ROMSTASJON 3 Type:
Transuniversal romstasjon (kan bevege seg mellom kosmosene i superuniverset).


Beskrivelse: Denne romstasjonen kan bevege seg i den materielle del av super universet primært.Det ble laget 4 stykker som også kunne gå inn i antimateriell sone.Stasjonene kan variere i størrelse fra ca 2 km i diameter til en størrelse tilsvarende vår måne.De kalles også for "kunstige planeter" da det lever vesener her i hele livs sykluser.De er multidimensjonale.De som er ombord behøver da ikke å spise da energien absorberes av kroppen direkte. Stasjonen har krympete rom.Dette gjør at det er mye større plass inne i enn den utvendige størrelsen skulle tilsi.Inne i stasjonen befinner det seg heiser som både kan bevege seg vertikalt og horisontalt.På nyere stasjoner kan en også teleportere.Stasjonen er laget av krystallisk metall.Den er derfor delvis gjennomsiktig.Inne i de indre lag av stasjonen finnes det naturområder med skoger og vann.(Navn 1) har i et tidligere liv vært på en slik stasjon en periode.Hun tilbragte ikke hele den livsyklusen her,men ca 1/10 del.Hun var da med på å drive stasjonen.Hun skal ha indre kunnskaper om hvordan slike stasjoner drives.