DORANA Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 2560912
Planet navn - Dorana
Planet nummer - 8
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Dette er en isplanet som er meget kald.Gjennomsnittstemperaturen ligger på -40 grader C.Både den nordlige og den sydlige halvkule er dekket av et tykt islag.Det eneste beborlige sted er en øy ved ekvator.Her kan temperaturen komme opp i ca +15 grader C.På denne øya kan floraen minne om den på den Jordiske øya Island.Vegetasjonen er meget spredt,og det er ikke skoger.Det forekommer noen få pattedyrsarter her,samt noen nåletrærstyper. Det vokser meget av en spesiell bregne på øya.Ellers er det skralt med vegitasjon bortsett fra bregnene og nåletrūrne.Planeten er ikke fast bebodd, men virker som en treningsleir for individer som senere skal på oppdrag til problematiske områder i verdensrommet.