EN AV MANGE PLANETER I PLEIADENE Kosmos - Vår
Rom område - Pleiadene (M45)
System nummer - 3921157
Planet nummer - 2
Planet type - Multidimensjonal


Beskrivelse: Planeten er meget behagelig.Siden den er multidimensjonal, absorberer de som er her næringen direkte i form av energier.Det er derfor ikke nødvendig å spise og drikke.Temperaturen er uten betydning.Klimaet bestemmes av tankene til de som er her.Planeten har ikke samme slags tyngdekraft som på Jorden,derfor kan alle som kommer hit fly.Planeten er en spesial planet for utvikling av kunst.Deriblandt levende kunst.Hver øy har sin spesialitet innenfor kunst utvikling.Det skapes en ny øy til hver ny kunstretning som dukker opp.Når en retning/prosjekt er ferdig utviklet, oppløses den øya som hadde med dette å gjøre.Dette innebærer at planeten forandrer sitt utseende hele tiden.Nye øyer dukker opp og gamle forsvinner. Planeten har ingen faste innbyggere.De som kommer hit kommer fra andre planeter,for å utvikle sine kunstneriske talenter,samt å bidra til mangfoldigheten i den galaktiske kunst.(Navn 1) hadde et studieopphold her før hun ble sendt til Jorden.Planeten er ikke strukturert i byer og lignende,men er helt åpen.I tilegg til kunst,lærer en å bruke energier til å skape med her.