MENNESKERASENES OPPRINNELSE!!??

Her følger opplysninger om de forskjellige rasers opprinnelse

gitt av Pleiadiske ufokontakter i 1975 i det Sveitsiske høyland.

Fra et av Eduard "Billy" Meiers mange møter med plaeiadiske romfolk på 70-tallet - her gjengitt som et maleri av Jim Nichols (se evt.mer av hans kunst på http://www.paranormalpics.com/nichproduct.htm )


Den tradisjonelle vitenskap tror at LIVET er oppstått tilfeldig og at likeså de forskjellige raser og arter alene er resultater av rene tilfeldigheter. Når man idag vet hvordan selv de enkleste organismer i sin oppbygning er uhyre kompliserte - selv om man ikke går lenger ned i mikrokosmos enn til cellene - så er dette med tilfeldige logiske organiske dannelser - like usannsynlig som at en haug med drivtømmer  som ligger tilstrekkelig lenge på en kyststrand - skulle "danne" en seilskute av seg selv etter tilstrekkelig lang nok tid. For dogmet i "vitenskapen" er jo at  logikk oppstår av tilfeldigheter og "livløshet" - bare det går lang nok tid.

Ja- når alternativet som "tilbys" er at en gammel sint "mann/gud" i himmelen skulle ha skapt alt i løpet av en snau uke - så er det slik at mange blir i villrede vedrørende altings "skapelses-facit". Men her tilbyr den komiske vitenskap et annet alternativ og ut fra de mangfoldige fysiske kontakter til høyere utviklede raser  i kosmos er det gitt andre forklarings-alternativer. Her  kommer en alternativ forklaring på bl.a. RASENES OPPRINNELSE på jorden.

(Fra kontaktmøte tirsd.25.2.75 kl.18.02 ved Hinwill i Sveits). Oversatt fra Utdrag fra kontaktreferater fra Edw.Meiers kontaktreferater med Pleiadiske Semjase - etter kontaktmøte i Sveits den 18.2.75 - fritt oversatt av R.Ø den 16.2.98. fra tysk materiale. Hovedinnholdet er tatt med her og uvesentlige kommentarer er utelatt.


Pleiadiske Semjase:

"På Jorden finnes ikke bare de fem fargede hovedraser (de gule, røde, hvite, brune og svarte) - men de andre er fullstendig ukjente for dere. Dels lever de på plasser som ingen mennesker har kunne finne dem, og dels under Jorden. Men iblant er de ute i sollyset, og blander seg med dem som lever på Jordens overflate. Spesielt i land med mange raser vekker de ingen oppmerksomhet, og de kan bevege seg uhindret, særlig om de etter landets skikker skjuler ansiktet.Det er vanskeligere for de som har en meget påfallende ansiktsfarge - t.eks. blåaktig. Noen slike raser er for lengst utdødde.

De er alle et produkt av "himmelsønnene", dvs. de ble avlet av disse, som også har født fram nuværende raser. Disse "himmelsønnene" bebodde mange kloder med helt forskjellig klima, og som følge frembragte de andre raser, som fra aller første begynnelsen klarte å tilpasse seg etter klimaet. Avhengig av dette, utviklet de også en tilsvarende hudfarge, og det finnes utallige slike i verdensaltet. Også kroppsformene er ulike. Den varierer fra 50 cm til de store "giganter", kjemper eller titaner, og slike vesener levde en gang på Jorden. Også disse fødte her avkom, men de ble etterhvert utryddet da de var illsinte og utøvde tyranni.

De nuværende ulike fargede rasene er altså avkom fra våre forfedre av ulike farger, som igjen kom fra ulike kloder. Menneskene stammer da ikke(genetisk-) fra apene. Jordmennesket. ble skapt ved at våre forfedre (Pleiadiske) blandet seg med de daværende primitive mennesker på Jorden, som man da kalte "Eva'er" (som betyr den som føder). Jordmenneskene var på den tiden av de mest ulikeartede former av alle slag. Dels var de som helt ville dyr med menneskelignende former som var avkom av vesener som våre forfedre hadde plantet på Jorden langt tidligere.

Dette avkom til de a utsatte parret seg med ulike dyrearter, og fødte nye livsformer. En av disse er for øvrig den ennå kjente ape, som utgjør en menneskedyr mutasjon. Således stammer apene fram menneskene, og ikke omvendt. Mutasjonsformer mellom ape og mennesker, har deres forskere allerede funnet mange av, men mest som skjelett og skjelettrester. Disse Mutasjonsformer - delvis menneske og delvis ape - er kjente for menneskene som afrikanus, peking- mennesker, neanderlantaler- mennesker, etc. Fire ulike arter av dem har beholdt seg gjennom alle forgangne årtusener, og deres etterkommere lever fortsatt idag - dog ikke i store hjorder, men bare som enkeltindivider eller som meget små grupper. De er ytterst ville og sky, slik at menneskene nesten aldri kan se dem. Noen kaller dem for Yeti.

"Eva'ene" var igjen intet annet enn en meget forvillet avkom til disse, som for tusentalls år siden ble utsatt, og fratatt alle hjelpemidler. De var som ville dyr som levde i store hjorder. Når våre forfedre(Pleiadiske) til slutt slo seg ned på Jorden, brøt de en streng lov, og parret seg med disse vesener. Altså med de kvinnelige av disse vesener. Derigjennom oppsto det nuværende menneskets første forfedre. Man kalte dem på forfedrenes gamle språk for "Adam", som betyr "jordmenneske"

. Denne deres første betegnelse har siden blitt igjen som navn, og det anvendes den dag i dag. Da våre forfedre imidlertid bestod av blandede raser med ulik hudfarge og størrelse, avlet de etter sine egenskaper nye ulike fargede raser med ulike kroppslengder. Deres utseende varierte også , og mange arter minnet bare noe om mennesker. Men man lot dem dø ut, eller man drepte dem om de var altfor ondskapsfulle.

Mange ganger gjemte de seg i fjerne trakter, og overlevde i årtusener. Men etterhvert ble disse også ofre for tiden eller menneskene. De som til slutt døde, og disse fikk en voldsom slutt - døde for noe mer enn 2300 år siden. Etter det vi vet lever idag bare syv slike vesener igjen på Jorden. De holder seg vel gjemt, slik at de ikke kan finnes før de naturlig kan få dø. Mer enn av disse giganter, titaner og kykloper som dere kaller dem - var det av kjempene. De tjente ofte store og maktlystne herskere. Man kalte dem for Goliat, og brukte dem spesielt for krigføring".

Flere kilder beskriver " gudemennesker" fra rommet med slike merkelige hoder(visse faraoer) - men slike funn passer ikke inn i den darwinistiske utviklingsmodell, og de blir derav uten forklaring av den tradisjonelle vitenskap.

dette stoffet er fra boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS


link til hovedside

link til RAMPA-STOFF

link til tilsvarende stoff kanalisert dog - fra LYSSA HOLT

Gjennom historien er det masser av beretninger om kjemper og MEGET STORE MENNESKER - GUDER - og mange av disse hadde kontakt med de styrende konger og også faraoer.

 

 

 

bilde: RØ