Hilsen fra "Jordens indre"

Inne i Jorden finnes flere sivilisasjoner og dimensjoner. Men disse finnes på andre frekvenser som dere enda ikke har sanser til å se eller bevisst kommunisere med. Det er ikke slik at vi lever i en "lavere" dimensjon enn dere, selv om vi lever inne i Jorden. Tvert imot, "her inne" finnes sivilisasjoner i atskillig høyere dimensjoner enn den tredje. Vi har utstrakt kontakt med det dere kaller det ytre rom også. Det er innganger - spesielle dimenesjonsporter - til Jordens indre, blant annet ved polpunktene, der farkoster kan komme inn i "magnetiske porter". Det er faktisk yrende aktivitet her inne! 

Vi vil bli synlige for dere når dere også vibrerer på samme frekvens som resten av solsystemet! Vår sivilisasjon har levd lenge inne i Jorden. Det var en oppgave vi påtok oss frivillig. Vi påtok oss å holde lyset inne i Jorden, stabilisere energiene og lindre Moder Jords smerter. Nå er vårt oppdrag snart fullført, og vi er fri til å dra Hjem igjen. Vi har utført denne oppgaven siden Lemurias undergang. Vi er etterkommere etter de Eldste som er en betegnelse på de første som valgte å komme til Jorden. 

De eldste som kom til Jorden, var kykloper, kjempemessige skapninger som kom som forløpere til steder som senere skulle bebos. Våre forgjengere var fri til å dra da de hadde utført sin del av oppdraget, men vi fortsatte å utvikle oss her. Vi overtok en deloppgavee som vi nå gir videre til dere. Det gjelder ikke bare oss, det gjelder også devaene, hvalene og delfinene. Dere har nå nådd et utviklingsstadium der dere er modne nok til selv å overta de oppgavene andre hittil har utført for dere. Vi har inkarnert på Jorden også. Noen av våre lever på Jordens overflate, men det er jo bare en del av oss som behøver å inkarnere i fysisk kropp. Mange påtok seg å gå gjennom hele inkarnasjonssyklusen for å få med seg de kunnskapene som er nødvendige i denne kritiske fasen i Jordens utvikling. 

Vår primærinteresse er naturen. Og hvem kan ikke best rense Jorden enn dem som selv har opplevd å forurense og bli forurenset? Moder Jord lider under deres misbruk. Hun ønsker nå å returnere til sin naturlige tilstand av renhet. Men hun trenger deres bistand. Ikke fordi hun betrakter dere som eksterne hjelpere, men fordi dere er en del av henne. Dere er knyttet sammen med bånd som er sterkere og mer ubrytelige enn de båndene dere har knyttet til materielle goder, som dere tror dere er så avhengig av. Til alle tider har det vært mennesker på Jordens overflate som har holdt lyset for oss. 

Vi er avhengige av fysiske kropper på Jorden, for å kunne utføre vår oppgave. Det har alltid vært et samarbeid mellom dem og oss, et samarbeid som også har strukket seg til langt ut i verdensrommet. Vi har kontakter med de største stjerneflåtene, og vi er viktige brikker i det interplanetariske arbeidet. Synes dere det er et paradoks at vi som lever her inne, egentlig kommer fra andre planeter? Dere kan besøke oss i andre bevissthetstilstander. Mange har gjort det allerede. Vi ville så gjerne tatt dere med rundt i vår verden og vist dere våre samfunn og fortalt om våre oppgaver. Her inne er fjell og daler og vakker natur, men de åpenbares i andre frekvenser. Men det betyr ikke at naturen her er mindre virkelig! Herfra går det forbindelser til viktige kraftpunkter på Jordens overflate. Vi har tatt vare på kunnskaper fra urgamle tider, fra forlengst oppløste kulturer. 

Spør, og vi vil fortelle dere hvordan det var den gangen dere kom til Jorden og hvordan utviklingen forløp inntil dere fremsto slik dere nå er, som mennesker. Og gudegnister - for Gud er selve det levende i allting. Dere snakker ikke lenger om nasjonal eller global bevissthet. Dere har utvidet begrepet til å gjelde naturen, dyr, det ytre rom, Jordens indre og deres eget indre univers. Det snakkes om interdimensjonal bevissthet, samarbeid og kommunikasjon. Deres bevissthet har ekspandert og sprengt grenser. Vi har ventet lenge på denne tiden. Nå er tiden inne til å utvide samarbeidet og kommunikasjonen mellom dere og oss. 

Våre fysiske pilarer på Jorden vil aktiveres. Det vil bli en lysstrøm som strekker seg fra det ytterste ytre rom via deres fysiske kropper og langt inn i Jordens indre og tilbake igjen. Frem og tilbake vil den livgivende energien pulsere og rense inntil alt igjen fremstår slik det var den gangen vi startet dette eventyret. Den materien vi skapte, skal omtransformeres til sin naturlige tilstand. Men vi vil være uendelig mye rikere, fordi vi har fått med den jordiske erfaringen i ballasten. Til alle tider har menneskene undret seg over naturens gang, syklusene, skiftningene, undrene. Hva dere ikke vet bevisst, er at deres indre syklus er i perfekt harmoni med de ytre syklusene. 

Alt går i sykluser. Vi avslutter nå en 26000 års syklus som startet med Lemurias undergang. Vi avslutter også en 2000 års syklus som startet med hendelsene i Palestina, da Jesus inkarnerte Kristuskraften - eller kjærlighetskraften i jorden. Deres indre syklus påvirkes av naturens syklus. Deres erfaringer fra deres indre syklus speiler seg i de ytre omgivelsene. Hvor skånsom overgangen mellom syklusene skal bli, avhenger av dere selv. 

Moder Jord ønsker dere velkommen på laget. Hun sier at hun nå vil forenes med sine barn. Hun vil ikke lenger at Hun og dere skal leve i separasjon og fortviles over hverandres smerte. Hun er klar til å gå gjennom fødselskanalen, men den er enda for trang. Hun trenger deres bistand, og vet dere hvorfor? Fordi dere også skal passere gjennom den samme fødselskanalen. Moder Jord føder sin totale bevissthet, og dere fødes også til en universell bevissthet, hvor man ser at man er en del av det hele. På den andre siden av fødselskanalen står det "fødselshjelpere" klare til å ta i mot dere. Og mange er også blitt forberedt nå i vente- eller "fosterperioden". Klargjøringen er allerede i gang til et gigantisk "Velkommen hjem"-selskap. Der venter vi på dere.

 

AVSLUTTENDE ORD

Den gruppen vi tilhører, er medlemmer i en stjerneflåte som er en del av Ashtar-kommandoen, og vi samarbeider med den Intergalaktiske Konfederasjonen. Vi har høy integritet og erfaringer fra misjoner der mennesker er evakuert fra sine planeter på grunn av utslettelser og kosmisk stråling, og fra misjoner på Jorden hvor vi stadig er kalt tilbake for å informere og ta vare på verdifull visdom og kunnskaper for ettertiden. Vi har kommet tilbake i viktige overgangsfaser i Jordens historie, men vi ble aldri en del av Jordens inkarnasjonssyklus.(Mange "stjernemennesker" blitt "fanget" på jorden/jorddimensjonen ved at de karmisk har forgrepet seg ovenfor mennesker og kulturer under sine besøk, og har derfor måttet ta utallige inkarnasjoner her for å nøytralisere denne karma). 

Vi var blant annet med på evakueringen av Atlantis da landet gikk under, og vi var her i inkakulturens sluttfase og under katartiden. Dette er vårt siste oppdrag for Jorden. Når Jorden er forankret i de nye energiene, har vi avsluttet vår oppgave. Vi kan da fortsette til andre dimensjoner. Samtidig som Jorden løftes til nye dimensjoner, løftes en annen del av Universet til enda høyere dimensjoner eller oktaver av lys, der form og masse dypest sett ikke eksisterer. Mange gamle sjeler, både på Jorden og andre steder, vil velge å dra dit. Utviklingen vil ikke avsluttes, og mange vil fortsette som åndelige lærere fra sin nye verden. 

Vi representerer en stabiliserende energi, og som "lyskrigere" har vi stadig vært i kamp med de negative kosmiske energiene. Romfederasjon-kommandoen og den Intergalaktiske Konfederasjonen har gang på gang grepet inn og stoppet disse energiene og vil gjøre det igjen hvis det blir nødvendig. Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig. 

Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle. Det skjer stadig vekk naturkatastrofer, og disse er nødvendige virkninger i frekvenshevingen. Orkanene og vindene, flodbølgene og senere vulkan-utbrudd kommer så spredt og skånsomt som mulig, nettopp fordi dere har hevet den kollektive bevisstheten. De er justeringer av Jordens energier. 

Når flodbølgene kommer, vil menneskene få tid til å flytte. Dere greier ikke å gå gjennom den endelige separasjonen uten en viss grad av ødeleggelse. Men gjør ødeleggelsene så små som mulig ved å heve deres bevissthet og ved å la være å gi tankeenergi til det negative. Det er mange som allerede kjenner til de nye energiene og den nye teknologien som skal tas i bruk, og det er ikke uventet at noen vil forsøke å misbruke dem. Mange gjorde det allerede på Atlantis. På mange måter er det Atlantis som utspiller seg om igjen, men denne gangen skal de lyse krefter vinne! 

Det finnes mange muligheter på Jorden til å lage altødeleggende våpen og verktøy som kan brukes til å overta verdensherredømmet. Men husk at dere også er underlagt de universelle lovene. Det er mange ting vi ikke kan gjøre for å stoppe mye av deres galskap, men to ting vil vi stoppe: Atomkrig og andre grove utløsninger. Det ville ha ringvirkninger på så mange områder - ikke bare på Jorden - at det aldri ville bli tillatt. Utviklingen på Jorden er endret så drastisk de siste årene, og utviklingen bare fortsetter i positiv retning. Derfor: Erkjenn de mørke energiene, men ikke gi tankenæring til dem, og bekjemp dem med det mest effektive middel: Kjærlighet forståelse og toleranse.

 

 

link til FORUM POLARIS