ULANTIC Super univers stråle - 12 (prubunsisk dimensjon,materiell palett)
Kosmos nummer - 312558
Galakse nummer - 3251
System nummer - 13988501789
Planet nummer - 2
Planet navn - Ulantic
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten ligger i et dobbelt stjernesystem,hvor det er en stor rød sol og en liten hvit sol.Aksen er helt rett (0 graders helning).Banen er slik at energien fra den lille hvite solen faller inn mot planetens nordpol,og fra den store røde solen faller lyset på planetens sydpol. Av denne grunn er det stor forskjell på klimaet på hendholdsvis den nordlige og sydlige halvkule.Det eneste stedet en kan se begge solene er i området rundt ekvator.Det største landområdet er på den nordlige halvkule.Her er gjennomsnitts temperaturen på mellom +5 og +10 grader Celsius.På øyene syd for ekvator er gjennomsnitts temperaturen +25 grader Celsius.Det forekommer sterk vind i området rundt ekvator.Det forekommer regn og tordenbyger på øyene syd for ekvator.Det kan forekomme snøbyger langt mot nord.Det forekommer ikke regnevær som går over flere dager.Den lengste tiden et regnvær kan vare er ca 5 timer.Det kan gå flere måneder mellom hvert regnvær på øyene syd for ekvator.På det nordlige kontinentet forkommer det ca 1 regnevær pr 14ende dag.Planetens inbyggere er ca 2,40 meter høye.De er en blanding av en tidligere utdødd rase og av kvinner utvandret fra Vega systemet.De har en bronseaktig hudfarge,med langt lyst hår,som har en form som kan minne om permanent fra jorden.Det er vanskelig å se forskjell på menn og kvinner da de har samme hårfrisyre,og nesten samme utseende ellers. De har ikke noe språk og kommuniserer ved hjelp av tankeoverføringer.Inbyggertallet er lavt,ca 100000 mennesker.De fleste menneskene bor på øya litt til høyre for midten på kartet. Menneskene på denne planeten er meget høyt utviklet både ånderlig og teknisk. De har romskip som kan reise transuniversalt (mellom kosmosene i superuniverset). På øyene syd for ekvator forekommer det et rikt dyre og plante liv.Det forekommer dinosaurer på øya til venstre på kartet.På denne øya bor det ikke mennesker da den er avsatt til en slaks naturpark.Her er artsmangfoldet størst.På kontinentet i nord forekommer det store områder med tundralandskap.Inne i dette landskapet finnes det oaser med skoger av nåletrær.Dette er for det meste uberørt natur.På dette kontinentet bor det bare 5000 mennesker fordelt på 2 byer.Her finnes det landyr som kan minne om antilope,gnu og moskusokser.Planeten mottar ofte besøk fra Vega systemet og fra Pleiadene.(Navn 5) hadde en oppgave her som lærer utsendt fra Vega systemet en gang i fortiden.Hun var da stasjonert her i 12 år og syv månender. Hun var da i besittelse av en kropp som kunne bli ca 3500 år gammel. Det var i den fasen hvor den rasen som finnes på planeten nå ble oppbygget i sammarbeid med kvinner fra Vega systemet.Det var før hennes tid på Pleiadene.Hun var da innkarnert som en av de sterke kvinner i Vega systemet.