AKAI Kosmos - Vår
Galakse - Andromeda
System - 385264
Planet navn - Akaj
Planet nummer - 1
Planet type - Materiell (høy frekvens)

Beskrivelse: Planetens funksjon er å være en utdanningsplanet for kosmiske realisatører,og planet for utvikling av universelle kropper.Her lærer en hvordan universets lover og prinsipper fungerer i praksis.På denne planeten vil en få full hukommelse som omfatter alle ens tidligere inkarnasjoner.En vil så gjennomgå et program for og fjerne uvaner en har opparbeidet igjennom forskjellige inkarnasjoner,slik at en vil kunne fungere synkront med den store enheten under utførelsen av sine fremtidige oppgaver for kosmos.Ens fysiske kropp vil på denne planeten igjennomgå en omforming slik at en ikke lengere behøver å ta til seg energi i form av mat og drikke,men absorbere denne direkte fra universets energisystem.En lærer dessuten å teleportere mellom planeter over kosmiske avstander bare ved hjelp av tankeenergi.En lærer også materialisering av fysiske gjenstander bare ved hjelp av ens tankekraft.Planeten har en høy engonisk frekvens på sitt naturplan.Planeten har bare et naturplan. Materien er derfor lett å forme ved hjelp av tanke på grunn av at frekvensen er så høy at den ligger i grenselandet mellom fysisk og ånderlig eksistens. Planeten har en aksehelning på 0 grader.Temperaturen tilsvarer konstant 27 grader over hele planeten.Dette er relativt da en ikke vil oppfatte temperatur på samme måte som en vil gjøre det på Jorden.Planeten og dets solsystem er helt usynlig sett fra Jordens fysiske plan,da de ligger atskillig høyere opp på den engoniske dimensjons skala.Vegitasjonen er annerledes enn den er på Jorden da plantene nyttegjør seg mulighetene den høyere frekvensen gir.De er glassklare og gjennomsiktige med flere sterke farger.De er ofte selvlysende og dette lyset kan variere i farge.De tar energien direkte fra universets energisystem ved hjelp av en ITM lignende prosess.Plantene har ikke noen forutbestemt livslengde.De vokser i alle mulige fasonger fra knøttsmå til høyder på ca 40 meter.Det er ikke noen dyr på planeten.Det er imidlertid flygende vesner av en sort som ikke finnes på Jorden.Disse er gjennomsiktige på samme måte som plantene.De kommuniserer ved å endre fargen og mønsteret på det lyset de sender ut,og ved hjelp av telepati.Av størrelse variere de mellom en gråspurv og et 1 motors cesna fly.Ingen av skapningene på planeten er farlige da de ikke har behov for å spise hverandre for å få næring.Flere av artene med de flygende vesnene er intelligente og mulig å kommunisere med på en fornuftig måte.På planeten vil en oppleve en atmosfære gjennomsyret av en sterk kjærlighetenergi på universelt nivå.Det er derfor meget behagelig å oppholde seg her.Topografien er for det meste ganske flat med lave avrundete åskammer ikke høyere enn 300 meter.På noen av de mindre øyene er det dog steile fjell lignende de i alpene,men uten snø.Noen steder er det slette landskap med spredt vegitasjon andre steder er det tette skoger av planter som kan minne om Jordisk regnskog hva tetthet angår.De som kommer til planeten skaper sine egne hus med tankekraft,men slik at de harmoniserer med planeten forøverig. Noe av inspirasjonen til Mikael Endes bok "Den Uenderlige Historie" kommer fra denne planeten.Blandt annet Perelin nattens skog,fargeørkenen Goab, Elfenbenstårnet og labyrintsystemet rundt dette med mere.Av skapningene i boka hans var det den flygende selvlysende skapningen "lyktemannen" som var en av artene med flygende vesner som finnes her.Noen av disse vesnene kan også forandre sitt fysiske utseende.Det andre vesen som skildres i boka hans som kommer herfra er Barnekeiserinnen.Hun hører til en menneske rase som er urinbyggere på planeten.Disse har egentlig ikke kjønn (er androgyme) men ligner utseende messig på pene jordiske pikebarn. Formeringen skjer ved hjelp av direkte matrialisering ved hjelp av tankekraft. De skaper rett og slett et nytt individ direkte når behovet er der.De har meget sterke psykiske evner og de kommuniserer ved hjelp av tankeoverføring. De er istand til å teleportere til et hvert punkt i universet og å omforme sine kropper slik at de kan fungere på enhver planet og i enhver dimensjon innenfor vårt superunivers inkludert den antimaterielle sone.En kan derfor si at de har universelle kropper.Det er ca 2340000 slike individer som har sitt hjem på denne planeten.Det er ikke byer på denne planeten,men det forekommer tettsteder.Teknologi er ikke nødvendig for innbyggerne da de ved hjelp av sine indre evner kan gjøre alt det et annet folkeslag trenger teknologi for å utføre.Bygningene deres er meget vakre og fantasifulle.De virker som lærere for andre vesner fra andre planeter.