lydbok fra denne på engelsk  litt ned på linken da og  finnes også på youtube

- første delene på youtube og de øvrige deler må søkes opp i menyene etterhvert og her er samlesøk på marciniak

 

Fra Barbara Marcinik's bok:

"BRINGERS OF THE DAWN"

| all |

boken på engelsk

Det er kunnskap kanalisert fra Pleiadene ca først på 90tallet.

Har tatt ut et utdrag fra den boken om hvordan de fjerne himmelbesøkende eller kolonisatorer manipulerte jordmenneskets DNA. Noe tilsvarende kom fram i kontakt nr kontakt nr.251 som Meier hadde med den innvidde "Ptaah", den 3.2.95. |del-oversatt |

 

De nye "skaper-gudene" som kom hit for ca. 300.000 år siden er de merkelige skikkelser som det tales om i deres bibel, i de babyloniske og summeriske leirtavler og i tekster fra hele verden. De kom til jorden og arrangerte om befolkningen. De gjorde om deres DNA for å få dere til å sende innom et visst begrenset spektrum av frekvenser, ett som kunne føde dem og holde dem ved makten.

Det opprinnelige mennesket var en strålende skapning hvis tolv DNA-spiraler inneholdt bidrag fra mange sivilisasjoner. Når de nye eierene kom hit, ble det utarbeidet et nytt menneske i deres laboratorier, en med annerledes DNA - den med to spiraler. De avviklet det opprinnelige DNA. Det opprinnelige mønsteret fantes fortsatt tilbake i de menneskelige cellene, men det fungerte ikke lenger. Det var avstengt.

Inni de menneskelige cellene finns det lyskodedefibrer, fine tråder av energi som bærer på informasjon. Når disse fine fibrer arbeider sammen som en kabel - slik som fiberoptikk fungerer - utgjør de din DNA's spiraler. Når dere ble omgjort så fikk dere bare beholde en dobbeltspiral, som skulle holde dere i kontrollerbare, brukbare frekvenser.

Ett frekvensstengsel, i stil med ett elektrisk gjerde, ble satt opp rundt planeten for å kontrollere hvor mye menneskenes frekvenser kunne tilpasses og forandres. Dette stengsel gjorde det naturligvis veldig vanskelig for lysets frekvenser - informasjon - å trenge gjennom stengselet. Da de lyktes med å trenge gjennom stengselet, så fantes det ikke noe lys der som kunne ta imot dem. Menneskenes DNA var ikke innkoblet, de lyskodede trådene var ikke lenger ordnet -slik at de kreative kosmiske strålene som ga lys, hadde noe å koble seg på og holde seg tilbake i.

Vi fra Pleiadene har kommet tilbake gjennom tiden - til det man skulle kunne kalle vår 'fortid eller passerte" - som representanter for lyset. Vi har kommet tilbake for å dele en frekvens med dere, en frekvens som hver og en har av dere har blitt enige om å bære på denne planeten, for å gjenopprette menneskets DNA. Det er en stor sak! Den kunne skape store "overskrifter".

Dere er kodet, og når deres minne begynner å framtre, kommer dere til å reagere på den plan som dere kom hit med for å delta i -frekvensforandringen. Dere kommer til å begynne å holde og oppretteholde en viss frekvens og siden leve den. Identitet som frekvens er den totale summen av deres fysiske, mentale, følelsesmessige og åndlige kroppers utsendelse av elektroniske pulser. Når dere lever deres frekvens, så påvirker dere alle der dere ferdes. Det finnes mange som allerede har forstått sitt oppdrag, og det finnes de som minnene begynner å våkne hos nå.

Planen om å forandre frekvensnivået som påvirker menneskeheten, innebærer en ompakking av DNA og de lyskodede strengene. Det er en gigantisk plan. Jorden hjelper på sitt vis universets utvikling.

Som medlemmer av lysfamilien gjorde dere en overenskomst om å komme hit mange ganger - i mange forkledninger og i mange tidsperioder -for å lære dere årsakene, for å lære dere karakterene og for å bli veltrente. Dere trengte å oppleve jorden og forberede dere på den tid da frekvensforandringene ville begynne å skje, og dere skulle alle inkarnere i store skarer for å iverksette planen.

Lysfamilien begynner å gjenforenes overalt. Dere må alle fokusere på det dere har sammen, ikke det som skiller dere ad. Som medlemmer av lysfamilien får dere informasjon til planeten på et nøytralt vis for å stimulere deres egen vekst. Dette er nødvendig - for deres egen vekst påvirker planetens vekst.

Deres DNA kommer til og utvikles fra to spiraler til tolv. Disse tolv spiraler motsvarer energisentre eller chakraer inni og utenfor kroppene deres. Det finnes millioner av dere på oppdrag på planeten akkurat nå og dere har kommet overens med å bære frekvensen for å gjennomføre dette. Snart kommer dere til å ha en stor klarhet over hvem dere er og hvilket oppdrag dere har.

Denne prossessen er et utrolig bevissthetssprang å være involvert i, og det kommer til finne sted i en akselererende takt under de nærmeste tyve årene (NB. 1992-2012). Det finnes de som allerede har fått opprettet sine tolv DNA-strenger. Disse tolv strenger integrerer med hverandre i og utenfor kroppen. Koblingen til de tolv trådene innebærer at de tolv energi- eller informasjonssentrene kan begynne å virke og sende informasjon fram og tilbake til hverandre.

Tradisjonelt er sju av disse sentere plassert i kroppen og fem ligger utenfor kroppen. De kalles vanligvis for deres chakraer og er koblet til rotasjonen hos tolv himmellegemer i solsystemet som dere kjenner til nå - de tolv himmellegemer som vibrerer i 3D. Disse himmellegemer roterer med informasjon: de roterer med de chakrasystem som går til universets ende, og de roterer med DNA som roterer i deres kropper.

Når mennesket DNA begynner og omstruktureres som ett tolvtråders spiralsystem og dere begynner å handle utfra dette, kommer det til å gi en utrolig kraft. Gjennom å være sammen og ha en felles intensjon, vil individer sammen være en telepatisk mottager for energier fra hele kosmos - slik forandre (noe i) hele universet.

Vi kaller omstruktureringen av DNA for en mutasjon. Når dere som medlemmer av lysfamilien, kan ta inn denne mutasjonen i deres kropper, kommer dere til å integrere deres tolv informasjonssentre. Dere kommer til å forstå at dere skaper deres egne opplevelser, og dere kommer til å lære å bli bevisste skapere. Mer enn det, dere kommer til å ha bevisste minner om hvem dere er.

Når deres tiende ellevte og tolvte chakra begynner og åpnes, kommer mange utenomjordiske energier å opptre i deres liv. Disse energiene kommer til å forekomme på planeten i og med at flere og flere av dere holder de høye frekvensene. Det tiende chakraet er koblet til solsystemet, det ellevte til galaksen og det tolvte til en plass i universet. Når dere holder frekvensen, så kommer dere til å ta ned informasjon til planeten som vil overraske og sjokkere en større del av verden.

Det vil forekomme sammensmelting av identiteter, en sammensmeltning av kulturer, og en innføring av mange nye verdensordninger, og det kommer til å bli mye kaos og forvirring. Som medlemmer av Lysfamilien kan dere bare betrakte dette med kunnskapen om at kaoset er der for å bryte ned systemet, slik at det kan bygges opp med lys. Som medlemmer av Lysfamilien kan dere forstå at det er en evolusjonsprosess som finner sted, og at alle som kan håndtere de nye frekvensen kommer til og utvikles. Jorden er en spennende plass å være akkurat nå. Det er en bra plan eller hva?

 

lydbok fra denne på engelsk  litt ned på linken da

og her er samlesøk på marciniak-

boken på engelsk

hoved/samle-siden

 

nedre bilde er som minne av skaperen -  den norske kunstneren OLE KJELL ØKSNEVAD

 - nå på den "andre siden"