ALINA Kosmos - Vårt
Galakse - M63 eller NGC5055
System nummer - 3925
Planet nummer - 10
Planet navn - Alina
Planet type - Materiell

Beskrivels: Planeten har en aksehelling på 5 grader. Gjennomsnitts temperaturen er +10 grader Celsius. Det forekommer snø og regnevær på planeten.Planeten har en energetisk sett beroligende effekt.Det er et rikt dyre og planteliv her. Landmassene utgjøres av 2 store kontinenter.Artsmangfoldet er ikke så stort som på Jorden.Innenlands klimaet kan virke noe tørt.Havet har en mindre salt gehalt en havet på Jorden.Det forekommer vulkansk avktivitet på planeten. Det finnes dinosaurer på planeten,men de er fredelige. De har en annen oppbygningen de jordiske dinosaurer,slik at de kan klare det kjølige klimaet. Oppgaven blir å finne mennesketyper som kan passe til planeten da denne er ubebodd,og er nå klar for mennesker.