VIOLA-
ALKUNTOK
Kosmos - Vårt
Galakse nummer - 392556Z7 (Jordisk betegnelse M33 eller NGC598).
System nummer - 382551
Planet nummer - 7
Planet navn - Viola-Alkuntok
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten har en aksehelling på 5 grader.Dette gir svake årstids variasjoner. KLIMA: Temperaturen er i gjennomsnitt +30 grader Celsius.Fuktighets innholdet i luften er høy.Det forekommer ikke regn. BEFOLKNING: Planeten er befolket med mennesker som er ca 2,30 meter høye. De er lange og skallete med mørk hud.Hudens farge er gråsort med en blå overtone.De snakker språket uluntika. SOSIALE FORFOLD: Teknikken på planeten er forbeholdt en liten elite,som bruker denne til undertrykkelse av resten av befolkningen.Disse bor i planetens eneste by.Det bor ca 3570008 mennesker på planeten.Oppgaven blir å få slutt på maktelitens dominans.Det skal landsettes en gruppe på 350 mennesker fra forskjellige deler av kosmos på planeten.I denne gruppen er det plass til 18 mennesker fra Jorden.Land settingen skal være på det store kontinentet helt til venstre på kartet.Oppholdet skal vare i 1 år og 6 måneder.De må leve i skjul for myndighetene på planetens nordlige kontinent. (Byen befinner seg her).Gruppen skal undervise lokalbefolkningen på en best mulig måte i overenstemmelse med de kosmiske lover.Myndighetene har en romhavn lokalisert på en stor øy ved ekvator.Herfra kan de reise til noen andre planeter.De sammarbeider med planeter som har et totalitært styre basert på gamle tanke strukturer.