Intervju med Astronauten Edgar Mitchell fra mai 1998 om UFOs og militær hemmeligholdelse.

I febr. 1971 var Edgar Mitchell gjennom Apollo 14 det 6.menneske på månen og i dette vitneutsagnet bekrefter han at det har vært utenomjordisk besøk på jorden og også styrtede fartøyer og bergede materialer og kropper. Han snakker også om hemmeligholdelsen som har vært fremherskende rundt dette feltet i mer enn 50 år, og mangelen på oversikt og statlig kontroll. Han er bekymret over hvordan vi forvalter denne jord, og ser vår voksende miljøkrise som virkelig.

Edgar Mitchell: ..min interesse er primært universets natur. Hva er vår forbindelse til den større virkelighet? Dersom UFOs er en del av den større virkelighet, og vi benekter den, er det for meg urimelig. Jeg vil ikke leve slik. Jeg dro ut i rommet for å lære om universet som vi lever i - for å få ny innsikter - for å gå bak grensene for vår kjente eksistens. Og dersom disse fenomener er virkelige indikatorer på ny informasjon om kosmos i sin helhet og om intelligent liv i kosmos, og vår evne å reise i kosmos - da burde vi komme til bunns i dette. Det er nettopp min nysgjerrighet som driver meg.

Det synes å ha vært - i det minste over de siste 50 år - en stor del av hemmeligholdelse rundt de såkalte UFO hendelser. Det er et meget innviklet felt - vi snakker ikke om noe som er meget enkelt her. Vi har observasjoner av alle slag. Det er blitt rapportert tusener på tusener av observasjoner i femti år eller mer. Et stort antall av disse er nok misoppfattede naturlige fenomener i noen sammenhenger. Men et stort antall av dem er ikke misoppfattet. De er veldokumenterte tilfeller som representerer flygende fartøyer som ikke passer inn med noe som vi har av jordiske fartøyer, som kort sagt er blitt bedømt å være utenomjordiske. Vi må stole på mennesker som har vært der og i kontakt med dette - som har førstehånds data.

De eneste mennesker som jeg kjenner av det slaget - som har vært i den posisjonen - er tidligere etterretningsfolk, militært personell og myndighetspersoner, og noen private som hadde som oppgave i de tidlige tider å granske dette og finne ut av det. Disse mennesker var på den tiden under sterke restriksjoner og høy sikkerhet som hindret dem å fortelle den almene offentlighet om dette. Det skulle synes som om denne perioden for lengst er forbi, men de fortsatt under sikkerhetsrestriksjoner - eller i det minste tror de at de er det.

Jeg kan ikke fortelle hvem disse mennesker er. Men det er en mengde bevis som peker på hva jeg kaller en hemmelig gruppe (clandestine group) - som har noen kvasiforbindelse til myndighetene og visse offentlige midler ("certain Government facilities") - men som opererer på en hemmelig måte som ikke er under alminnelig kontroll av de høyere myndigheter så langt vi kan se.

Fra alt som jeg vet – ja, det har vært utenomjordiske besøk og det vil fortsette med det. Det har vært fartøyer som har blitt gjenoppbygget. Det har skjedd en viss grad av kopiering av teknikken i disse skip. Og - det finnes de på jorden som benytter noe av dette utstyr på særlige måter.

Slik at - kanskje er en stor del av den aktivitet som klassifiseres som ufo-: -kidnappinger og hele denne hærskare av den slags - kanskje slett ikke fra utenomjordisk virksomhet i det hele tatt. Jeg ville mistenke at om noe er fra ET-aktivitet, så er det en heller liten del. Og den større del er fra menneskelig aktivitet. Den jordiske er en meget hemmelig sådan.

Jeg vil gjøre et opphold for å berøre motivasjonen for dette. Jeg kjenner ikke motivasjonen. Men om det er normal menneskelig motivasjon, så har det med makt, kontroll, grådighet, penger osv. Jeg tror tiden er overmoden for å åpne dette for offentligheten.

Jeg ser ikke noe som antyder virkelige ondsinnede hensikter (fra ET-ene). Vi ser ting som for eksempel kidnappinger - at mange ville påstå at de er fiendtlige. I den utstrekning at det er sant - ville jeg heller tilskrive det til noen andre (ikke ET-) årsaker.

Det er et fjell av bevis om du ønsker det - som i alt vesentlig ikke er framkommet på dette punkt - i det minste ikke av de offisielle myndigheter.

Spørsmålet er - har det er blitt holdt hemmelig eller hvordan kunne det holdes hemmelig? Det har ikke vært hemmeligholdt - det har vært der hele tiden. Men det har blitt offer for desinformasjon for å avbøye oppmerksomheten og for å skape forvirring slik at sannheten ikke kommer ut. Desinformasjon er ganske enkelt en annen metode for fordekning. Og det har vært brukt konsekvent for de siste 50 år eller mer. Værballonger over Roswell - i motsetning til et styrtet fartøy av noe slag...

Det er desinformasjon. Vi har sett det i 50 år. Og det er den beste måten å skjule noe på.

Det skulle ikke være verre at ET’er har vært her enn at vi har vært på månen. Ok? Det er kun en del av slik det er. Og vi må forstå det og sette det i sammenheng med vår egen historie - vår kunnskapsbank - av kosmologi - vår eksistens’ natur - hvem vi er - hvordan verden fungerer.

Til de siste 30 år var det konvensjonell tro, både i vitenskap og teologi - at vi er alene i universet - at vi er det hele - det eneste oppbevaringssted for liv i hele det kjente univers. Vel - ingen tror det mer. Det forandrer vårt konsept av hvem vi er og hvordan vi passer inn.

Og det blir meget klart at på den måten som vi har utført oppgaven som beskyttere av livet på jorden er meget mangelfull. Vi har ikke vært gode forvaltere. Vi har miljømessige, globale problemer nettopp nå som har brakt sivilisasjonen til en krise. Og folk vil ikke høre det, men det blir gradvis klart at slik det, og slik blir kunnskapen om hvem vi er, hvordan vi forvalter planeten, hvordan vi passer inn i det større skjema – dette blir et svært viktig spørsmål.

Vel, dr. Greer fikk i sannhet startet et viktig initiativ ved å dra til Washington og snakke med mennesker i høye offentlige stillinger og fikk presentert noen av vitnene som vi snakket om her – ved å gi orientering. Han har bedt om kongresshøringer i disse sakene. Jeg har hjulpet ham med dette. Og jeg tror det er en veldig viktig anstrengelse at vi får kongressens oversikt i alt dette. Men så langt, har det ikke skjedd. Vi orienterte bestemte medlemmer av kongressen og noen i staben, noen av folkene i det Hvite Hus. Vi snakket med folk i Pentagon. Og generelt ble det godt mottatt og noen var temmelig overasket over det de hørte. Men så langt har det ikke resultert i noen stor aktivitet.

(og det kan legges til at det fortsatt ikke er skjedd mer når det gjelder en offentlig høring av dette i dag – mer enn tre år etter at dette ble skrevet – selv om Greer fortsetter med prosjektet. Og vi får håpe han lykkes med dette selv om det nå har komme en ny og mer konservativ president som nok vil gjøre sitt for å opprettholde det eksisterende. Men dette er dog prosesser som kosmisk sett styres av "klodens forsyn" – en gruppe hjemmehørende i de høyere plan av jordklodens bevissthet – med fullkommen kosmisk visdom – hvis oppgave det er for omfattende å gå inn på her – les evt hva Martinus skriver om dette i sine bøker. R-Ø anm.)

(Astronaut Mitchell refererer her til brifingene i 1997 som Dr. Greer oraniserte for kongressen, Personellet i det Hvite Hus, Pentagon og andre. Det var over også en mengde militære og regjeringsmedlemmer der.)

Dette stoffet er oversatt av R.Ø. i aug.2001 - fra en utvalgt del fra

DISCLOSURE PROJECT BRIEFING DOCUMENT

(Som er på 494 a4 sider)

Prepared for:

Members of the Press

Members of United States Government

Members of the US Scientific Community

Written and Compiled by:

Steven M. Greer, M.D., Director

and

Theodore C. Loder III, Ph.D.

April, 2001

vil du lese mer om dette prosjektet som Dr. Greer arbeider videre med så gå inn på websidene: www.DisclosureProject.org