ROMSTASJON 1 Super univers - Vårt
Kosmos - Alle
Galakse - Alle
Objekt - Flyttbar romstasjon
Type - Interdimensjonal


Beskrivelse: Dette er en romstasjon bygget av krystallisk metall.Den kan ferdes mellom kosmosene i superuniverset.Den er på størrelse med planeten Mars.Den er befolket med 3,1 milliarder mennesker.Siden den er interdimensjonal behøver innbyggerne ikke spise da næringen absorberes i form av energier.Stasjonen bebos av mennesker fra hele superuniverset. Den er bygget opp av forskjellige lag lignende en løk.Hver lag er utstyrt med sin spesielle energi.Områder i disse lagene kan bygges opp etter behov. Disse områdene,kan inneholde spesielle atmosfæriske,energetiske forhold tilpasset de vesener som skal leve her.Dette innenfor relativt små kvadranter. Det kan selfølgelig defineres som større kvadranter.Stasjonens hovedoppgave er skaping av nye planeter.Den kan ferdes fritt både på materiell og antimateriell side av superuniverset.Den er utstyrt med 5 kraftige trolldomsreaktorer,som blandt annet benyttes ved skapning av nye planeter. Det bor noen på stasjonen bare i perioder.Det er også vesener som bor her hele livet.