KOBOLT Kosmos - Vårt
Galakse - Andromeda
System - 3877756
Planet navn - Kobolt
Planet nummer - 3
Planet type - Multidimensjonal (engonisk)

Beskrivelse: Denne planeten ligger en bane utenfor den planet som ble beskrevet før.Den har en aksehelning på ca 25 grader.Den har derfor årstider. På den nordlige halvkule er det ikke land der hvor snøen forekommer om vinteren.På den sydlige halvkule er det et stort kontinent hvor de sydligste delene dekkes av snø om vinteren.Vannet i havet er saltvann slik som på Jorden.Planeten er rik på metaller spesielt Jern og kopper.Planeten har 7 naturplan langs den engoniske akse hvorav de 2 øverste er 4 dimensjonale. Disse naturplan har ikke noe forbindelse med hverandre.For å komme mellom planetens naturplan må en bruke romskip som kan bevege seg engonisk. Det naturplan som kan sammenlignes med humpnap ligger på en noe lavere frekvens enn humpnap.Dette er planetens plan 1.Her finnes det store bygninger av brun stein uten vinduer med en liten dør nederst.De er trapesformede og kubiske.De er etterlevninger etter en tidligere sivilisasjon som planetens nåværende innbyggere ikke vet noe om.Arkitekturen minner endel om arkitekturen i nåværende Jordiske byer bygget på 1950 tallet.En kan si at den har en funksjonalistisk stil.Den viktigste næringsvei på planeten er gruvedrift på Jern og kopper samt stålproduksjon.På grunn av gruvedriften på kopper har planetens 2 store innskjøer blitt forurenset med kopperholdig materiale.Det er derfor problemer med å skaffe drikkevann.Sivilisajonen ligger teknisk sett noe over nivået til den Jordiske sivilisasjon regnet ut fra 1990 nivå.Innen år 2000 vil vi sansylig passere det teknologiske nivå på Kobolts naturplan 1 med hensyn til komputerteknikk. De har romfart som kan benytte seg av energier på energiplan 2.De har ikke romfartsteknologi som kan klare intergalaktisk romfart.Planeten motar ofte besøk fra andre planeter,og de har en romhavn som brukes til dette.Transportmiddelet er en type tog som svever på et sterkt magnetfelt over en magnetisk skinne.Det kan komme opp i ca 1000 Km/time.Disse skinnene går på kryss og tvers av planetens store kontinenter.Planeten får sin elektriske energi fra ITM basserte kraftstasjoner.De har ikke atomkraft.ca 1/4 av andromeda galaksen er tilgjengelig for deres romfart.De har ikke biler og veier.De basserer den personlige transport på svevefartøyer med superledene spoler som frastøter planetens naturlige magnetfelt.Planetens magnetfelt brukes da til å løfte opp fartøyet slik at det svever over bakken.De kan ikke komme til andre planeter med disse transportmidlene da de mister løftet utenfor planetens magnetfelt.Utesende messig ligner kroppen på Jordmenneskene med untaket av hodet som har en annen form.Hudfargen er blågrønn.Det finnes store barskoger på planeten,med pattedyr som ligner på Elg og Hjort.Det finnes ikke blomster. Derfor har de laget kunstig blomster av metall som de har malt og utlassert i sine by parker.Det finnes heller ikke fugler her. Sivilisasjonen på naturplan 3 til 7 ligger på et høyere nivå med hensyn til kontakt med den galaktiske sivilisasjon.