RA-NA Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 5892314
Planet navn - Ra-Na
Planet nummer - 3
Planet type - Engonisk multidimensjonal

Beskrivelse: Planeten ligger i et dobbeltstjernesystem hvor den ene solen er en rød kjempestjerne og den andre solen er en blå dverg.Planeten ligger som planet nummer 3 fra den blå solen og er dennes ytterste planet.Den andre solen har 5 planeter.Navnet på sol nummer 1 (den røde) er Ra og sol nummer 2 (den blå) er Na.Planeten er under innfluens av begge solene og motar derfor omtrent lige sterkt lys fra begge.Derfor navnet Ra-Na.Den har en aksehelning på 30 grader,og har følgelig årstider.I den tempererte sone er det imidlertid for det meste hav.Om vinteren faller det derfor ikke snø over land. Planeten har 15 adskilte naturplan langs den engoniske dimensjonsakse.Kartet viser landskalpet slik det arter seg på naturplan 1,som ligger på samme frekvens som Jordens fysiske plan gjorde i 1990.Siden den tid har som kjent frekvensen på jordens fysiske plan blitt hevet.På planetens kontinent til venstre er det 2 store innskjøer.Disse virker som en port til naturplanet over.En kommer til naturplanet over ved å seile inn i energifelt som ser ut som tåkefelt ute på de store sjøene.En bruker da fomregel en type seilskute som drives frem med vinden.På dette kontinentet er det en stor by.Den er 15 ganger større en den Jordiske byen New York.Denne byen eksisterer på samme sted i alle planetens 15 naturplan.Bystrukturen er dog 3 dimensjonal i hvert av disse 15 naturplanene.Det går undergrunnsbane i denne byen.Denne undergrunns banen går igjennom engoniske samstemmighets punkt slik at en kan ta T banen til de deler av byen som ligger i et annet naturplan. Dette gjøres på 3 store felles stasjoner.Her smelter alle de 15 naturplanene sammen til 1 multidimensjonalt naturplan.Fargen på toget angir hvilke naturplan det tilhører.Innen for hvert naturplan har togene samme farge. Topografien på planeten består somregel av lave åser klett med mose og lav i sterke farger.På naturplan 3 forekommer det store regnskoger.På naturplan 12 er det alpelandskap med høye fjell og med daler hvor det finnes nåletrær. Det finnes en midre by på kontinentet til venstre som bare finnes på naturplan 1.Det finnes byer på de andre naturplan som ikke finnes på andre naturplan en dette.Den eneste byen som finnes på alle naturplan er hovedstaden.De 2 store innskjøer forbindes med en stor elv.På kontinentet til høyre finnes det fire store innskjøer.Her er det bare den nordlige innskjøen som virker som gateway til de andre naturplan.På dette kontinentet finnes det 4 byer for hvert naturplan.Disse byene ligger geografisk forskjellige steder avhengig av hvilke naturplan de befinner seg på. Det finnes flere sorter pattedyr på planeten.Hver av disse dyregruppene hører imidlertid til på hvert sitt naturplan,med untaket av fuglene som kan fly fra et naturplan til et annet igjennom gateway sonene over de store vann.Havet er salt og inneholder forskjellige former for liv. Blandt annet en type intelligente selvlysende maneter,som kommuniserer seg imellom med og forandre farge på det lyset de sender ut.