ONJOKONIC Kosmos - Vår
Galakse nummer - 3988751
system nummer - 379987115
planet nummer - 3
Planet navn - Onjokonic
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten består av flere store øyer i tilegg til sydpol kontinentet.Akse hellingen er 0 grader.Det forekommer ikke snø på planeten. Gjennomsnitts temperaturen er +22 grader Celsius.Øyene har et rikt fugle og planteliv.Landgående dyr er skjeldne.Planeten er bebodd av en menneskerase som er 1,20 meter høye.De er skallete med antenner (følehorn) på hodet.De har en sterk grønn hudfarge,med en liten tanke innblanding av lyseblå. De er utstyrt med 2 øyne som står på stilker slik som hos krabbene. Disse øynene har et sølvaktig utseende.De bruker ikke ord,men kommuniserer med tankeoverføringer.De er ikke utstyrt med følelser. De er vennelige og lever i harmoni med de kosmiske lover. De bor på den store øya i ekvator sonen til venstre for midten av kartet.På de andre øyene er det skoler for barn fra andre planeter.Skolene kan ha form som store kompleks som bygges etter behov. Hver øy har sin spesialitet som det undervises i.Undervisningen foregår i harmoni med de kosmiske lover.Jordiske barn kan komme til denne planeten for å få undervisning.Flere "missing children" fra Jorden er sendt hit. En kan få undervisning i følgende jordiske språk på planeten: Engelsk, Spansk, Svahili, Japansk, Norsk, Fransk,Tysk, Kinesisk, Maiaspråket og Serbokroatisk. Disse språkene kan også studeres av barn fra andre planeter.