PL2 ALDEBARAN Kosmos - Vår
Galakse - Vår
System - Aldebaran
Planet nummer - 2
Planet type - Materie


Beskrivelse: Planeten har en aksehelling på ca 5 grader noe som gir en hvis årstids variasjon.Klimaet er stort sett varmere enn på Jorden.Temperaturen er ca +22 grader Celsisus i gjenommsnitt.Det er flere byer og romhavner på planeten (også under vannet).Planeten er befolket av mennesker som utvandret fra Vega systemet.Den ble befolket før utvandringen til Pleiadene.Innbyggerne ser ut som Jordens mennesker,men ikke med så stor variasjon i utseendetyper som på Jorden.Sett med jordiske øyne ser de veldig pene ut.De har en høyere gjennomsnitts høyde enn menneskene på Jorden.Normalhøyden er ca 1,90 meter. Planeten har sendt flere ekspedisjoner til Jorden opp igjennom historien. Det er ikke krig og nød på planeten.Innbyggerne lever i 80% harmoni med de kosmiske lover og de 3 prinsipper.Ashtar kommandoen har 2 viktige baser her. De ligger under vannet.Planeten er en av de 2 som ble nevnt i Gert's video om UFO teknologi i forbindelse med den andre verdenskrig.Vril gruppen fikk informasjoner herfra.Hensikten var imidlertid god sett fra planetens side. Etter utbruddet av andre verdenskrig ble innformasjonene sendt herfra til Vrilgruppen i Tyskland begrenset.Det var da en hemmelig gruppe på planeten som fortsatte å sende informasjoner i strid med hensikten.Det sentrale medium i Vril gruppen var innkarnert herfra.