YONKOS Super univers stråle nr - 5 (prubunsisk dimensjon,antimateriell palett)
Kosmos nummer - 3211568
Galakse nummer - 5689921
System nummer - 3211562107
Planet nummer - 1
Planet navn - Yonkos
Planet type - Antimateriell

Beskrivelse:Planeten befinner seg i den antimaterielle del av superuniverset. Den viktigste delen består av et system med øyer mellom 2 store kontinenter. Forholdene er behagelige.Planetens eneste by ligger på midt-øya.Planetens funksjon er å være en utdannings planet.Her læres individene sammarbeid.Hver øy har sin funksjon.Oppgaven for de som kommer hit er å harmonisere funksjonen til øyene,slik at de sammen utgjør en enhet. Planetens konstruksjon er slik at den geografisk innbyr til splittelse. Leksen som skal læres her er å bli kvitt tendenser til indre og ytre splittelse.De individer som klarer å komme til antimateriell sone,men som har koder som medfører splittelse,blir sendt hit.Etter som en overvinner splittelse,sendes en til en øy nærmere sentrum. Her er samarbeidet enda mere utviklet.Når en så nesten er kvitt all splittelse,sendes en til midt øya.Her skal en leve i en by,til en er kvitt siste rest av splittelse.Deretter reiser man fra denne planeten.