG HENNES YRENDE LIV

Idet hele tatt opplever dere en stadig sterkere beskyttelsestrang overfor naturen og Moder Jord. Dere har begynt å ta ansvar og returnere til Henne det som Hennes er. Dere har begynt å forstå at dere lever i symbiose med naturen og alt som eksisterer. Når dere går ute i naturen neste gang, send en god tanke til trær, planter og dyreliv. Det er mye eterisk energi i store trær. Naturen liker også at er det er pent og ryddig rundt, og forfaller når omgivelsene er likegyldige. 

Men det er en ting selv de mest robuste trær ikke kan tåle stort lenger: Forurensning. Grensen for hvor mye mer forurensning naturen kan akseptere, er nådd. Når Jordens lunger, skogene, er utplyndret, fjernes selve Jordens naturlige oksygen-skapelse og hvordan skal dere da puste? Likevel er der en annen side: Mangt skal forandres på Jorden, blant annet vegetasjonen og dyreliv. Mange av trærne og plantene som har tjent Jorden trofast så lenge, skal overlate sin plass til andre, nye planter og vekster, som er mer tilpasset klodens nye liv. 

Samtidig har avskogingen den funksjon at når jungelene ødelegges, så fjernes livsgrunnlaget for de mest drepende dyrearter, som skal erstattes av ikke-drepende eller fredelige arter, i den nye tidsalderen der Jorden forlater Det Drepende Prinsipps utviklingssone. Når Jorden blir halveterisk (som kun er en betegnelse for et visst nivå på frekvens-skalaen) - vil livet bli lettere og enklere, og meget få vil lengte tilbake til fortidens tunge kampsone.

 

KOSMISK ØKOLOGI

Den økologiske tankegangen har grepet om seg på alle kanter. Bevaring av naturen og miljøet, dere selv innbefattet, bør stå øverst på dagsordenen i alle familier og alle regjeringer. I dag ser vi at det er de unge som lærer sine foreldre å leve sunt og ikke forurense. Det er et godt tegn! Miljøproblematikken kommer inn overalt der det er ungdommer. Det har blitt en naturlig del av undervisningen innenfor mange fagområder. Når Jorden renses, renses dere. Det viktigste rensemiddelet er vannet. Derfor vil dere oppleve flodbølger og oversvømmelser som vil legge større landområder under vann.(Siden -92 da denne informasjon opprinnelig ble overført, har store oversvømmelser verden rundt vist at dette var en korrekt informasjon. Utg.anm.) 

Isfjell kan rense store havområder. Men dere må selv hjelpe til. Det hjelper lite at naturens egne mekanismer arbeider på overtid hvis dere fortsetter å forurense. Dere må spille på lag med naturen. Vi ville så gjerne vist dere et bilde av hvordan vi ser Jorden fra vår posisjon. Vi ser Jorden og alle som bor der, som en celle som akkurat nå gisper etter luft. Overalt er det satt inn krefter som er med på å hjelpe Jorden gjennom fødselen inn i den nye tiden: Naturånder, devaer, brødre og søstre fra andre verdener og mange, mange på Jorden. Men vi trenger enda flere som kan hjelpe Jorden gjennom den avgjørende fasen, slik at fødselen blir skånsom - både for Henne og for dere. 

Og som alltid starter ikke utviklingen hos naboen eller i et annet land. Den starter inne i hver og en av dere. Kjære venner, vi vil så gjerne ha et åpent samarbeid med dere. Vi vil så gjerne få dere til å tro på at det er millioner av bevisstheter som støtter dere i den prosessen dere går gjennom. Neste gang dere ser opp mot stjernehimmelen, forestill dere en lysarmada som har slått ring rundt Jorden. 

Når så mange frivillig bistår dere i denne prosessen, er det fordi vi bryr oss om dere og vil at dere skal returnere til det bevissthetsnivået der dere hører hjemme. Når så mange bryr seg om dere, ønsker vi at flere av dere også våkner og tar ansvaret for egen utvikling. Dette ansvarsforhold har vi ikke uten videre anledning til å gripe inn i . Men vi kan fortelle dere en ting: Dere er ikke alene, og med aktiv bruk av bønn/påkallelse kan vi hjelpe dere med mental kraft til å komme igjennom det læreprogram som livet på Jorden skal undervise dere i.

 

 

link til neste del