INA Kosmos - Vårt
Galakse - Andromeda
System - 768911234
Planet navn - Ina
Planet nummer - 3
Planet type - Materiell (høy frekvens)

Beskrivelse: Planeten har bare et naturplan.Dette ligger på samme høye frekvens som planeten Akaj.Planeten er en utdannings planet for å lære matrialisering av fysiske ting ved hjelp av tankens kraft.Planetn er utstyrt med samme type selvlysende og gjennomsiktige planter som på planeten Akaj. Romhavnen ligger på en kunstig skapt øy.Dette er en av de største romhavner i hele Andromeda galaksen.Den virker som transitt havn for romskip med fremdrifts system C fra og til andre galakser.Frekvensen på planeten er så høy at den er forenlig med den frekvensen som brukes ved intergalaktisk romfart.En kan si at hele øya er romhavnen.Det er en romhavn til på det store sydlige kontinent.Den fungerer som en av mange romhavner for romfart innad i Andromeda galaksen.Naturen på planeten livnærer seg ved hjelp av ITM prosesser hvor en tapper universets energikilde direkte.Dette gjelder både for dyr og planter.Det finnes her gjennomsiktige dyr.Det finnes her også en dyregruppe som kan fly ved hjelp av antigravitasjon.Kroppen på disse kan minne om en liten grisekropp i form og de har store kattehoder,med hale som på en løve.De har 6 bein,3 på hver side med store poter.De kommuniserer telepatisk.De gir ikke fra seg noen lyd.Disse dyrene er ikke gjennomsiktige eller selvlysende.De har en slaks pels slik som på en korthåret katt.Denne pelsen kan imidlertid forandre mønster og farge slik som hos Camelonen. Kulturen på planeten er gjennomsyret av at denne planeten er sentral for romfarten.Det finnes derfor her vesner fra mange andre planeter i kortere eller lengere tid.Ved siden av dette er det et skolesystem på planeten som tar for seg opplæring av individer som skal lære seg å skape ting ved hjelp av tankens kraft.Det er også flere diplomatiske stasjoner for andre planeter her.I tilegg holder noen av de galaktiske myndigheter til her.Hovedstaden ligger på det sydlige kontinent og den er på størrelse med Byen Oslo i tettehet og utbredelse.Det finnes ikke gigantbyer på planeten,men middels store med lav bebyggelse.På planeten er det en atmosfære som er gjennomsyret av universell kjærlighetsenergi.En behøver ikke å spise og drikke her,da cellene vil absorbere energien direkte så lenge en oppholder seg her. En behøver heller ikke sove.Planeten har en aksehelning på 0 grader,og det er sommer hele året.Det forekommer ikke natt på planeten da naturen er selvlysende.Det finnes store selvlysende skoger på planeten.