KIWER Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 7542134
Planet navn - Kiwer
Planet nummer - 2
Planet type - Multidimensjonal

Beskrivelse: Dette er en utdanningsplanet for galaktiske reaisatører og entrepenører.Her vil entrepenører og realisatører lære seg en fleksibel reaksjon på behov som strømmer fra mennesker eller fra naturen.Her blir en lært av med å bygge bystrukturer som et redskap for fremming av mellom menneskelig konkuranse.En lærer seg her å konstruere boliger og byer som harmoniserer med universets hensikt. Disse byer og bygninger skal ikke ødelegge terreng eller motarbeide andre vesner.Projektene må ta hensyn til selv de minste behov.En må bestemme levetid for bostedet å utforme det slik at det ikke berører den naturlige strukturen til planeten.En lærer også å kunne forlate sine verk uten å identifisere seg med disse,slik at en kan begynne på nye verk andre steder.Planeten har et stort naturplan som strekker seg over flere engoniske oktaver.En må derfor kunne klare å oppfatte en 4 dimensjonal verden for å kunne fungere her.Ellers vil en bli forvirret av den fysiske struktur på planeten.En kan si at denne verden er 4 dimensjonal i utgangpunktet.Det forekommer ikke snø og vinter her,og det er sommer hele året.Planeten har en romhavn som virker mot omverdenen.Hovedstaden ligger på en liten kunstig øy på den sydlige halvkule.Det er en variert natur på planeten.En kan vanskelig beskrive trærne og plantene her,da de er 4 dimensjonale.Det finnes derimot både 3 dimensjonale og 4 dimensjonale dyr. aksehelningen er 1 grad.