OM Kornsirkler

Fritt oversatt etter

"Lysets sendebud" av Barbara Marciniak, 1992

Utvalgte utdrag fra kap. 17: "Lysets språk"

Mestrene har nå trengt gjennom jordas nettverk og bringer med seg redskaper for å undervise dere. Redskapene de bruker på planeten deres er et slags kunsthåndverk som ikke tilhører deres dimensjon,- symbolske former som bokstavelig talt har eget liv. Disse symbolene utgjør det som er kjent som Lysets Språk.

Dere har erkjent den guddommelige bevissthet, dette veldige og kjærlige intellektet som arbeider sammen med dere. Når dere påkaller denne bevisstheten og ber om å bli en del av den, blir dere implantert med en struktur. Denne strukturen er en geometrisk form og utløser bestemte informasjoner i dere. Denne strukturen, Lysets Språk, er en måte å motta informasjon og energi på. Den gjør dere i stand til å lære uten hjelp av bøker eller av intellektet. For de som arbeider med dere, letter denne strukturen prosessen med å sende informasjoner direkte inn i deres indre.

Formene som blir implantert i dere kommer i mange skikkelser: Pyramider, kuler, spiraler, parallelle linjer femkanter og mange flere. Hvilken struktur eller geometrisk form som blir implantert i dere, avhenger først og fremst av deres bønn om tilslutning.

Dere velger ikke bevisst den form dere skal bli implantert med. Men når dere velger livet dere skal leve, åpner dere samtidig opp for strukturene i Lysets Språk. Slik vil dere til slutt romme lysets alfabet i deres vesen, og dette alfabetet vil undervise dere. Hvis dere har drømt om geometriske former eller kanskje hvis dere elsket å arbeide med geometri i skolen, er det et tegn på at formene arbeider med dere.

De geometriske formene og figurene i Lysets Språk er samlinger av erfaringer fra individer som har vært inkarnert på denne planeten. En gang fantes disse energiene som menn og kvinner på jorda, men de utviklet seg til geometriske symboler og lever nå i deres sfære som et språklig, geometrisk system.

Det finnes hele universer som består av disse systemene, og de besøker i øyeblikket dere. De anbringer sirkler og andre figurer i kornåkrene på jorda, figurer som er uforklarlige for dere. Disse merkene oppstår av frekvenser, ikke av prosesser eller av handlinger. De er en sang eller en fortelling eller et språk som blir nedlagt i jordas overflate ved hjelp av språklige symboler. Disse symbolene oppstår for å skape en bestemt frekvens, og antallet vil øke etter som tiden går.

Det er velkjent at figurer og vinkler rommer energi. Innenfor astrologien vet man at bestemte vinkler inneholder kraftpunkter, og at bestemte ting finner sted ved spesielle vinkler. Energier blir formet og formidlet på denne måten, og dere vil oppdage at bestemte vinkelgrader inneholder en bestemt kraft, -negativ eller positiv. Det samme er tilfelle med former. Den store pyramiden handler helt igjennom om bruken av vinkler og figurer. Energi samles i vinkler, figurer og former og dere kan lære å skape slike figurer og leve i og omkring dem.

Skaperen lever i alle ting. Lys og mørke er begge en del av skaperen, og derfor må lyset forene seg med de mørke delene av seg selv. Etter siste verdenskrig ble det bestemt at det skulle forløpe noen sykluser før energiportene til planeten igjen skulle åpnes. I deres tredimensjonale virkelighet er det nå i ferd med å bli åpnet mange porter for å framkalle utvikling på jorden. For at energien skal kunne arbeide seg gjenom bevisstheten deres, må den bosette seg på planeten. Intelligensen trenger igjennom til dere i form av bølger og skaper geometriske figurer på jorda. Det er ikke slik at det kommer et romskip kommer ned om natten, lager sirkler i åkrene og så drar av sted igjen. Intelligensen kan ikle seg en hvilken som helst form, og ofte kommer den i form av en bølge. Det kommer en tid da det helt konkret vil oppstå en bølge av lys som vil feie over jorda.

Som sagt er geometriske former og figurer bærere av intelligens. De er frekvensbølger som kan formes og endres. De figurene som kommer til jorda, er som energiporter eller energitegn. De rommer intelligens og blir anbrakt der for til slutt å skape og forbinde et intelligent nettverk omkring planeten. Ved hjelp av dette nettverkets frekvens kan menneskeheten utvikle seg.

Intelligens er hinsides det talte og skrevne ord, og består av en frekvens som noen ganger opptrer i geometriske figurer. Pythagoras hadde en begynnende forståelse av dette, men geometrien hans ble bare i begrenset grad forstått av andre. Geometri er en utviklet intelligens, en samling av erfaringer som kan viderebringe kolossale mengder informasjon.

Sirklene i kornåkrene blir anbrakt der av lyder som ligger over den menneskelige frekvens. Sirklenes formål er å virkeliggjøre språkfigurene. Ofte er det i begynnelsen bare sirkler, men de vil utvikle seg til trekanter og mye annet.

Kornsirklene har vært mest framtredende i England og i Europa, men de opptrer også i det tidligere Sovjetunionen, i Sør-Amerika og i USA, selv om de fleste mennesker og massemedier later som de ikke eksisterer.

Kornsirklene er her for å hjelpe dere med å romme og håndtere frekvensen deres og for å gi dere mot til å leve lyset deres. De gir adgang til frekvensinformasjoner på en skjult måte, og ennå kan ingen tyde dem. Figurene er alle forbundet med hverandre, og hvis alle samtidig ble skrevet ut på åker, ville det straks skje noe med dem. De sendes fra det ene kontinentet til det andre og fører et frekvensbånd rundt kloden, som vil hjelpe til med å aktivere jordas nettverk. Etterhvert som dere våkner, blir det enkelt for andre å avlese dere og gjenkjenne dere. Når bevisstheten deres har nådd et bestemt nivå, vil frekvensen i sirkelene hjelpe dere til å skape andre virkeligheter. De vil gi dere mulighet til å ikke føle dere så underlige på grunn av det dere vet, og til å være tryggere på frekvensendringene etterhvert som de oppstår.

Dette er bare noen av kornsirklenes funksjoner. Mange av dem er utformet og konstruert av dem noen kaller "oppstegne mestrer". Det ligger også en spøk bak dem. Dere skjønner; mange av disse vesenene har en umåtelig humoristisk sans og ser det morsomme i alle ting.

Hele språket finnes ikke på planeten i øyeblikket. Tegnene ankommer til jorda som ledd i en bestemt bevissthetsutvikling. De arbeider med steder som er virvelsentrer og som trekker kornsirklene til seg. I de milliarder av år som jorda har kretset i sin bane, har disse sentrene vært tildekket og nedgravd. Mange av dem har gått i dvale, men noen har blitt gjenoppvakt der forseglingen rundt jord har blitt gjennoboret.

Kornsirklene ligger helt utenfor den rasjonelle forstand. Sirklene er utløsningsmekanismer som får oss til å overskride grensene for vår forståelse av virkeligheten. Ettersom virkeligheten slik den tidligere var utformet, ikke kan romme deres eksistens, tvinger kornsirklene det allmene syn på virkeligheten til å forandre seg. Kornsirklene er konkrete bevissthetsuttrykk. De dukker opp i deres virkelighet for å vise dere at fornuften ikke kan kontrollere alle data, hvor gjerne den enn ville. Sirklene oppstår for å skjære seg inn i den koding som har funnet sted i alle menneskers bevissthet. Hver gang virkeligheten ikke kan forklares, åpnes det opp en bestemt nisje i bevisstheten.

Kornsirklene har en annen viktig funksjon; å få dere til å føle i stedet for å tenke. De fleste som utforsker sirklene, tenker seg vei til dem i stedet for å føle seg vei til dem. Det store antallet kornsirkler i England har en funksjon fordi engelskmenn generelt har en svært logisk orientert bevissthet. Imidlertid er de britiske øyene oversådd med megalittiske steinformasjoner som har satt dype spor i britenes intuitive evner. Kornsirkelfenomenet er ikke logisk. Det tvinger et logisk orientert samfunn til å anerkjenne noe som ikke gir umiddelbar mening, og det blir gjort på en iøyenfallende men munter måte som ikke direkte truer noens syn på virkeligheten. Hvis det landet romskip overalt, ville folk bli skremt, men når kornet legger seg ned i vakre sirkler og mønstre og verken brekker eller visner, blir ingen redde. Forstår dere hvordan energiene leker med dere? Det er nødvendig å fremme utvikling på jorda, men det gjøres på en slik måte at dere kan finne ut av det i deres eget tempo, uten å overbelaste dere.

Når dere ser på kornsirklene og sprer bilder og informasjon om dem til andre, hjelper dere til med å bevare frekvensen og å spre den over hele planeten. Slik vil menneskeheten raskere utvikle seg til å nå høyere bevissthetsnivåer.