MARONA Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 48321
Planet navn - Marona
Planet nummer - 2
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten er en utdanningsplanet hvor en blandt annet lærer seg å konstruere byer og bysamfunn som ikke ødelegger mellom menneskelige forhold. Planeten har relativt store landområder i forholdt til havet.Her er det en sterk vegitasjon med store regnskoger.Disse skogene kan minne sterkt om den Jordiske regnskog i Amazonas området.Det finnes enkelte åpne plasser naturlig i terrenget.Her blir det bygget midlertidige byer som blir fjernet etterpå når de har utført sin utdanningsmessige oppgave.Da blir det kontruert en annen by med en annen modell på stedet.Ikke alle slike steder er bebygget med midlertidige byer til alle tider.Det er steder som kan forbli ubebygget i lengere tid inntil en ny by dukker opp.På kontinentet i midten er det imidler tid en stor by som er permanent.Denne er 10 ganger større enn den Jordiske byen New York i utsrekning.Den har samme tetthet som New York,med untak av at store by strukturer fortsetter ned under bakken.Det finnes undergrunnsbane her.Det er også undergrunnsbaner fra denne byen til alle av planetens midlertidige byer.Disse er arangert i et strålemønster med hovedstaden som sentrum.Dette innebærer at for å komme fra en midlertidig by til en annen midlertidig by,må en reise om hovedstaden for å bytte tog her.Togene går i runde lufttomme rør,hvor de holdes fast i midten av røret med et sterkt magnetfelt slik at det ikke berører rørets innside fysisk. Det drives frem ved hjelp av magnetisme i hastigheter opp til 3500 Km/time. Det forekommer ikke luftfart mellom byene.Togrørene ligger ca 1000 meter under bakken.Det finnes romfart til og fra en stor romhavn på kontinentet til høyre på kartet.Denne romhavnen er permanent.Det finnes flere pattedyrsarter på planeten som er tilpasset livet i de store regnskogene. Det finnes ikke naturlig primatarter på planeten.Mange av dyrene ligner på små jordiske trebjørner slik som Koalabjørnen osv.Det er mange praktfulle fuglearter på planeten som er pappegøye fugler med sterke farger.Disse bor også i de store regnskogene.Det finnes slanger her men ikke øgler.Det er et rikt innsekt liv på planeten.De menneskene som finnes på planeten er gjester fra andre planeter.Planeten har en aksehelning på 20 grader.Det er følgelig årstider på det nordlige og sørlige ytterpunkt.Her forekommer det snø om vinteren.Temperaturen i midtsonen rundt ekvator holder seg på ca +32 grader C året rundt. Ved sterkt nordlige og sydlige breddegrader varierer temperaturen mellom +30 C grader om sommeren til -10 C grader.Ved det nordlige og sydlige polpunkt kan temperaturen synke til - 40 grader C om vinteren.I den tempererte sone forekommer det skoger med bartrær slik som i Skandinavia. Det er ikke noen høye fjell på planeten slik det er på Jorden.Det høyeste fjellet er ca 500 meter høyt.