? Kosmos - Vårt
Galakse - Andromeda
System - 3877756
Planet nummer - 2
Planet type - Materiell


Beskrivelse: Dette er en planet med en aksehelning på 1 grad.Det er en gjennomsnitts temperatur på +30 grader hele året.Planeten har flere byer. Topografien er variert med flere høye klipper på et av dets kontinenter. Vannet i havet er ferksvann og dermed drikkbart.Planeten har ingen fast hovedstad.Den har en romhavn hvor den forbindes med de andre planetene i Andromeda galaksen.Det finnes en frodig natur her,med flere tresorter.Det finnes regnskoglignende vegitasjon,samt en mere spredt vegitasjon bestående av en bestemt palmetype.Menneskene på planeten er invandrere fra andre planeter.Det er flere pattedyrs arter her.Av krypdyr finnes det store dinosurer på 3 av planetens kontinent.Disse er imidlertid plante-etere og er derfor ufarlige for mennesker.Fleste parten av menneskene er en mennesketype med kattelignende hoder (kattemennesker).De er ca 1,75 meter høye og kommuniserer kun med tankeoverføring.Det finnes også en mindre mennesketype med store runde hårløse hoder.Kattemenneskene har hår bak fra midten av bakhodet og nedover. Ørene står rett opp slik som hos katten.De har ikke hår midt oppå hodet.Der er det en slags pels med fargete mønstere i gråt og hvitt.