ROMKONTAKTEN "ASKET" OM BL.A. PYRAMIDENES ALDER

Från Semjaseblock 5. Delutdrag av Askets förklaringar den 9-2 1956 vid andra vistelsen (besøket) i Cheops-pyramiden vid Gizeh i Egypten.

Asket:

1. Du undrar över pyramidens ålder.

2. I sanning är dess historia något invecklad, för dess ursprung leder mycket långt tillbaka i tiden.

3. Dess mening och dess uppkomsthistoria skulle leda alldeles för långt, om jag skulle vilja tala om den för dig nu.

4. Således vill jag bara nämna de erforderliga data, efter vilka du själv kan bilda dig en uppfattning:

5. Denna och alla andra pyramider på Jorden blev uppförda när Lyrans stjärnbild stod i Kräftans (krepsens) tecken.

6. Det resulterar i en tidrymd av 2 x 36 650 år och följaktligen 73 300 år totalt.

7. Uträkningen av 2 x 36 650 år måste du lägga vid Hedschras tidpunkt, då vinner du det rätta talet.

8. Tills kort före syndafloden, för omkring 10 400 år sedan, blev pyramiderna i detta land kvarlämnade och ingen bekymrade sig längre om deras existens.

9. Men 300 år före syndafloden återvann de åter sin betydelse, kanske inte deras ursprungliga betydelse, som tyvärr av många olika skäl inte får nämnas.

10. Men jag får förklara så mycket, att jordevetenskaparna allesammans tidsangivelsen angående syndafloden likaså lurar sig själva med tusentals år, som de även gör med de tider för olika kungar och kejsare, som levde för årtusenden sedan.

11 Syndaflodens verkliga tid, som är lämnad i arv till er, om även mycket förfalskad, ligger mer än 10 000 år tillbaka, och således under kung Sahluks livstid, som vad beträffar pyramiderna har övertagit en viktig roll.

12. Kung Sahluk levde omkring 300 år före den stora syndafloden.

13. Han hade en son med namnet Saurid, som i stora mått förfogade över krafter framsynthet i framtida form:

14. Så såg han i en dröm en stor planet som störtade ned på Jorden med en fruktansvärd kraft, varefter det uppstod en förmörkelse på Jorden.

15. Saurid såg därmed otaliga människor dö, för de blev förintade av den nedfallande planeten.

16. De få överlevande visste inte vart de skulle fly för att rädda sig, för att undkomma stenraset med framskridande katastrofen och det efterföljande stinkande och heta vattnet.

17 Saurid berättade sin hemska dröm för sin far, som tillkallade alla stjärntydare och forskare i hela landet.

18. Med mycket möda och genom sägner fann de ut det, att inom loppet av trehundra år skulle en jättelik komet falla ihop på Jorden, som skulle kasta den ur sin bana och tippa om den.

19. För att inte ifrågasätta jordemänsklighetens fortbestånd på grund av den väntande kosmiska katastrofen, bestämde kung Sahluk, att de redan existerande pyramiderna skulle bli skyddsstationer och överlevnadsstationer för människorna i den fortfarande avlägsna framtiden.

20. Han arrangerade, att bra förråd uppfördes och att hållbara livsmedel härbärgerades i pyramiderna. (I de meget store rom under pyramidene?? R.Ø.anm.)

21. Detta arrangemang höll också hans efterkommande och landets senare härskare samvetsgrannt fast vid.

22. Under de följande tre århundraden blev pyramiderna vårdade och även deras yttersidor belades med mycket tjocka kalklager, för att hålla vattnet på avstånd.

23. I deras dåtida skrift lade de också in tecken i kalkskiktet som skulle varna för den kommande händelsen, så att den inte skulle falla i glömska för någon.

24. När den jättelika kometen faktiskt kom, som i detta universum hos många livsformer fortfarande idag kallas förstöraren, då förpassade sig människorna in i pyramiderna och stängde in sig i dessa.

25. Kometen välte omkull Jorden, översvämmade den med allt vatten och förstörde och förintade allt som var utlämnat till den.

26. Bara små folksamlingar och djur av alla slag överlevde utan byggnaderna, och åter en gång måste jordemänskligheten finna en ny början efter denna katastrof, vilket redan fordom flera gånger var fallet.

27. Ursprungligen leder pyramiderna och deras konstruktion tillbaka till himmelssönerna, stjärnfararna, som är de egentliga bebyggarna av denna värld.

Askets delkommentar den 11-2 1956

om den jordiska hästen

1. Du undrar väldigt mycket över saker som jag säger till dig.

2. Ditt antagande stämmer inte, för hästen blev inte förd från Europa till Amerika.

3. Fallet är precis det motsatta; alla hästar på denna jord kommer från denna kontinent, som ni kallar Amerika.

4. Den här kontinenten var tills för omkring 50 000 år sedan i er tideräkning bebodd av människor, av rymdfarare och deras ättlingar.

5. Men som vanligt på den här planeten råkade de i luven på varandra och förintade sig själva.

6. Så uppfann de atombomben och lät den explodera i ett blixtkrig.

7. Dess verkan var utomordentlig stor och den avfolkade hela kontinenten, varvid också olika djurarter, som t.ex. hästen, blev fullkomligt utrotad.

8. Enligt mitt vetande kallar ni kategorin häst vid den dåvarande tiden för Hipparion.

9. Även idag, efter 50 000 år, kallar ni fortfarande många trakter på den här kontinenten på det sätt, som de redan på den tiden kallades.

10. De här benämningarna lämnades i arv till dags dato och även de vittnar om varje fortfarande kvarvarande oförnuftig och barbarisk tid.

11 Den som är intresserad, kan när som helst betrakta det och själv fundera över det.

12. Det är platser till tidigare städer, som för många årtusenden har stått där och som genom atomhelvetet har smält ner till glasliknande massor.

13. Det bäst bevarade vittnet har i er tid blivit till en märkvärdig plats, därför att jordemänniskan inte känner till dess uppkomst.

14. Men mycket känt är i detta avseende namn som "dödens dal"(Death-valley), men som också står i beskaffenhet med andra händelser i nutiden.

15. "Eldens dal" i närheten av staden Las Vegas är ett andra vittne till förgången tid och jordemänniskornas tidlösa nukleära villfarelse.

 

mer om Askets undervisning av Meier i boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS