Lengselen tilbake eller "hjem"

"...Mye frykt vil forsvinne når dere husker at dere aldri har vært avskåret fra resten av Universet. Ved å åpne opp for den ikke-fysiske delen av dere, vil dere igjen kunne oppnå kontakt med opphavet for Alt. Slik vil dere kunne utnytte hele deres potensial, ikke bare en begrenset del av det. Er det ikke dét alle mennesker lengter etter? Lengselen styres i stedet mot andre ting, kanskje materielle ting, som gir en viss tilfredsstillelse i øyeblikket, men som ikke er en varig tilstand. Alltid er det et eller annet dere lengter mot, noe udefinerbart. Ordet Gud har blitt et belastet ord for mange. De jordiske kirkesamfunnene må ta sin del av ansvaret, fordi de ofte har satt personlig makt og vinning i høysetet, fremfor det budskapet de i utgangspunktet var satt til å formidle. Kirkene står i dag halvtomme, og presteskapet snakker om menneskers manglende åndelige innsikt, og innser ikke at de selv har drevet menneskene bort fra Kirken med sitt dogmatiske syn. Alltid har det vært mennesker som har visst, men som ikke har kunnet stå frem.

Inkvisisjonsmetodene er mer moderne i dag, men heller ikke i den såkalte New Age-bevegelsen vil man unngå en eller annen form for personforfølgelse. Heller ikke i New Age-bevegelsen vil man være fri for falske profeter. Vårt budskap er at det bør skje en sammensmeltning av den nye tids tenkning og den tradisjonelle tenkning. Det er ønskelig med en glidende overgang til den nye tidsalderen. Mye arbeid er allerede gjort ved at lysarbeidere i mange år har arbeidet aktivt med å heve bevisstheten på Jorden. Dette merkes. Det vil ikke være slik at all tradisjonell tenkning blir overflødig fra den ene dagen til den neste. Et pengesystem kan ikke avskaffes plutselig. Det må skje gradvis, fordi det som skal skiftes ut, må erstattes med noe annet. Før det nye er vel innarbeidet i den kollektive bevisstheten, kan ingen erstatning finne sted. Noen ganger er det nødvendig at utviklingen får et noe mer dramatisk forløp, blant annet i form av naturkatastrofer, konkurser og omveltninger i finansinstitusjonene. Det er ingen tilfeldighet at det skjer akkurat i disse tider. Slike hendelser er med på å vekke mennesker. Hvis alle på Jorden hadde hatt et så høyt bevissthetsnivå at de hadde sett helheten, ville det ikke vært noen problemer.

Men frykten er der. I virkeligheten er det frykt for det nye, ukjente, som dere innerst inne vet skal komme, men ikke helt tør slippe inn. Likevel har dere selv valgt å leve på Jorden i denne tiden og følge med fra orkesterplass. Nei, ikke bare følge med fra tilskuerplass, dere er selv aktørene i det stykket som nå spilles på Jorden. Alt skal omtransformeres, og hvor mye lettere ville det ikke ha vært hvis deres bevissthet var på et nivå der dere var i stand til å se sammenhengene og huske hvorfor dere valgte å fødes i denne spesielle tiden! For det var et frivillig valg dere tok, enten for å utligne karma før den nye tidsalderen, eller for å delta aktivt i omtransformasjonen. Aldri har det vært så mange individer samlet fra så mange forskjellige stjernesystemer som nå, både på Jorden og rett utenfor jordsfæren. Jorden er i fokus akkurat nå.

Den oppgraderingen Jorden skal gjennom, har andre planeter allerede opplevd. Venus var blant de siste planetene i deres solsystem som gikk gjennom porten til den dimensjonen der Jorden også skal residere. Som den eneste planeten i solsystemet lever dere i den tredje dimensjonen, der fysiske lover og loven om årsak og virkning virkelig gjelder. Ikke alle - ja svært få - er bevisst sin ikke-fysiske del. Når den nye tidsalderen er et faktum, dvs. når dere er hevet opp til og utover den fjerde dimensjonen, vil dere igjen leve i harmoni med deres Guddommelige Opphav i enhver oppgave dere utfører. Dere vil igjen innta deres rettmessige plass i det planetariske fellesskapet, og dere vil innlede et samarbeid med brødre og søstre fra andre verdener, slik dere gjorde før. Den nye tidsalderen kan ikke være der på et øyeblikk. Aldri kan noen motta og gjøre nytte av informasjon på et høyere nivå enn det de selv er på. Derfor har dere lærere med dere, både blant dere og i andre verdener. I tusen år skal Jorden blomstre, inntil Hun er klar til å fortsette mot atter nye dimensjoner. Det er det dere har kalt for Tusenårsriket.

Vi ønsker dere lykke til på reisen - deres returreise Hjem!

 

link til neste del