The purpose of this site is to make you aware of the cosmic realities, both physical and metaphysical. As our awareness grows, we realize that we are not alone in the universe, even in this solar system. Although in higher realms of existence then our present, life is abundant throughout creation. For the one interested in extraterrestrial contact, a look at the Cosmic Connections-section might be enlightening. There's plenty of thought provocing information here, some of which you might find quite controversial as opposed to traditional beliefs. This will perhaps ultimately make you question some of the dogma of your traditional belief system. Enjoy your stay!

Denne basen har som mål å dekke de fleste åndelige og tildels vitenskapelige felt som omfattes av paradigmeskiftet. Det legges opp til å knytte lysarbeidere i Norge og Norden sammen i et samarbeid for å utvikle basen videre med hensyn til kvalitet og omfang. Dette har allerede skjedd og det forventes derfor at basen vil kunne få en dynamisk/interaktiv karakter der en benytter real audio, videoklipp, chatting osv. Den teknologiske utvikling vil snart muliggjøre at lysarbeidere vil kunne bruke basen som et audiovisuelt medium. Internasjonalt finnes det lignende nyhetskanaler med et noe bredere nedslagsfelt (Art Bell, Sightings osv.) enn denne. Disse viser seg å få en betydelig respons og interesse i en stadig mer oppvåknende befolkning internasjonalt, da de dominerende nasjonale og globale nyhetskanalene er sterkt sensurert når det gjelder forhold som knytter seg til paradigmeskiftet. Internet kan derfor brukes som et verktøy for å overvinne sensuren og bringe frem en større grad av sannhet omkring dette.

På sikt vil også denne ressursbasen kunne utvikle seg til et lignende konsept, der hovedpoenget er å heve den menneskelige bevissthet på en mest mulig effektiv måte. Vi oppfordrer alle som leser dette om å bidra med ressurser, ideer og råd som kan gi ressursbasen en høyest mulig kvalitet. La oss spre Nordens lys på 'Nettet !


World Puja - globale fellesmeditasjoner

Nyere forskning (jfr. Greg Braden) viser en sammenheng også atlanterne, lemurierne og deres etterlevninger etter kataklysmene (mayane, tibetanerne, hopiene etc) kjente godt til, nemlig en sammenheng mellom emotion(compassion- hjertebaserte følelser) og manifesteringen av en visjon holdt som et tankebilde. Tradisjonell vestlig bønn har ofte vært en mental bønn om noe som ubevisst manglet. Det "tragiske" er at emotionen i bønnen har vært "mangel på noe"- fryktbasert, f.eks. på mat. fred, penger etc. Og manifesteringen ble ofte deretter. De gamle kulturene i Peru, Tibet, Egypt benyttet en helt annen form for bønn, nemlig compassion og innlevelse i det de ønsket å oppnå. Når de f.eks. ønsket seg regn, så de for seg vått dryppende regn sildre ned over kroppen, lukten av våt kalkstein, natur som blomstrer og strutter av livslyst osv. Det fine er at vi nå er kommet til et stadie i vår kollektive evolusjon som rase at vi begynner "huske" dette (pga. foton-dekoding av celleminnet mm.) og vi slutter å se oss selv som "victim of the circumstances". Dette henger selvsagt sammen med menneskerasens oppstigningsprosess og elimineringen av karma (Kryon m.fl.). Det store poenget her er at et visst antall mennesker som benytter emotion i sine bønner kan endre premissene for en skjebnelinje (transmuting the prophecies). Vi vil begynne huske hvem vi egentlig er og at all makt ligger i hjertet....

La oss emotionere våre felles drømmer og visjoner for den globale utvikling til virkelighet,

Karl Erik

Nordisk Nettverk av Lysarbeidere

NettNytt - Nr.3 - Årgang 2 - Juli 1997

    Nyhetsbulletin fra Nordisk Nettverk av Lysarbeidere.

Ashtar Kommandoen Planetary Events News

The Love Chain

Slutt deg til tusenvis av mennesker rundt om i verden hver Søndag i en global meditasjon for å utstråle lys, kjærlighet, fred og harmoni gjennom menneskehetens massebevissthet.

Denne verdensomspennende meditasjonen er en forespørsel fra og har blitt organisert av Sanaya Roman og Duane Packer, sammen med deres åndelige veiledere Orin og DaBen, utviklere av Awakening Your Light Body-materialet og forfattere av Living With Joy, Personal Power Through Awareness, Spiritual Growth, Soul Love, Opening to Channel og andre titler.

Til dags dato er over 50,000 menesker samlet hver Søndag. Hvis du bor i en tidssone som ikke passer for deg, velg en tid som er riktig for deg og se for deg at du kobler deg på hele gruppen på virkelighetens sjelsplan.

Hvis du ønsker kan du ganske enkelt meditere og holde fokus av kjærlighet, fred, overflod, planetarisk helbredelse og andre lysbærende kvaliteter du tiltrekkes av. Eller, bruk tiden i bønn, eller til å be om assistanse med din egen åndelige vekst, og se for deg at du slutter deg til de tusenvis rundt omkring på planeten for å sende bølgher av kjærlighet fra hjertet til hele menneskeheten.

Norsk tid: Søndag ettermiddag 18:00 - 18:30 CET

Center of Attention


"The Great Experiment" - stor global fellesmeditasjon 23. april.

Fellesmeditasjon i Oslo skal holdes på Schafteløkken på Frogner.

Hall of Records Misinformation - uttalelse fra Drunvalo Melchizedek om disinformasjon.

International Prayer Service


Den Galaktiske Føderasjonen ved Sheldon Nidle 10/2-98 (Arkiv)