ROMSTASJON 2 Type:
Stasjonær romstasjon plassert ved superuniversets sydpol.


Beskrivelse: Dette er en romstasjon som er 10 ganger større enn planeten Jupiter.Den har form som en sølvkule med en helt glatt overflate.Glattheten på overflaten kan sammenlignes med glattheten på overflaten av en nøytronstjerne.Den har som funksjon å ta vare på mennesker fra kosmoser som går inn i midtkanalen for annihilering.Stasjonen befinner seg i det interkosmonale rom.Det vil si at den befinner seg ikke i noe kosmos men ute i selve superuniverset.Det finnes 12 slike stasjoner,en for hver stråle i superuniverset.Alle disse stasjoner har full dupleks teleportasjons nettverk seg imellom slik at de utgjør en helhet.En kan gå fra et rom i en stasjon over i et rom i en annen stasjon uten at en legger merke til at det andre rommet ligger i en annen av de 12 stasjoner.Innvendig utgjør derfor dette systemet EN stasjon.Inne i stasjonen går energiene i et lukket kretsløp.Stasjonen behøver derfor ikke å tappe energi fra omgivelsene for å oprettholde sin egen drift.Stasjonen er omgitt av et theokyl aktivert O.P.T panser.Den er derfor beskyttet mot enhver form for annihilering. Dette gjelder også de som befinner seg ombord på stasjonen.Av denne grunn kan stasjonen bevege seg i selve midtkanalen til superuniverset uten problemer.De som kommer til denne stasjonen,tilpasses energetisk til planeter som befinner seg i harmoni med deres utviklings nivå.Når denne tilpassningen er ferdig,teleporteres de direkte til den planet det gjelder. En kan si at stasjonen er en slags livbøye for mennesker som tilhører planeter som forsvinner inn i midtkanalen.For å komme til stasjonen,må en ha romfart som kan bevege seg mellom kosmosene i superuniverset.Det skjer også at besetningen plukker ut mennesker på planeter i kritiske kosmoser og teleporterer disse direkte til stasjonen for at de er for verdifulle til å bli annihilert.Inne i stasjonen skapes det omgivelser som passer til de individer som er her.En person som ikke er vant til verdensrommet,vil ikke merke noen ting i begynnelsen fordi hans vante omgivelser er kopiert i stasjonen.Han vil derfor tro han fortsatt befinner seg på sin hjemplanet etter at denne er borte.Deretter kan han få det for seg at han foreksempel vil flytte til et annet land.Det andre landet er da den planet han er tilpasset til.Han reiser så med et fremkomstmiddel som er slik det var på hans hjemplanet.Når han er kommet fram til kopien av landområdet på planeten han skal til,men som han fremdeles tror befinner seg på hjemplaneten teleporteres han til den planet han skal til uten å merke det.Han tror nå at han bare har flyttet til et fra før ukjent landområde på hans egen planet. På denne måten vil en som ikke kan klare tanken på romfolk ikke merke overflyttingen.En som er vant til tanken om romfolk vil ha en helt annen prosedyre.Han vil bevisst bli teleportert til stasjonen og vil forstå hva som skjer.Han vil kunne treffe besetningen og ellers ferdes fritt i hele stasjonen.