? Super univer stråle - 12 (prubunsisk dimensjon,antimateriell fargepalett).
Kosmos nummer - 398775321
Galakse nummer - 5321150
System nummer - 579982310
Planet nummer - 3
Planet type - Antimateriell.


Beskrivelse: Planeten har en behagelig vibrasjon med en rosa himmel. Det lever 5 raser av intelligente vesener på planeten,hvorav 4 ikke er menneskelignende i det hele tatt.Den 5te er menneskelignende.De er 1,10 Meter høye med store blå hoder.De er skallete.De er selvlysende og hodene er gjennomsiktige.Det er ikke slik at en ser forskjellige organer inne i hodet, men gjennomsiktigheten arter seg som om hodet var laget av mellomblått glass.Naturen på antimaterielle planeter arter seg annerledes enn på planeter i den materielle sonen av superuniverset.På denne planeten vokser det blandt annet opp store krystaller av bakken som kan bli ca 3 meter høye. De forekommer også sjeldne eksemplarer som har blitt opptil 10 meter høye. Disse krystallene er levende og de skifter farger i kompliserte mønstere hele tiden.De sender også ut toner (de synger).De kommuniserer seg imellom med toner farger og tanker.De kan kommunisere med alle de andre 5 intelligente rasene på planeten.Det finnes også planter her hvis ytre form kan minne om trær.De har en konsistens som kan minne om en mellomting mellom glass og gele.De har en rødaktig selvlysende glød ved enden av greinene ellers er de gjennomsiktige som klart glass.Planeten har romfart som kan gå imellom kosmosene i den antimaterielle delen av superuniverset.De kan ikke krysse ekvator.Alle rasene på planeten kommuniserer med tankeoverføringer. Husene ser ut som klynger med glasskuppeller plassert ved siden av hverandre på bakken.Planeten har bare en by.Det finnes en romhavn på planeten. Det finnes noe som kan minne om is på den nordlige og sydlige pol.Den er ikke kald å ta på for innbyggerne.Isen er selvlysende med et relativt sterkt hvitt lys.Den er stabil og smelter derfor ikke.Konsistensen kan minne om en blanding av isopor og leire.