MIAZMA Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 53488912
Planet navn - Miazma
Planet nummer - 3
Planet type - Multidimensjonal (engonisk)

Beskrivelse: Dette er en utdanningsplanet som blir brukt til å aksellerere ånderlig utvikling hos individer.De som kommer hit vil gjennomgå et program som hjelper dem med å utgjevne ens indre program med den ytre manifestasjonen. Den virker som en treningsplanet for dem som har på en utilstrekkelig måte jobbet ovenfor sine muligheter,eller hvor personens ånderlige utvikling ble bremset av intellektuell tenkning.Et opphold på Miazma klargjør skjelens kanaler for utvikling av supersanser.For mange kan et opphold på Miazma virke sterkt da alle clairsansene åpnes samtidig.Miazma vil virke som en talent aksellerator for de individer som nytelses syke har nedbremset den ånderlige utviklingen hos.På Miazma vil alle talenter vise seg frem samtidig,og vil tvinge en til aktiv handling.Planetens aksehelning er 2 grader.Det er ikke årstider på planeten.Den har derfor sommer hele året.Planeten mangler byer. Planeten er multidimensjonell langs den engoniske dimensjonsakse og strukturen for dette er arangert slik at et individ her vil oppleve et utvidet naturplan,bestående av mange under naturplan hvis eksistens åpenbares etter tur avhengig av individets utviklingsmessige framsteg.Det naturplan som han var i før vil da forsvinne og et nytt vil dukke opp.Dette vil oppleves som om landskapet rundt individet fysisk omformes.Når utviklingen til individet har kommet så langt at vedkommende er ferdig,vil en gjennomgå en prøve som innebærer at alle sub plan åpenbarer seg på likt.For å klare denne prøven må vedkommendes bevissthet heves fra et 3 dimensjonalt tenkningsmønster til et 4 dimensjonalt tenkningsmønster.Bare da vil en være i stand til å skille de forskjellige naturplanene fra hverandre på en fornuftig måte.Når en har klart dette kan en forlate planeten for å utvikle seg videre andre steder.Naturen på planeten er frodig bestående av store skoger med plantetrær.Disse er multidimensjonale og forandrer form og farge avhengig av engonisk frekvensnivå.På planeten er det flere dyr.Hver art av disse er somregel bundet til det et bestemt sub naturplan.Dyrenes form vil for en jorboers erfaring virke merkelige.Flere av artene kan forandre fysisk form.De fleste av dyrene kan forandre farge slik som hos kamelonen.Husene som en bor i består av en glasskuppel.Under denne er det et gulv,som ikke er oppdelt i rom alt en trenger har en på 1 plan.Husene er slik konstruert at de er engonisk multidimensjonale og forandrer ikke utseende opp igjennom naturplanene på denne dimensjonen.En person vil derfor igjenkjenne sitt eget hus uansett hvilke av de engoniske sub plan en måtte befinne seg.Husene er plassert enkeltvis inne i de store skogene.De ligger ikke ved siden av hverandre og for å finne tilbake til sitt eget hus er en nøtt til å bruke sin intuisjon og clairvoiante evner,da landskapet vil forandre seg når en går turer i skogene eller ved utferder ellers på planeten. En får også et flygende fartøy til rådighet når en har nådd et hvisst nivå i sin utdanning.Dette kan imidlertid ikke forlate planeten,og det settes krav til multidimensjonal orienteringsevne for å kunne bruke dette.