ADEJ Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 4321
Planet navn - Adej
Planet nummer - 4
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Dette er en ånderlig utdannings planet.På denne planeten nøytraliseres oppsamlinger av manipulasjons tanker som en har hatt igjennom flere livsløp,samt at alle konkurranse begreper nøytraliseres.Planeten har en aksehelning på 3 grader.Den har en gjennomsnittstemperatur på 20 grader. Det forekommer ikke årstider.Topografien inneholder ikke hye fjell bare lave åser.Det er ikke skoger etter vår definisjon av begrepet på planeten.Det finnes nåletrær her samt en type tre med grønn stamme og bregnelignende blader.Trærne står i små klynger eller spredt enkeltvis over landskape.De står som skrevet tidligere ikke i så store klynger at en kan kalle dem skoger.Det finnes visse fuglesorter på planeten som kan minne om jordiske fugler.Disse er imidlertid mere fargerike enn de jordiske,med mange sterke farger.Den største fuglearten er på størrelse med en skjære.Den har imidlertid farger som best kan sammenlignes med en Arapappegøye.Alle fugle artene har rett nebb slik som hos Trost osv.De synger slik som jordiske fugler bortsett fra andre temaer i sangene.Det er sparsomt med dyr på planeten.Det finnes bare 5 pattedyrsarter.En av disse artene kan minne om Jordisk Elg.En annen er en katterase som er på størrelse med Jordisk huskatt.Individer fra denne ville kunne gå rett inn i huskatt miljøetpå jorden utseende messig.Disse kattene mjøauer imidlertid ikke,men har et mere sofistikert språk.Det er mulig å lære disse kattene til å snakke. De er mere intelligente enn jordiske skimpanser og det er mulig å føre en enkel samtale med dem.Den arten som minner om en jordisk elg spiser en bestemt grønn mosetype som vokser over hele planeten.Det er en spredt bebyggelse på det meste av planeten uten at en kan kalle dette for by. En øy er imidlertid sterkt bebygget.Her er det ikke særlig med natur. Her finnes det en stor by som kan sammenlignes med New York i USA.Dette er planetens hovedstad.Det er den eneste by på planeten.Planeten er opprinnelig befolket med en lav menneskerase med brun hudfarge og store runde hoder uten hår.De har store runde øyne uten ønevipper og iris.Øynene er helt svarte og kan minne om fasett øynene til et innsekt selv om de er bygget opp på en annen måte.De har 4 fingere på hver hånd og de er tvekjønnet.I en periode i deres livs syklus antar visse individer hannlige og hunnlige former.Den midlertidige hunnen føder et kull på 3 barn.Etter at hun har gjordt dette går hun og han tilbake til tvekjønnetheten slik at dem da ikke kan få flere barn i deres daværende liv.Vesnene snakker det kosmiske språk urvantica.Det behersker også telepati.