ULINOK Kosmos - Vårt
Rom området - M48 eller NGC2548
System nummer - 35922
Planet nummer - 2
Planet navn - Ulinok
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten har en aksehelning på 20 grader.Den ligger nr systemets sol og gjennomsnitts temperaturen er 45 grader Celsisus.Planeten er befolket med en gruppe vesener som ikke ligner på mennesker.De er innsekts lignende og er ca 1,50 meter høye.Det er 4 adskilte land på planeten.Problemet er overbefolkning og utarming av planetens resurser.Planeten har ikke romfart. Transportmiddelet er fly slik som på Jorden,og en form for tog.Planetens innbyggere trenger energetisk behandling mot sin overaktive kjønnsdrift og påfølgende seksuelle aktivitet.Dette er noe som medfører overbefolkning. Befolkningen er ellers fredelige.Planetens innbyggere skal forøvrig vendes til tanken på at det finnes liv på andre planeter.Det er et problem med byer på samme måte som det er det på Jorden. Vi annbefaler at gruppen på Jorden hjelper oss med et hjelpeprogram for denne planeten. (Innformasjonen om denne planeten er sendt fra Pleiadene.)