ULAVIKON Kosmos - Vårt
Galakse nummer - 387715592
System nummer - 58555321217(98)
Planet nummer - 1
Planet navn - Ulavikon
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten har et tropisk klima.Det regner nesten ikke på planeten men det er så fuktig om natten at vegetasjonens ferskvannsbehov blir dekket av dette.Gjennomsnitts temperaturen er +30 grader Celsius om dagen og +22 grader Celsius om natten.Planeten er relativt ubebodd.Den eneste øya hvor det er mennesker er øya i nord.Her er det en by og en romhavn.Det bor ca 350000 mennesker her.Disse er utvandrere fra Vega systemet.De er renrasete Vega beboere.De er da ca 2,20 meter høye med lys hudfarge og langt lyst hår.Sett med jordiske øyne ser de svært pene ut.Planeten har fremdelse fullt samband med Vega systemet og med Pleiadene.Når barna skal utdannes blir de sendt til Vega eller til Pleiadene for å få sin utdannelse der.Vega beboere kommuniserer hovedsakelig med tankeoverføringer.Det samme gjelder for Pleiadeboere.De kan snakke,men benytter dette fortrinnsvis over for raser som ikke behersker tankeoverføring.På kontinentet til høyre på kartet er det som det var på Jorden i Jura tiden (med unntak av eksistensen av fugler).Her er det store grønne og fuktige skoger med et rikt dyreliv hovedsakelig basert på krypdyr.Her finnes det mange arter med store dinosaurer.Det finnes også et utall arter med store innsekter her.I tilegg finnes det en mangfoldighet av fugler i alle regnbuens farger.Pattedyr finnes ikke på dette kontinentet.På den lange øya til venstre for midten av kartet er forholdene helt annerledes.Her finnes det hovedsakelig pattedyr. Vegitasjonen er barskoger og palmer,samt en rik blomsterprakt.Forholdene ligner mest på dagens Australia om sommeren,hvis en skal sammenligne med Jordiske forhold.Unntaket er artsmangfoldet som her er større enn det er i Australia.På øya i nord der hvor Vega boerne holder til likner forholdene sterkt på forholdene i Norge og Sverige om sommeren.Her er det litt kjøligere enn gjennomsnittstemperaturen om dagen +23 grader Celsius og +17 grader Celsius om natten.Det har forekommet regnevær på denne øya,men det er meget sjeldent.Bebyggelsen er laget slik at den er i harmoni med naturen. Vegitasjonen er nesten den samme som i Skandinavia på Jorden med unntak av at artsmangfoldet i faunaen er større.Topografien minner sterkt om det Norske vestlandet med fjell og fjorder.På den sydligste delen av øya finnes det en enorm badestrand med fin hvit sand.Temperaturen i havet er her +20 grader Celsius jevnt over hele året.Saltinnholdet i vannet er litt mindre enn det er på Jorden.Planeten er litt mindre enn Jorden og tyngdekraften er 0,7 G.I fremtiden vil barn fra Jorden som er interessert i dinosaurer få lov til å besøke denne planeten,hvor de kan studere dinosaurenes liv på nært hold fra svevende plattformer over det store kontinentet til høyre.