ALAMKU Super univers stråle - 3 (Prubunsisk dimensjon,materiell fargepallet)
Kosmos nummer - 53400
Galakse nummer - 3879921
System nummer - 537121
Planet nummer - 3
Planet navn - Alamku
Planet type - Materiell

Beskrivelse: Planeten ble skapt ved hjelp av en trolldomsreaktor for ca 3 milliarder år siden.Planeten er således kunstig.På planeten er det flere store byer.De faste innbyggerne er selvtenkende roboter.Disse robotene er ikke biologiske,men maskinelle (mekaniske av keramikk,metall osv).På denne planeten utvikles det nye robotyper for ethvert behov.Robotene som styrer planeten er selvtenkende.Disse har utviklet et forsvarsystem som gjør det vanskelig å innta planeten for andre.Dette var nødvendig fordi planeten er svært attraktiv for visse raser med krigerske hensikter i universet.De forskjellige "land" er bundet sammen ved hjelp av undersjøiske tunneller og ved hjelp av luft transport systemer.Disse er hovedsakelig basert på bruk av antigravitasjon.Gjennomsnitts temperaturen er +22 grader Celsius.Denne kan bare variere innen for en ramme på +/- 3 grader Celsius.Det forekommer bare regn i de områdene som trenger dette.Det forekommer ikke snø på planeten. Økosystemet er kunstig kontrollert ved hjelp av ITM basert teknikk. Det finnes en stor flora med store skoger på deler av planeten.Av ville dyr finnes kun fugler.Det utvikles også eksprementelle innsektstyper på planeten. Noen av disse er biologiske,mens andre insektstyper er mekaniske.De mest avanserte robotene er istand til å formere seg.Planeten har flere romhavner hvor romskip kan lande.Robotene som utvikles her,eksporteres til resten av superuniverset.Masseproduksjon av like roboter foregår på en annen planet. På denne planeten utvikles det hovedsakelig nye typer.Det foregår ikke masseproduksjon her.