VIRANO Kosmos - Vårt
Rom område - M15 eller NGC7078
System nummer - 39292
Planet nummer - 3
Planet navn - Virano
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planetens aksehelling er ca 10 grader.Gjennomsnitts temperaturen er ca +20 grader Celsius.Det forekommer regn på planeten. Planeten er plaget av mange og sterke tordenvær. Orginalbefolkningen er små mennesker med brun pels.Orginalspråket er ilandu. PROBLEM: Planeten er innvardert av 2 krigerske raser fra 2 andre planeter. En av disse rasene har sammarbeidet med CIA i USA.Disse har nå overlatt sine baser til den andre rasen.Denne er et øglefolk som opprinnelig stammer fra en planet i Orion området. De har bygget store militære anlegg på planeten med tanke på krig mot andre planeter.Oppgaven blir å få denne rasen vekk fra planeten uten bruk av vold.Deretter skal denne flyttes til en omskoleringsplanet i Andromeda galaksen. Etter at denne rasen er flyttet fra planeten,skal det sendes en delegasjon som skal harmonisere vekk psykiske ubalanser hos lokalbefolkningen etter tusner av år med undertrykkelse.Lokalbefolkningen har et fredlig gemytt.