ULBATOK Planet navn - ULBATOK
Kosmos - Vårt
Galakse - Vår (Melkeveien).
System nummer - 3925876
Planet nummer regnet fra systemets sol og utover - 3
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten har en rett akse i forhold til sin sol. Systemet har 2 soler.Temperaturen er i gjennomsnitt 22 grader Celsius. De fleste byene ligger under vannet.Det er 3 raser intelligente vesener på planeten,hvor en har menneskelig form.De er ca 1,20 meter høye med blåaktig hud uten hår.De snakker språket urbatok,som det er en prøve av på det første båndet.De lever i byer under vannet.Byene er beskyttet av antigravitative kupler som frastøter havet.Planeten har interstellar romfart.Rasen under vann er teknisk begavete.De 2 rasene på land er høyere åndelig utviklet enn rasen under vann.Disse snakker telepatisk.De har bare 1 by.Det er meningen at mennesker fra Jorden skal besøke denne planeten.De skal først leve på land blandt de 2 åndelige rasene.Deretter skal de leve blandt rasen under vann for å heve denne rasens ånderlige nivå.Ca 2560 individer fra Jorden er tiltenkt denne oppgaven.